web analytics

19 februari 2009 archief

SPEECH op een BRUILOFT (grapke)

– Myn buorman, Eddy, hat oanbean om de heildronk út te bringen ta gelegenheid fan it houlik fan syn bêste freon Koos. Mijn buurman, Eddie, heeft aangeboden om de heildronk uit te brengen ter gelegenheid van het huwelijk van z’n beste vriend Koos. – Koos en Eddy hienen tegearre nochal wat rûge dingen dien doe’t …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/02/speech-op-een-bruiloft-grapke/

BUOI (BUI )

No bin de stoarmen oer ús hinne gien stil dript de rein nei út ‘e wiete goaten der falle triennen yn it iere grien, oan ’t lege hout sprute de jonge loaten. Wy lizze wang oan wang, de tiid fergiet wy binne fûgels, drean op wyn en wetter de nacht is lang, ús leafde bitterswiet …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/02/buoi-bui/