web analytics

WETTERFERVE (grapke) WATERVERF

 
-Gauke gyng koartlyn mei pensjoen en folget no in kursus “akwarelleren foar begjinners”.
Gauke ging kort geleden met pensioen en volgt nu een cursus “aquarelleren voor beginners”.

-Oan it ein fan de earste les woe de dosint al witte wat de learlingen mei harren keunstwurken dwaan soenen.
Aan het eind van de eerste les wilde de docente al weten wat haar leerlingen met hun kunstwerken zouden gaan doen.
 
-De measte kursisten hienen der noch net oer neitocht, mar Gauke kaam al gau mei syn andert.
De meeste cursisten hadden daar nog niet over nagedacht, maar Gauke kwam vlug met z’n antwoord.

-Ik sil de akwarellen nei de bern stjoere”, sei hy, “sadat sy se mei magneetsjes oan de kuolkast plakke kinne”.
” Ik ga de aquarellen aan mijn kinderen sturen”, zei hij, “opdat zij ze met magneetjes aan hun koelkast kunnen plakken”.Met dank aan Gerard Griesel, hertaling Henk Veenstra en Baukje Miedema.  Alle grapkes (taalhulp)

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/01/wetterferve-grapke-waterverf/