web analytics

Een verzopen idee

 
Mammoettankers zijn mogelijk een nieuw middel om de kust te beschermen tegen overstromingen.

Tijdens hevige stormen zouden de tankers vlak voor de kust tot zinken worden gebracht. De gigantische schepen moeten de golven breken, die daardoor minder hard tegen de kust slaan.
De schepen kunnen weer opgevist worden als de storm is gaan liggen. De tankers gaan hierdoor niet verloren, maar kunnen opnieuw worden ingezet.
Het idee ontstond afgelopen najaar tijdens de nationale rampenoefening Waterproof. Er moet nog worden onderzocht of het idee technisch haalbaar is.  Het Hoogheemraadschap Delftland hoopt dit onderzoek in het najaar van 2009 te hebben afgerond.   Bron: ANP


Intussen bij de meedenktank in café €uromarktzicht te Drachten.

Anna Liese: Ik las gister, dat ze overwegen om bij stormvloed met duindoorbraak op die plek een supertanker te laten zinken.

Touché: Dan nomineer ik dit alvast als het meest bezopen idee van 2008.
Hallo?
De stormvloed komt er aan. Hebben jullie nog ergens een lege superolietanker liggen? Een oudje die niet in tweeën breekt? Met een levensmoede bemanning?

Pake Saké: Hoeveel mammoettankers zou je nodig hebben voor de hele kust? Voor de kosten daarvan kun je nu al veel duinen en dijken ophogen.

Anna Liese: Nou….ik had zo’n dertig jaar geleden had een soortgelijk ideetje. Namelijk: om het toen overtallige miljoen aan autowrakken langs de hele Nederlandse kust laten zinken. Als kralen aan een snoer op min tien meter diepte. Voor de vorming van een  brandingdempendende onderzeeduinenrij.

Touché: Grandioos idee, Anna. Dat zou een permanente stormvloedkering zijn tegen lage kosten.

Pake Saké: Over bezopen gesproken Sierk, breng nog maar es een rondje.
                       Want mei ien glêske kin ik net klinke.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/12/een-verzopen-idee/