web analytics

december 2008 archief

AAN ALLES KOMT EEN EIND ( fryske sei-siswizen, dozyn 15) OAN ALLES KOMT IN EIN

   Klik hier om te luisteren naar > sprekwurden 169 – 180   180. In goed begjin is ’t heale wurk. Een goed begin is het halve werk.   179. Alles moat in ein ha, sei Okke, en hy biet in kreakeling midstwa. Everything must have an end, said Okke, and he bit a pretzel in two. Alles …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/12/aan-alles-komt-een-eind-fryske-sei-siswizen-dozyn-15-oan-alles-komt-in-ein/

DE ZON BREEKT DOOR ( IN YNKYK: gedicht van ferswever Hiltsje Jongsma )

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/12/de-zon-breekt-door-in-ynkyk-gedicht-van-sinneskyn/

ZIEKTEVERLOF (grapke)

 SYKTEFERLOF  -De ûnderhannelings tusken de fakbûn en in wurkjouwer sieten muorrefêst.  De onderhandelingen tussen de vakbond en een wergever zaten muurvast. -De fakbûn ûntkende dat wurknimmers op grutte skaal misbrûk makken fan sykteferlof.  De vakbond ontkende dat werknemers grootscheeps misbruik maken van ziekteverlof. -De oare dei hold de ûnderhanneler fan de wurkjouwer in krante omheech.  …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/12/ziekteverlof-grapke/

WINDHAIKU

Tja, het was maar wind…….

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/12/windhaiku/

Een laag niveau.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/12/een-laag-niveau/

Eindejaarsgedachte

Gisteren zijn mijn alles en ik wezen zoeken naar wat onze woonplaats Drachten niet heeft. Namelijk gezelligheid. Om te beginnen heeft deze tweede stad van Friesland geen station. Als enig uitgegroeid dorp met meer dan 50.000 inwoners. We kwamen op het idee om een dagje onbeperkt te sporen met zo’n  kaartje van B.Lokker en moesten …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/12/eindejaarsgedachte/

Een verzopen idee

  Mammoettankers zijn mogelijk een nieuw middel om de kust te beschermen tegen overstromingen. Tijdens hevige stormen zouden de tankers vlak voor de kust tot zinken worden gebracht. De gigantische schepen moeten de golven breken, die daardoor minder hard tegen de kust slaan. De schepen kunnen weer opgevist worden als de storm is gaan liggen. …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/12/een-verzopen-idee/

Een passend verhaal ( grapke)

  -Twa freondinnen drinke tegearre kofje en it petear komt op opgroeiende bern.  Twee vriendinnen drinken samen koffie en het gesprek komt op opgroeiende kinderen. – Jantsje waard in jier lyn foar it earst mem en se ferwûnderet har der oer hoe fluch har berntsje groeit.    Jantsje werd een jaar geleden voor het eerst mamma en ze …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/12/een-passend-verhaal-grapke/

Winter in Fryslân

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/12/winter-in-fryslan/

WINTERHAIKU 2008/2009

                                            WINTERHAIKU 2008/2009 SNEEUWWITJES Grijze winterdag. Twee duiven zitten kleumend op een kale tak.                                                       Johanna Kruit  Grize winterdei. Klomjend sitte twa dowen  op in keale tak.       Hertaling door Tsead Bruinja   ———————————————————- Fryslân  greidelân, snei- en mokbespikkelje, grauwe wolkenloft. Friesland weideland, meeuw- en sneeuwbespikkeld, grauwe wolkenlucht.                                              Henk Veenstra    ———————————————————————————————  Grize winterloft. der falle …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/12/winterhaiku-20082009/

Twee restaurantpiraten (grapke)

  – Watze seit tsjin syn Hollânske freon Karel: ‘Ik kin in trúk om fergees ite te kinnen.’     Watze zegt aan zijn Hollandse vriend Karel: ‘Ik ken een truc om gratis te kunnen eten.’ – ‘Fantastysk sis’, seit Karel, hoe dochst dat dan?’         ‘Fantastisch zeg,’ zegt Karel, hoe doe je dat dan?’– Ik gean …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/12/twee-restaurantpiraten-grapke/

LANDING van de FRYSLÂNER (tsiis út Fryslân)

FRIESLAND-VRIENDEN: het is  tijd voor een nieuwtje: Een geweldig lekker kaasje is uitgerijpt:                           DE VEGETARISCHE, BIOLOGISCHE FRYSLÂNER.   Binnenkort *) is de landing op de Nederlandse markt. Ontwikkeld in Wolvega door Frans Andringa en zijn FZ-medewerkers, verkrijgbaar als 50+ goudse en in diverse kruiden-kaasvarianten: geitenkaas, …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/12/landing-van-de-fryslaner-2/

Meer laden