web analytics

ONUITPUTTELIJK SCHONE ENERGIE I-DOC.

foto

I-DOC. AARDWARMTE  (het aller-allereerste I-DOC. met bijdragen van Aad, Henk, Jan, Carla……….)

Heeft U de film AN INCONVENIENT TRUTH al gezien? Over de opwarming van de aardbol, het smelten van gletsjers, landijs, de poolkappen ?

De Nederlandse regering heeft in het Kyoto-verdrag beloofd de uitstoot in de lucht van het broeikasgas CO2 te verminderen. En dus probeert de Rijksoverheid nu de Provincies, Gemeenten en bedrijven zover te krijgen. Dat lukt niet helemaal of helemaal niet. Wel worden hier een viertal nieuwe elektriciteitscentrales bijgebouwd, maar deze draaien op steenkool. En kolen-centrales zijn erg vervuilend.

Maar: er is een verplichting om het in rookgas aanwezige CO2 af te vangen en op te slaan. Of die afvang feitelijk gebeurt is nog onzeker. Want de opslag VAN DAT INDUSTRIËLE afvalgas is ondergronds gepland. Onder de woonwijk Carnisselande bij Barendrecht, waar een forse weerstand is gegroeid tegen deze snode plannen van Shell en de NAM.
De Nederlandse overheid besteed nogal wat mankracht en geld om CCS ( afvang en opslag van CO2) door te drukken. Zonde, want wereldwijd gezien, zet CCS geen enkele zode aan de dijk. Op de klimaatconferentie in december 2008 wordt wel geprobeerd om de aller-allergrootste CO2-vervuilers als de V.S., Brazilië, India, Rusland, Japan mee te krijgen in een mondiaal streven tot CO2-reductie, maar of dat zal lukken?

Daarom is het beter om ook VERGETEN BRONNEN voor schone energie aan te boren. Bijvoorbeeld: DE WARME AARDE ZELF. Geothermische energie en wel in eigen beheer. Zo te zien liggen er op het vlak van GEOTHERMISCHE ENERGIE enkele onbenutte mogelijkheden. Ook in het Friese land.

STELLING: Er wordt wel gesteld, dat alle oplossingen om in Nederland voldoende schone energie op te wekken voorhanden zijn. Nederland heeft daarin achterstand bij ook de omringende Europese landen.

STELLING: Geothermische energie is snel uitgeput. Als geothermische warmte duurzaam benut zou kunnen worden was men al lang begonnen met de exploitatie en toepassing.

040908: Onderzoek heeft uitgewezen dat er onder het Friese eiland Terschelling 150 miljoen jaar geleden een vulkaan is geweest.’ Onderzoekers hebben vastgesteld dat er nu op ruim twee kilometer diepte een groot reservoir heet grondwater van 140 graden Celsius zit. Een daarboven te bouwen geothermische centrale is CO2-vrij en zet het hete grondwater om in energie voor centrale verwarming en elektriciteit. (Uit Energiegids).

18-06-2008. Texel denkt aan de winning en exploitatie van aardwarmte uit de warmwaterbron onder Texel. Naast energievoorziening biedt de bron kansen voor andere economische activiteiten, door gebruik van het bronwater in een kuuroord.

01-05-2010. Na analyse van gegevens bleek dat dikke kleilagen het oppompen van heet water onmogelijk maken.
De hoop van de ( nu samenwerkende) Skylgers en Texelaars is nu gericht op warmtewinning uit een enorm grote laag op 7 km diepte met water van meer dan 200 graden. Die laag strekt zich uit van het Westelijk wad, het grootste deel van Friesland en de noordoostpolder.

210808: Delftse studenten hebben onderzocht dat onder de TU Delft aardwarmte rendabel te gebruiken is. Het zou de universiteit 4,9 miljoen kubieke meter gas per jaar besparen, zo meldt Delta. Onder Delft bevindt zich op twee kilometer diepte poreus  zandsteen, vol met water van maar liefst zeventig á tachtig graden Celsius. Het zit recht onder de campus en vormt een (vrijwel) onuitputtelijke en milieuvriendelijke energiebron.           Bron: TU Delta.


08 aug 2009 in DE TELEGRAAF:  enorme heetwaterbekkens onder Nederland.
 
Aardwarmte in overvloed <#comment><#comment>
Nederland zit op een enorme bron van alternatieve energievoorziening met reusachtige ondergrondse hete waterbekkens.  Met het oppompen van heet water kunnen al snel duizenden huizen worden verwarmd of industriegebieden en kassencomplexen. De enorme kosten spelen een belangrijke rol.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/11/onuitputtelijk-schone-energie-i-doc-2/