web analytics

ONTHAASTEN in het RIJSTERBOS (Gaasterland-Friesland)

foto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Friesland, en speciaal de Zuid-Westhoek ervan, is bij uitstek hét gebied voor ONTHAASTING.

Hier een foto van het eeuwenoude Rijster beukenbos, aangelegd in het jaar 845 van onze jaartelling.

 

Het ontstaan van Gaasterland ligt natuurlijk veel eerder. Het was in de ijstijd dat grote ijsmassa’s uit Noord-Europa in zuidelijke richting schoven. Grote en kleine stenen werden meegevoerd. Sommigen werden tijdens de reis geheel of gedeeltelijk vermalen tot leem. Deze massa’s stapelde zich op in het zuiden van Friesland.

Na de ijstijd veranderde het ijs in smeltwater. Dit water schuurde de stenen verder glad en bedekte het glooiende landschap met aangevoerd zand. Later ontstond in de lage gedeelten veen.  Hierover heen kwam een laagje klei uit de Zuiderzee.

Veel later kwamen de eerste mensen er wonen. Zij noemden deze streek ‘gaasterland’ omdat de hooggelegen streek hen deed denken aan zandruggen die ‘geesten’ of ‘geestgronden’ werden genoemd.

Talrijke vondsten van stenen werktuigen maken duidelijk dat er al heel vroeg mensen in Gaasterland hebben gewoond. De werktuigen zijn afkomstig van Neanderthalers en meer dan 100.000 jaar oud. Verder zijn er materialen gevonden uit de laatste ijstijd, 12.000 jaar geleden,  en restanten van een hunebed uit de jonge steentijd (ca. 2400 v.C.). Die vondsten tonen aan dat er toen al een intensieve bewoning is geweest.

Wilt U na het lezen van deze editie afsluiten, dan kunt U na het aanklikken van de link nog luisteren naar het speciaal voor ONLINERS uit FRIESLAND ontwikkelde   FAN-SPECIAAL: Het MEDELANDERLIED, it MEILANNERLIET. van Bacon and Bones.

Jofel dat je deze week weer even keek.

Wat prachtich datst hjir eefkes omstrúnst. 

Blijf kijken man, er komt nog veel meer an.

Bedankt en..OANT SJEN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/10/onthaasten-in-het-rijsterbos-gaasterland-friesland/