web analytics

6 oktober 2008 archief

ADAM & EVA (grapke)

        ADAM & EVA Adam libbe fier hjir fandinne yn de tún fan Eden, poer allinne, wol mei de seine fan de Hear, wat wol in minske noch mear. Hy run neaken en bleat, baaide yn ‘e sinne en yn ‘e sleat, geniete sa’t it like sân dagen yn ‘e wike. Adam …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/10/adam-eva-grapke-2/

ADAM & EVA (grapke)

      In het oude Emsiger Recht staat een poëtische passage over de schepping van de eerste mens: God scop thene eresta meneska, thet was Adam, for achta wendem; thet benete fon tha stene, thet flask fon there erthe, thet blod fon tha wetere, tha herta fon tha winde, thene togta fon ta wolken, …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/10/adam-eva-grapke/