web analytics

september 2008 archief

DE NACHTPON

Twa âldere minsken trouden. Een ouder stel trouwde. Yn de earste nacht fan harren houliksreis droech de neie breid in lange wite satinen nachtpon. Op de eerste avond van hun huwelijksreis droeg de nieuwe bruid een lang, wit satijnen nachthemd. De brêgeman seach har oan, draaide him om en foel yn sliep. De bruidegom keek naar …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/09/de-nachtpon/

Genieten van rust in FRIESLAND

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/09/genieten-van-rust-in-friesland/

DE CURIEUZE EN GRUWELIJKE GESCHIEDENIS VAN DE OUDE FRIEZEN ( 2)

In het algemeen hadden de Germaansche volken weinig afbeeldingen hunner godheden, alzoo zij zulks onvoegzaam achtten, hetwelk ook door de Friezen nagevolgd schijnt te zijn. Echter hadden zij het vermaarde bosch Baduhenna, welligt tusschen Franeker en Harlingen om-streeks het dorp het dorp Herbajum gelegen, alwaar zij eene godin of eenen afgod van dien naam vereerden …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/09/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-oude-friezen-2/

HERFSTKLEUREN ( ingezonden kortgedichten )

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/09/herfstkleuren-ingezonden-kortgedichten-2/

DE CURIEUZE EN GRUWELIJKE GESCHIEDENIS VAN DE OUDE FRIEZEN (1)

De OUDE FRIEZEN, archief De oude Friezen waren sterke, geharde en ruwe menschen, forsch van voorkomen. Verwijderd van alle weekheid, de vrucht van eene verfijnde  levenswijze waren zij volkomen gehard tegen elke verandering des weders, en tegen de ruwheid der lucht, die toen in deze oorden veel grooter waren dan thans. Hunne kleeding bestond uit …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/09/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-oude-friezen-1/

TREKKER-TRACK

  In fertsjintwurdiger yn lânboumasines komt by in pleats en skillet oan. Een vertegenwoordiger in landbouwmachines komt bij een boerderij en belt aan.    Sietse fan fiif docht iepen. De fertsjintwurdiger freget: “Is dyn heit thús? “ Sietse van vijf jaar doet open. De vertegenwoordiger  vraagt: ” Is je vader thuis?”  “Nee, dy is dea”zegt …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/09/trekker-track/

Rouw

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/09/rouw-2-2/

Trije Fryske Haiku

Heel veel haikû, haiku en haiku-achtige kortgedichten zijn vindbaar bij het aanklikken van links uit de link-kolom.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/09/trije-fryske-haiku-2/

NATTE DROMEN voor de NOORD-NEEDERLANDERS

 Natte dromen voor de Noord-Neederlanders ? In 1995 moesten al 250.000 mensen worden geëvacueerd wegens overstroming van rivierdijken. De overheid stelt geen bescherming te kunnen bieden aan én platlanders én stedelingen. Bestuurders kozen ervoor om grote delen van de lage landen te laten overstromen. Door hier en daar kaden en dijken moedwillig te laten doorsteken. …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/09/natte-dromen-voor-de-noord-neederlanders/

FRIEZEN, tuig van de richel?

FRIEZEN, toekomstig tuig van de richel ? (column, herhaling van de editie van 23 juni 2006.) De mensheid verstookt in een steeds stijgend tempo alle fossiele brandstoffen. Voor ons laaglanders is het inmiddels zonneklaar dat wij als eersten natte voeten zullen krijgen. Want water zoekt van nature het laagstgelegen plekje. En dát is nu eenmaal-andermaal …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/09/friezen-tuig-van-de-richel-2/

FRIEZEN, tuig van de richel?

FRIEZEN, toekomstig tuig van de richel ? (column, herhaling van de editie van 23 juni 2006.) De mensheid verstookt in een steeds stijgend tempo alle fossiele brandstoffen. Voor ons laaglanders is het inmiddels zonneklaar dat wij als eersten natte voeten zullen krijgen. Want water zoekt van nature het laagstgelegen plekje. En dát is nu eenmaal-andermaal …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/09/friezen-tuig-van-de-richel/

Een goede investering van Sake en Ditte.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/09/een-goede-investering-van-sake-en-ditte/

Meer laden