web analytics

ANOREXIA

foto

Anorexia Nervosa is een eetstoornis. Een psycho-somatische ziekte.

Er zijn grote gebieden op aarde waar vooral kinderen LIJDEN, lijden aan ondervoeding. Door oorlogen, natuurrrampen is er, vooral in Afrika, een groot gebrek aan voeding waardoor mensen vermageren en sterven. Aan de andere kant, in de ontwikkelde landen, worden veel mensen, ook bijzonder jonge kinderen, door een verkeerde voeding juist té dik.
En: bij een klein percentage mensen vormt zich het idee dat men té dik IS. Vaak is die gedachte terecht. Maar soms ook on-terecht. 

Die dwangmatig en onterechte gedachte van veelal jonge meisjes, dat men té dik is, noemen we ANOREXIA NERVOSA. Die kinderen zijn zó met hun voeding, met zichzelf bezig, dat ze meestal alleen maar daaraan KUNNEN denken. Want er is in de hersenen een DENK-PAD, een DENK-PATROON gevormd. Er is nauwelijks denkruimte over voor iets anders.

Je zou kunnen zeggen, dat niet alleen de welvaart, de beschikbaarheid van voedsel, maar ook het denken daarover ongelijk verdeeld is. Terecht, dat is zo. Het is -objectief bekeken- eigenlijk van de gekke dat hier in het Westen, bij een overvloed aan voedsel, mensen gaan lijken op de mensen in onder-ontwikkelde landen die verhongeren door gebrek aan voedsel.

Misschien is het daarom- voor als jij lijdt aan Anorexia- een goede zaak om eens TE GAAN DENKEN, niet aan jezelf maar aan anderen: aan mensen die HONGER hebben en dreigen te sterven.  Misschien is het gaan denken aan iets anders dan alleen zichzelf, het gewicht, de eigen voeding al voldoende om uit je ziekelijk denkpatroon te komen.

Het is heel erg als mensen door voedselgebrek gaan lijken op een geraamte. En als jij -met genoeg voedsel – er uitziet als een skelet: dat is geen gezicht, niemand vindt die lijn mooi of aantrekkelijk.
Het is een ON-LINE. 

Ik ben niet van plan een wetenschappelijk verantwoorde therapie te beschrijven. Daar heb je weinig aan, denk ik.  Het lijkt me voorlopig alleen belangrijk dat jij MINDER AAN JEZELF DENKT en wat  MEER AAN EEN ANDER. stap-voor-stap in de voor jou goede richting.

STAP 1: Het is prima als je je gewicht in de gaten houdt. Want bij elke lichaamslengte past een  bepaald gewicht. Druk dat getal maar eens af op een A-viertje en plak dat getal op het behang.

STAP 2:Het is zeker goed om niet te vet, te zoet, te ongezond te eten. Ik kan me voorstellen, dat als jij gezond eet ( niet te veel, te weinig, te vet, te zoet ) je zelfs kunt BESPAREN. Stel je nu eens voor: doordat jij voedsel ( en dus geld ) bespaart zou je daarmee een ANDER, iemand die verhongert en dreigt te sterven, kunnen helpen. Wees dus een “Foster-SISTER” en ZAAI WAT BLIJ.

Stap 3: Ook zou je anderen om je heen ergens mee kunnen helpen. Door voor en samen met iemand iets te doen kun je iets betekenen voor die ander.  Je kunt er vandaag al mee beginnen: ZAAI WAT BLIJ.

Stap 4: Ook zou je eens kunnen proberen om aan iets anders te denken, door bijvoorbeeld een HAIKU te schrijven.  Een goedgeschreven kort gedicht kan bijzonder waardevol zijn. Voor jezelf om even “buiten jezelf te treden”, om een kreatieve prestatie neer te zetten én voor een ander.
Het is vrijwel zeker dat je HEEL KREATIEF bent.
Uitleg over een haiku-therapie vind je hier op dit weblog. Je kunt er vandaag al mee beginnen.
ZAAI WAT BLIJ, straks kan je bloemetje bloeien

SUCCES  Laat je wel even weten hoe snel mijn tips hielpen?  En stuur je eens een kortgedicht?                     Waarme groetenis, Anna Liese.

foto

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/08/anorexia/