web analytics

12 augustus 2008 archief

In leadjitter oan é doar (grapke)

– In leadjitter skillet by in dame oan ‘e foardoar. Een loodgieter belt bij een dame aan de voordeur.   -Ik bin hjir om de lekke ôffierpiip te meitsjen, kundiget hy oan. Ik ben hier om de lekke afvoerpijp te repareren, kondigt hij aan.   -Mar ik ha gjin leadjitter besteld, seit it minske. Maar ik heb geen …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/08/in-leadjitter-oan-e-doar-grapke/