web analytics

27 juni 2008 archief

ZOMERZON, een haiku-like bundeltje. HAIKU-THERAPIE.

  Haiku-therapie deel 1 Haiku-therapie deel 2  

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/06/zomerzon-een-haiku-like-bundeltje-haiku-therapie/

LEVENSLESSEN 2.

It libben is as in lietsje, sjong it. Het leven is als een liedje, zing het. It libben is in mystearje, Het leven is een mysterie, ontdek het. It libben is in belofte, ferfolje it. Het leven is een belofte, vervul het. It libben is lijen, oerwin it. Het leven is lijden, overwin het. It …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/06/levenslessen-2/