web analytics

juni 2008 archief

OPPASPAKE & OPPASBEPPE en het drietalig onderwijs.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/06/oppaspake-oppasbeppe-en-het-drietalig-onderwijs/

ZOMERAVOND haikulike, haiku-therapie.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/06/zomeravond-haikulike-haiku-therapie/

ZOMERZON, een haiku-like bundeltje. HAIKU-THERAPIE.

  Haiku-therapie deel 1 Haiku-therapie deel 2  

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/06/zomerzon-een-haiku-like-bundeltje-haiku-therapie/

LEVENSLESSEN 2.

It libben is as in lietsje, sjong it. Het leven is als een liedje, zing het. It libben is in mystearje, Het leven is een mysterie, ontdek het. It libben is in belofte, ferfolje it. Het leven is een belofte, vervul het. It libben is lijen, oerwin it. Het leven is lijden, overwin het. It …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/06/levenslessen-2/

ZANGLES ( taalhulp ).

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/06/zangles-taalhulp/

Amerika (taalhulp)

  Amearika: In blondine wurdt sommearre om as tsûge foar de rjochtbank te ferskinen. Een blondine wordt gedagvaard om als getuige voor de rechtbank te verschijnen De oanklager begjint it ûnderfreegjen mei:” Wer wienen jo op de jûn fan 24 augustus?” De aanklager begint de ondervraging met: “Waar was u op de avond van 24 …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/06/amerika-taalhulp/

TAALHULPEN voor nieuwe Nederlanders.

  Anno 2012. Vanwege financiële steun aan ANDERE landen moet Nederland enorm gaan bezuinigen. Met een botte kaasschaaf, op elk terrein. Zo doende wordt ook in het onderwijs, op taal-ondersteuning gesnoeid. Anno 2015. Er is bedacht hoe “leuk” het zou zijn als buitenlanders in Fryslân t.g.v. Leeuwarden-Friesland-Holland-2018 in aanraking zouden KUNNEN komen met de Fryske …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/06/taalhulpen-voor-nieuwe-nederlanders/

GELD: het minst belangrijke van de belangrijkste dingen.

               Jild is it slyk fan d ‘íerde. Niet alles wat we willen is voor geld te koop.Bij voorbeeld: je kunt een bed kopen, maar niet de slaap. Voedsel, maar niet de eetlust. Een boek, maar niet de intelligentie. Luxe, maar niet de schoonheid. Een woning, maar niet het thuis. Samen wonen, maar niet de liefde. …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/06/geld-het-minst-belangrijke-van-de-belangrijkste-dingen/

Sake & Ditte: De kaktus fan omke Marten.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/06/sake-ditte-de-kaktus-fan-omke-marten/

WOLKENKRABBERGRAP (taalhulp)

  WOLKENKRABBER               Met dank aan Gerhard Griesel: SKOONGRAPPIES, vertaling Hiltsje Blumers.  Alle grapkes (taalhulp)  Myn Belgyske buorman Sjaak komt tsjin in oere of acht hinne om kofje. Mijn Belgische buurman Sjaak komt tegen acht uur op de koffie.   Tegearre sjogge wy nei it journaal. Samen kijken we naar het journaal.   Op it nijs sjogge wy …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/06/wolkenkrabbergrap-taalhulp/

De noas fan pake Sake.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/06/de-noas-fan-pake-sake/

Foto-haiku De Deur: een wereld van verschil.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/06/foto-haiku-de-deur-een-wereld-van-verschil/

Meer laden