web analytics

The ever ending story 10 , SORRY: vandaag is het 1 APRIL.

1 APRIL…..

Sorry, maar de internetter SORRY ( editie vk weblog ONLINERS van 10-03-08, steekwoorden Google ONLINERS + SORRY ) verschijnt ook al niet op deze datum.
Kijk je ook es op SORRY, FITNA?

Je had natuurlijk al lang begrepen dat het gaat om een persiflage op het NIET uitbrengen van de film FITNA van Geert Wilders.

G.W. “Sorry,maar ik deed het toch heel inter-netjes?”.

Zo zie je maar weer dat de werkelijkheid grilliger, grappiger, grimmiger is dan ’s mensen fantasie in blog, boek of film.
Realiteit maart 2009: De PVV van G.W. staat op NUMMER 1 in de peiling van M.de H.
Sorry PvdA, CDA, VVD, PSP, D66…….en de anderen.

                                           Is het nu afgelopen met dat domme gedoe?

Het wordt ECHT tijd om bruggen te bouwen in plaats van om dammen op te werpen.

En: wat is de Nederlandse taal eigenlijk? Het Nederlands is ontstaan rond 800 en leek in die tijd meer op het Fries en Latijn dan op het huidige “ABN”. Een zinnetje uit die tijd, gevonden op een Utrechtse doopbelofte:

Gelobistu in Got Alahmertiganfadaer? 

(Vertaling: Geloof je in God de almachtige vader?)

Toen sprak men al van:   GOTALAHMERTIG, ofwel: GODALLAHMACHTIG.
Een ver vooruitziende blik?

 


 

 

Taalhulp: Grapke voor haar.

Hiel lang ha ik socht nei de goeie kleur om myn hier te fervjen.
Ik wilde mijn haren kleuren en zocht heel lang naar de goede kleur.

Eintsjebeslút seach ik yn it tiidskrift SORRY in adferteensje stean fan in jong modeltsje mei presys de goeie kleur hier.

Uiteindelijk zag ik in het tijdschrift SORRY een advertentie van een jong model met precies de goede kleur haar.

Doe frege ik myn man: “Hoe soesto dizze kleur hier stean fine by in gesicht mei in pear krûkels en ploaien?”
Toen vroeg ik mijn man: “Hoe denk jij dat deze haarkleur zal staan bij een gezicht met een paar kreukels en plooien?”

Hy besjocht de adferteensje, frommelt him ynelkoar, strykt him wer glêd en sjocht nei it gesicht fan it model.
Hij beziet de advertentie, verfrommelt die, strijkt deze weer vlak en kijkt naar het gezicht van het model.

Syn kommentaar: ‘Dat liket tige goed, leave’.
zIjn commentaar: “Dit lijkt helemaal goed, liefje”.

Met dank aan Gerhard Griesel: SKOONGRAPPIES, vertaling Hiltsje Blumers.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/04/the-ever-ending-story-10-sorry-vandaag-is-het-1-april/