web analytics

SORRY, nieuw tweetalige internetter over Friesland (column).

foto

  

                                                   

     AKSJE-NIJS

– Het politie- en het onderwijzend personeel gaat staken.  Friestalige agenten en leraren pakken zich samen aan de Friese grenzen met  Groningen, Drenthe, Overijssel en Noord-Holland.

Al eerder dan ter gelegenheid van het bezoek van Koningin Beatrix en haar gevolg aan Friesland worden aan de grenzen TAALTESTEN afgenomen voor het binnenkomend persoonsverkeer. Dat in het kader van de actie PRAAT MAR FRYSK .


– Doutzen Kroes komt na haar reizen in Oeganda, Melbourne en Los Angeles  terug naar IT HEITELÂN. Sven Kramer ( pas 21 jaar en nu al acht wereldtitels) keert van het Japanse Nagano terug naar de thuisbasis Oudeschoot.

Het stel verenigt zich in een aansluitende KUS-ACTIE. Bij aanwezigheid van de twee op een contrôle-locatie hebben geslaagden recht op een KUS van ofwel Doutzen ofwel van Sven. De bedoeling is om -door kuscontact- de lust tot Fryslân over te dragen.

– Iedereen die door deze kustest komt krijgt toegang tot Friesland met een gratis FRIES PASPOORT.

– Het is nog niet duidelijk of omstreeks eind maart de introductie van het blad SORRY in een uitzending van NIEUWPOORT kan doorgaan.
 Of er voor die presentatie een ander medium beschikbaar is, valt nu nog niet te zeggen.

– De internet-pagina ZAAI GEEN HAAT….ZAAI WAT BLIJ is inmiddels actief. In het nul-nummer van de anti-verwilderings-beweging (AVB) onder meer:  WILDERS IS NET YN FRYSLÂN ( Wilders is not in Friesland).


– Inmiddels is er vanuit de FFF ( Federaasje Frij Fryslân ) een oersterke actie gaande voor de  totale verzelfstandiging van Friesland. De oprichting van een politiek-economisch-staatsrechtelijk zelfstandig Friesland zou voor de deur staan.


– Er gaan overtuigende geruchten, dat de straks vertrekkende CDK  Ed Nijpels
( bijgenaamd De Knyptange ) zich zal opwerpen als de eerste PRESIDENT fan FRIJSTEAT FRYSLÂN. De BOM-vader Jelmer J.Jorritsma is aangezocht als premier van GROOT FRIESLAND

– De Bildtse pop&bluesband Bacon and Bones boden aan om hun tweetalig MEDELANDERLIED “Wij Nederlanders” volledig te verfriezen.

– Bij Beetsterzwaag is voor beraad een zware nationale, das-loze meedenktank gelogeerd in het Bulderberg-hotel Clauswolt. Het is nog niet bekend waar dat beraad over gaat: iedereen houdt z’n mond stijf dicht. Het is ook onduidelijk WANNEER er over dat overleg een persconferentie zal plaatsvinden.

– Extra bewaking is er op de vliegstrip Drachten i.v.m. de mogelijke aankomst van het kabinet. In 2005 zijn er in een “calamiteiten-aanvliegroute” over de aanliggende woonwijk voor dit doeleinde alvast een groot aantal populieren “geknot” (door ze af te zagen op 2 1/2 meter hoogte). Nu barsten de basten en het gros der bomen is ten dode opgeschreven: het wachten is op de kapvergunning.


– De FAMKES FRONT-TAAL en de bolle M.E.-MINA’S uit Boxum hebben zich onlangs  slagkrachtig aangemeld voor assistentie bij eventuele opstootjes: “Zo nodig prammen wij er op los” is de slogan.

– De Friestalige verpleegsters verbinden zich aan de acties en ook de Friese vervoerders verklaarden zich solidair: “Dit nemen we mee” is hun beladen stelling.

– De initiatiefnemers van de internet-site SORRY zien – gezien de daaraan verbonden beveiligingkosten – definitief af van de introductie in NIEUWPOORT. Wél wordt eind deze maand/begin volgende maand op deze plaats een toelichting gegeven.

– Er is een sterke grijze migratiegolf op gang gekomen van onderwijskundige pensionado’s. Velen sloten zich al aan bij de actie “Wês wiis mei griis yn it ûnderwiis” om alom Friese taal-achterstanden weg te werken. Maar: “Wy wolle wenje oan it wetter” is daarbij de eis. Dat zal wel lukken, gezien de Fryske Fiersicht-plannen van de Provincie Fryslân.

– De Fryske dûmny’s, in conclaaf bijeen, distantiëren zich van elke vorm van geweldadigheid en baldadigheid bij de toekomstige Friese acties en dringen aan op een historische VERZOENING.
De Gereformeerden, samengestroomd aan de IJssel bij Kampen, hebben tijd vrijgemaakt voor hun eigen hoofdpijn-dossier. Ze staan voor “passende maatregelen” naast een “toegewijde politieke dialoog” met de Friezen.

– Een mailtje van Doutzen:  “We are koming zoen”.

– Onderzoek wijst uit dat 52 % van de ondervraagden voorstander is van het gebruik van de Friese taal in het basis-onderwijs. De Provincie Fryslân is van zins om 100% grijp te krijgen op het talen-onderwijs door overheveling van Rijkstaken en de daarbij behorende miljarden-investering. Tevens zal de Omrop Fryslân meer dan nu worden ingeschakeld voor de bevordering van een drie-taligheid ( lesgeving in ABN-FRYSK en ENGELS)

– Mede om het Duits als vierde taal voor Groot-Friesland te bepleiten is een sterke gemengde delegatie uit het Noord-Duitse Aurich gister naar Friesland afgereisd.

17-03-2008: Na een koortsachtig overleg heeft de voorzitter van het perscentrum Nieuwpoort vandaag medegedeeld dat de internetter SORRY op 28 maart aldaar gepresenteerd mag worden.

– Den Haag: Leden van het kabinet en parlementariërs, voor overleg bijeen in Beetsterzwaag, krijgen naar keuze een bil-chip ofwel een oormerk. Dit vanwege hun eigen veiligheid, meldt de RVD.

22-03-08: Als laatste waarschuwing aan het Westen zal de Kolderwoldse kneppelploech De RADIE-KALEN aan het Pikmeer een pakket economisch-infrastructurele maatregelen bekendmaken onder de slogan “Wij pikken het niet meer” .

– Het anti-discriminatie-taaltrefpunt Tûmba roept op:  Friesland, vecht voor je recht.

 
 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/03/sorry-nieuw-tweetalige-internetter-over-friesland-column/