web analytics

LENTE-KRIEBELINGEN. Spreuken OVER-LEVEN, OVER-LIEFDE.

In het leven is de LIEFDE het belangrijkste. Belangrijk is om voor iemand anders belangrijk te zijn, en ook om bij iemand te kunnen schuilen als je het moeilijk krijgt. Iemand, die je heel goed kent en die je helemaal kunt vertrouwen. Iemand, die weet dat er achter je masker gevoelens schuilen en die je neemt zoals je bent. Zonder te proberen je te veranderen.                     

 – PG du Plessis (citaat in  bijzonder vrije vertaling).


281. As de leafde yn it spul is, binne der gjin sleatten te breed en gjin hikken te heech.

Als er liefde in het spel is, zijn er geen sloten te breed en geen hekken te hoog.

280. Leafde sûnder ferstân hat nea folle goeds dien.
Liefde zonder verstand heeft nooit veel goeds gedaan.

279. Yn de leafde ryk wêze, is better as yn de beurs.

Rijk zijn in de liefde is beter dan in de beurs. 


278. Leafde is as sinneskyn yn ‘e hûs.

Liefde is het zonnetje in je huis.

277. De leafde lit har net bine.
Liefde laat zich niet binden.

—————————————————————————————- 

De liefde is als een vogel die zingt in het hart van een vrouw. A.Karr.

Beter hopeloos verliefd te zijn dan nooit te hebben lief gehad.

Laat de stem van je hart luider klinken dan die van je ik.

Mag ik de zon zijn om je tranen te drogen?

Het huis van het hart is nooit helemaal vol.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/03/lente-kriebelingen-spreuken-over-leven-over-liefde/