web analytics

Foarname Fryske Foarnammen, deel 10

foto

Veel Friese voornamen zijn van Germaanse oorsprong en zijn samengesteld uit twee betekenisvolle woordstammen. Behalve de heel gewoon klinkende voornamen zoals in de grapkes op dit weblog is er ook een groot aantal voornaam klinkende voornamen.

De Friezen mogen best trots zijn op deze voorvaderlijke erfenis uit de tijd dat de Friese invloed en het grondgebied zich uitstrekte van de Wezer tot het Zwin. Het zou dus geen schande zijn als heden ten dage ouders kozen uit deze oud-Friese voornamen. Ieder staat daarin vrij. Ook de spelling is naar keuze. Hieronder een tweede selectie oer-oude en mooie Friese voornamen:

Sander m.    sand+her = de ware+leger.
Sasker m.    sas+ger = Saks+speer.
Searp m.      sigi+grep = zege+greep
Siard m.       sigi+hard = zege+ sterk
 
Sierk m.       sigi+rik = zege+machtig.
Siger m        sigi+her = zege+ leger.
Sirp m.         sigi+grep
Swithburch f. swith+burg = sterke+beschermster.

Teare m.       thiad+her + volk+leger.
Thiadrik m.   thiad+rik = volk+machtig.
Ulbrân m.     odel+brand = erfbezit+vlammend zwaard.
Ulert m.        odel+hard   = erfbezit+sterk.
 
Thialda f.      thiad+wald = volk+heerseres.
Uretse f.       odel+rik     = machtig door erfbezit.
Tsjibbet f.     diet+bald  + volk+moedig.
Tsjibbrich f.  diet+burg + volk+ beschermster.
 
Welmoed f.   wel+moed = wil+moed.
Wibrich f.      wih+burg
Wibrecht f.    wih+burg = strijd+bescherming.
Wiberta f.      wih+bert = strijd+schitterend.
 
Wirdmer m.   wert+mer = waardig+ beroemd.
Wychman m. wih+man = strijd+man.
Wynholt m.   win+hold= vriend+heersen.
Ysbert m.      isern+bert = ijzer+schitterend.

Het digitale bestand van de Friese wimpel is ter beschikking gesteld door de 
                      Dokkumer Vaggen Centrale.

Info babynamen    Kies hierin ook www.heitenmem.nl   

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/01/foarname-fryske-foarnammen-deel-10/