web analytics

FOARNAME FRYSKE FOARNAMMEN,deel 1

Veel friese voornamen zijn van Germaanse oorsprong en zijn samengesteld uit twee betekenisvolle woordstammen. Behalve de heel gewoon klinkende voornamen zoals in de grapkes op dit weblog is er ook een groot aantal voornaam klinkende voornamen.

De Friezen mogen best trots zijn op deze voorvaderlijke erfenis uit de tijd dat de Friese invloed en het grondgebied zich uitstrekte van de Wezer tot het Zwin. Het zou dus geen schande zijn als heden ten dage ouders kozen uit deze oud-friese voornamen. Ieder staat daarin vrij. Ook de spelling is naar keuze. Hieronder een kleine selectie van die oer-oude en mooie Friese voornamen.

AAIOLT > m. hearsker mei it swurd = heerser met het zwaard
AALDERT > m. sterk troch adel = sterk door adeldom
AALWYN > m. eale freon = edele vriend

ADALGARD > f. eale beskermster = edele beschermster
ALEMKE > f. eale beskermster = edele beschermster
ALYT > f. frou mei in eal aard = vrouw met een edele aard

BORGERT > m. sterke beskermer = sterke beschermer
BOUWYN > m. dryste freon = drieste vriend
BRONGER > m. borstpânser/spear = borstpantser/speer

BENINE > f. freonlik = vriendelijk
BERNOU > f. hillich as de bear = heilig als de beer
BERKE > f. skitterjende geast = schitterende geest

DIDMER > m. ferneamd ûnder it folk = befaamd onder het volk
DJURRE > m. diure = kostbaar
DIEWERT > m. beskermer fan it folk = beschermer van het volk

DIBBELT         > f. moedige ûnder it folk = moedige onder het volk
DIBBRICH       > f. beskermster fan it folk
DOUTSEN       > f. donkere duif

EARD              > m. sterk troch syn eare = sterk door zijn eer
EARRYT          > m.  sterk troch syn eare
EBOLT            > m. moedich hearskjend neffens de wet = moedig heersend volgens de wet

EDWER          > f. hoedster mei in goed aard = hoedster met een goede aard
ELBRICH        >  f. eale beskermster
ETHELMOD    > f. adellik fan geast

 

Info babynamen          Je kunt ook terecht bij:  www.heitenmem.nl

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/01/foarname-fryske-foarnammen-deel-1/