web analytics

14 december 2007 archief

Weekblog 2007-50: ZEUR & ZANIK gaan FRYSK leren.

     IN GRAPKE:     Jelle: “Yn de krante steane allegearre dingen oer my, dy ’t net wier binne.” Klaske: “It koe noch folle minder, leave: at se de wierheid ris ferteld hiene.     Jelle: “In de krant staan allemaal dingen over over mij, die niet waar zijn”. Klaske: “Het kon nog veel erger, lieverd: als ze de …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2007/12/weekblog-2007-50-zeur-zanik-gaan-frysk-leren/