web analytics

Weekblog 2007-09: VERKIEZINGEN- vierentwintig DIEPDOORDENKERTJES.

WARE WOORDEN over LOZE KRETEN foto

 

 

 

ALS DE BURGER NIET WORDT GEHOORD IS DE DEMOCRATIE GESMOORD. 
Ter gelegenheid van de verkiezingen voor de Provinciale Staten op 07 maart 07. 

Vier en twintig ONE-LINERS met een politieke lading.


Politici menen écht dat ze belangrijk zijn.
Maar echt belangrijk zijn mensen voor wie belangrijk zijn echt niet zo belangrijk is.

Een gedeputeerde die vandaag de kop in het zand steekt, moet morgen met de tandjes knarsen.

Vergaderstukken: Het is gemakkelijker om nu kwaliteit te leveren dan om later uit te leggen waarom je het toen niet geleverd hebt.

Het zijn de dwarsliggers die het locale spoor recht doen lopen.

De echte onwetenden zijn degenen die geen vragen stelden.

Democratie is een vorm van beschaving.
                             —————————————–
Het 11e gebod van een gemeentebestuur is: 
Gij zult u niet laten omlullen en platpraten door project-ontwikkelaars. HV

Er zijn geen grenzen aan de gemeentelijke kapwoede….jawel, de gemeentelijke. HV

Met een doekje voor het bloeden wordt de raad voor het lapje gehouden. HV

Degene die afwijkt van het gebaande pad, kan in de stront zakken. HV 

DIGI-TAAL, TURBO-TAAL: Enen en nullen zullen ons overheersen. HV[R]

STATENLID, RAADSLID: Spreekbuis met afstandsbediening. HV

Na het hoogtepunt van de coalitis ligt daar de rauwe realiteit. HV 

Een zwevende kiezer…staat niet stevig in zijn schoenen. HV 

WIJKRADEN. Afreageerbuis voor botvangers. HV 

Het bestuur wikt, maar de ambtenaar beschikt. HV

Wie het kindje wiegt, beweegt de wereld. HV 
——————————————————————————

170. By âlds wie it in grut wûnder as in ezel prate….no is it in grut wûnder as in ezel him stil hâldt.
       Vroeger was het een groot wonder als een ezel kon praten…nu is het een groot wonder als een ezel zich stil houdt.
 
169. Deade fisk driuwt mei de stream fuort, mar libbene fisk swimt tsjin de stream yn.
        Dode vis drijft met de stroom mee, maar levende vis zwemt tegen de stroom op.

168. De hinnen dy’t it ludst keakelje lizze derom de grutste aaien net. 
        Vrij vertaald: De kippen die het luidst kakelen, leggen niet perse de grootste eieren.

167. Dy’t huning ha wol, moat it stekken fan de bijen fele kinne.
        Wie honing wil, moet het steken van de bijen kunnen verdragen.

166. De moaiste apels lizze foar de glêzen.
        De mooiste appels liggen in de etalage.

165. Ien stien allinne makket gjin moal.
        Een steen alleen maakt geen meel.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2007/03/weekblog-2007-09-verkiezingen-vierentwintig-diepdoordenkertjes/