web analytics

ONLINERS 2007-07: WARE WIJZE WOORDEN ( wiere, wize wurden).


♦  JAN van der KOOI exposeert in LONDEN

fotoDe Friese schilder/tekenaar Jan van der Kooi is vooral bekend om zijn grote stillevens. Sinds anderhalf jaar echter schildert hij ook portretten. Op uitnodiging van The Royal society of portraitpainters exposeert hij vanaf eind april tot medio juni enkele van deze nieuwe schilderijen in Londen. 
In november 2007 komt er een grote overzichtstentoonstelling van zijn werk in Museum de Buitenplaats te Eelde. Het is voor het eerst sinds vijf jaar dat deze kunstenaar weer met werk naar buiten treedt.
 
In dit blog een recent zelfportret in rood krijt en het kenmerkende olieverf-stilleven “Zomerraam”.


DE TSIEN FAN TSIEN OERE TSIEN:  WIERE, WIZE WURDEN

164. Fereale wurdst net ast der om sikest, it oerkomt dy, tsjin wil en tank.
        Verliefd wordt je niet als je er naar zoekt, het overkomt je, tegen wil en dank.

163. Dy’t huning ha wol, moat it stekken fan de bijen fele kinne.
        Wie honing wil oogsten, moet het steken van de bijen kunnen verdragen.

162. Wêr’t de holle fol fan is, rint de folpinne fan oer .
        Waar het hoofd vol van is, loopt de vulpen van over.

161. Leau yn dysels…in oar docht it net.
        Geloof in jezelf…..een ander doet dat niet.

160. Ien stien allinne kin gjin moal meitsje.
        Een steen alleen kan geen meel maken.

———————————————-

Verstandig ben je wanneer je van alles wat wordt gezegd, maar de helft gelooft. 
Wijs ben je als je weet welke helft je moet geloven.
 

Echt belangrijke mensen, zijn mensen voor wie belangrijk zijn niet belangrijk is.
 
Lui zijn is de kunst om uit te kunnen rusten voordat je moe bent.

Als je nooit een blauwtje loopt dan blijf je altijd een groentje.

Door de bomen het bos zien getuigt van overzicht.
In één boom een bos zien getuigt van visie. 


♦  NIEUWS: LEEUWARDEN – Filosoof, taalkundige en Nietzsche-vertaler Eric Hoekstra gaat in de Maand van de Filosofie een week in een wijnvat wonen. Hoekstra volgt daarmee de oud-Griekse filosoof Diogenes die wilde laten zien dat de mens weinig nodig heeft om gelukig te zijn.

,,Ik wil vooral voor de oudere filosofie reclame maken”, aldus Hoekstra donderdag.

Het wijnvat komt uit Hongarije en is ruim twee bij twee meter.

Van 30 maart tot 7 april staat het vat voor boekhandel Van der Velde midden in het centrum van Leeuwarden. Hoekstra zal tijdens zijn verblijf wel af en toe het vat verlaten voor onder meer sanitaire stops. 


Voorjaarshaikoe:

                                             Een zachte winter;  
                                       voorjaarslokroep van vogels. 
                                            Ik zing met hen mee.
 Anna Liese over het jawel en nee van de ZEPP: “Na het college van Smallingerland moeten de raadslieden er ook nog aan geloven”.
Touché: “Het is maar net welke knikkers je daarbij uit de zak vist”.
Anna Liese: “Precies, het is een verschillende wereld als je tussen de vingers doorkijkt of er tegenaan ziet’.


In ONLINERS uit FRYSLÂN valt morgen nog meer te lezen over de ZEPP ( in deel 2 van de column LAAT DAT GAS NOG MAAR EVEN ZITTEN, SCHAT )

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2007/02/onliners-2007-07-ware-wijze-woorden-wiere-wize-wurden/