web analytics

ONLINERS 2007-06: Zinnige onzin-zinnen in POLDERKOLDER, mini-kollem.

foto
NIEUWS:    SKYHIGH  in  TERBAND

In het FRIESE plaatsje TERBAND heeft men het weer eens groots aangepakt. Een ingenieuze constructie van 45 meter hoog, een reuzenrad dat “kan wandelen” is aldaar gemaakt door medewerkers van KIG in opdracht van Mondial Rides. Het gevaarte van 170 ton kan over een kermisterrein worden verplaatst en opgebouwd in slechts 6½ uur. Deze week is de kermis-attractie op transport gegaan naar Australië, waar deze SKYVIEW beslist de show zal stelen.


De TSIEN fan TSIEN oere TSIEN:

159. Stean op, sei de boer tsjin de sike ko, oars sil ik mei dyn bonken de parren fan de beammen bruie.
Sta op, zei de boer tegen de zieke koe, anders zal ik met je botten de peren uit de bomen slaan.

158. Mei beide fuotten op ‘e grûn, komst gjin stap fierder.
Met beide voeten op de grond kom je geen stap verder.

157. Do bist de frou fan myn libben. Dat wol ik graach sa hâlde!
Jij bent de vrouw van mijn dromen. Dat wil ik graag zo houden.

156. Oarloch dêre? In protte minsken ha der frede mei.
Oorlog daar? Vele mensen hebben daar vrede mee.

155. Ik sjoch dy wol sitten, mar do sjochst mei net iens stean !
Ik zie jou wel zitten, maar jij ziet mij niet eens staan.
——————

Groninger spellingswoorden: de A van Aduard, de B van Beduard, de C van Ceduard, de D van Deduard, de E van Eduard, etceteraduard.

Voetbaltrainer: we moeten verhinderen dat de anderen de bal in het doel trappen.

Om familiebanden te breken hoef je NIETS te doen.

Tegeltje op de WC: Ici tombent en ruïne, les plus beaux arts de la cuisine.

Wie denkt dat groene stroom groen is, is kleurenblind.

Een haastige hork eet soep met een vork.


Mini-kollem.
‘Allogtonen moet met ch”, sei de master. ‘Wat jij hir skrijft, daar kan ik geen sjokola van maken. Neederlands is gemakliker als je denkt”.
Nou choed: alochtonen en cheen allochtonen dus.                                          AMA LIA


Ik denk dat we allen een beetje binnenvrede kunnen gebruiken.
Het volgende advies in een artikel heeft voor mij echt gewerkt:

“Om totale vrede van binnen te ervaren moet je wat je begonnen bent ook afmaken”.

Ik speurde toen in huis rond naar waaraan ik begonnen was en niet afmaakte. En nog vóór ik vanochtend het huis verliet heb ik een fles rode wijn, een fles witte wijn, Baileys, drie Bacardi Breezers, vier Prozacs, een paar Valium’s, twee sneetjes oudewijvenkoek en een halve tablet chocolade opgemaakt.
Je weet niet half hoe goed ik me nu al voel.


Voorjaarshaikoe:
de Polen smelten,
het komt ons tot de lippen:
Waterlanders.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2007/02/onliners-2007-06-zinnige-onzin-zinnen-in-polderkolder-mini-kollem/