web analytics

2007-04: SEI-SISWIZEN-SPESJAAL trije,

foto

In FRYSLÂN is er voor elke situatie wel een toepasselijk sprekwurd of een relevante sei-siswize (zei-zegwijze) te vinden. Ook al zeggen de Friezen het zelf….Sei-siswizen binne geweldich en TYPYSK FRYSK.
Enkele sei-siswizen zijn heel oud, al in het “oud-Fries ” bekend. Maar het FRYSK is een levende taal. Hier en nu in ONLINERS zijn sommige sei-siswizen vernieuwd en meer van deze tijd.

foto

Nieuw: Na het aanklikken van de link Bacon and Bones in de linklijst in de rechterkolom kun je luisteren naar een fragment van “It Allerheechste Guod” (Het Allerhoogste Goed), het winnende lied van Bacon and Bones op het Friese songfestival LIET in november 2003.
Het nummer gaat over het recht van iedereen om in vrijheid te leven en vertelt het verhaal van de Friese vrijheidsstrijd door de boer Pier Gerlofsz Donia ( GRUTTE PIER ). Meer over deze Friese volksheld lees je in ONLINERS weekblog 2006-28 (14 juli 2006).


30. Dit is in prom sûnder pit, sei de man en hy iet in slak op.
Dat is een zonder steen, zei de man, en hij at een slak op.

29. Men kin alle dagen gjin kniesoor wêze, sei de man en hy smiet in sint te grabbel.
Je kunt niet altijd een kniesoor zijn, zei de man en hij gooide een cent te grabbel.

28. It is klearebare leafde, sei de boer en doe tute ‘r in keal op it bil.
Het is echte liefde, zei de boer en toen kuste hij een kalf op de bil.

27. Dat hast derfan, wêrom leist gjin aaien, sei Kaisa en se slachte de hoanne.
Dat heb je er van, waarom leg je geen eieren, zei Kaisa en ze slachtte de haan.

26. Ik leau net yn mearkes, sei se en se starte har biezem.
Ik geloof niet in sprookjes, zei ze en ze startte haar bezem.

25. Dat rekket igge noch seame, sei de man en hy pisse yn de pream.
Dat raakt kant noch wal, zei de man, en hij piste midden in de praam.

24. As hast der net wie, sei de boer, dan hie ‘k in hazze sketten.
Als bijna er niet was, zei de boer, dan had ik een haas geschoten.

23. In bêst middel tsjin de mûzen, sei de boer, en syn pleats stie yn ‘e brân.
Een puik middel tegen de muizen, zei de boer, en zijn boerderij stond in brand.

22. In bulte geraas en in bytsje wol, sei de duvel en hy skearde de bargen.
Een boel lawaai en weinig wol, zei de duivel, en hij schoor de varkens.

21. Oant sjen, sei de bline. Fant ’t selde, sei de dôve.
Tot ziens, zei de blinde. Van ‘t zelfde, zei de dove.


Terwijl een klas basis-scholieren het ziekenhuis bezoekt, vangt de onderwijzeres het volgende gesprek op tussen één van de jongens en de radioloog. ‘Heb jij wel eens een been gebroken?’ vraagt hij. ‘Ja’, antwoordt de jongen. ‘Deed dat pijn?’ ‘Nee, helemaal niet.’ ‘Echt waar? Welk been was dan gebroken?’ Zegt de jongen: ’Het rechterbeen van mijn zuster’.


Stellingwerver haiku van Jan van Overtjonger (Jan van der Meulen) uit de dichtbundel ‘Onderwegens’.

                  Bomen zonder blad,
deur de zunne omsluierd
mit gleensternevels. 
 

 


Touché: “Zet deze one-liner er nog maar bij, voordat ie afgezaagd is: De denker van Rodin verzaagd om er kogels van te gieten…dát geeft te denken”.
Anna Liese: “Yes, het laagje beschavingsvernis is nog veel dunner dan het Friese ijs”.
Touché-   Een kus: mond-op-mond reklame.

 


maandag, 22 januari 2007.

Arjan Jongsma (11 jaar) uit Drachten  won  gisteren in Groningen de finale van het Haydn Muziek Festival. Deze marimbaspeler ontving ook de juryprijs in de jeugd-categorie B. Hij kreeg ook de publieksprijs. De jury noemde Arjan een ,,rasmuzikant”. Hij speelt “niet alleen ritmisch, maar ook met muzikale timing”.
Aan de finale in De Oosterpoort namen acht jonge musici deel, onder wie ook 12-jarige pianiste Valentina Tóth uit Aldtsjerk. Beiden hadden zich geplaatst via voorrondes, waaraan in 96 kinderen meededen.


Heel goed dat je weer even tijd nam voor een kijkje op dit WEEKBLOG.
Wat prachtich datst hjir eefkes omstrúnst.

Terug? Klik daarvoor op de knop VORIGE linksboven in je scherm.
Maar: er zijn heel veel wekelijkse afleveringen vanaf 1 mei 2006 ( zie ARCHIEF).

Blijf kijken man, er komt de volgende VRIJDAG nog VEEL meer an. Bedankt en….OANT SJEN.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2007/01/2007-04-sei-siswizen-spesjaal-trije/