web analytics

Weekblog 2006-51: Uitzonderlijk Fryslân, iets over het FRYSK, FRYSLÂN en de FRIEZEN.

Wat kan er symbool staan voor meer dan alles?  fotoAS MEI IT KOARTSJEN FAN DE DAGEN
IN JIER NEI DE EIN RINT,
DAN IS IT TIID OM JIN TE BESINNE
OM DÊRNEI, BLIID EN FRIS
OAN IN NIJ JIER TE BEGJINNE

(gevonden in de FRYSKE SPREUKEKALINDER 2007,
www.uitgeverijvandeberg.nl)


Het leven is een geschenk…..maar je krijgt het niet cadeau. 


FRYSK: de taal fan it hert

Het Fries is, net als het Nederlands, het Duits en het Engels, een oude West-Germaanse taal. De Engelse taal heeft erg veel overeenkomsten met het Fries. Kaas is bijvoorbeeld in het Engels ‘cheese’ en in het Fries ‘tsiis’. De laatste 500 jaar is de friese taal beïnvloed door het Nederlands. 

foto

Niet alleen die oudere, eigen taal onderscheidt Fryslân van de rest van Nederland. Want met al het water meegemeten is Friesland ook nog eens Nederlands grootste provincie, met het grootste aantal dorpen, de langste mensen van de gehele wereldbevolking * en de hoogste levensverwachting. Deze provincie onderscheidt zich door de ruimte met wijde vergezichten, de vele meren met bollende zeilen, de vele terpen met stokoude kerkjes, door de mensen die er wonen, door taal, cultuur en sporten.

Voor Friezen is tweetaligheid heel gewoon. Maar wat Fryslân écht anders maakt is de eigen taal, het FRYSK, en de eigen cultuur. Door het gebruik van de eigen taal lijkt Friesland voor veel Nederlanders een stukje buitenland in eigen land. Overal: bij de bakker, in de supermarkt, in de bibliotheek, bij de dokter, op de plaatsnaamborden kom je de Friese taal tegen. 

* Persbericht 010207 “Nederlander steekt boven rest wereldbevolking uit”, “De Friezen zijn de langste Nederlanders”.


 
Friesland heeft ook een eigen vlag en een eigen volkslied. En daar zijn de Friezen trots op.

Frysk bloed tsjoch op! 
wol no ris brûze en siede,
En bûnzje troch ús ieren om!
Flean op! Wy sjonge it bêste lân fan d’ierde,
It Fryske lân fol eare en rom.
 
Klink dan en daverje fier yn it rûn
Dyn âlde eare, o Fryske grûn!
Klink dan en daverje fier yn it rûn
Dyn âlde eare, o Fryske grûn! 

——————————————————————–
Dit weekblog ONLINERS uit FRYSLÂN is bestemd voor niet-Friestaligen. Om zo even op een luchtige manier kennis te kunnen maken met de provincie, de Friezen, de cultuur enzovoort.

Voor wat betreft de taal: wat is nu gemakkelijker te onthouden dan een sprekwurd, één enkele zin met een vaak rake inhoud? Vandaar dat u in de TSIEN fan TSIEN oere TSIEN van oNLiners nu al 144 sprekwurden en sei-siswizen in blokjes van 5 kon aantreffen.
En: wat is er mooier dan een kort Fries gedicht over de Friese natuur: de HAIKOE?


 

Een herfst-haikoe van HaikoeHenk.

                           Mist verhult het land,
                        luister…de koeien hoesten
                             nu nog onzichtbaar.

——————————————————————–

In krystiid-haikû fan Jan Dotinga.

                          It ljocht wurdt taastber, 
                        yn in minske sûnder slyt-
                           mocht ik ’t fernimme.
 
 “FRIESLAND BELEEF JE ECHT”
Dit is de nieuwe slagzin van Fryslân Marketing ter vervanging van
 

“BELEEF FRIESLAND”.
Met deze nieuwste slogan is helaas lang niet elke toeristische ondernemer in z’n nopjes.
“Slappe hap”, “om bij in slaap te vallen”, “weinig zeggingskracht” waren enkele kritische geluiden.
En inderdaad is er nog steeds wat te zeggen voor de oeroude kreet FRYSLÂN BOPPE (zeker nu de provincie officieel Fryslân heet), ware het niet dat
de Groningers al eerder pareerden met “Er gaat niets boven Groningen”. Laat ik daar nu maar eens tegenover zetten:
 

 

FRYSLÂN…..HET EINDE ©
De slogan FRIESLAND HEEFT HET is out-of-the-question, want immers: Amsterdam had dat HET al eerder.
En de tekst FRIESLAND HEEFT HET OOK plakt daar wel heel zielig tegenaan.
Nog erger is het gesteld met: FRIESLAND HEEFT HET OOK WEL en FRIESLAND HEEFT HET OOK WEL, TOCH?
Vandaar dat ” FRYSLÂN HEEFT OOK WEL IETS” verwerpelijk is.
Maar gelukkig zijn er nog vóór het volgende voorjaar aanmerkelijk meer creatieve oplossingen te bedenken dan:
 
IT FRYSKE PARADYSKE ©
UITZONDERLIJK FRYSLÂN ©

FRYSLÂN 4 U ©

FRIESLAND….een SCHOON stuk NEDERLAND ©

VRIJ in FRYSLÂN ©

FRIESLAND…….het binnenste buitenland ©

FRIESLAND….dichtbij VAKANTIELAND ©

FRIESLAND….Verrassend DICHTBIJ

VERFRISSEND FRYSLÂN ©

FRYSLÂN: VERFRISSEND & VERRASSEND            © Touché
 


Fijn dat je weer even tijd nam voor een kijkje te nemen op dit WEEKBLOG. 
Wat prachtich datst hjir eefkes omstrúnst.

Bedankt en….OANT SJEN.


Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2006/12/weekblog-2006-51-uitzonderlijk-fryslan-iets-over-het-frysk-fryslan-en-de-friezen/