web analytics

Weekblog 2006-44: POESJELIEF of KATTEKWAAD

          Als huisdier verschilt een hond enorm van een kat. Een hond is je maatje: kijkt je naar de ogen en doet alles voor je. Een hond daagt je uit: je MOET met hem spelen.
Een kat daarentegen is niet op dát contact uit en is pas poeslief als het buikje rammelt. De hond is ‘s mensen slaaf, maar een poes is jouw baas. De kat is niet mens-gebonden maar huis-gebonden.
Deze aflevering gaat over dat eigen-zinnige kattebeest.


114. De kat koe it spek wol sjen, mar net krije.

De kat kon het spek wel zien, maar niet krijgen (de druiven  waren zuur).

113. Jaan….. dêr is smids kat oan stoarn.
Van geven sterft de kat van de smid. (er wordt heel weinig gegeven)

112. Ik sit hjir bêst, sei poes en se siet op it spek.
Ik zit hier best, zei poes, en ze zat bovenop het spek.

111. As de kat fan hûs is, stekt de mûs de sturt omheech.
Als de kat van huis is, steekt de muis de staart omhoog.

110. Wat mear as men de kat streaket, wat heger as de sturt stekt.
Hoe meer je de kat aait, des te meer komt de staart omhoog.
———–

Ik mag niet graag vis zien, zei de kat en at ze blindelings op.

Vogeltjes die vroeg zingen zijn voor de poes.
(wie vroeg wil genieten komt er soms bekaaid af)

Om der wille van de smeer, likt de kat de kandeleer.

Het zijn slechte katten die voor één gat muizen.

Een slapende kat vangt geen rat.

foto

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2006/11/weekblog-2006-44-poesjelief-of-kattekwaad/