web analytics

Weekblog 2006-33. Drieluik GELOOF-HOOP-LIEFDE deel 2, SPINAZIESOEP, Column ZINLOOS GESLEEP……….

59. Yn it begjin skoep it minskdom God.
In den beginne schiep de mensheid God.

58. De leafde is krekt in kryptogram, jou my de oplossing en ik snap der  nóch neat fan. De liefde is net een cryptogram, geef me de oplossing en ik snap er nóg niks van. Theo van Gogh.

57. O, firusmoardner ….. bewarje myn yn– en útgong.
O, viruskiller…… bewaar mijn in- en uitgang.

56. Leafde makket it libben in lyts bytsje lichter *
Liefde maakt het leven een beetje lichter.

55. Leafde is de swietste lêst fan it libben *
Liefde is de zoetste last van het leven.

foto                     ————
De gevangenissen waren niet zó vol als er in de kerken wat meer te halen viel.

Men moet de broek des levens ophouden met de bretels van de hoop.

Wie buiten God rekent, moet op z’n tellen passen.

Een leven zonder liefde is enkel een bestaan.

Geloof is een medicijn tegen de angst.

——————

*  Deze spreuken lijken tegengesteld. Het is maar net hoe je tegen het leven aankijkt. Ook rijmen deze spreuken niet en u weet het: ’T is raar, maar als een spreuk rijmt…is ie waar.

 

 

    Column  Zinloos gesleep met afval en baggerslib ©

    Een groot deel van Friesland en Groningen ligt onder de zeespiegel. In de nabije toekomst kunnen de waterstanden in de grote rivieren flink hoger zijn dan nu. Vooral de IJsseldelta krijgt het te verduren. Bij hevige regenval loopt het daar gauw over de richel. Zo moet straks twee maal zoveel water uit het IJsselmeer worden geloosd op het wad. En: binnen 60 jaar kan het peil aan de andere kant van de zeewering wel 60 centimeter stijgen. Als de huidige oeverwallen, rivier- en zeedijken het dan niet houden zoekt het water onverbiddelijk de laagste plekjes op.

    Er MOET en ZAL wel het een en ander gebeuren. Binnen de Nederlandse grenzen moeten vele vaarten grondig worden uitgebaggerd voor o.a. een vlotte waterafvoer. Jaarlijks zal er tien miljoen kuub bagger worden opgediept uit dichtgeslibde sloten. Nu is er al een baggerachter-stand van een dikke honderd miljoen kuub. Die bagger blijkt voor tenminste vijftig procent ver-vuild. Deze echte bagger moet eerst worden gezuiverd, want verontreinigd baggerslib mag sinds 1992 niet worden gebruikt in de land-en tuinbouw. Maar: sluwe slibhandelaren hebben een gaatje gevonden…. in Friesland. De grap is nu dat hier meer meren worden gegraven voor extra waterberging, en dat veel (veelal zwaar) vervuild Haarlems baggerslib goedkoop kon worden gedumpt in een Friese zandwinput. Hier werd dus een kuil gegraven voor een ander, maar voor schoon slib uit eigen boezem is geen ruimte meer. Kunt u dát nog volgen? Ik niet.

    In Friesland wordt rioolslib vergist in 29 installaties waarbij er gas, warmte en veel water vrijkomt. Het gas wordt gebruikt om stroom op te wekken. In Drachten heeft de ene grote vergisting-installatie méér dan genoeg aan het Smallingerlandse slib. Twee andere grote Friese installaties hebben overcapaciteit. Daar moet dus vergistingsmateriaal bij. Door milieumaatregelen kwam er steeds minder afvalvet in het riool en meer in de vetputjes. Al tientallen jaren werden vetresten uit de industrie en horeca naar Friesland vervoerd. Maar de laatste jaren kan de voedings-industrie deze ‘slurry’ goedkoper kwijt in Duitsland. De Nederlandse vergisting-installaties zullen nu moeten knokken om restjes van de supermarkt en putvet van de patat-tent.

    Verwonderlijk is dat er een plan is om in Drachten-Smallingerland een ‘milieuvriendelijke’ stroomfabriek te bouwen. Deze biomassacentrale heeft als grondstof nodig: organische resten van o.a. supermarkten naast dierenmest. Maar in Friesland is de bulk supermarkttroep en dierenstalpoep niet te vinden. Wél in de Zeeland en Brabant. Daarom moeten de stinkende massa’s straks van hot naar hier worden vervoerd. Misschien wel per truck. Maar op meer verkeersdrukte, stank en lawaai zit niemand in Drachten te wachten.

    Wat een dergelijke biomassacentrale lonend kan maken, is een hoge jaarlijkse subsidie. En: wanneer varkensmesters en supermarkten fors betalen om hun slurry te slijten of als het eindproduct netto nog wat opbrengt. Maar afnemers worden in Friesland niet gevonden. De geproduceerde ‘kunstmest en groene cokes’ mogen in Nederland niet worden afgezet. Transporteren naar het buitenland kan nog wél.

    De NUON wenst aan de Groninger Eemsmond een nieuwe centrale te bouwen. Deze (gestookt op biomassa, kolen en aardgas) zou voldoende stroom kunnen leveren voor twee miljoen huishoudens: op elk gebied een geduchte concurrent dus. Vestiging in Nederland van een biomassacentrale,  zoals de in Drachten geplande co-vergistingsinstallatie, om het tóch al aanwezig afval om te zetten in elektriciteit is -op zich- een goede zaak. Maar dan wél waar dat overschot ontstaat of waar behoefte is aan een eindproduct. Als de subsidiëring en milieuvriendelijkheid dubieus is, grondstofaanvoer onzeker of de transportkosten té hoog dan staat zo’n fabriek van meet af aan op losse schroeven.

    Eén moderne windturbine kan al voldoende stroom leveren voor 4500 huishoudens. Dáárvoor is de grondstof (wind) gratis en deze komt vanzelf aanwaaien. Het overschotje elektriciteit van de Drachtster biocentrale en de lichte bevordering van werkgelegenheid zetten m.i. geen zoden aan de dijk. Die zompige zoden zijn wél nodig om de Fries-Groninger dijken op stormvloed-hoogte te brengen. Anders staat deze centrale straks in een bêste dobbe Waadwetter. Ann@ Liese.

 


En nu….wat lichtere kost: recept voor een smaakvol zomersoepje.

foto
Voorafje: Op m’n volkstuin heb ik in het voorjaar spinazie gezaaid. Het bleek reuzen-spinazie te zijn met kopgrote bladeren, waarvan ik per persoon maar één plant nodig had.
Nu- in het naseizoen- resten alleen wat zielige, té laat opgekomen spinazieplantjes…alleen nog maar geschikt om er soep van te koken:

SPINAZIESOEP.

Snelsoep voor twee personen- benodigdheden en bereiding:
Kook in een halve liter water een flinke handvol gewassen spinazie (200 gram zonder stelen) met een bouillontablet (kip) tot garens. Nu géén zout toevoegen ! Pureer het blad ( met een staafmixer) en bind de soep met wat allesbinder…klaar.
Eventueel de laatste minuten wat stukjes courgette meekoken.

Heet opdienen in een kom. Garneren met of/of: toefje spuitroom-geraspte zure appel- driehoekje geroosterd brood-soepstengel o.i.d.             Smul smakelijk.


Bedankt voor Uw bezoek en……………OANT SJEN.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2006/08/weekblog-2006-33-drieluik-geloof-hoop-liefde-deel-2-spinaziesoep-column-zinloos-gesleep/