web analytics

Week 2006-28: de TSIEN fan TSIEN oere TSIEN- mooie woorden deel 2.


35. Der is noch noait in brânkast achter in lykwein oan riden.
34. De hazze en de slak hawwe op ‘e selde dei âldjier.
33. As ’t net kin sa’t it moat, dan moat it mar sa’t it kin.
32. Jins eigen fleis en bloed is mear as jild en goed.
31. It is in gek dy’t earm libbet om ryk te stjerren.
_

Kijk met de ogen van je hart en niet met die van de hoofd.
Je kunt iemand de hand schudden, maar niet z’n hart.
Waar gelachen wordt komt het geluk graag binnen.
Stilte is meer dan afwezigheid van woorden.
De mooiste muziek is die van de natuur

foto

UITGELICHT: “GROTE FRIEZEN”

Het lied “It Allerheechste Guod” van Bacon en Bones gaat over de Friese volksheld Grutte Pier.

GROTE PIER:
Grutte Pier is de naam waaronder Pier Gerlofs Donia bekendheid heeft gekregen als Fries vrijheidsstrijder en piraat. Rond zijn figuur heeft zich een uitgebreide legendevorming voorgedaan. Het is lastig te zeggen welk verhaal over Grote Pier waar is en welke niet.

In 1498 viel Friesland in de handen van de Hertog van Saksen en een paar jaar later probeerden de graven van Holland rechten op Friesland te laten gelden. Ze vielen Friesland verschillende malen aan, wat onder andere resulteerde in de bezetting van Stavoren. Toen de boerderij van Donia in Kimswerd door één van de Saksische moordenaarsbenden werd platgebrand, werd hij een fel bestrijder van de bezetters. Onder zijn leiding opereerde een Friese kapervloot op de Zuiderzee die Hollandse schepen en steden plunderde.

Grutte Pier wordt gezien als bedenker van het gezegde: Bûter, brea en griene tsiis, wa’t dat net sizze kin, is gjin oprjochte Fries. Deze spreuk zou zijn gebruikt om na te gaan of de opvarenden van een gekaapte schip wel Friezen waren. Was dat niet het geval, dan werden ze onverbiddelijk gekielhaald en werd het schip geplunderd.

Aan Donia worden een reusachtige gestalte en een bovenmenselijke kracht toegeschreven. Grutte Pier zou met zijn reusachtige zwaard veldslagen beheerst hebben. Dit stalen slagzwaard was 2,15 meter lang en woog ruim 6 kilo. Volgens de overlevering kon hij daarmee de hoofden van meerdere vijanden tegelijkertijd afhakken. Een exact replica van het vermeende zwaard van Grutte Pier hangt in de welkomsthal van het Fries Museum te Leeuwarden.

 

Luister hier > Bacon & Bones: It allerheechste guod (vrijheidslied)

 


Bedankt voor Uw bezoek en….OANT SJEN NIJE WIKE.

 

Meer mooie woorden: Halje-trawalje, skytmerakels, fierljeppe, amerij(ke), skytskoarje, tûkelteammen, rûgelje, sydsulver, kwizekwânsje, sabeare, harkenieltsje, skewiele.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2006/07/week-2006-28-de-tsien-fan-tsien-oere-tsien-column-twee-oranje-konijntjes-mooie-woorden-deel-2/