web analytics

5 resultaten voor geschiedenis watersnood

WATERSNOOD 2013?

De watersnoodramp van 1953 kostte 1836 mensen het leven De laatste grote overstromingen waren in 1995. Uit vrees voor een dijkdoorbraak moesten honderdduizenden mensen in de Betuwe, de Bommelerwaard en het Land van Maas en Waal hun woongebied verlaten. Minister van Infrastructuur Schultz van Haegen vindt nu, dat Nederlanders onvoldoende zijn voorbereid op een volgende …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2013/01/watersnood-2013/

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen ( deel 114)

Januari 1164. WATERSNOOD IN FRIESLAND, meer dan honderdduizend doden?   Uit de KRONIEKEN: In den jaare 1164 trok ook een verschrikkelyke watervloed over Friesland, Juliaans Vloed genaamt; waardoor in Friesland en elders wel 100.000 menschen verdronken. “In den aanvang van het jaar 1164 kwam er, bijzonder over Friesland, een verschrikkelijke watervloed , genoemd naar Juliana, …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2011/08/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-114/

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen (deel 79)

  Omdat de Friezen zich niet snel lieten bekeren tot het Christendom werd in 838 Odulfus naar Friesland gestuurd. Deze kreeg het bevel om de leer driemaal daags te laten verkondigen in alle kerken en parochiën van Friesland. Buiten Stavoren stichtte deze Odolfus het St.Odolfusklooster.Later, in 1319, werd dit klooster verplaatst naar Hemelen omdat het, …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/09/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-79/

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen (deel 49)

Anno 674. De Oostfranken haalden Dagobert II, zoon van Sigebert, uit Ierland. Toen Wilfridus in het voorjaar van 678 Friesland had verlaten  en Koning Dagobert bezocht, had hij deze vorst de belangen van de Friezen aanbevolen. Koning Adgillus-I ( âlde gisel) van Friesland stierf in 652, maar liet een zoon, genaamd Radbodus na. Deze was …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/03/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-49/

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de OUDE FRIEZEN (10)

Anno 17, 18, 19. Uit GESCHIEDENIS VAN FRIESLAND. In deze krijgstogten tegen opstandigen hadden de Romeinen, ongewoon aan de koude en veranderlijke lucht van deze lage gewesten, die door menigvuldige zeedampen vaak nog ongezonder worden, vooral voor hun, die zulks niet gewend zijn, gelijk de aan warmer lucht gewone Italianen, in deze landen veel te …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/07/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-oude-friezen-10/