Tag: Tsjits Peanstra

Dec 20

SEE ( beeldgedicht van Tsjits Peanstra )

Permanent link to this article: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/12/see-beeldgedicht-van-tsjits-peanstra/

Dec 17

SesameSelect: een DERDE openbaar gedicht in Drachten?

Permanent link to this article: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/12/een-derde-openbaar-gedicht-in-drachten/

Aug 30

SEE (fotofers fan Tsjits Peanstra)

Permanent link to this article: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/08/see-fotofers-fan-tsjits-peanstra/

Mar 26

Huis van stilte ( klik en deel poëzie van Tsjits Peanstra)

Google voor het Frysk.   http://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=pean002 Het monument op de DAM van Dr88 toont het tweetalige gedicht van Harmen Wind. Of een HALF gedicht als de helft is afgedekt. Voor de tweede stad van Friesland is één half vers wel bijzonder mager. Daarom pleit ik voor meer poëzie in de openbare ruimte van sMallingerland, ooit …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/03/huis-van-stilte-poezie-van-tsjits-peanstra/

Mar 04

In memoriam Tsjits Peanstra (1924-2014)

In fûgel  ….. http://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=pean002

Permanent link to this article: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2014/03/in-memoriam-tsjits-peanstra-1924-2014/

Mar 04

Gedicht voor de Zondag (Tsjits Peanstra)

  Hûs fan stilte   Lit ús in hûs fan stilte bouwe, mei muorren fan leafde en in dak fan frede, mei keamers fol blydskip en in tún.   In tún mei wat ljocht en wat skaad, mei wat sjongende fûgels en in slûgjende kat op it paad. Lit ús in hûs fan leafde bouwe, …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/03/gedicht-op-zondag-ferswever-tsjits-peanstra/

Jun 20

zondag….gedichtendag 2010-02

TRIENNEN Droegje dyn triennen leafste tusken ús eagen lizze marren fan begryp. Patsje myn triennen leafste tusken ús lippen leit in wrâld fan leafde; droegje, patsje ús triennen leafste. Een gedicht van Tsjits Peanstra uit de bundel NEISIMMER. Tjitske was vanaf december 2011 tot 5 april 2012 met een zestal gedichten mee-deelnemer aan de actie …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/06/zondag-gedichtendag-2010-02/

Feb 19

BUOI (BUI )

No bin de stoarmen oer ús hinne gien stil dript de rein nei út ‘e wiete goaten der falle triennen yn it iere grien, oan ‘t lege hout sprute de jonge loaten. Wy lizze wang oan wang, de tiid fergiet wy binne fûgels, drean op wyn en wetter de nacht is lang, ús leafde bitterswiet …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/02/buoi-bui/