Tag: hûs fan stilte

Dec 17

SesameSelect: een DERDE openbaar gedicht in Drachten?

Permanent link to this article: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/12/een-derde-openbaar-gedicht-in-drachten/

Mar 04

In memoriam Tsjits Peanstra (1924-2014)

In fûgel  ….. http://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=pean002

Permanent link to this article: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2014/03/in-memoriam-tsjits-peanstra-1924-2014/

Mar 04

Gedicht voor de Zondag (Tsjits Peanstra)

  Hûs fan stilte   Lit ús in hûs fan stilte bouwe, mei muorren fan leafde en in dak fan frede, mei keamers fol blydskip en in tún.   In tún mei wat ljocht en wat skaad, mei wat sjongende fûgels en in slûgjende kat op it paad. Lit ús in hûs fan leafde bouwe, …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/03/gedicht-op-zondag-ferswever-tsjits-peanstra/