web analytics

Tag: Fryslân

mei 30

FRYSKE SPREKWURDEN, dozyn 4.

dozyn 4, sprekwurden37-48  KLIK HIER ‘Ik  preekje hjoed allinnich foar de sliepers’, sei dûmny. ‘De oaren kinne har wol deljaan’. Ik preek vandaag alleen voor de slapers’, zei de dominee. ‘De anderen kunnen wel gaan slapen. ‘In bêst middel foar de mûzen’, sei de boer, doe stiek er de skuorre yn ‘e brân. ‘Een goed middel tegen …

Continue reading

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/05/fryske-sprekwurden-dozyn-4/

mrt 11

Actie, zachte actie.

                                  Zie ook >    + Diashow Friese tegelspreuken.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/03/actie-zachte-actie/

jan 29

Overal, overal, waar de mestjes zijn……

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/01/overal-overal-waar-de-mestjes-zijn/

Load more