web analytics

Tag: Fryslân

WINTERHAIKU 2008/2009

                                            WINTERHAIKU 2008/2009 SNEEUWWITJES Grijze winterdag. Twee duiven zitten kleumend op een kale tak.                                                       Johanna Kruit  Grize winterdei. Klomjend sitte twa dowen  op in keale tak.       Hertaling door Tsead Bruinja   ———————————————————- Fryslân  greidelân, snei- en mokbespikkelje, grauwe wolkenloft. Friesland weideland, meeuw- en sneeuwbespikkeld, grauwe wolkenlucht.                                              Henk Veenstra    ———————————————————————————————  Grize winterloft. der falle …

Continue reading

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/12/winterhaiku-20082009/

FRYSKE SPREKWURDEN, dozyn 5 (over de LIEFDE)

VOOR DE UITSPRAAK VAN HET FRYSK:  KLIK HIER   60. De leafde is blyn. Liefde is blind. 59. Alde leafde rustket net. Oude liefde roest niet. 58. Leafde yn ‘e hûs is as sinneskyn. Liefde in huis is als zonneschijn. 57. Leafde is de swiete lêst fan it libben. Liefde is de zoete last van …

Continue reading

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/06/fryske-sprekwurden-dozyn-5-over-de-liefde/

FRYSKE SPREKWURDEN, dozyn 4.

dozyn 4, sprekwurden37-48  KLIK HIER ‘Ik  preekje hjoed allinnich foar de sliepers’, sei dûmny. ‘De oaren kinne har wol deljaan’. Ik preek vandaag alleen voor de slapers’, zei de dominee. ‘De anderen kunnen wel gaan slapen. ‘In bêst middel foar de mûzen’, sei de boer, doe stiek er de skuorre yn ‘e brân. ‘Een goed middel tegen …

Continue reading

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/05/fryske-sprekwurden-dozyn-4/

Actie, zachte actie.

                                  Zie ook >    + Diashow Friese tegelspreuken.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/03/actie-zachte-actie/

Overal, overal, waar de mestjes zijn……

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/01/overal-overal-waar-de-mestjes-zijn/

Load more