Tag: beeldgedicht

jan 30

Friesland…..Pure Poëzie

Twintig beeldgedichten in het Frysk, Nederlands en Engels uit en over Friesland tref je met deze superlink >     Friesland….puur poëzie.    

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/01/friesland-pure-poezie/

jan 22

DROMEN VERVLIEGEN (senruy)

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/01/dromen-vervliegen-senruy/

jan 18

GEDICHTEN AAN DE LOPENDE BAND

Zie maar naar www.gedeeldegedichten.nl

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/01/gedichten-aan-de-lopende-band/

nov 19

Beeldgedichten Friesland

Mei it projekt ‘Dichter fan Fryslân’ wol de provinsje Fryslân mear omtinken freegje foar de keunstform poëzij. Hjir komme inkele foarbylden fan FOTOFERSEN: koarte, tagonklike poëzij fan de webside FAN van FRIESLAND.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/11/beeldgedichten-friesland/

nov 06

FRIESLAND…..PUUR POËZIE: een serie drietaligheid uit en over Fryslân (20/30)

  Friesland….puur poëzie.  Deze serie wordt mede mogelijk gemaakt door de Provinsje Fryslân en gebracht in het kader van het onderdeel LÂN FAN TAAL uit het programma van LF2018 (Leeuwarden-Friesland, Culturele Hoofdstad van Europa 2018).  Friesland…..puur poëzie   Idee, gedichten, lay-out en uitvoering: Henk Veenstra. Wil je meer DRIETALIGE gedichten lezen? Kijk dan eens op www.gedeeldegedichten.nl …

Continue reading

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/11/friesland-puur-poezie-een-serie-drietaligheid-uit-en-over-fryslan-2030/

okt 31

Buigend voor de buien (klankbeeldgedicht)

KLIK HIER (Piano-Tweet van Joost Brands).

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/10/buigend-voor-de-buien-beeldgedicht/

okt 19

FRIESLAND…..PUUR POËZIE: een serie drietaligheid uit en over Fryslân (19/30)

Friesland….puur poëzie. Deze serie wordt mede mogelijk gemaakt door de Provinsje Fryslân en gebracht in het kader van het onderdeel LÂN FAN TAAL uit het programma van LF2018 (Leeuwarden-Friesland, Culturele Hoofdstad van Europa 2018).  Friesland…..puur poëzie   Idee, gedichten, lay-out en uitvoering: Henk Veenstra.  

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/10/friesland-puur-poezie-2/

okt 06

Friesland…puur poëzie: een serie drietaligheid uit en over Fryslân (18/30)

    Friesland….puur poëzie. Deze serie wordt mede mogelijk gemaakt door de Provinsje Fryslân en gebracht in het kader van het onderdeel LÂN FAN TAAL uit het programma van LF2018 (Leeuwarden-Friesland, Culturele Hoofdstad van Europa 2018).  Friesland…..puur poëzie   Idee, gedichten, lay-out en uitvoering: Henk Veenstra.    

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/10/frieslandpuur-poezie-een-serie-drietaligheid-uit-en-over-fryslan-1830/

okt 02

Friesland…puur poëzie: een serie drietaligheid uit en over Fryslân (17/30)

  Friesland….puur poëzie. Deze serie wordt mede mogelijk gemaakt door de Provinsje Fryslân en gebracht in het kader van het onderdeel LÂN FAN TAAL uit het programma van LF2018 (Leeuwarden-Friesland, Culturele Hoofdstad van Europa 2018).    Friesland…..puur poëzie   Idee, gedichten, lay-out en uitvoering: Henk Veenstra.  

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/10/frieslandpuur-poezie-een-serie-drietaligheid-uit-en-over-fryslan-1730/

sep 03

Friesland…puur poëzie: een serie drietaligheid uit en over Fryslân (14/30)

Deze serie wordt mede mogelijk gemaakt door de Provinsje Fryslân en gebracht in het kader van het onderdeel LÂN FAN TAAL uit het programma van LF2018 (Leeuwarden-Friesland, Culturele Hoofdstad van Europa 2018).           Idee, gedichten, lay-out en uitvoering: Henk Veenstra.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/09/frieslandpuur-poezie-een-serie-drietaligheid-uit-en-over-fryslan-1430/

aug 30

SEE (fotofers fan Tsjits Peanstra)

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/08/see-fotofers-fan-tsjits-peanstra/

jul 31

Friesland…puur poëzie: een serie drietaligheid uit en over Fryslân (13/30)

Deze serie wordt mede mogelijk gemaakt door de Provinsje Fryslân en gebracht in het kader van het onderdeel LÂN FAN TAAL uit het programma van LF2018 (Leeuwarden-Friesland, Culturele Hoofdstad van Europa 2018). Idee, gedichten, lay-out en uitvoering: Henk Veenstra.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/07/frieslandpuur-poezie-een-serie-drietaligheid-uit-en-over-fryslan-1330/

Load more