web analytics

QR-INFODOC-

Na het uitkomen van QR-infodoc-EnergieWisseling https://fanvanfryslan.nu/2069-2/bit-ly-2nyka9u/ en QR-infodoc-Coronavirus19 https://coronavirus-vraag-antwoord.nl/inleiding/ is er nu verschenen QR-infodoc-Wisselgedichten- https://fanvanfryslan.nu/qr-wisselgedichten/qr-wisselgedicht-001/

https://bit.ly/39QgZyu

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2020/08/qr-infodoc/

TEGELTEST

TEGELTEST

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2020/07/tegeltest/

Zielstevreden

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2020/07/zielstevreden/

ter-her-denking MH 17-ramp

QR-link nei de Fryske fariant ->

Link nei de Fryske fariant

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2020/07/her-denking-mh-17-ramp/

Aangespoeld aan zee.

Wakker worden, afstammelingen van allen die sinds 35.000 jaren naar de Lage Landen zijn gewandeld, versleept of zijn aangespoeld langs de Atlantische Oceaan en de Noordzee-kust.. We zijn allen een mix-mengeling van:

Alanen . Alemannen . Ambivarieten · Ambronen · Ampsivaren · Angelen · Angivariërs · Asdingen · Atnatruri . Baemi · Bajuwaren · Bastarnen · Bataven · Bourgondiërs ·  Britten . Bructeren .  Caerosi . .Cananefaten · Chamaven · Chasuarii · Chatten · Chattuarii ·  Chauken · Cauchen . Cherusken · Cimbren · Condrusi . Cugerni · Denen . Dulgubnii ·Eburonen . Fosi · Franken · FRISII · Galliërs . Gepiden · Gothen · Harii · Helisiërs ·  Hermunduren · Herulen · Hunnen . Ingvaeones . Istvaeones . Juten · Kelten .  Lakringen · Lemoviërs · Longobarden · Lugiërs · Manimiërs · Marcomannen · Marobudui · Marsi · Mattiaken · Menapiërs .  Naharvalen ·  Neanderthalers . Nemeten · Nerviërs · Ostrogoten · Paemani . Picten . Quaven · Rugiërs · Saksen ·Saliërs. Schotten . SCLAVEN . Scyten . Segni . Semnonen · Silingen · Sitones · Skiren · Stellingi . Sueven · Sugambren · Suiones · Taertaren . Tencteren · Teutonen ·  Toxandriërs · Treveri ·  Triboken · Tubanten · Tudri · Tungri · Ubiërs · Usipeten ·  Wandalen · Vangionen · Visigoten · Volcae · Warnen . Westfalingers . Wilten ……..en heel veel andere vluchtelingen en landverhuizers om er hier nog WAT MOOIS VAN TE MAKEN.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2020/07/aangespoeld-aan-zee/

SINNEBLOM (gedicht)

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2020/07/vlinder-gedicht/

Koe-tjes: BLIJ IN DE WEI (column)

Bijna niemand houdt van ingewikkelde, lastig te ontwarren toestanden.Jij niet en ik ook niet. Maar dan kan het zijn dat er grote, bijna niet meer op te lossen, problemen ontstaan en blijven voort-woekeren als een kanker-gezwel.

Al lang hebben Rutte en consorten ideeën om iets te doen, maar de voortgangen gaan moeilijk vanwege allerlei weerstanden bij de beroepsmatig feitelijk betrokkenen. Daarom wil ministerse Carona Schouten “in gesprek” met de land-en veeteeltsector vanwege een maatregel om koeien minder eiwitrijk stalvoer te mogen voeren. Het Planburo Voor de Leefomgeving moet eerst nog na-rekenen welke invloed vermindering zou kunnen hebben op de gezondheid van de dieren. Voorlopig zijn in de drie noordelijke provincies demonstraties op de openbare weg met trekkers van boze boeren verboden en komen er vast demonstratie tegen dat demonstratieverbod.

Tja, koeien voeren is ingewikkeld: In de mega-stallen dan. Want inmiddels meerde het –“drie voetbalveldenlange”- megaschip Pacific South aan in Amsterdam met 100.000 ton Braziliaans eiwitrijke, hoogstwaarschijnlijk genetisch gemanipuleerde soja. Nooit eerder kwam zo’n lading in één keer binnen. Slechts ongeveer 13% door Nederland geïmporteerde soja heeft een vrijbrief dat die partij NIET heeft bijgedragen tot nieuwe ontbossing. Van 87 % vracht is de herkomst dus onbekend. €uropa is nog doende met een “ontbossingswet” welke ten doel heeft om geen grondstoffen -als soja-  meer toe te laten als die geproduceerd werden na (tropische) wouden te rooien of savannen plat te branden.

Het is natuurlijk wel zo dat de meiden-op-stal zelf niet zo happie zijn met krachtvoer-gift om hun melkproductie tot het maximum op te vijzelen. Anders dan andere zoogdieren heeft dat rundvee namelijk VIER MAGEN en die eisen verschillende vulling. Een groep vee-artsen heeft minister Schouten al bijgepraat over die merkwaardigheden: de eerste maag is de PENS waarin ééncelligen en bacteriën de strijd aangaan met het ruwvoer gras. Maar de kwaliteit, bestanddelen van vers gras zijn PER DAG VERSCHILLEND. Een koe in de weide zoekt naar behoefte zelf haar kostje wel bij elkaar: alles in dat ene koeienlijf draait om een gezonde balans. Bij standaard bijvoeding in een stal kan het koevee problemen krijgen met de poten en de hoeven, met gezondheid van de uiers. En dus MINDER MELK maken in plaats van MEER.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2020/07/koe-tjes-blij-in-de-wei-column/

Wissel-collectie Friese Spreekwoorden (Voor Verandering Vatbaar)

De inhoud kun je zichtbaar maken: door met de QR-scanner op je mobieltje de QR in dit postzegel(-ontwerp) te scannen. Elk GEPUBLICEERD onderwerp in tekst, melodie, afbeelding ( ook bv foto’s, scans van kinder-tekeningen) kan omgezet worden in een dergelijke postzegel. Ze zijn tegen een kleine meerprijs te koop “op de rol” en als vel van 10 stuks.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2020/07/wissel-collectie-friese-spreekwoorden-voor-verandering-vatbaar/

Twivel (liet fan Minke & Lucia)

TWIVEL-TWIJFEL: Teksten Minke Soolsma, uitvoering Lucia Hebers & Minke Soolsma.

Yn it sicht fan de haven komt de twivel wer oan lân

In het zicht van de haven komt de twijfel weer aan land

It is dreech om te kiezen tusken hert en it ferstân

Het is moeilijk te kiezen tussen hart en het verstand

Dyn kompas is konfús, en de wyn is fertiisd

Je kompas is confuus en de wind in de war

Mar do moast wer foarút, ek al wist net, ek al wist net werom dat is Maar je moet weer vooruit ook al weet je niet waarom.

Yn’e loft is in fûgel, op ‘e siik nei syn âlde nest

In de lucht is een vogel op zoek naar zijn oude nest

De wyn hat him stjoert, en it ljocht hat him brocht

De wind heeft hem gestuurd en het licht heeft hem gebracht

Op it plak sil er wol komme, op it plak sil er stean

Op zijn bestemming zal hij wel komen, daar zal hij staan

Mar de twivel is der ek, is it hjoed net, dan komt it wis wol moarn.

Maar de twijfel is er ook, is het niet vandaag dan komt hij zeker morgen.

De tiid is ûneinig, dat is altyd al sa west.

De tijd is oneindig, dat is altijd al zo geweest

En de fûgels sille altyd sweve en komme nearne ta rêst.

En de vogels zullen altijd zweven en komen nergens tot rust

De tiid is ûneinig, it is net oars, it is altyd al sa west

De tijd is oneindig, dat is altijd al zo geweest

En de fûgels sille altyd sweve en komme nearne ta rêst

En de vogels zullen altijd zweven en komen nergens tot rust

Oan it ein fan de dei is de knoop wer út ‘e tiis

Aan het eind van de dag is de knoop weer ontward

It skip set de koers en de haven is wer leech, dat is it bewiis

Het schip zet de koers en de haven is weer leeg, dat is het bewijs

It eachein is dyn thús, dat te witten jout dy rest

De einder is jouw thuis; dat te weten geeft je rust

Do bist in grutte fûgel op ‘e flecht, op ‘e siik nei syn âlde nêst

Je bent een grote vogel op de vlucht, op zoek naar je oude nest

De tiid is ûneinig, dat is altyd al sa west.

De tijd is oneindig, dat is altijd al zo geweest

En de fûgels sille altyd sweve en komme nearne ta rêst.

En de vogels zullen altijd zweven en komen nergens tot rust

De tiid is ûneinig, it is net oars, it is altyd al sa west

De tijd is oneindig, dat is altijd al zo geweest

En de fûgels sille altyd sweve en komme nearne ta rêst.

En de vogels zullen altijd zweven en komen nergens tot rust

TWIVEL-TWIJFEL: Teksten Minke Soolsma, uitvoering Lucia Hebers & Minke Soolsma.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2020/07/twivel-liet/

MEERDAAGSE MEERTALIGE QR-WISSEL-LINERS.

Deze korte link: bit.ly/38hyOFP en de QR-link kun je delen, zelf afdrukken en ergens plakken om af en toe eens de kijken wat er weer voor moois komt opdagen.Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2020/07/meerdaagse-meertalige-qr-wissel-liners/

JE LACH ( gedicht)

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2020/06/je-lach-gedicht/

Poëzie……van jou…..

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2020/06/poezie-van-jou/

Laad meer