web analytics

jul 03

MAILHITS út Fryslân.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/07/mailhits-ut-fryslan/

jun 27

Zoals te doen gebruikelijk…

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/06/zoals-te-doen-gebruikelijk/

jun 17

Drachten in STIJL….

ScanMeQuick

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/06/drachten-in-stijl/

jun 14

Recordpoging Langtouwtrekken in Friesland mislukt.

De Drachtster Atletiek Vereniging DAV heeft een poging gedaan om het Friese record touwtrekken boven de 2 km te verbeteren. Het gaat daarbij om aan een zo lang mogelijk touw ( meer dan twee kilometer) te trekken, waarbij regionale recordhouders als uitdagers enerzijds en hun tegenstanders anderzijds (zoals zo vaak) elkaar niet kunnen luchten of zien maar wel aanvoelen. 

Het touw was gister niet in beweging te krijgen en de poging werd gestaakt. Bij het inhalen van het trektouw bleek, dat onderweg een kudde koeien op het touw lag te slapen.

De DAV en ook uitdager AHL (Aan Het Lijntje) was teleurgesteld.

Bron: Noordelijk Evenementen Promotie.

————————————————————————————————————————————–

Maar…  de mienskip van de tweede stad van Fryslân gaat onverdroten verder om Dr88 op de wereldkaart te zetten. Zie maar:

Wereldrecordpoging Handstand

Image result for DGC

 

De omturn-vereniging DGC gaat Drachten op z’n kop bekijken in poging om het Wereldrecord Handstand. te verbeteren. We gaan op zaterdag 7 juli 2018 rond 14:00 uur in het Thalenpark te Drachten met zoveel mogelijk mensen gelijktijdig een handystand maken:  tenminste 1200 beentjes van de vlakte om in het Guinness Book of World Records te belanden. Vooraf is er in het parkje een drol-control en worden bierflesscherven geruimd. Als je niet of niet meer zelfstandig en gemakkelijk een onderstebovenstandje kunt maken, mag je ter lijfelijke ondersteuning  een hulpkracht meenemen .

07-07-2018. HET IS GELUKT. Maar liefst 594 Smallingerlandse kinderen stonden ongeveer gelijktijdig even ondersteboven om het wereldrecord handstand in het Guinness Book of Records te verwerven.

En lastbutnotleast: Op de  achtstedag van juli  wordt in de hoofdplaats Leeuwarden gepoogd om het culturele wereldrecord book-domino te breken. Er moeten tenminste 10.500 literaire producties uit de straks lege Friese boekenplanken worden platgelegd.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/06/record-poging-langtouwtrekken-in-friesland-mislukt/

jun 03

Gedicht voor de Zondag (Tsjits Peanstra)

 

Hûs fan stilte

 

Lit ús in hûs fan stilte bouwe,

mei muorren fan leafde

en in dak fan frede,

mei keamers fol blydskip

en in tún.

 

In tún

mei wat ljocht

en wat skaad,

mei wat sjongende fûgels

en in slûgjende kat op it paad.

Lit ús in hûs fan leafde bouwe,

mei muorren fan begryp

en in dak fan fertrouwen

en in hiem om te sintsjen

en keamers.

 

Keamers

om yn te ferdwinen,

elkoarren te sykjen,

elkoarren te finen.

 

Lit ús in hûs fan stilte bouwe.


 

 

  Tsjits Peanstra-Drachten.

 

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/06/gedicht-op-zondag-ferswever-tsjits-peanstra/

mei 25

HET PARFUM van Patrick Süskind vertaald in het Frysk.

.

De wereldberoemde roman Das PARFUM verscheen al  in 54 talen. Er werden  zo’n twintig miljoen exemplaren van verkocht.  in 2006 kwam de filmversie uit onder de titel Perfume: The Story of a Murderer. De film won diverse prijzen. Gister werd het boek in de Fryske vertaling geopenbaard. De vertaler is Jan Popkema uit Burgum.   Uitgever: REGAAD.

ISBN: 978 90 821970 8 2 , NUR: 302  www.regaad.nl


Een fragment uit IT PARFUM kun je hier beluisteren > 

Yn de tiid dêr’t wy it oer hawwe, hearske yn de stêden in foar ús, moderne lju, ûnfoarstelbere stank. De strjitten stonken nei dong, de achterhôven stonken nei miich, de treppehuzen nei fermôge hout en rottekeutels, de keukens nei bedoarne koal en skieppefet; de keamers, dy’t noait wierre waarden, stonken nei muffich túch, de sliepkeamers nei fettige lekkens, nei dampe fearren dekbêden en nei de mjitske rook fan nachtpotten. Ut ’e skoarstiens stonk swevel, út ’e learloaierijen stonk bitend leach, út ’e slachthuzen stonk bestjurre bloed. De minsken stonken nei swit en net-wosken klean; út ’e mûle stonken se nei ferrotte gebitten, út ’e mage nei sipelsop en as se net sa hiele jong mear wiene, stonken har liven nei âlde tsiis en nei soere molke en nei kankerjende swolmesykten. De rivieren stonken, de pleinen stonken, de tsjerken stonken, it stonk ûnder de brêgen en yn de paleizen. De boer stonk likegoed as de pryster, de feint likegoed as de frou fan de baas, de hiele adel stonk, ja, sels de kening stonk, as in rôfdier stonk er, en de keninginne as in âlde geit, winters likegoed as simmers. Yn de achttjinde iuw wiene der ommers noch gjin grinzen oan de ôfbrekkende wurking fan baktearjen. En dêrom wie der gjin minsklike bezichheid, opbouwend noch ôfbrekkend, gjin utering fan ûntkymjend of tebroazeljend libben, dy’t net mei stank mank gie.

En fansels wie yn Parys de stank op syn slimst, want Parys wie de grutste stêd fan Frankryk. En binnen Parys wie wer in plak dêr’t de stank yn ’t bysûnder ynfernaal hearske, tusken de Rue aux Fers en de Rue de la Ferronnerie, nammentlik de Cimetière des Innocents. Achthûndert jier lang wiene dêr de deaden fan it sikehûs Hôtel-Dieu en de omlizzende parochys hinne brocht, achthûndert jier lang dei yn dei út de liken by dozinen op karren oanriden en yn lange grêven stoart, achthûndert jier lang bonke op bonke loege yn de grêven en bientekouwen. En pas letter, krekt foar it begjin fan de Frânske revolúsje, nei’t guon fan dy grêven gefaarlik ynstoart wiene en de stank fan it grôtfolle tsjerkhôf de oanwenjenden net mear allinnich ta gewoan protest mar ta wiere opstân dreau, waard it tsjerkhôf by eintsjebeslút sletten en opheft en waarden de miljoenen bonken en deadskoppen yn de katakomben fan Montmartre skoffele, en waard it plak in merk foar iterij.

Wolno, dêr, op it alderbalderstjonkendste plak fan it hiele keninkryk, waard op 17 july 1738 Jean-Baptiste Grenouille berne.

 

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/05/het-parfum-van-patrick-suskind-vertaald-in-het-frysk/

mei 25

Vlucht MH17

En nog steeds is over de rampzalige vlucht van MH17 het laatste woord niet gevallen.

Zie mijn column  https://bit.ly/2s6cnQ0

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/05/vlucht-mh17/

mei 20

A DREAMY DAY (QR-related)

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/05/a-dreamy-day-qr-related/

mei 20

Wie was deze Friese edelman ? (SesameSelect)

>   https://bit.ly/2ISXRok   <

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/05/wie-was-deze-friese-edelman-sesameselect/

mei 17

Slot op zonneparken in deel van Friesland

In Nederland staan ongeveer 7,6 miljoen woningen waarvan de bewoners voor 2050 moeten afzien van aardgasgebruik. Met 32 jaar to go gaat het dan om minder dan achtduizend werkdagen om per werkdag zo’n 950 woningen aardgasvrij te maken. En nieuw te bouwen huizen moeten dat sowieso zijn. Bij de bouw van flats worden de strengere vereisten problematisch, want de dak-oppervlakken zijn niet groot genoeg. Na die om- en nieuwbouw is veel meer elektriciteit nodig: ook voor het laten rijden van meer elektrisch aangedreven auto’s en fietsen.

In Friesland betreft het ongeveer 290.000 woningen om van het aardgasnet af te koppelen. De kosten van de ombouw komen naar grove schatting uit op 7,4 tot 13,9 miljard euro.  Ongeveer 67.000 huizen, gebouwd vóór 1945 zijn alvast moeilijk te isoleren en aan woningen, gebouwd tussen 1945 en 2000., mankeert heel wat op dat gebied.

Over een half jaar gebruikt al evenveel elektriciteit als Nederland….. dit kan niet goed gaan.

Ondernemers en particulieren die zonnepanelen willen plaatsen mogen in enkele delen van Friesland nu al niet meer alle stroom leveren die ze kunnen opwekken.  Netbeheerder Liander vreest overbelasting van het elektriciteitsnet. Het zal zeker 3 jaar duren tot het net versterkt kan zijn (ook voor overschakeling van aardgas en autobrandstoffen naar elektro)  en die beperkingen kunnen worden opgeheven.

Friesland heeft zichzelf ten doel gesteld om in 2020 20 % minder energie te gebruiken. Bij de opwekking van elektriciteit middels de wildgroei aan zonne”parken” zit de provincie nu al boven die 20 procent. 

                                                                                   Zonne(weg)weide

Er worden nu teveel zonneparken gepland en geplaatst. Nadelen zijn er in overvloed:

1: Speculanten/investeerders in zonneparken gaan met  subsidies aan de haal. De eigenaren en huurders van woningen draaien voor de kosten op of staan in de kou.

2: Werkgelegenheid voor paneelbouw en transport gaat overwegend naar het buitenland.

3: Er komt onnodig beslag op grond voor landbouw en veeteelt . Plaatsing op daken van gebouwen is lastiger/kostbaarder maar wél dichter bij de afnemer.

4: Laag-bij-de-grondse plaatsing (zonneweide) geeft zichtvervuiling. Hoger, sterk schuin geplaatste panelen kunnen hinderlijk zijn voor het verkeer (lichtspiegeling). 

5: Lustoord voor muizen en mollen: onder zeer laag geplaatste zonneweiden kan meestal NIET gemaaid worden, waardoor onkruid alle kans krijgt om te woekeren en ongedierte als muizen in de kruipruimte onder de panelen hun vermenigvuldigingsgang kunnen gaan. Als onder de panelen genoeg hoogte is voor begrazing door schapen, dan is dat beter, maar schapen zijn kieskeurig en laten bv brandnetels en distels staan. En ook mini-varkens lusten daar geen brood van.

6. Vrijwel horizontaal geplaatste panelen zijn extra kwetsbaar voor vervuiling (stof, woestijnzand, bladeren, sneeuw) en hagelschade.

7. Zonneweiden ( grote oppervlakte en smalle tussenruimten) veroorzaken bij hevige regenval forse afwatering-problemen. Loop-afwatering-goten verergeren de problemen alleen maar.

————————————————————————————————————————————-

Een groot, nog niet opgelost probleem is het gebrek aan opslagmogelijkheden voor het overschot aan opgewekte elektrische energie (discrepantie tussen piekproductie en piekvraag).

Hierbij mijn suggesties:

A. Plaats panelen uitsluitend op daken van gebouwen , zo dicht mogelijk bij de afnemers. Nog geen 5% van de daken kregen zonpanelen.

B. Gebruik de holle torens van de ( steeds groter ontworpen ) windmolens bij harde wind als watertorens om bij weinig wind datzelfde water te gebruiken voor winning van stroom (soms via stoom).

C. Zet bij veel wind de opgewekte energie in voor elektrolyse van water, splitsing in waterstof en zuurstof. Tip: Aan de Columbia University is een elektrolyse-apparaat op zonne-energie ontwikkeld dat waterstof produceert uit zeewater. Het apparaat is membraan- en pomp-vrij en kan 99% zuiver waterstofgas produceren.

D. gebruik het teveel aan elektro in plaats van aardgas voor warmte-opwekking in de industrie.

E. Verkoop geen aardgas uit eigen bodem of te importeren aardgas aan het buitenland maar ga het uitsluitend inzetten  voor gebruik in huishoudens ( om erop te koken en om het huis te verwarmen).

F.  Stuur de nerds maar naar de Sahara om daar met zonnestroom bitcoins te genereren. Anders draait de Nederlandse consument op voor sterk verhoogde stroomkosten.

G. REGULERING: Gebruik de eb- en vloedstroom tussen Noordzee en Wad voor de productie van elektro bij grote vraag. Zie mijn column> https://123gedichtengedachten.wordpress.com/2016/10/11/noordzee-e-wadden/   Hierbij zou in die krachtige zeewaterstroom van on-zuiverheden kunnen worden ontdaan waarna het zuivere H2O later (met opgewekte energie) gereguleerd verhit kan worden voor de winning van zout en stoom voor het aandrijven van machines. Tip: Aan de Columbia University is een elektrolyse-apparaat op zonne-energie ontwikkeld dat waterstof produceert uit zeewater. Het apparaat is membraan- en pomp-vrij en kan levert 99% zuiver waterstofgas produceren.

Voor meer ideeën is op deze website ruim plaats. Natuurlijk ter verdere overweging en ontwikkeing, zoals alles: VATBAAR VOOR VERBETERING

  • Denk aan de (verdere ontwikkeling van DRIJVENDE PANELEN ( ook met woning-onderbouw). Voordeel is dat paneel-complexen zoals zonnebloemen in  ideale stand naar de zon kunnen worden gedraaid zonder ingewikkelde techniek, energie- en personeelskosten. Versgegraven meertjes voor waterberging ( bv na zandwinning) zou daarvoor ingericht kunnen worden.

  • 22 juni 2018. In Burgum-Friesland wordt een nieuwe zonneweide geopend waaronder de schaapjes WEL kunnen grazen. Een kleiner schaap (het lam) inzetten is natuurlijk ook een optie. Bovendien  wordt met EEN DRIJVENDE opstelling getest wat het verschil in opbrengst is met op land geplaatste panelen.

  • Vaak helpt vragen stellen energie te besparen of anders te gebruiken. Zo zou WONEN WAAR JE WERKT en WERKEN WAAR JE WOONT enorm kunnen besparen aan energie. Of zou het toch slimmer zijn om weer bomen te laten groeien voor veel producten i.p.v die uit aardolie te maken? En waarom groenten, fruit, bloemen om de halve aardbol (gekoeld) verslepen i.p.v lokaal geteelde te gebruiken? 

  • Gedurende een half jaar herfst in deze contreien zou het alle niet-werkenden gegund zijn om te vluchten naar zonniger oorden. En mensen uit warmere streken zouden op het eigen continent een beter plekje moeten kunnen vinden. 

  • De Nederlandse veestapel is de bron voor tenminste 10% uitstoot van broeikasgassen, waaronder methaangas wat  25 keer zo erg is als het CO2-gas.

  • In Australïe leven ongeveer 30 miljoen schapen. Nu is men bezig met een fok-programma om per schaap 20% minder methaan-uitstoot via boer, scheet, schijt en adem te genereren. Dat zou natuurlijk ook bij de Nederlandse veestapel kunnen: minder broeikasgas per koe door selectie en een uitgekiende voer-samenstelling. Sowieso is het onrechtvaardig om een efficiënte productie van koemelk- en vleesproducten in een bepaald gebied te belasten met kostbare maatregelen om het wereldwijde probleem van opwarming van de aarde. De grondvraag is of dat broeikas-effect niet eerder te wijten ( of te danken) is aan het natuurlijke effect van meer zonne-activiteit in de overgang van de laatste ijstijd naar een warmere periode op aarde.

 

 

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/05/slot-op-zonneparken-in-deel-van-friesland/

mei 16

Fryslân moat skalygas-frij bliuwe (gearfetting)

Augustus 2013  Minister Kamp heeft aangekondigd dat er nog geen besluit is genomen over proefboringen naar schaliegas. Die bezwering past bij de mening van de Friese Milieu Federatie: LAAT DAT GAS MAAR ZITTEN.

In Fryslân zijn proefboringen van schaliegas mogelijk. Een deel van het inmiddels vergunde zoekgebied in de Noordoostpolder strekt zich uit tot het Friese grondgebied dat grofweg loopt ten zuiden van de lijn Sloten – Wolvega. In dit gebied bevinden zich eveneens natuurgebieden als het Tjeukermeer, de Groote Brekken en de Rottige Meenthe. Tien jaar geleden is bij Emmeloord geboord naar schaliegas, maar er werd niets aangetroffen. Een succesvolle proefboring zal hoogst waarschijnlijk tot grootschalige exploitatie leiden met heel veel  boorputten. Hierdoor ontstaat er schade voor natuur, landschap, bebouwing en leefomgeving. Tulip Oil wil bij Terschelling gas gaan winnen, grotendeels middels de omstreden fracking-methode.

FRACKING. De winning van schaliegas en -olie gebeurt door onder hoge druk met chemicaliën en water het bodemgesteente te breken. Het verontreinigde breekwater wordt samen met het gas en de olie naar boven gehaald, en daarna als afvalwater weer terug in de put gepompt.

De statenfractie ChristenUnie is tegen proefboringen naar schaliegas in Friesland. De Statenfractie Friese Koers is hevig verontwaardigd over de proefboring voor schaliegaswinning in de gemeentes Lemsterland en Gaasterlan-Sleat door het Britse bedrijf Cuadrilla.  Dit bedrijft stelt, dat er al in 2010 aan hen een opsporingsvergunning is verleend. De Friese  Milieu Federatie is dan ook  geen voorstander van proefboringen naar schaliegas.  Juni 2013: De Rabobank weigert wereldwijd geld te lenen aan bedrijven die te maken hebben met de winning van schaliegas.

Boxtel en Haaren in Noord-Brabant werden aangewezen voor proefboringen, maar dat gaat niet gebeuren.De gemeente Noordoostpolder zal geen vergunning afgeven voor proefboringen bij Luttelgeest en Marknesse. In totaal hebben nu ongeveer 60 gemeenten zich schaliegasvrij verklaard. Frankrijk heeft de winning van schaliegas verboden, Duitsland overweegt hetzelfde en de Britse winning is stil gelegd in verband met mogelijke aardbevingen.

 

-Nederland is door zijn hoge bevolkings- en bebouwingsdichtheid en hoog ontwikkelde infrastructuur niet erg geschikt voor schaliegaswinning. Buiten de belanghebbende industrie en politici ontbreekt voor boring naar schaliegas het maatschappelijk draagvlak.

-De boringen (2-5.5 km lengte) zijn veel kostbaarder. (De geplande proefboringen bij Boxtel en Haaren gaan ergens tussen de tien en twintig miljoen euro per boring kosten. Economische zaken liet weten, dat er nooit aan wie dan ook een vergunning voor proefboringen is verleend.  Winning van schaliegas, zeker vanonder Fryslân zal niet lonen: de gashoudende lagen zijn té dun ofwel gebroken.. Op elke vierkante kilometer zou zeker op drie locaties moeten worden geboord. De lagen liggen veel dieper dan bij aardgas uit zandsteen en vanuit diepste punt zou stervormig zo’n 200 meter in alle richtingen horizontaal moeten worden geboord.

De geschatte hoeveelheid schaliegas diep in de Nederlandse ondergrond zijn relatief klein ( misschien minder dan 350 miljard m3) waarvan een veel kleiner deel misschien winbaar is. De risico’s zijn zó groot, dat schaliegaswinning als onzinnig bestempeld moet worden.

-In een schaliegasveld moet over een stukje van 200 meter ca. 200.000 m3 water, 1800 ton zand en 100 ton (milieuschadelijke) chemicaliën worden gebruikt. Bij “hydraulic fracturing’ wordt water (met daarin onder meer toxische, corrosieve, carcinogene en radioactieve stoffen, zoals benzeen, kwik, arseen en radium 226) onder zeer hoge druk in de gashoudende ondergrond geperst. Hierdoor worden kleine scheuren in de schalielaag vergroot, waardoor gas richting de boorpijp kan stromen. Een deel van die hulpstoffen zal met het vrijkomende aardgas mee aan het licht komen. Zuivering van dat afvalwater is zeer kostbaar; lozing van het vervuilde water zal enorme schade aanbrengen.

– Grote kans op gas- en chemische verontreiniging vormt “de zwakke plek” in het boortraject: de overgang van het verticale naar het horzontale. Resten van de fracking-vloeistoffen (zo’n 25 %) met het kankerverwekkende benzeen en andere giftige substanties zullen in het grond- en oppervlaktewater terecht komen. Een deel zal in het veld achterblijven ( met grote kans op verontreiniging van het grondwater). De Amerikaanse geologische dienst USGS heeft op donderdag 29 augustus ’13 verklaard dat het lekken van vloeistoffen, gebruikt bij schaliegasboringen, hoogstwaarschijnlijk de oorzaak zijn van de ,,wijdverspreide” dood van onder meer vissen in het riviertje Acorn Fork in het zuidoosten van Kentucky.

-De gashoudende kleilagen worden geforceerd verder gebroken, waardoor er zeer grote kans is op bodemverzakking met aardbevingen van honderden lichte tot enkele zeer zware.

-Bovendien kan er zo’n overdruk optreden, dat het methaangas moet worden afgefakkeld en verbrand, waarbij een grote hoeveelheid gas wordt verkwist en heel veel Methaan, CO2 en hitte de atmosfeer zal vervuilen. Methaan is een 25 maal sterker  broeikasgas dan CO2. Ergo: De uitstoot van broeikasgassen kan flink toenemen door de winning van schaliegas. De ervaring leert dat in de V.S. er methaan-lekkages voorkomen.

-Voor schaliegaswinning is veel meer energie nodig dan voor conventioneel aardgas. De winning vergt hoge druk, waterpompen, chemicaliën en speciaal zand. Die moeten allemaal gemaakt, vervoerd worden en dat kost energie.

-De vette, gashoudende kleilagen bevatten per kubieke meter veel minder gas dan bij gashoudend zandsteen, de ontgaste delen zakken sneller ineen, de overdruk verdwijnt, er zijn meer boorputten nodig. De consequentie is, dat winning van schaliegas veel langzamer gaat en kostbaarder is dan conventionele gaswinning. Huishoudelijk gas wordt duurder en er komt juist een grotere afhankelijkheid van goedkoper Russisch aardgas.

-Voor schaliegaswinning zijn enorme hoeveelheden schoon (drink)water nodig. Het boorwater wordt later gespuid ( met de chemische verontreiniging daarin). De productie van drinkwater gaat steeds moeizamer. Het is waanzin om voor gaswinning duurgewonnen drinkwater te gebruiken.

-Winning van schaliegas is niet nodig. Er wordt nog altijd aardgas geëxporteerd en in gascentrales verstookt. Onze nationale, snel slinkende aardgasreserves zijn straks meer dan nodig om op te koken en om woningen/kantoren mee te verwarmen.

-De onbelemmerde winning van schaliegas in de V.S. heeft de wereldenergiemarkt verstoord en het omliggende gebied verpest. Het gas werd goedkoop aangeboden waardoor ook de prijs van kolen daalde .En daarmee was het pad in Europa vrij om steeds meer stroom op te wekken in kolencentrales.

-Als een terroristische organisatie zou dreigen de Nederlandse ondergrondse watervoorraad te vergiftigen, dan zou de wereld te klein zijn. En nu kunnen buitenlandse bedrijven toestemming daarvoor krijgen?

-Er moeten veel meer putten per veld worden geslagen. In de V.S. kostten 7000 boorputten 42 miljard dollar, maar de waarde van het daar geproduceerde schaliegas was slechts 32 miljard dollar. De beoogde velden liggen ver van de bestaande gasleidingen. Er zijn veel nieuwe tracé’s door het boerenland nodig. Schaliegaswinning is daarmee hoofdzakelijk in het belang van de boorbedrijven en de (buitenlandse) gasmaatschappijen en niet in het belang van de Nederlandse gasconsument. De eventuele opbrengsten zullen verdwijnen naar het buitenland. De maatschappij blijft achter met een enorme schade en de Nederlandse aardgasconsument betaalt het gelach van de aandeelhouders.

——————————————————————————————————————————————-

september 2016. Alweer een aardbeving in Oklahoma, nu 5,6 op de schaal van Rigter. De beving was in zeven Amerikaanse staten te voelen. In de wijde omgeving van het epicentrum moeten 35 putten per direct dicht.

De opslag van afvalwater bij winning van schaliegas en -olie leidt tot aardbevingen.

Oklahoma werd vanochtend om 07.00 uur lokale tijd getroffen door de zwaarste aardbeving in de regio tot nu toe. Aardbevingen komen in het midden-westen van de VS in toenemende mate voor sinds begonnen werd met de winning van schaliegas en -olie. In 2012 waren er in Oklahoma enkele tientallen aardbevingen met een kracht van 3,0 of meer.  In 2015 waren het er al meer dan 900. Naburige staten hebben de afgelopen jaren het aantal schalieputten al beperkt; sindsdien is het aantal aardbevingen daar meer dan gehalveerd.

 

 

 

MEER INFO OVER DIT ONDERWERP VIND JE IN: http://bit.ly/1dj3ve5

van het weblog http://co2opslag.wordpress.com

 

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/05/fryslan-moat-skalygas-frij-bliuwe/

mei 13

Je kunt het tóch niet laten…

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/05/je-kunt-het-toch-niet-laten/

Load more