apr 16

LANGSTME

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/04/langstme/

apr 13

TAAL MAAKT JE TOT MENS (LF2018-Lân fan taal)

 

In de omkadering van Leeuwarden-Culturele-Hoofdstad-Van-Europa en de presentatie van de Fryske taal is de bestrating van het Oldehoofster Kerkhof tijdelijk bespoten met

                                                            GROTE LETTERS

                       EN op enkele panden is IETS van woorden gehesen. En mét die N wordt dat zelfs minder.

Earne yn Ljouwert: hjir wenne ID.

 

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/04/taal-maakt-je-tot-mens-lf2018-lan-fan-taal/

apr 13

De schilder en de pottenbakker (beeld-gedicht)

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/04/de-schilder-en-de-pottenbakker-beeld-gedicht/

apr 13

Een GRATIS cursus Frysk (MOOC)

Op 26 september 2016 startte een gratis cursus voor de Friese taal, de MOOC (Massive Open Online Course) met als brontaal het Engels en als doeltaal het Frysk. Deze cursus werd ontwikkeld aan de RijksUniversiteit Groningen. De Fryske Akademy kreeg zo’n MOOC (sinds iets als een start in april 2015 ) niet voor elkaar.

De leergang van de RUG is (nog steeds) gratis en overal ter wereld online te volgen. De INTRODUCTION TO FRISIAN heeft ten doel om binnen drie weken deelnemers met enige basiskennis “het Frysk te laten beheersen” . Januari 2018.  In april komt er een vervolg op deze RUG-MOOC.

Intussen is de Afuk al doende met de ontwikkeling van een Friesischer Sprachkurs Deutsch-Westfriesisch. Een cursus Engels>Frysk en  Frysk > Spaans in elkaar zetten kost wat meer voorbereidingstijd.

Op 14 april 2018 verscheen op internet eerst maar een “nieuwe” gratis online cursus Fries, een zogenaamde Massive Open Online Course (MOOC). De bedoeling is om voornamelijk mensen buiten Nederland online in aanraking te brengen met de Friese taal. Deze  cursus, in het kader van LF2018 ontwikkeld door de Afuk, een Research Team van Mercator  én de Fryske Akademy, wordt daarom  rap in rap ENGELS verstrekt  > 

https://bit.ly/2EJy23M

Deze MOOC is bedoeld als aanvulling op de bovengenoemde, eerder door de RUG gemaakte MOOC English>Frysk. In de cursus worden enkele basisregels van het Fries uitgelegd, hier en daar nog als concept.  Ook is er ruimte voor een brokje Friese cultuur. Deze MOOC biedt leerstof voor maar vier weken en zal alleen de rest van  2018 online beschikbaar zijn. Iets als een presentatie geschiedde in het vezelplatentalenpaviljoen MeM in de Prinsentuin  te  Leeuwarden.

Iets meer info >  https://twitter.com/search?q=Dingtiid&src=typd

——————————————————————————————————————–

Intussen kun je ook hier, op www.fanvanfryslan.nl al aardig wat van de taal der Friezen opsteken middels my modest own Little Open Online Cours (LOOC).  Op een speelse manier via bij voorbeeld de >       Intro LOOC English>Frysk

of middels dertig dozijn sprekwurden & seisiswizen in het Frysk ( UITSPRAAK erbij ) en vertaald in het Nederlands. Zie >  + 30 dozyn sprekwurden.    Zestig daarvan zijn bovendien uitgevoerd als spreuktegel: zie >  + Fryske spreuktegels 1 tm 30.

Verder vind je op FAN een groot aantal grapjes in het Frysk met vertaling in het ABN. Zie >   + Grapjes, tweetalig  (zonder uitspraak-bestand).

En natuurlijk honderden KORTE gedichten in tekst, maar ook uitgevoerd als BEELDGEDICHT of klankbeeldgedicht in 1, 2 of zelfs 3 talen (Engels, Nederlands, Frysk ) waarbij die taal-varianten onderling kunnen worden vergeleken. Zie >   + Poëzie uit en over Friesland in drie talen.   En ook deze >    + (klank)beeldgedichten FRIESLAND

En (last but not least) diverse Friese liederen, vertaald in het ABN en/of Engels ( en uiteraard voorzien van de uitspraak). Zie >   + Mijn voorkeursliederen.

+ LOOC for more….

en vanzelfsprekend ook hier >  http://www.rug.nl/let/organization/actueel/nieuwsberichten-2016/2016-07-05-mooc-introduction-to-frisian

Wil je meer weten over de mooie provincie Friesland, dan kun je natuurlijk gaan grasduinen in deze site. Voor veel afbeeldingen ( zonder veel WOORDEN ) kun je terecht op de pagina’s van >   + Toerisme-FRIESLAND.

 

FRIESLAND DOET JE GOED

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/04/een-gratis-cursus-frysk-mooc/

apr 08

De bloemetjes achter de dijk gezet

Gedurende de komende maanden zijn buiten het gewriemel in de Keukenhof en de bloembollenstreek langs de duinrand bij Lisse ook

in alle rust bollenvelden in Friesland te bezichtigen.

Zie hiervoor deze link > http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/tag/bollenvelden/

FRIESLAND DOET JE GOED

 

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/04/de-bloemetjes-achter-de-dijk-gezet/

apr 07

Poëzie aan de dijk gezet (haiku oer Fryslân)

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/04/poezie-aan-de-dijk-gezet-haiku-oer-fryslan/

apr 02

PERFECTE GLIMLACH

 

vind het foutje

Glimlach naar de wereld en….

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/04/34040/

mrt 15

UITROEP-teken (column)

In het kader van de Culturele Hoofdstad van Europa heeft het de Provincie Fryslân behaagd om Aad van Altena en Marten Winters de opdracht te geven de Friese taal in de openbare ruimte als “implementatie taalwet” prominent zichtbaar te maken om zo gestalte te geven aan het taalproject Sichtberens (Zichtbaarheid).

Al doende hebben de heren de sociale media afgegraasd om iets cultureels van it Frysk bijeen te kunnen grabbelen.  En zowaar…..onlangs is een zijmuurtje bij de Afuk-boekwinkel speels en beeldend verluchtigd met fragmenten van enige ooit getwitterde hartenkreten.

En zó werd iets van de Friese meertaligheidscultuur-van-de-internetstraat als taalkunstwerk hoog verheven boven het platvloerse plaveisel. Jammer alleen dat 99% van de toevallige voorbijgangers wel kijken maar niet iets zien van het fraais, verder dan de reikwijdte van hun tentakels: vrijwel niemand kijkt naar boven.

08-05-2018. Om in het culturele jaar 2018 de Fryske taal prominent Sichtberens te brengen is op de daken rond het Frysk Museum al een begin van een zin verrezen. En wel de pakkende teksten in het STADS-FRIES:  JA JONGU NEE JUH   en  NEE JONGU JA JUH . 

Gelukkig maar dat in de nabijgelegen boeksjop Afuk heel wat meer Fryske wurden op een zinnige manier in boekvorm aangeprezen worden en voorhanden zijn. En… mogelijk mede ten gerieve van den Jonggeleerde Heer Van Altena …. zijn daar ook nog de plaatjes-boeken. 

In de Fryske Akademy zijn de taalgeleerden inmiddels wakker geworden. Ze bevonden dat er in het Friese Handwoordenboek uit 2008 zo’n 70.000 Fryske woorden staan. Vanaf 25 mei worden in het kadertje Hearberens (hoorbaarheid) door vrijwilligers  al die eigenheimse on-zinnige woorden in de binnentuin van de F.A. ten gehore gebracht. Zo’n 1280 diep-Friezen zijn voor die “hearing”  welkom in het academisch binnenperk om in een kwartierke tijds ongeveer 50 letters en woordjes met hun Frysktalige betekenis ten gehore te brengen.  Twintig  voorleeskundigen hebben zich alreeds aangemeld.

Deze actie komt mij over als onproductief voor de evenzo broodnodige concentratie van de wetenschappers en deze move voegt niets toe aan de interesse voor en het meerdere gebruik van de taal der Friezen.  Bovendien is de klank van elk uitgesproken woordje onmiddellijk ins Blaue hinein erflogen.

Omdat jij nu (en denkelijk nooit) die binnenplaats zult bezoeken, is er een betere oplossing om de Taal van de Friezen ook nog in  (ge)zinsverband  altijd en overal via het Wrâld Wiid Reach  te beluisteren. Activeer daarvoor de volgende superlink >     + 30 dozyn sprekwurden

Om even in stijl te blijven volgen hier de startklanken voor de ver-tel-lers. Klanken welke via deze site tenminste overal ter wereld, elke seconde zijn te beoefenen.

   1=ien

2=twa
3=treie
4=fjouwer
5=fiif
6-seis
7=sân
8=acht
9-njoggen

10=tsien

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/03/uitroepteken-column/

mrt 13

OPROEP-teken (SesameSelect)

 >   WORD   <

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/03/op-roep-sesameselect/

mrt 11

Maityd yn Fryslân (klankbeeldgedicht)

 

Komponear HJIR dyn boskfûgelmeldij    

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/03/maitiid-yn-fryslan-klankbeeldgedicht/

mrt 03

Schaatsen in Friesland (tegelwijsheden)

FOAR DE WYN IS ELTSENIEN IN HURDRIDER

 

 

AS IT BEGJINT TE FRIEZEN ÛNTTEIE DE FRIEZEN

Hoe lager de temperatuur, hoe hoger de elfstedenkoorts.

 

Better it iis te barsten as de wille bedoarn.

 

Wa ’t him op glêd iis weaget. moat net eamelje as hy

op syn tût falt.

 

Riden is toarstich wurk, sei ’t âldwiif, en se stie mei ien foet op it iis.

Alde wiven op it iis jout teiwaar.

 

Op âld iis friest it fûl.

 

BEDANKT VOOR JE BEZOEK EN….

OANT SJEN OP www.fanvanfryslan.nl

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/03/schaatsen-in-friesland-tegelwijsheden/

feb 22

WERELD-POËZIE in het Frysk

Het zal je vast wel zijn opgevallen, dat er in dit INTERNET-MAGAZIN  veel aandacht is voor poëzie.  Vandaar vandaag aandacht voor de uitgifte van het beste uit 27 eeuwen Griekse poëzie. In het pas verschenen boek Pégasus maakt de Drachtster vertaler Klaas Bruinsma ook de schatkamer van de Griekse literatuur toegankelijk voor de Friezen.

 

Bruinsma: “Mannich dichter hat har/him ynspirearje litten troch de Grykse poëzij. De skientme fan de Grykse poëzij te lêzen yn de Fryske taal is fan belang omt de Grykse beskaving de oarsprong foarmet fan it hiele Westerse kultuergoed. Sa sil dizze blomlêzing in ferriking en in ynspiraasje wêze, tagelyk foar de Fryske poëzij en foar de Fryske taal”.

De oersetter Klaas Bruinsma (* Easterein 1931) is al sûnt 1970 dwaande mei it oersetten yn it Frysk fan teksten út ferskate talen en krige twa kear de Obe Postmapriis. Bruinsma wurket út leafde foar de taal en út oertsjûging en idealisme foar Fryslân.

* Blomlêzing út 27 ieuwen Grykse poezij, oerset yn hjoeddeisk-Fryske fersen troch                   Klaas Bruinsma.  Uitgeverij Elikser-Leeuwarden. Prijs € 34,50

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/02/wereld-poezie-in-het-frysk/

Load more