web analytics

Friesland…..waterland

De Leijen tussen Rottevalle en Oostermeer.

Het meer De Leijen is  gelegen tussen Oostermeer en Opeinde. Het is ontstaan door veenafgraving en daarom op veel plaatsen ondiep. Door het meer loopt een vaargeul die aansluit op de Opeindervaart naar Opeinde op de Lits naar Oostermeer en naar Rottevalle.

 

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/12/friesland-waterland/

Nieuwjaar-wensen in het Frysk.

Bij gebruik van het zoekvak rechtsboven vind je veel meer kerst- en nieuwjaarwensen. Ook kun je terecht op het mailhitsblog.wordpress.com

In protte leafde.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/12/kerst-en-nieuwjaar-wensen-in-het-frysk/

Mooie momenten….(drie-talige senryu)

 


Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/12/verlangen-drie-talige-senryu/

Entree Museum-Dr8888 gratis

In 2019 kan elke inwoner van Smallingerland gratis het museum Dr8888 bezoeken. Er zijn 55.797 vrijkaarten beschikbaar na vertoon van een identiteitsbewijs *)plus een bewijs van het woonadres*) in Smallingerland.
Ter compensatie van “gederfde inkomsten” trekt de gemeente Smallingerland € 15.000 uit de pot cultuurparticipatie. En de entree-prijs voor volwassenen wordt per 01/01/2018 verhoogd van € 8 naar € 10.

*) Hieronder wordt verstaan een identiteitsbewijs, een pas of een rijbewijs.

*) Hieronder mag worden verstaan een brief met woonadres van de gegadigde voor gratis entree.

 

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/12/entree-museum-dr8888-gratis/

In mijn droom…..

Bedoeld voor GROOT scherm

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/12/in-mijn-droom/

In lokkich nijjier 2019.



   
  

Friesland: een MULTICULTURELE provincie van Europa.

 

EEN GEZOND EN VOORSPOEDIG 2019 voor alle afstammelingen van de in Friesland verwekte, geboren, aangespoelde, verdwaalde of ooit naar dit gewest al dan niet gevankelijk meegevoerde stamleden uit de volgende volken:

Frisii, Batavieren, Germanen, Ingvaeonen, Juten, Warnsers, Gauken, Kimbren, Kaninefaten, Denen, Chatten, Kelten, Vandalen, Goten, Visigoten, Matthiaken, Usipeten, Teucteren, Marsen, Bructeren, Chamaven, Angivaren, Tubanten, Cherusken, Noormannen, Franken, Allemannen, Germanen, Angelen, Warners, Sicambren, Stelllingi, Galliërs, Saliërs, Saksen, Menapiërs, Quaden, Wilten, Sclaven, Westfalingers, Swaben, Scotii, Picten, Alanen, Longobarden, Saliërs, Hunnen, Skyten, Tataren, Westgothen, Franken, Keltiberiërs, Britten, Portugezen, Joden, Molukkers, Surinamers, Marokkanen, Turken, Koreanen, Vietnamezen, Angolezen, Afghanen, Syriërs, en zo VEEL meer instromers van deze delta   …….

Lok, seine....

In protte leafde.

noflike-krystdagen

 

 

De “sluit-strips” hierboven zijn MAILHITS. Je kunt ze delen met een ander door selectie, kopiëren en te plakken in een bericht.

 

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/12/in-lokkich-nijjier-2017/

ONLINE-POËZIE (week 50)

ONLINE-POËZIE

Wil je elke week twee verse verzen ontvangen? Kopieer en plak dan deze QR.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/12/online-poezie-week-45/

Naast Fan van Fryslân komt De Nije uit (eerst met het nul-nummer).

Ried fan de Fryske Beweging brengt ‘De Nije’ uit, een compleet Friestalig tijdschrift.

Ried fan de Fryske Beweging bringt ‘De Nije’ út, in folslein Frysktalich tydskrift.

 

Des 2018. De Nije is in folslein Frysktalige glimmer (glossy). It nul-nûmer fan dit tydskrift wurdt útbrocht troch de Ried fan de Fryske Beweging en leit fan moandei 10 desimber 2018  ôf yn de winkel.  De Nije is in algemien tydskrift foar in breed publyk mei ûnderwerpen dy’t foar in grut part mei Fryslân te krijen ha, yn Fryslân spylje mar ek wer net altyd. Tink oan iepenbier ferfier, reedriden, de Waadsee, AquaZoo, enerzjy en nije boeken.  De kostpriis is € 4,95.

Dizze earste kear is de folsleine ynhâld fan De Nije makke troch frijwilligers op de opmaak en it printwurk nei. De Ried fan de Fryske Beweging hat foar dit nûmer ien kear subsydzje beskikber steld.

It is net dúdlik hoe’t it yn 2019 mei De Nije komt. 

————————————————————————————————————————————–

Dec 2018. De Nije is een volledig Friestalige glossy. Het nulnummer van dit tijdschrift wordt uitgebracht door de Ried fan de Fryske Beweging en ligt vanaf maandag 10 december 2018 in de winkel.  De Nije is een algemeen tijdschrift voor een breed publiek met onderwerpen die deels met Fryslân te maken hebben, in Fryslân spelen, maar ook weer niet altijd. Denk aan openbaar vervoer, schaatsen, de Waddenzee, AquaZoo, energie en nieuwe boeken.  De kostprijs is € 4,95.

Deze eerste keer is de complete inhoud van De Nije gemaakt door vrijwilligers, op de opmaak en het drukwerk na. De Ried fan de Fryske Beweging heeft voor dit nummer één keer subsidie beschikbaar gesteld.   

Het is onduidelijk of er in 2019 nieuwe nummers van De Nije uitkomen. 

—————————————————————————————————————————————

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/12/naast-fan-van-fryslan-komt-de-nije-uit-eerst-met-het-nul-nimmer/

Als je even WEL kijkt…..(foto-cartoon)

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/12/als-je-even-wel-kijkt-foto-cartoon/

Als je even niet kijkt …… (the sky is the limit)

TV-afdekscherm WOLKENLUCHT

Tja….waarom zou je eigenlijk een groot deel van je tijd tegen het zwarte gat van je TV scherm aankijken?             Als het ook anders kan (door er iets moois over te hangen) ?

 

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/12/als-je-even-niet-kijkt-the-sky-is-the-limit/

Rykdom fan Fryslân…..


Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/12/rykdom-fan-fryslan/

Afsluiting LF2018: lichtkunst bij het Frysk Museum.

https://photos.google.com/share/AF1QipOaNPEQTdrOWSlOEYYWNp62hgmPTu-WVKc1SaT-BsTOuR9JATbdb9Iumo-lK8gDHg?key=YlNpaDRtMnFZY3cxNnJGOXRtSW9rZmctZzBaWGtB

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/11/afsluiting-lf2018-lichtkunst-bij-het-frysk-museum/

Load more