dec 20

SEE ( beeldgedicht van Tsjits Peanstra )

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/12/see-beeldgedicht-van-tsjits-peanstra/

dec 17

SesameSelect: een DERDE openbaar gedicht in Drachten?

Een FATA MORGANA ?

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/12/een-derde-openbaar-gedicht-in-drachten/

dec 17

Geluk (HaikuHank)


                                                    Zie ook de website >> gedeeldegedichten.nl

                                                                

 

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/12/kassagedicht-geluk/

dec 17

Internetgedicht-winter

                                                        

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/12/kassabongedicht/

dec 16

IN DE KNOOP ?

te koop voor mensen in de knoop: een knoedel zonder begin en eind                                                                       

(keramiek)

 

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/12/in-de-knoop/

dec 01

Vandaag is DOKKUM weer in beeld.

                                     Dokkum in Kerststemming

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/12/vandaag-is-dokkum-weer-in-beeld/

nov 25

Sinterklaasgedachten (column)

Voor mij is ús Klaas een heilige.

Us Klaas is vrijwilliger en als zodanig onbetaalbaar. Naast een vrijwilligerschap bij diverse instanties is hij bijzonder goedgeefs. Want van zijn inkomen geeft hij bijna alles aan anderen. Hij is niet getrouwd, berijdt geen auto maar een paard, verblijft goedkoop op een boot en heeft derhalve weinig vaste lasten. Vooral kindertjes kunnen bij hem terecht voor een lovend of stichtelijk woordje met een presentje als beloning of “pleister-op-de-wonde”.

Ook zijn uiterlijk maakt hem bijzonder. Aan de kapper geeft hij geen eurocent uit: zijn baard en snor liet hij languit groeien. Om in zijn ouderdom niet gebukt of languit te gaan gebruikt hij tegenwoordig een lange stok. Zijn kleding is een soort overgooier. Kleurrijk, dat wel.

Toch valt hij gewoonlijk niet op. Domweg omdat hij ook een deel van het jaar (ook goedkoop) in Spanje huishoudt. Maar zo eindejaars trekt hem altijd “it heitelân”. Rustig aan en goedkoop meeliftend met een vrachtschip en in gezelschap van wat medestanders komt hij over naar Nederland.

Zijn faam als grote weldoener voor het kleine volk ligt vooral hier in de lage landen, maar die roem is later doorgedrongen tot zonniger streken. Het Vaticaan heeft hem zelfs heilig verklaard.

Hier ziet u een foto van een Sinterklaas-intocht te Amsterdam. Hij is vergezeld door een gemengde groep Pieten.  

 

Door de laag-landse middenstander is hij inmiddels verheven tot een onmisbare medestander en bewoner van een on-aantastbaar heilig huisje. Die wél, nog op zijn oude dag, met z’n witte hengst Amerigo het dak op moet. Zo van: sa, de miter op. Om pakjes door niet-vindbare schoorstenen te persen. Levensgevaarlijk. En zelfs zonder een risico-verzekering voor dak-klazen tussen de dakhazen. En dát -vind ik- is erg jammerlijk. Want voor mij is hij geen commerciële huur-Sinter-Klaas, maar blijft hij ús Klaas. En geen sodemieterop-Klaas.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/11/sinterklaasgedachten-column/

nov 25

CO2: een dodelijk gas.

25 november 2017. Bij een té grote concentratie CO2 in de ademlucht krijg je koppijn. Bij grote concentratie is CO2 dodelijk, want het verdringt zuurstof, het eerst in de hersenen. CO2 is naast verstikkend ook GIFTIG: het verzuurt het bloed binnen korte tijd.

Bij lekkage kun je binnen een paar minuten het loodje leggen. Hulpverleners bereiken je niet tijdig, want de motoren van hun auto’s werken niet zonder zuurstof. Negen jaar geleden waren er twee bijna-rampen door CO2-lekkage in Duitsland.

Gister gebeurde een bijna-gelijksoortige bijna-ramp in WOLVEGA.

In Mönchen-Gladbach ging het om een CO2-=lekkage in een verffabriek *)

In Wolvega ging het ook om een CO2-lekkage door een haperende afsluitventiel in een verffabriek van MOTIP, één van de tien risicobedrijven in Fryslân. Of vanwege een scheur door overdruk in de opslagtank van hoog-geconcentreerd CO2-gas. Zo’n 33.000 liter van het 90% zuivere broeikasgas is in de atmosfeer verdwenen. En nu maar aannemen dat de rampenbestrijders voor hun eigen veiligheid perslucht-maskers hebben gebruikt. Op de foto hieronder zie je de (gelukkig zichtbare) dodelijke CO2-wolk.

 

*) zondag, augustus 17, 2008    TT 126 Duitsers onwel na gaslek in fabriek.

In het Duitse Mönchengladbach zijn ruim 100 mensen onwel geworden door een gaslek in een verffabriek. Dertien van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling. Het gaat om personeel, brandweerlieden en buurtbewoners.
Het lek ontstond in de blusinstallatie van de fabriek waardoor een grote wolk CO2-gas is ontsnapt. De wijde omgeving van de fabriek is afgezet. Het gebouw staat in een dal waardoor de gaswolk boven de fabriek blijft hangen.
Het reukloze gas is zo’n vijftig huizen in de omgeving binnengekomen. De huizen moeten eerst worden gelucht voordat de bewoners hun woning weer in kunnen. Hulpverleners konden de omgeving niet bereiken omdat hun wagens stopten wegens zuurstofgebrek. Een helicopter, ingezet om het gas weg te wapperen, bleef nog net in de lucht.


Augustus 2008. 

ALS UIT EEN RAMPENFILM

In de lakfabriek van de firma Dyrup in Münchengladbach vatten spaanders en karton vlam. Een pas geïnstalleerde, ultra-moderne CO2-blusinstallatie treedt in werking. De uitstromende CO2 dooft de brand, maar het ventiel bleef openstaan. De volledige inhoud van de CO2-tank werd geloosd. Het gevaarlijke gas, reukloos én onzichtbaar, verspreidde zich in de omgeving.

Buurtbewoner Michael Feldges: “Plotseling blafte onze hond en sprong op. Toen ik met haar naar buiten ging, begon Laika te wankelen. Ik draaide me om, pakte mijn twee jonge kinderen en vluchtte van de fabriek weg”.

Bouwvakker Bernd Wintzen: “Toen de motor van mijn vrachtwagen stopte, stapte ik uit. Plotseling had ik geen lucht meer. Ik ben neergevallen en kwam pas weer bij in een zuurstoftent”.

Zo dicht was de gaswolk, dat de motoren van de eerst-aankomende brandweerwagens afsloegen. Zes brandweerlieden zonder zuurstofmasker vielen meteen neer. Voordat de hulpverleners de bewoners van de wijk Bettrath konden bereiken had het gas hen al bereikt. Degenen die uit het raam keken, zagen mensen op straat plotseling ineenzakken. Een motorrijder kwam tot stilstand en viel om met zijn motor. Ook automobilisten zakten achter het stuur in elkaar of vielen bij het uitstappen op straat. Deze berichten werden door de politie bevestigd.

Ter plekke moesten meerdere mensen ge-reanimeerd worden. Minstens 107 mensen met ademhalingsproblemen moesten ter plekke worden behandeld. In het plaatselijke ziekenhuis werden 19 mensen opgenomen, één persoon ligt op intensive-care. Een noodarts: “Dat was op het kantje”. Ongeveer 500 hulpverleners van brandweer, politie, Rode Kruis enz waren snel ter plekke. De omgeving in een straal van 2 kilometer rond de fabriek werd afgezet. Uit de omliggende 50 woningen werden de bewoners geëvacueerd. Er kwamen twee helicopters aan te pas om wat CO2 weg te blazen  het was windstil. Brandweerlieden gingen later de deuren langs om de woningen vrij van CO2 te blazen. Een afslag van de A 61 werd afgesloten, het plaatselijke treinverkeer stilgelegd.

Het is m.i. te danken aan een snelle erkenning van het probleem, de krachtdadige en massale inzet van hulpverleners dat dit ongeval niet een echt grote ramp werd. In een dichter bevolkt gebied als Nederland ( bij een minder goed-georganiseerde hulpverlening) zou dat wel eens anders kunnen zijn. Bovendien gaat het bij Shell-Pernis en bij de plannen van Rotterdam om een zeer groot volume van 99% zuiver CO2 en een zeer lang leidingtraject. Al een klein gaatje van 5 millimeter ergens in een CO2-transportleiding kan de oorzaak zijn dat mensen in een omtrek van 100 meter binnen 2 minuten sterven.

——————————————————————————————

Nadelen CO2 blusser

  • CO2 blussers hebben geen indringend vermogen. Eigenlijk doof je het vuur omdat het zware CO2-gas de zuurstof even verdrijft.Het kan daarna dus weer makkelijk ontbranden. Hierdoor is CO2 ook niet in staat branden van vaste stoffen echt te doven.
  • CO2 is zwaarder dan lucht. In kleine ruimtes zoals ook een fabriekshal, kan daardoor verstikkingsgevaar ontstaan.
  • Het blusmiddel is duurder in aanschaf dan poederblussers en schuiimblussers.
  • Het blusmiddel is snel op
  • CO2 is minder geschikt voor buiten, omdat het gas kan vervliegen.
  • Bij gebruik op vaste stoffen ontstaat veel rook.
  • ——————————————————————————————-

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/11/co2-een-dodelijk-gas/

nov 24

Farwol myn skat.

 

Myn leave skat, de doedelsekken skalle,

dy’t troch de dellings gean, de bergen oer.

No is it hjerst en alle roazen falle.

Do moatst hjir wei: ik bliuw alinne oer.

 

 

 

   Mar komst werom by ’t simmer yn ‘e miede

of leit oer ’t dal in stille wite sprei,

dan sil ‘k yn sinn’  en skaad net fan dy skiede,

want leave skat, myn leave skat,

‘k hâld sa fan dij.

 

 

 

    Mar komsto wer, as ’t blomte stjert by ’t hjerst en…

bin ik dan dea (want mooglik bin ik dea),

kom dan en sykje ’t plak dêr ‘k lis te rêsten,

en knibbelje en sis foar my in bea.

 

 

 

    Dan hear ‘k dyn trêden oer my, sêft en leaf hast,

dan wurdt myn grêf in waarme, swiete sprei.

Dan bûchsto dy en seist my datst my leaf hast.

Dan sliep ‘k yn frede, oant do komst by mij.

 

 

Naar: Oh, Danny Boy 
Tekst: Frederick Edward Weatherly.
Oersetten troch Klaas Bruinsma (Drachten 2005)

 

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/11/farwel-myn-skat/

nov 23

DREAMSCAPE DRACHTEN

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/11/dreamscape-drachten/

nov 20

Bij LF2018 gaat een WERELD VAN TALEN voor je open.

Wy hâlde heech ús ideaal: yn ’t heitelân de memmetaal .

 

 In Leeuwarden wil men een WERELD VAN TALEN realiseren.
Op de site https://lanfantaal.nl vind je nog veel meer mooie woorden.

Voorlopig is dat nog een droombeeld.


Moedertaal-volkstaal-wereldtaal-spreektaal-schrijftaal-gebarentaal-blindentaal-wartaal-brontaal-programmeertaal-schuttingtaal-hulptaal-handelstaal-standaardtaal-evangelietaal-studententaal-digitaal-bestuurstaal-dieventaal-internettaal-soldatentaal-postzegeltaal-computertaal-stadhuistaal-jongerentaal-straattaal-lichaamstaal-doeltaal-beeldtaal-zigeunertaal-cultuurtaal….

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/11/taal-ideaal-wrald-fan-talen-lf2018/

nov 20

KLEURRIJK LEEUWARDEN

Kunstenaar Marten Sale Brouwer uit Japan is op de valreep van het jaar 2018 op zoek naar Friese dichters en kunstenaars. Hij wil samen met hen meer dan 1000 kunstwerken maken. Die zullen  geëxposeerd worden in een Kunstroute door de gehele binnenstad van Leeuwarden. Een symbiose van poëzie en beeldende kunst.

Januari 2018: De eerste schilderijen in de open-lucht-galerij  hangen al: in de Bagijnestraat te Leeuwarden. Van deze grote openlucht-galerie zullen foto’s gemaakt worden, die de basis vormen voor een tentoonstelling in de Japanse miljoenenstad Osaka.

Daarbij wil Brouwer speciaal voor de Friese manifestatie LF2018 geschreven haikû  (een Japanse dichtvorm) in de Friese expositie integreren. Een selectie van de ingezonden Friese gedichten zal dan weer vertaald worden in het Japans, om in de internationale expositie te kunnen worden opgenomen.  Brouwer heeft er intussen tien bereid gevonden hun medewerking te verlenen en denkt dat er nog minstens tien bijkomen. In maart komt hij terug om ook deze poëzie op te gaan hangen, die zullen worden aangevuld met de schilderijen die nog door Friese kunstenaars worden aangedragen.

Kunstroute ook een protest.

De initiatiefnemers zien hun project ook als een protest richting Culturele Hoofdstad 2018. Zij vinden namelijk dat in het officiële programma te weinig ruimte wordt geboden aan de beeldende kunst uit Friesland. Marten Sale Brouwer, wil van Kunstroute LF2018 bovendien een echt mienskipsproject maken. Naast bijdragen van de professionele dichters en kunstenaars doet hij een beroep op amateurs en hobbyisten om aan het project mee te werken.

Belangstellenden kunnen zich voor meer informatie richten tot mannaori@gmail.com

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/11/kleurrijk-leeuwarden/

Load more