web analytics

Een TAAL-TOOL: Nog niet van zessen klaar….

Het vóór-lopertje > https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2016/01/een-nog-steeds-aangroeiend-probleem-taalonderricht/

twee  drie   vier  vijf                                        twa
trije
fjouwer
fiif

 

Voor degenen, die tot tien kunnen tellen is het niet zo lastig om EEN BEETJE te helpen een instrument, een TAALTOOL verder te ontwikkelen tot een mondiaal bruikbaar hulpmiddel voor diverse doelgroepen om een taal onder de knie te krijgen.

Over de aardbol verspreid worden er wel goedbedoelde pogingen gedaan om voor vertalingen het INTERNET en de (alom gebruikte) I-phone als instrumenten te gebruiken. Zoals bij voorbeeld de app Google-Translate. Maar….op het taal-onderwijs is ook die app niet toegesneden. En de volwaardige toepassing voor bv de tweede taal van Nederland (het Fysk) ontbreekt deels.

In Friesland is het merendeel van het Friestalige bevolkingsdeel analfabeet: het Frysk wordt met de paplepel ingegoten: beluisterd én gesproken maar nauwelijks gelezen en geschreven. De blokkades bevinden zich in het onderwijs: er is onder meer een stem ( het liefst een “memme-stim”) nodig voor een omslag. De taal leert zich het beste als -bij vertaling -de uitspraak kan worden opgeroepen en beluisterd. Daarna pas komt het na-spreken en na-schrijven aan de orde. Maar…..als er geen ouder of onderwijskracht is, die de taal goed beheerst, ontbreekt een goede overdracht van de taal. In vele situaties is een leer-middel eerder een noodzaak dan een vertaal-middel. Ieder met een taal-achterstandkan beschouwd worden als een TAAL-KIND. En….een kind leert een taal het beste van de moeder met haar “memme-stim”. Er is dus heel veel voor te zeggen om bij vertaal-apps zinnen ook te kunnen beluisteren: simpele zinnen uit alledaagse gesprekken , uitgesproken met de stem van een ouder m/v.

Fryslân kent een enorme variatie aan gesproken talen en dialekten: Fries, Nederlands, Papiaments, Duits, Stadsfries, Stellingwerfs, Amelands…….. In Fryslân is te horen hoe voor de rest van de wereld meertaligheid werkt. Fryslân kent ook een lange traditie van onderzoek naar meertaligheid. Elk instituut op eigen wijze.

Wat nodig is? – Vaste wil om een gezamenlijk doel (een mondiaal bruikbare taaltool) te bereiken. – Een gericht inspreekbestand aan woorden. – Een “memmestim’ en een “heitestim”. – ICT-kennis voor de toepassing ( tot regionale taal-app’s). -Financiering en organisatie. -Publicaties om bekendheid te geven aan het “product”.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2019/04/nog-niet-van-zessen-klaar/

senuweftich

BISTO  EK  SA

SENUWEFTICH ?

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2019/04/senuweftich/

De scheve toren van Leeuwarden, de OLDEHOVE, dreigt om te vallen.


30 maart 2019, Noordelijk Eigenzinnig Pers-bureau.

Dat de OLDEHOVE wel zo’n twee meter uit het lood staat is bekend. Daarmee hangt dit icoon van Friesland bijna zo scheef als de toren van Pizza in Italïe. Deze wereldberoemde Italiaanse bezienswaardigheid begon al direct tijdens de bouw in 1173 te verzakken. Maar men bouwde vrolijk verder met als gevolg een scheve en kromme toren (ongeveer 2,5 meter uit het lood en 3,99 graden  op 55,85 meter hoogte)

Toch is de toren van Pisa (met een helling van ongeveer 10 graden) niet de meest scheve van Europa, want een nóg schevere toren staat in Bedum-Groningen. Hier staat de Walfriduskerk, waarvan de toren maar 35 meter hoog is en met zijn 4,18 graden helling schever is dan de toren van Pisa.

De scheve toren van Oldehove in Leeuwarden

De OLDEHOVE in Leeuwarden dreigt om te vallen.
Oldehove met tijdelijke week-end-steunen.

Een andere scheve toren staat in Leeuwarden: de Oldehove, die even hoog moest worden als de hoge Münster in Freiburg-Duitsland. Maar er werd besloten om met de bouw te stoppen op 40 meter hoogte in verband met een verzakking, welke momenteel op meer dan 1,70 meter geboekt staat. Hiermee is de Oldehove één van de meest scheve torens van Nederland.

Niet lang geleden is die van Pizza weer wat rechter getrokken en de Oldehove blijkt nu nóg schever weg te zakken en wel zó erg, dat – om omvallen te voorkomen – besloten is de toren blijvend te stutten. Voorlopig zijn twee steunen aangebracht en volgens de aannemer volgen vanaf aanstaande maandag drastischer en blijvender maatregelen.                          

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2019/03/%ef%bb%bfde-scheve-toren-van-leeuwarden-de-oldehove-dreigt-om-te-vallen/

De drietalige gedichtenbundel no 1 is hier gratis te downloaden. Scan de QR-code.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2019/03/de-gedichtenbundel-no-1-is-hier-gratis-te-downloaden-scan-de-qr-code/

het WAD nu….

https://bit.ly/2XijDFE

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2019/03/het-wad-nu/

Waar de zon de duinen kust (senryu)

PianoTweet van Joost Brands


 https://bit.ly/2XijDFE

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2019/03/waar-de-zon-de-duinen-kust-senryu/

Alde sprekwurden 001

Byn it om de knibbel, dan slacht het dy net om it hert.
Byn it dy om de knibbel, dan slacht it dy net om it hert.

Vrij vertaald: hou het (verdriet) onder de knieën,
dan slaat het je niet om het hart.


Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2019/02/alde-sprekwurden-001/

Andere woorden…..Oare wurden

Voor iedereen die even met de mond vol tanden staat en zo gauw geen woorden vindt…..zijn hier ANDERE WOORDEN en OARE WURDEN.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2019/02/andere-woorden-oare-wurden/

De maitiid is kommendeweis

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2019/02/35406/

Fryslân aan de panelen

In Drachten-Fryslân maakt GROENLEVEN een enorme zonne-carport met 5.500 panelen en zet nog 3.500 platen op de daken van het ziekenhuis Nij Smellinghe. Die voor-ziening levert 1/3e deel van de toekomstige stroombehoefte van het hospitaal. Maar….zo’n lap dek voor een parking is wel rondom open en toegankelijk voor ook een forse stormwind en dus kwetsbaar als een parlaplu in een rukwind. Harde wind uit een bepaalde hoek met onderdruk en bovendruk kan de constructie optillen als een “vliegende matras”.
De omringende huishoudens krijgen niks van die elektro-opbrengst. Wel zijn er 10 oplaadpunten voor elektrisch aangedreven auto-mobielen.

Hele eskaders zonnepanelen worden uit het buitenland in- en aangevoerd om neer te dalen op het groene Friese land.  Om er met veel overheids-subsidie de nu nog CO2-bindende weilanden mee te bedekken. Mede mogelijk gemaakt door veehouders die hun beesten in megastallen stallen en nu met minder gras moeten voeren.

Aangezien het Friese elektriciteits–netwerk niet voldoende capaciteit heeft en op korte termijn ook niet kan krijgen, kunnen de paneelbeheerders  ( ook bij een forse hoeveelheid zonlicht ) de aan het net te leveren stroom niet allemaal kwijt: zo’n 10% wel, maar 90% van alle geplande of pas gekochte panelen kunnen nog niet worden aangesloten.

Er zijn nog geen goede, bruikbare oplossingen om bij piek-productie het teveel aan electriciteit op te slaan of op die momenten direct  in de industrie te kunnen gebruiken.  En zo komen particulieren ( woning-eigenaren en -huurders) met panelen op hun daken in de problemen.

Sowieso loopt Nederland achter op de doelstelling tot het gebruiken van 14% hernieuwbare energie. Elf Europese landen hebben hun doelstelling al gehaald. Met Zweden aan kop met meer dan 50% en Nederland (6,6 %) met Luxemburg ( 6,4%) als hekkesluiters.

Intussen worden steeds meer groene velden, ook in Friesland, afgedekt met donkerblauwe (aan de zon zich warmende) platen  en er gaan zelfs stemmen op om zonne-project-ontwikkelaars te compenseren voor het imaginaire verlies aan inkomsten.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2019/02/fryslan-aan-de-panelen/

VALENTIJNSDAG 2019


foto

Elk jaar, op 14 februari, is het Valentijnsdag. Dit is hét moment om een bloemengroet of een kaartje te sturen aan mensen die men dankbaar is of op wie men bijzonder gesteld of verliefd is. Een persoonlijk mailtje sturen is nóg beter.

Ook voor deze Valentijnsdag kun je een Valentijn-liner met je E-mail mee te sturen. Klik daarvoor met rechts op de Valentijn-liner van jouw keuze en gebruik dan de optie PER E-MAIL VERZENDEN. Of selecteer, knip en plak. Op deze site én in het mailhitsblog.wordpress.com tref je de speciale Fryske FALENTYN-LINERS.

Zie daarvoor https://mailhitsblog.wordpress.com/fryske-falentine-liners/

 https://mooc.edufrysk.nl/wordlist/wordlists/view/29353?context=lesson_allocation&context_id=45363&node=70475&elements_node=385804&destination=%2Flesson_allocation%2Flesson_allocations%2FindexStudent%3Flimit%3D10#

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2019/02/valentijnsdag-2009/

Hûs fan stilte (Tsjits Peanstra) https://bit.ly/2RgR2Nt

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2019/01/hus-fan-stilte-tsjits-peanstra/

Load more