web analytics

aug 21

HET CENTRUM VAN FRIESLAND

*** De groeten uit Drachten ***

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/08/frysk-us-taal/

aug 19

Avond op het Wad.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/08/avond-op-het-wad-2/

aug 07

SAIL 2018

Misschien viel het je nog niet zo op of ben er niet door overvallen,  maar de laatste jaren werd het ene na het andere zakenpand overgenomen door het SALE-concern . Met het ene na het andere bedoel ik, dat  LETTERLIJK de ene winkel naast de andere nu voorzien is van de firmanaam SALE. SALE hier, SALE daar, SALE overal. Vrijwel alle sjops zijn dus in buitenlandse handen. En dát loopt de spuigaten uit: de winst en de eerdere belasting-afdrachten verdwijnen in de kluizen van buitenlandse investeerders. Het lijkt wel op uitverkoop van de Nederlandse middenstand: ZORGWEKKENDE ZAKEN.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/08/sale-2018/

jul 26

Da-da-Dr88

De DaDa-beweging , zich afzettend tegen traditionele kunstvormen was een kort bestaan beschoren.

In Museum-Drachten loopt t/m 30 september de tentoonstelling Beyond DaDa and De Stijl. Aldaar zijn in de neven-expositie THE URGENCY OF MAKING STUFF ook te bewonderen de resultaten van een wurksjop van 24 leerlingen van de Rotterdamse  Koning Willem Academie, die met tijdschrift-knipsels zonder verve DaDa-8ige collages op15x30 cm maakten.

En daarnaast kunnen ook ware DaDA-bewonderaars uit Drachten en omstreken tot 19 september een toepasselijke kreatieve bijdrage komen aandragen.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/07/da-da-dr88/

jul 25

Hotel Holland all inclusive.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/07/hotel-holland-all-inclusive/

jul 24

SA WAARM…….de molke koe wol wat koe-ler.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/07/sa-waarm/

jul 19

Fryslân yn fûgelflecht

Bron: boppefryslan.nl    Kompilaasje troch Jan Wiersma-Rottevalle.

GENIETSJE DER FAN- GENIET ER VAN

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/07/fryslan-yn-fugelflecht/

jul 17

MH17 vier jaar later….

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/07/mh17-vier-jaar-later/

jul 13

KUNSTWERK  EN KOPIE  –  KEUNSTWURK EN KOPY  –

 

Nee, geen kopie van een kunstwerk

tipt ooit aan het origineel.

De scheppingskracht van het ontstaan is van dien aard,

dat ‘t hart sprongetjes gaat maken,

dat kleurenpracht verschijnt,

dat inspiratiebronnen spuiten

en anderen aanzet tot hun eigen schepping.

 

Dat is wat kunstenaars laten zien en voelen met hun werk.

 Het delen, tonen, doorgeven en opnieuw doorleven van het werk

door observatie en opnieuw doorvoelen van het geschapene.

Dank voor uw schepping en scheppingsdrang die mij doet leven.
                                                                                                                Dukke Bruinsma

———————————————————————————————————

Nee, gjin kopy fan in keunstwurk

kin ea tippe oan ‘t originiel  fan d’ earste berte.

De gloed, útgeand fan ‘t keunstwurk fan de skepper is sá,

dat herten sprongen meitsj’ út nocht,

dat kleurenpracht ferskynt as yn de bôge,

dat boarnen fan de ynspiraasje spuitsje

en oaren bringe ta har eigen skeppings.

 

Hjir toane keunstners wat hja fiel’ yn ‘t wurk.

‘t Meidielen, trochjaan en opnij belibjen

troch ‘t waarnimmen en opnij trochfielen fan it keunstwurk.

Ha tank keunstner  foar dyn kreaasjes  en skeppingsdrang, dy ‘t libje lit yn blidens.

                                                                                  Omzetting: Klaas Bruinsma

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/07/kunstwerk-en-kopie-keunstwurk-en-kopy/

jul 08

It túnpaad fan ús heit….

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/07/it-tunpaad-fan-us-heit/

jul 05

Black Beauties

 

SCAN ME, SHARE ME.

 

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/07/black-beauties/

jul 04

Nieuw beleid in de gemeente Smallingerland

De gemeente staat open voor de inbreng van ingezetenen.

 

                                                                                                                                             Openheid: Jan Wiersma

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/07/nieuw-beleid-in-de-gemeente-smallingerland/

Load more