web analytics

Week 46: MEI IK JO WAT FREEGJE, DOGE JO WOL? de TSIEN fan TSIEN oere TSIEN over DEUGD en ONDEUGD

124. Alle famkes binne goed, sei de man, mar wer komme dan dy boaze âlde wiven wei?
Alle meisjes zijn goed, zei de man, maar waar komen die kwaadaardige oude wijven dan vandaan?

123. Dwazen en gekken sjogge nei in oar syn lekken en brekken.
(een dwaas en een gek kijken naar een ander z’n gemis en gebrek)

122. De stêd is goed, sei de boer, mar de stedlju doge net.
De stad is goed, zei de boer, maar de stedelingen deugen niet.

121. De wrâld is goed mar de minsken koene better.
De wereld is goed, maar de mensen konden beter.

120. Leagens hawwe koarte skonkjes.
Leugens hebben korte beentjes.

___________________________________________________________

Ik vergeet nooit een gezicht, maar voor jou maak ik graag een uitzondering.

Prostitué tegen advocaat: Ik doe een beroep op de hardheidsclausule.

Een schoon geweten komt vaak door een slecht geheugen.

De moeder van een leugenaar is een maagd.

Politieagent: “Vooruit jullie, achteruit!”

Teveel gevlei is spotternij.


foto
krakende takken
te warm voor een winterjas
eikel in blouse
                                        © H.Jongsma-Sinneskyn

     hjerstmoanne
yn ’t wetter,
sels de kobben swije

© G.Bosman


Jofel dat je weer eens even keek.
Wat prachtich datst hjir eefkes omstrúnst.

 Bedankt en….OANT SJEN.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2006/11/week46-mei-ik-jo-wat-freegje-doge-jo-wol-de-tsien-fan-tsien-oere-tsien-over-deugd-en-ondeugd/

oNLiners, weekblog 45: ARME SLOEBERS en RIJKE DONDERS, vier HAIKOE.

119. Hoe fet sopje oare lju’s petielen….en buorlju’s kij jouwe grutte mielen.

118. In bult geweld en de bûse plat, in grutte steat en gjin himd om ’t gat.
Veel geweld en de broekzak plat, in grote staat maar geen hemd om het gat.

117. Rijens is gjin rynskens.
Verkwisting is geen rijkdom.

116. It is in gek dy’t earm libbet om ryk te stjerren.
Het is een gek die arm leeft om rijk te sterven.

115. In lyk man is in ryk man.
Een man zonder schulden is een rijke man.
————————-

Mijn ouders waren zo arm dat mijn broer in Taiwan werd gemaakt. R.Corbett

Een wens voor mijn kinderen… Dat ze maar rijke ouders mogen krijgen.

Ik wil rijk worden, net als mijn vader……die wil ook rijk worden.

Wie slapend rijk geworden is, heeft meestal gedroomd.

Hoe rijker de schoenlapper, hoe zwarter zijn duim.

foto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze vier haiku kun je met één simpele rechtklik met een e-mail meesturen als MAILHIT.

Benut de optie PER E-MAIL VBERZENDEN.

 

 

KNOFLOOKWORTELEN  (koud voorgerecht)

Nodig- 1 winterwortel, 1 dikke teen knoflook, 1 tak peterselie, olijfolie, zout, suiker.
werkwijze- snij een schoongeschilde winterwortel in schijfjes van ongeveer 2-3 mm en kook ze in ruim water met wat zout en suiker in een kleine pan tot bijna gaar.
– Fruit intussen de fijngesnipperde knoflook met een eetlepel olijfolie in een koekepan.
– Giet de wortelschijfjes af, vermeng deze met de inhoud van de koekepan, wat heel fijn gehakte peterselie en zet de pan weg op een koele plaats.

Presentatie- als smaakmaker opdienen in een plat schaaltje.

 

 

 

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2006/11/onliners-weekblog-45-arme-sloebers-en-rijke-donders-vier-haikoe/

Weekblog 2006-44: POESJELIEF of KATTEKWAAD

          Als huisdier verschilt een hond enorm van een kat. Een hond is je maatje: kijkt je naar de ogen en doet alles voor je. Een hond daagt je uit: je MOET met hem spelen.
Een kat daarentegen is niet op dát contact uit en is pas poeslief als het buikje rammelt. De hond is ‘s mensen slaaf, maar een poes is jouw baas. De kat is niet mens-gebonden maar huis-gebonden.
Deze aflevering gaat over dat eigen-zinnige kattebeest.


114. De kat koe it spek wol sjen, mar net krije.

De kat kon het spek wel zien, maar niet krijgen (de druiven  waren zuur).

113. Jaan….. dêr is smids kat oan stoarn.
Van geven sterft de kat van de smid. (er wordt heel weinig gegeven)

112. Ik sit hjir bêst, sei poes en se siet op it spek.
Ik zit hier best, zei poes, en ze zat bovenop het spek.

111. As de kat fan hûs is, stekt de mûs de sturt omheech.
Als de kat van huis is, steekt de muis de staart omhoog.

110. Wat mear as men de kat streaket, wat heger as de sturt stekt.
Hoe meer je de kat aait, des te meer komt de staart omhoog.
———–

Ik mag niet graag vis zien, zei de kat en at ze blindelings op.

Vogeltjes die vroeg zingen zijn voor de poes.
(wie vroeg wil genieten komt er soms bekaaid af)

Om der wille van de smeer, likt de kat de kandeleer.

Het zijn slechte katten die voor één gat muizen.

Een slapende kat vangt geen rat.

foto

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2006/11/weekblog-2006-44-poesjelief-of-kattekwaad/

Weekblog 2006-43. De TIEN van TIEN uur TIEN: over EIGENBELANG, 4 haiku.

foto

 

De TIEN van TIEN uur TIEN over EIGENBELANG

 

109.As jo it berntsje striele, sil de mem it fiele, sei de wethâlder.
Als je het kindje streelt zal de moeder het voelen, zei de wethouder.

108. Ik hâld my oan it âlde, sei de boer, dan kom ik fansels wer yn’ e moade.
Ik hou me bij het oude, zei de boer, dan kom ik vanzelf weer in de mode.

107. Dat hast derfan, wêrom leist gjin aaien, sei Kaisa en se slachte de hoanne.
Dat heb je ervan, waarom leg je geen eieren, zei Kaisa, en ze slachtte de haan.

106. It is better fan de soere apel te biten as fan toarst te fersmachtsjen.
Het is beter van een zure appel te eten, dan te sterven van de dorst.

105. Elk is himsels it neist.
Een ieder is zichzelf het naast ( en kent zichzelf als geen ander).

………………………………………………………………………………

Politici maken regels voor anderen en uitzonderingen voor zichzelf. 

Ik heb geen kinderen…… je wordt vanzelf wel ouder. 

Shit, zei de straatveger, alweer stront op straat.

En er zij licht, zei de lantaarnpaalfabrikant.

Met azijn vang je geen vliegen.

 

 

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2006/10/weekblog-2006-43-de-tien-van-tien-uur-tien-over-eigenbelang-4-haiku/

Weekblog 2006-41. de TSIEN fan TSIEN oere TSIEN over JONG en OUD.

99. It falt net ta, sei de jonge, ús heit is mei ús mem troud, mar ik moat mei in frjemd98. Alle lytse bern binne leaf, mar wer komme dy grutte rotsekken wei ?

97. In âlder kin better seis bern ûnderhâlde, as seis bern ien âlder

96. Jins eigen fleis en bloed is mear as jild en goed

95. It aai wol wizer wêze as de hin

94. Sok âld, sok jong
——————————-

Een vader, is iemand die probeert je te leren voetballen, zelfs als je een meisje bent.

Je moet al een zoontje hebben om nog eens met je vader te kunnen spelen.

Kleine kinderen laten je niet slapen…grote kinderen laten je niet leven.

Door zijn geboorte heeft hij zijn vader vader gemaakt.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2006/10/weekblog-2006-41-de-tsien-fan-tsien-oere-tsien-over-jong-en-oud/

10/10 10:10 Haikoe-spesjaal VERSTILDE MOEITE

 

De straat een dansschool
alle blaadjes krijgen les
in sierlijk vallen.                 
Ingezonden J. Hoedemakers, Haikukring nederland 

    

Avondschemering
nog zingt van de hoogste tak
een laatste vogel                                 
Frans54@ Goin’ for broke   
 

 

Intense stilte:
de zang van de nachtegaal
verzonk in het zand                           
n.n.

 

De witte chrysanth
zelfs bij de ogen gebracht
blijft volmaakt

Zwermen spreeuwen
schilderen herfstpatronen
op de avondlucht                                            
©HV-Leeuwarden


Myld en moai
boartet de mem mei har bern
as in mosk yn ‘e moude                         
ingezonden door schrijfster Wieke de Haan, Mantgum

Op vlindervleugels
zwevend door mijn gedachten
ben je er altijd                                   
Anky

 

Papier en sinne
Ferhalen wurde wekker
Krije kleur en stim 
                         Lys Fokkema *

 

* Uit de Fryske Spreukekalinder 2007



Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2006/10/1010-1010-haikoe-spesjaal-verstilde-moeite/

FRYSLÂN – HEITELÂN – HJERSTLÂN – HAIKOELÂN.

ONE-LINERS, SEI-SISWIZEN en de HAIKOE

Spreekwoorden vind je bij alle volkeren en ze gaan over vrijwel elk onderwerp. Spreekwoorden zijn van alle tijden. Ze worden doorgegeven van de ene generatie aan de volgende.
Het spreekwoord bevat vaak een belangrijke boodschap en heeft daarom eeuwigheidswaarde. Altijd is een spreekwoord kort, krachtig en gemakkelijk te onthouden. Maar soms verouderen begrippen en verdwijnt er een spreekwoord in de vergetelheid. Maar evenzo ontstaan er nieuwe, meer bij-de-tijdse spreekwoorden, gezegden.
Want de boodschap, de waarschuwing van een oudere generatie is bruikbaar voor een volgende generatie omdat de mens nu eenmaal slecht leert en veel vergeet. Jongeren hebben het recht om eigen fouten te maken, daarvan te leren. Een spreekwoord kan daarbij een neutraal hulpmiddel zijn, intermediair tussen ouders en kinderen.  Een paar voorbeelden:

Eigen haard is goud waard ( waarschuwende raad: zorg voor een vaste woonplek).
Mems eigen lytse pop, der kin gjin oar bern tsjin op. ( Ieder kind is moeders mooiste, zeg er dus nooit iets lelijks van)
Grutskens stiet in hynder goed, mar in minske beroerd. (Wees dus bescheiden)
Voor de slak en de haas is het nieuwjaar op dezelfde dag. ( ofwel: haastige spoed is zelden goed)

Het zei-gezegde ( een quote, een one-liner en ook de Friese sei-siswize) heeft daarentegen een inhoud van tijdelijk belang. Deze sei-siswizen zijn eigenlijk speciale one-liners. In het tussendeel van de siswize staat wie er iets zegt. Het eerste deel is een serieus-bedoelde bewering, maar in het derde stuk zit een ommezwaai: de bewering wordt meestal belachelijk gemaakt, onderuitgehaald, ontkracht. Voorbeeldjes:

Elk dier hat syn fet, sei de boer, en hy friet in mich op.
Ik hâld fan de natuer, sei de jager, en hy skeat sân patrizen dea.

Het is me opgevallen dat er grote overeenkomst is tussen die oer-Friese gezegden en de Japanse HAIKU. De haiku ( letterlijke betekenis: “vrolijk vers”) is evenzo kort en krachtig. De verdeling in DRIE DELEN en ongeveer 17 lettergrepen (5 +7 +5 ) van de klassieke haiku lijkt frappant op die van de Friese sei-siswize. Kijk maar:

Haiku:
Dauw op een braamstruik:
aan iedere doorn glinstert
één lichte druppel

Sei-siswize, gezet in drie regels:

Ik hâld fan de natuer,
sei de jager,
en hy skeat sân patrizen dea

De haiku linksboven (hier in Nederlande vertaling) werd 200 jaar geleden in Japan prachtig gevonden en zal ook eeuwen na nu de mensen nóg aanspreken. Van de originele Japanse haiku zul je waarschijnlijk geen enkel schrift-teken kennen. Maar het is wél zo dat je de vertaling ervan onmiddelijk kunt thuisbrengen. LETTERLIJK: hier en nu ergens in Friesland.

De haikû past m.i. prima bij de Friese volksaard. Het is de Friezen eigen om zich kort en krachtig, zonder omhaal en “recht voor z’n raap” uit te drukken. Maar naast de nuchterheid en het cynisme van de Friezen ligt er onderhuids ook een gevoelige snaar klaar om aangeraakt te worden. Een kennis van mij verwoordde het kernachtig:
In Fries jout earst dan belies, as er yn it hert rekke is
(een Fries geeft zich pas gewonnen als z’n hart geraakt is).

De Friese sei-siswize en het sprekwurd komen mogelijk dichter bij de oorspronkelijke bedoeling van de haiku dan de hedendaagse Japanse opvatting ervan. Mogelijk nóg meer dan de Japanners voelen Friezen zich bedreigd door en betrokken bij de natuur. Die betrokkenheid kán uitgedrukt worden in een haikoe. ( Opzettelijk gebruik ik hier de Vlaamse schrijfwijze). En relativering, de humor speelt een rol.

Mijn oproep aan jou is, om eens te proberen een dergelijke haikoe te maken. Eenvoudig door goed te kijken wat er –nu, en in dit seizoen- aan de hand is en door dat op te schrijven. Door daarna overbodigheden te schrappen en inhoudloze woorden te vervangen door betekenisvolle.
De Japanse en de Friese culturen zijn zeer oud. Vooral de Friese taal is bijzonder rijk aan woordstammen. En: voor vrijwel elk woord is er wel een kernachtiger variant te vinden met één of meer lettergrepen meer of minder.

IEDER MAAKT ZIJN EIGEN HAIKOE. Een haiku is als een one-liner in een drie-delige kostuum: in één enkele zin wordt een persoonlijke indruk gegeven over bv. een natuur-verschijnsel. Nogmaals: het gaat daarbij om het WEGLATEN van alles wat niet belangrijk is. Het is daarbij een kwestie van goed waarnemen: wat gebeurt er, wat hoor of zie je en dán proberen die waarneming in woorden te vangen zonder een waarde-oordeel te geven. En zó, dat iemand anders het voor zich kan zien: de haiku moet bij iemand anders dus diens eigen herinnering kunnen oproepen. Het gaat om originaliteit en kwaliteit. Een haiku wordt dan een tijdloos mini-gedicht, waardig om gelezen én verlinkt te worden. Zoals in een sei-siswize kent de haiku geen eindrijm.

Amateurs én professionele schrijvers/dichters worden hierbij uitgenodigd om eens een haiku in het Nederlands, Fries of in één van de Friese dialecten te zenden. Geschikte haikoe’s kunnen op FANvanFRIESLAND worden gepubliceerd met geen andere prijs dan de volle eer deze haiku op het internet te laten belanden én om ons Friese land ook op deze manier “op de kaart te zetten”.

Met het maken ( en de publicatie ) van een haiku kun je iets moois en gevoeligs van jezelf schenken: aan een bekende misschien, maar ook aan andere bezoekers van Fan van Friesland. Ben je niet zeker van de juiste schrijfwijze? Geen nood: de redactie corrigeert zonodig wel. Stuur je haikoe ….voorzien van je naam en woon- of geboorteplaats in Friesland via het CONTACT-formulier.

Anno 2015. Ontwikkelingen op deze website kun je volgen via >    + (KLANK)beeldgedichten Henk Veenstra

 

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2006/10/fryslan-heitelan-hjerstlan-haikoelan/

Weekblog 2006-40. GRATIS SPREEKWOORDEN: Over bijna ALLES, bijna NIETS en iets daartussen.

93. Mar hy byt like goed as tweintich oare, sei it âld wyfke en se  hie noch mar ien tosk.

92. Dy’t alle potten en pannen beslikje wol, kriget op it lêst splinters yn ‘e tonge.

91. In Fries jout earst dan belies, as er yn it hert rekke is. Babbelegoegje 

90. In lyts fjurke, dat ferwaarmet is better as in grut fjoer dat fertart.

89. Men moat net alles sizze wat men wit, mar wol alles witte wat men seit. 
                                              ——————

– Vrijwilligers krijgen niets betaald.
   Niet omdat ze niets waard zijn, maar omdat ze onbetaalbaar zijn.

– Je kunt niet alles hebben. Ik weet niet eens waar ik het zou moeten  laten.

– Ik weet echt alles, ik kan het me alleen niet allemaal meer herinneren.

– Men zegt dat niets onmogelijk is, maar ik doe al jaren niets.

– Mijn vrouw zegt altijd “altijd” en dat vind ik maar niets.
——————————————————————————–
– Inhoudelijke reacties op een vrijdagse bijdrage zijn erg welkom.
U kunt ze insturen via het formulier eronder.
– Uw BIJDRAGEN, zoals een haikoe, een recept, een kinderliedje ( zo mogelijk in het Fries), algemene opmerkingen of constructieve kritiek over het gehele weblog kunt u het beste indienen via het formulier onder een ZATERDAG-editie.


  FRYSLÂN – HEITELÂN – HAIKOELÂN

– Een eigen haikoe kun je inzenden via het formulier onder een ZATERDAG-editie. Graag je naam en geboorte- of woonplaats in Friesland erbij vermelden.
-Op TIEN oktober om TIEN uur TIEN verscheen op dit weekblog een HERFST-HAIKOE-SPECIAL.
 ——————————————————————————–
SKOWE JO EK MAR OAN.
Heb je wel eens een duik genomen in het archief van dit VK-weekblog oNLiners uit Friesland ? Er zijn bijdragen te vinden vanaf 1 mei 2006.

Hou vast man, er komt volgende VRIJDAG nog VEEL meer an. Bedankt voor je bezoek en..OANT SJEN.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2006/10/weekblog-2006-40-gratis-spreekwoorden-over-bijna-alles-bijna-niets-en-iets-daartussen/

Weekblog 2006-39: DIERENDAG in oNLiners uit Friesland, WAT EEN BEESTENBENDE. Weeuwsnitje.

foto

TWEE REEBRUINE OGEN……DIE KEKEN DE BLOGGER AAN (dierendag voor volwassenen)

——————————————————————————

WAT EEN BEESTEN-BENDE

 

88. In hûn mei in bonke kin gjin freonen. (Een hond met een bot kent geen vrienden).

87. Gruzige bargen groeie bêst. (Smerige varkens groeien het best).

86. It is klearebare leafde, sei de boer, doe tute ‘r in keal op it bil.

85. Grutskens stiet in hynder goed, mar in minske beroerd.

84. De meagerste miggen bite it fûlst.

                                                —————–
Je kunt iets ontzettend doms tegen een hond zeggen en tóch zal hij je bekijken met een blik die zegt :”Godsallahmachtig. Daar zou ik NOOIT aan hebben gedacht.”

Als je ’s morgens met de kippen opstaat, overdag werkt als een paard en ’s avonds zo moe bent als een hond, dan is de kans groot dat je een ezel bent.

Als twee honden vechten om een been, heeft de postbode er nog één.

Een ezel stoot zich heel gemeen wel vaker aan dezelfde teen.

Hanensoep is kippensoep met ballen.


WEEKHAIKOE

 

Yn ‘e hjerststoarmen
ek it lêtste apeltsje
hat him losmakke
  


                                                                  Gé de Jong


Deze week verscheen er geen column op dit blog.
Maar misschien heb je de onderstaande dierlijke columns nog niet gelezen?

Snel vindbaar via Google: gewoon intikken.

weekblog 32 voor de column ………>  IN VERWACHTING
weekblog 30…….>  EENDEN-IN-STINKT
weekblog 28…….>  TWEE ORANJE KONIJNTJES
weekblog 27…….>  EIBERLEED
weekblog 22…….>  OPPASPOES POESPAS

En uiteraard zijn er ook nog steeds spreekwoorden te vinden over
honden in weekblog 37, over paarden in weekblog 25.


Touché–  Belogged Ann@Liese, geen column vandaag? Neem je ons in de mailing?
Anna Liese–  Echt niet. Maar ik heb nog wél iets van de reserveplank om te ontspannen:

    WEEUWSNITJE en de DWEVEN ZERGJES  uit ZWEETSTERBAAG

     Lang geleden leefde eens, veel her weg in een krachtig pasteel, een scheel hoon meisje en dat scheel hoon meisje heette Weeuwsnitje. Maar in dat krachtige pasteel woonde nog iemand: de biefstoeder, de moze biefstoeder van Weeuwsnitje. Iedere dag trok deze haar kloonste scheetje aan, ging dan voor een wiegeltje staan en dan zei ze: “wiegeltje, wiegeltje aan de spand: wie is de vroomste schouw van lans het gand? En toen antwoordde dat wiegeltje: “biefstoeder, gij schent heel boon, maar weefsnitje is nog muizend schaal doner dan gij”. De moze biefstoeder werd beets stozer.
Op dekere zag zing gij vrorgens smoeg naar de joze bager. “Joze bager”, zei ze, “ gij jaat Weeuwsnitje nidkappen en haar achterlaten in het wonkere doud van Zweetsterbaag”. De joze bager, de leersmap, had een klare zijk op de kaak, want hij was vroeger nog gatroos meweest en had jeven zaren op zijn slip gescheten. De joze bager sprong op zijn perk staard, pakte zijn wietgescheer en liet hij Weeuwsnitje gastvebonden achter in het wuikgestras.
Arme Weeuwsnitje zat daar te schruilen van de hik. Het zat vaar dol met woute stoven, maar gelukkig kwamen uit het heupelkrout dweven zergjes, die ergens wiep in het doud in een harig kutje woonden. Zij zagen Weeuwsnitje in het wuikgestras liggen en met verkrachte eenden brachten ze Weeuwsnitje naar een hun haddenstoelen puisje.
Eens kwam daar een prone schins boorvrij, gezeten op een gerk staard. Hij verdwaalde in dat wiese Froud en vond  Weeuwsnitje in haar klazen gist ( want ze had zich inmiddels slervikt in een fruk stuit ) en werd zapelstot op Weeuwsnitje. Hij streek haar kak in de ogen en muste haar recht op de kond. De prone schins nam haar mee op zijn pimmelschaard, ze trouwden, hadden een groot kannepoepenfeest, leefden nog veel en kregen lange kinderen.


Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2006/09/weekblog-2006-39-dierendag-in-onliners-uit-friesland-wat-een-beestenbende-weeuwsnitje/

Weekblog 2006-38: KOLDER UIT DE POLDER (Fryske sei-siswizen).

       Weekblog 2006-38:      ONZINLINERS

83. ’t Giet op ’t lêst foar ’t leafdewurk, sei âlde Gauke en doe die  hy twa sigarebantsjes by ’t âld papier.

82. Dat hast derfan, wêrom leist gjin aaien, sei Kaisa en se slachte de hoanne.

81.  Ik hâld my oan it âlde, sei de boer, dan kom ik fansels wer yn’ e moade.

80.  Alle bytsjes helpe, sei ’t wiif en hja treau it skip mei de stopnuddel.

79. Wat lit ik it stowe, sei de mich dy’t op ‘e koets siet.
——————————————————————————————————————————————

Wij bidden om ons dagelijks brood en niet om ons maandelijks omdat het anders zou beschimmelen.

Tennis-ster tegen tegenstandster: Je kunt aardig tennissen voor iemand die niet tennissen kan.

Dat raakt kant noch wal, zei de zangeres zonder naam, en ze piste midden in de praam.

Mijn vrouw werkt deeltijds. Ze past op de kinderen van onze poetsvrouw.

Wie zijn kind benzine voert, moet niet roken als het boert.

 

 

 

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2006/09/weekblog-2006-38-kolder-uit-de-polder-koldercolumn-geef-ons-heden-ons-dagelijks-broodje/

oNLiners weekblog 2006-37: de TIEN over EEN HONDENLEVEN.

Ingezonden door Ruurtsje de Haan ( Miranda Mei), Boerum 150906.

 

                             Sjen oer flak lânskip
                       blauwe ier op ljochte klaai
                                 siket om ‘e see

 


                        WAT EEN HONDENLEVEN
78. It is net om my, sei de hûn, mar it keal moat nedich dea.
      (Het hoeft voor mij niet hoor, zei de hond, maar het kalf moet nodig dood)
 

77. Men moat bylje mei de hûnen, dêr ’t men mei yn ‘e bosk is.
(Wie met honden wil praten moet leren blaffen.
Men dient zich te schikken naar de mensen met wie men verkeert).

76. Hy hat dêr in hûn giseljen sjoen.
        (hij ontwijkt die plaats)

75. Ek in bastert-hûntsje hat in wispelsturtsje.
       (Ook een bastaard-hondje heeft een kwispelstaartje)
–Babbelegoegje (Stichting Dieren Onder Dak Dantumadeel).

74. Kom ik oer de hûn, dan kom ik ek oer de sturt.
        (Als je over de hond komt, kom je ook over de staart.
         Het komt op de hoofdzaak aan)
foto

 

 

 

 

 

Al werp ik het balletje nog zo snel, mijn border collie achterhaalt hem wel.

Een hondenhok is niet de beste plaats om de worst te bewaren.

Aan de lijn vangt ook een jonge hond geen konijn.

Scheiding: Van huis en hond verdreven.

Blaffende honden slapen niet.

—————————————————————————————————————–

Jofel dat je weer even keek. Wat prachtich datst hjir eefkes omstrúnst.
Blijf kijken man, er komt de volgende VRIJDAG nog VEEL meer an. Bedankt en..OANT SJEN.

 

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2006/09/onliners-weekblog-2006-37-touche-column-een-rondje-om-de-kerk-de-tien-over-een-hondenleven/

oNLiners WEEKBLOG 2006-36 over-Drachtelijke POLITIEK, SPAARPUNTEN, recept BRAAMBONBONS.


foto      

OVER DRACHTELIJKE POLITIEK.

73. De hinnen dy’t it lûdst keakelje lizze derom net de grutste aaien.
(Vrij vertaald: De kippen die het luidst kakelen, leggen niet perse de grootste eieren.

72. Wa’t út de pas rint , trapet op saken dy’t oaren noch net sjen kinne.
Wie uit de pas loopt, trapt op zaken die anderen nog niet kunnen zien.

71. Hy kin him sa oan in bakstien stjitte dat it hiele riedhûs daveret.

70. FNP: De Fryske taal is in dizze side tige yn tel.
—–

 

 

 

De truc van de politiek is …..beletten dat mensen zich gaan bemoeien met hun eigen zaken.

Het 11e gebod is: Gij zult u niet laten overbluffen door project-ontwikkelaars.

Met een doekje voor het bloeden wordt de raad voor het lapje gehouden.

De Gemeenteraad krijgt voorwaardelijk: zolang het werk goed gebeurt.

Hoe harder het waait, des te meer gaat de partijvlag raffelen.

Een ingeslapen raad re(a)geert niet.


HET WEER……op Mariageboort’ duurt acht weken voort.


SPAARPUNTEN ©

Heeft u ze ook? Stapels spaarpunten van Douwe, van Albert, Caltex, Airmiles….? Nou, ik doe niet meer mee. Het is net als met sparen voor de aankoop van bijvoorbeeld een auto. Tegen de tijd dat je genoeg geld hebt gespaard is de gewenste apparatuur nóg duurder geworden want technisch ingewikkelder. En dan moet je dus nog véél langer sparen terwijl je al meteen had kunnen genieten van de wat eenvoudiger zegeningen van de moderne maatschappij.

Een oud beleidsvoornemen van ons gemeentebestuur is dat beleidsvoornemens in heldere, duidelijke taal worden geschreven. Maar helaas trof ik bij vergaderstukken geregeld zeer ingewikkelde toestanden aan. De Kadernotitie Integraal Ouderenbeleid van de gemeente Smallingerland was zo’n product waar bovendien óók nog heel lang op is gewacht.

Uit deze notitie bleek b.v. dat er behalve uitgangspunten ook nog speerpunten, kernpunten, aandachtspunten en actiepunten lagen om alsnog omgevormd te worden tot beslispunten. En zo moesten ouderen onder de “integrale regie-verantwoordelijkheid van de gemeente” nóg langer wachten op dat vernieuwde en hernieuwende ouderenbeleid.

Als behulpzame en onbezoldigde meedenker heb ik alvast maar wat raak-, pijn- en verbeterpuntjes gespaard. Maar ja, wie ben ik? Zou zo’n verbeteringsactie niet van gemeentewege moeten beginnen met helder en duidelijk taalgebruik in plaats van de wollige warboel van jargon en imponeertaal? Want daarvan snap ik geen jota. Waarvan nota.                                                                    Touché

foto
 

 

 

 

 

 

BRAAMBONBONS
Touché: Die politiek: je zou er beroerd van worden. Hier een zoethoudertje tot volgende week vrijdag.

Het is weer bramentijd. Een handvol bramen en een tablet chocolade volstaat om overheerlijke bonbons te maken.
Benodigd:
-Stevige, rijpe bramen (gratis van een struik tussen de koeien)
-100 gram pure chocolade (ik betaalde 29 eurocentjes ervoor)
-Cocktailprikkers, een rubber bonbonmatje ( creatief zijn: wat ei-houders, borrelglaasjes of een ijsblokbakje kan ook)
-Stukje keukenpaper of wikkel van een pakje margarine o.i.d.

Werkwijze: Smelt kalmaan stukjes chocola in een ondiepe beker, geplaatst in een pannetje met heet water. Mik er een braam in, vis deze er met de prikker weer uit, laat de chocolade opstijven in de koelkast ( niet in het vriesvak ).
Mooiere bonbons krijg je als een bonbonmatje gebruikt of bv. eierdopjes. Giet in elk kuiltje wat hete chocola en draai de vorm rond zodat een bonbon-rand gevormd wordt. Leg daarin een braam en vul af met meer chocola tot de bovenkant plat is.
SMUL SMAKELIJK


Jofel dat je weer even keek. Wat prachtich datst hjir eefkes omstrúnst.

De URL van oNLiners uit Friesland is: http://www.volkskrantblog.nl/blog/4220

Blijf kijken man, er komt de volgende VRIJDAG nog VEEL meer an. Bedankt en..OANT SJEN.


Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2006/09/onliners-weekblog-2006-36-over-drachtelijke-politiek-spaarpunten-recept-braambonbons/

Laad meer