web analytics

Weekblog 2007-47. HERFSTTIJD…HAIKUTIJD ( klik hier voor alles).

          HERFST-HAIKU

  foto                                                                                                                      foto

Stilwyt beferzen
leit de wrâld yn ‘e moarntiid.
De sinne skittert.                                          J.Kruit, vert. J vd Meer

Woonkamerraam.
Een vlieg wandelt
van wolk naar wolk.                       N.N.


Als wolken drijven
soms mijn gedachten voorbij
ijl en ongrijpbaar.                          
 L.Elgersma

traag vervaagt de mist
nog onzichtbaar bij elkaar –
hoestende koeien
                                    HV

 


Verkoelende bries,
een lucht vol gefluister,
ceders en dennen.
                           H.Henderson naar Onitsura

 


Bladeren vallen,
niet het eind maar
het begin van nieuw leven.          H. Hof.

 

 

Koppig geef ik acht
als de wind genadeloos
de polder geselt.
                                 Jan Bontje

 

 

Zum sanften Abschied
tanzen goldene Blätter
vom Herbstwind verführt.
                      N.N.

 

 

dat ritselruisen,
van de bomen in mijn tuin                        HV

de herfst in aantocht

 

Het ging weer tekeer
fel snijdende herfststormen
scheuren in het glas.
                                  © Sinneskyn

 

 

Klomsk draaie de kij
yn ‘e hoeke fan it lân
de kont yn ‘e wyn.                                       N.N.

 

 

Op ‘e stille mar
driuwe statich de swannen
oer harsels hinne.                                        N.N.

 


Een wolkje adem,
wit in de ijskoude lucht,
voorgoed opgelost.                                      H. Decorte

 

 

Lette hjerstdize.
Ferklost in spinreachje yn
in kunstwerke van kant.                         J.Kruit, vert. J vd Meer

 

 

 

de wind doorwoelt mijn haar –
waren het de zachte handen
van mijn liefste maar                               HV

 

 

Twee regenbogen
laag zonlicht trekt zich terug
moeder aarde weent.
                                © Sinneskyn

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2007/11/weekblog-2007-47-herfsttijd-haikutijd-klik-hier-voor-alles/

Weekblog 2007-43: SPREUKEN over HONDEN, resept fan in Fryske salade.

 

Meynt iemand desen logs te lang of groot te wesen,

die mag, indien hij wil, alleen maar weinig lesen.

Een reden sonder meer. Een regel, wel gevat,

een spreucke, waerde vrienden, is hier een groote schat.

Soo ghy daerom dit werck misschien eens quaemt te koopen,

wil ook het minste woort niet haestig overloopen,

herkauwt eer dat ghy swelght, slock niet gelijck een vraet,

maer denk meer dan ghy leest en leest meer dan er staet. 

               Jacob Cats (1577 -1660)
  


261. In hûn mei in bonke ken gjin freonen (Een hond met een bot kent geen vrienden)

260. Dêr’t ien hûn miicht, dêr mige mear ( Waar één hond plast, plassen er meer).

259. Immen neirinne as de hûn de sike merje (Iemand volgen als een hond een zieke merrie).
 

258. Wylst de hûn blaft kin er net bite (Terwijl een hond blaft, kan hij niet bijten).

 

 257. Ik haw in hûnegeloof, it fleis leaver as de bonken ( Ik heb een hondengeloof, liever vlees dan de botten).

Je kunt iets ontzettend doms tegen een hond zeggen en tóch zal hij je bekijken met een blik die zegt :”Godsallahmachtig. Daar zou ik nou NOOIT aan hebben gedacht.”


Ieder diertje zijn pleziertje, zei de hond en liet de postbode dansen. HV 


Een oude hond laat zich moeilijk aan de ketting leggen.


Het hondje dat alle hazen naloopt is snel gesloopt. HV

Een waakhond blaft het hardst voor eigen deur.


 
 
 

 

 


Meer spreuken over honden zijn te vinden in aflevering Hondespreuken. 

Resept fan tin snien skinkespek mei soldaatsjes fan sûkerbôle.

Genôch foar fjouwer minsken.

500 gram tin snien skinkespek  foto
200 gram mingde slaadsoarten
3 plakken sûkerbôle
2 ytleppels olive-oalje
1 ytleppel jittik
fyn snien bizelok
piper en sâlt út de mole
boerebûter

Hoe’t je it klearmeitsje

Waskje it slaad en slingerje it foarsichtich droech.
Doch de olive-oalje yn in skaal en dripkje de jittik derby.
Bring de dressing op smaak mei piper, sâlt en farsk snien bizelok.
Snij de sûkerbôle yn lytse brokjes en bak se krokant yn boerebûter.
Lis it slaad op in royaal board en bring it op smaak mei de dressing.
Lis de plakken skinkespek oer it slaat en rûgelje de sûkerbôleblokjes der oerhinne.

Meer resepten fan Reitse Spanninga : www.lekkeritemeireitse.nl
Restaurant It Plein, Joure, Fryslân.


Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2007/10/weekblog-2007-43-spreuken-over-honden-resept-fan-in-fryske-salade/

* VENSTERVERZEN in DRACHTEN.

In Drachten vindt U sinds kort op de vensters van de diverse culturele instellingen:
CITATEN, ONE-LINERS, AFORISMEN, SPREEKWOORDEN, QUOTES, HAIKU.
De spreuken zijn gerelateerd aan de instellingen: een tekst aan de schouwburg De Lawei heeft dus betrekking op het toneel, een gezegde aan de gevel van het museum heeft zo te maken met beeldende kunst.

De teksten in de “papieren vorm”, welke geregeld ver-verst zullen worden, zijn bedoeld als “vóór-lopers” van een grotere en permanente verzameling teksten in de openbare ruimte: ofwel in een hardstenen uitvoering, ofwel als high-tech projecties ofwel in beide uitvoeringen.

Het doel is om door het commerciële centrum van Drachten én in de dorpen van Smallingerland een poëtische route aan te leggen. Dat o.a. ter versteviging van de aantrekkingskracht van deze regio door het aanbrengen van de “mooiste spreuken en diepzinnigste gedachten uit de gehele wereld”.

U kunt ook meedoen.
GEEF DRACHTEN EEN EIGEN GEZICHT………Uw gezicht.

Door inzending  van een originele one-liner, spreuk of kort gedicht; het liefst in de Friese taal middels een bericht aan de auteur van dit blog maakt u een goede kans dat Uw spraakmakende spreuk zal worden uitgekozen. Om in tegelvorm ingebed te worden in de bestrating, om alvast zichtbaar te worden als raamgedicht of om later geprojecteerd te worden.
foto

 

 

 

 

 

 

 

 

Hieronder enkele voorbeeldige Drachtster diepdoordenkertjes:Beleefbibliotheek


– Boeken zijn als een bijl die het ijs van ons bewustzijn splijt. Kafka
– Een huis zonder boeken, is als een huis zonder vensters. Jiddisch

Blauwe Roek


– SMALLingerland IS BEAUTIFUL Henk Veenstra

Lawei

 

– De opdracht van het theater is om het onzichtbare zichtbaar te maken.  N.N.
– Een acteur is iemand, die iedereen probeert te zijn behalve zichzelf.  J.Adams

Meldij

 

– Als je mensen wilt interesseren voor kunst, dan zul je het moeten maken.

Museum Drachten

 

Ieder kind is een kunstenaar. De moeilijkheid is er een te blijven als je groot wordt.
Kunst geeft niet het zichtbare weer, maar maakt zichtbaar. Paul Klee.

De Holdert

-De ware zin van het leven wordt niet gevonden in prestaties, maar in relaties.

 

 

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2007/10/vensterverzen-in-drachten/

TROTS OP NEDERLAND: het tweetalige medelanderlied van BACON and BONES


Als initiatiefnemer mag ik met enige trots hierbij een TEKST bekend maken van een NIEUW VOLKSLIED. Het is gecomponeerd, geschreven en gebracht door de Friese popgroep Bacon and Bones.
Het wachten is op het uitbrengen van een video-clip en…uiteraard nog veel meer provinciale versies dan deze, geënt op de twee-taligheid in Friesland. Het is de bedoeling dat iedereen op dezelfde wijs het eigentalig lied zal kunnen zingen…..EN WEL TE SAMEN.

Klik hier voor het MP3-geluidbestand:    FAN-SPECIAAL: Het MEDELANDERLIED, it MEILANNERLIET.

foto

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WIJ NEDERLANDERS – WY NEDERLANNERS  ©

 
Trots ben ik op al ons Nederlands goed
Onze kracht, onze strijd, de leeuw in ons bloed
Vrijheid van denken en trots op ons werk
Respect voor elkander en zo samen sterk.
 
Frijheid en rjocht hjir foar elkenien
It tekent ús skiednis, it stiet yn ús stien
Idealen en kleuren gaan hier hand in hand
De leeuw in ons wapen en trots op ons land.

Nederland, sterk land gewonnen uit zee
Een verleden van strijd op het scherpst van de snee
Gemengde culturen vormen samen één band
Eigen kracht dat is macht, wij zijn trots op ons land

Bûgje foar ûnrjocht dat dogge wy nea
Nea in slaaf wêze, dan leaver mar dea

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2007/10/trots-op-nederland-het-tweetalige-medelanderlied-van-bacon-and-bones/

ZORGEN OM EEN ZEPP-CENTRALE ( klik hier in deze ONLINERS-special voor een tikje tegengas).

 
 
ANNO 2007: Het ZEPP-project te DRACHTEN, aangewezen voor afvang broeikasgas CO2.

Minister Van der Hoeven van E Z heeft drie proefprojecten aangewezen voor het afvangen en opslaan van het broeikasgas CO2.  Voor het opstarten van een elektriciteitscentrale op aardgas in Drachten, waarmee 120 miljoen euro gemoeid is, is een subsidie beschikbaar van €10 miljoen.

 
De voorwaarde voor een definitief groen licht is echter een nóg belangrijker subsidie (max. € 30 miljoen) vanuit het Fonds Economische Versterkingen (FES). Het  investeringsbedrag in Drachten is voorlopig € 120 miljoen. De centrale gaat volgens het CPB maar twintig jaar mee en zal ongeveer € 348 miljoen kosten.
 
 
 

 

 
Er kunnen heel veel redenen zijn om dit project NIET te ondersteunen:

1. Het is niet voor het eerst dat CO2 in een gasveld zou worden teruggepompt *)  Maar deze ZEPP hanteert een EXPERIMENTELE technologie, waarbij de “apparatuur” nog steeds niet volledig is uitgetest. 
De benodigde revolutionaire Siemens stoomturbine wordt nog in de V.S. ontwikkeld, getest en zou pas in 2013 gebruiksgereed zijn. Tot dan wordt CONVENTIONEEL gewerkt en is deze ZEPP dus GEEN zepp.

*) Sinds 2004 schijnt de oliemaatschappij GDF Suez 20 Kiloton CO2 per jaar terug te pompen in het onderzee gasveld K 12-B nabij Den Helder. Nogepa berekent een off-shore opslagcapaciteit van 900 MegaTon. Nederland schijnt 200 Megaton CO2 per jaar uit te stoten. Ergo: in een half decennium kunnen ALLE velden vol zitten. En wat dan?


2. De landelijk onbelangrijke project-ontwikkelaar (SEQ) zelf heeft geen praktijk-ervaring in boortechnieken en beheersing van dit experimentele proces.
3. Er moeten twee kostbare gastransport-en injectieleidingen, samen ongeveer dertien kilometer, worden aangelegd van/naar een verlaten,bijna leeggeput, aardgasveldje bij het landelijke plekje De Wilgen-Drachten. De exacte route is niet bekend gemaakt, maar zal mogelijk onder de luxe woonwijk De Sanding gaan lopen. De bewoners daar weten nog van niets. De locaties van centrale en veld zijn via Google te vinden met de steekwoorden: ZEPP DRACHTEN POWER POINT.
4. Het gaat aanvankelijk om een conventionele winnings-techniek. Pas in 2013 of zo zou het broeikasgas CO2 worden geproduceerd en onder een druk van 21 -150 bar het veldje weer ingepompt. Het is maar zeer de vraag of daarmee (ca. 2 kilometer voorbij de inlaat)  EXTRA aardgas uit het veld opgevangen kan worden. De mogelijkheid dat het toegevoerde CO2 zijdelings ontsnapt (nabij het invoergat, langs de plaatranden of via breukvlakken in de bedekkende zandsteenlaag) lijkt me goed mogelijk. 
 

 

En: eerst wordt aardgas conventioneel verbrand, waarbij CO2 in de atmosfeer wordt geloosd. Van een ZEPP (geen CO2-emissies) is dan GEEN SPRAKE.
5.  Er kunnen nieuwe ( nog onbekende) risico’s zijn. De verbranding ( met zuivere zuurstof onder ZEER hoge temperatuur) van het te winnen aardgas, zal dus niet nu, maar pas LATER zijn. Het is de vraag, of de nu beschikbare materialen de daarbij gevormde hoge proces-temperatuur van 1500 gr C. en de agressiviteit van het 95-99 % zuivere CO2-gas, kunnen weerstaan. De agressiviteit van het -aan de diepe aardlagen- toegevoegde, nu bijna pure CO2 kan ook de bovenliggende steenzoutlaag aantasten en daardoor lekkage veroorzaken. De eerste vijf jaren kan misschien geen gas worden gewonnen omdat op dit moment de gasdruk van het veld té laag is. ALS gaswinning later wél mogelijk is,dan zal dat aardgas aanvankelijk op de conventionele manier worden verbrand, waarbij het CO2 – zoals te doen gebruikelijk- in de lucht wordt uitgestoten.
6. Bij dit proces ontstaat een grote hoeveelheid proceswater van hoge temperatuur. De lozing van dit “koelwater” zou problemen kunnen geven op de Friese boezem (met vrijwel stilstaand water), zeker als er ook nóg twee lozings-bronnen van heet water bij komen (de beide, ook in Drachten geplande biomassa-centrales) .
7. Deze ZEPP zou misschien het zeer hete productie-water wél kunnen leveren aan omringende industrieën, maar voor afname daarvan aan bv Kijlstra, Fenner-Dunlop of Philips is er nu ( in 2007) nog geen zekerheid. De project-ontwikkelaar publiceerde alvast wél een tekening , waarbij die afnames als vaststaand gesuggereerd werden. In 2008 trok ENECO zich terug uit dit project “omdat de afname van dat hete water niet mogelijk ” was.
8. Voor de verbranding bij zeer hoge temperatuur is zuivere zuurstof nodig.

 

Die zuurstof zal waarschijnlijk niet in flessen van veraf worden aangeleverd. Daarom zal óf inpandig óf aangrenzend een zuurstof-fabriek moeten worden gebouwd (voor leverantie “over het hek” van electriciteit heen en zuurstof terug). Het is de vraag of daarvoor een geschikt aangrenzend bouw-terrein beschikbaar is, en óók of er ooit toestemming voor bouw van een zuurstoffabriek zal worden gegeven. Over de noodzakelijke bouw van een zuurstof-fabriek werd in de aanvraag van de SEQ niet gerept.

9. De productiekosten voor de te leveren elektriciteit uit deze ZEPP zijn hoger dan normaal. Want bijvoorbeeld zuurstof-fabricage is een vrij kostbare aangelegenheid, evenals mogelijk transport van zuurstof per as en over grote afstand. Zeker voor de productie én het verbrandingsproces in deze ZEPP-centrale zelf, is nogal wat energie nodig. Want CO2-afvang, opslag, transport en injectie in het veld, verlaagt de rentabiliteit met 25% of meer. Het is dus maar de vraag óf er een netto energie-opbrengst is uit dit bijna-lege gasveldje.

10. Nogmaals: ook door de initiatiefnemers is gesteld dat aanvankelijk met conventionele techniek zal worden gewerkt. Dit zal zijn van 2010-2014. Tot dan zou deze fabriek GEEN ZEPP zijn.

Een stukje ZEPPropaganda

Mijn mening: dit is al een oud plan, wat eerder in de “ijskast” werd gezet toen een vroegere EZ-subsidieregeling werd ingetrokken. Alleen door deze nieuwere subsidie-regeling (2007) is het project voor investeerders mogelijk aantrekkelijk.Want zonder enorm veel gemeenschaps-geld (van VEERTIG miljoen euro) zijn er geen particuliere investeerders te vinden om er aanvullend óók nog TACHTIG miljoen euro in te steken. Het merkwaardigste is dat zeker tot 2013 conventioneel wordt geproduceerd en dat subsidie wordt gegeven IN AFWACHTING VAN een nu nog niet uit-ontwikkelde en toepasbare technologie.
Dus onterecht onder het etiket DUURZAAM.

Immers: voor het mogen openhouden van de kernenergie-centrale bij Borssele hebben de gezamenlijke electriciteitsmaatschappijen € 250 miljoen op tafel gelegd ter besteding aan DUURZAME energie-opwekkingstechnieken.
Productie en opslag van CO2 in DIT project is dat beslist niet.

De subsidie van 10 miljoen voor een ZEPP te Drachten komt dus indirect uit dat potje. Ook subsidie van € 30 miljoen uit ’t Fonds Economische Versterkingen is gemeenschapsgeld.

foto

 
 
 
 
 
 
Na de start van de fabriek ( die “plant” is in het begin geen ZEPP-installatie)  is later zeer kostbare, nieuwe apparatuur nodig;  een soort raket-motor (de nog experimentele gasgenerator) nodig. De totale kosten kunnen oplopen tot € 348 miljoen.
11. Het permanente werkgelegenheid-voordeel van het project voor lokale werkelozen is miniem en veel minder dan voorgespiegeld. Werkgelegenheid vermindert en vermeerdert ook ZONDER dat een overheid faciliteert.
12. CO2 is een reukloos en verstikkend gas: het verdrijft zuurstof. En zonder zuurstof overlijden levende wezens. Daarom zijn er zeer stringente veiligheids-voorschriften nodig. Breuk van een opslagtank voor CO2 ( van een tankwagen, schip, trein) of de CO2-transportleiding zou een ramp zijn voor mens en milieu. Voorbeelden van bijna-rampen met CO2 zijn die van 2008 in Mönchen-Gladbach en Wuppertal. Zie de link: Als uit een rampenfilm
 

  
13. Bij een “bewezen” technologie zou CO2-opslag in allerlei (nog-in-exploitatie-zijnde) grote aardgasvelden kunnen worden gepompt. Met dan wel een ZEPP bovenop het veld. Ook leverantie aan tuinders-bedrijven (planten vreten CO2 en insecten overlijden eraan) is mogelijk en dat wordt ook toegepast. Ook zó is de gebruikelijke uitstoot in de lucht van zeer grote hoeveelheden CO2 te vermijden. CO2 wordt massaal industrieel afgescheiden (zoals bij Shell-Pernis), opgeslagen of men zegt dat van plan te zijn. Gevaarvol transport per as, vrachtschip uit de rest van Nederland en zelfs heel Europa naar Drachten  behoort tot de reële mogelijkheden.
14. Hier in Drachten zou het te produceren broeikasgas CO2 gebruikt worden om een restje extra aardgas te winnen (een aardgas+-project). Zowel de (door de SEQ steeds hoger vermelde) schatting van winbare hoeveelheden aardgas, als ook de daarmee op te wekken hoeveelheid elektriciteit, zijn denkelijk een forse slag in de lucht en waarschijnlijk is die prognose bij lange na niet haalbaar. 

Bij het TERUGPOMPEN van CO2 in het gasveld wordt later de CO2-concentratie namelijk altijd groter en na een poos té groot, waardoor gestopt moet worden. Het is zelfs de vraag of de CO2-concentratie in het veldje op dit moment (2007) al niet hoger is dan wenselijk.  Rondpompen van CO2 ( winnen, injecteren, winnen, injecteren enz. onder subsidie-verstrekking wegens vermeden CO2-uitstoot of NOx-uitstoot) is m.i. de reinste waanzin. 

Bovendien is het maar de vraag of dit veldje ongebroken is. Alleen in de grootste brok zou (en dan nog maar gedeeltelijk en misschien) CO2 geïnjecteerd kunnen worden. En dan ook nog tot vrij ver van de randen  van de brok, dus ook vóór de onderkant én de bovenkant van de relatief DUNNE aardgashoudende zandsteenplaat.

Uitzetting en afkoeling van het geconcentreerde CO2 in de diepe ondergrond zou bij ijsvorming doorstromings-problemen kunnen geven. Ook mineralisatie van het bodem-materiaal door het agressieve gas is denkbaar. En wat te denken van het gewicht van 1 atmosfeer luchtdruk plus 2-3 kilometer aardlagen op de oorspronkelijk gashoudende zandsteenlaag? Het is bekend dat er overal bij gaswinning bodemdaling plaatsvindt. En dát betekent dat de poriën in de injectielaag dichtgedrukt kunnen zijn, dat het zandsteen keihard werd, waardoor er helemaal geen injectie mogelijk is. 
 
15. Er is op dit moment bij deze toekomstige kostbare, lokale productie van stroom een over-capaciteit aan installaties en een tekort aan capaciteit in leiding-transport. Echte schone stroom uit waterkracht wordt in Noord-Nederland al ruimschoots aangeleverd via een onderzeese NORNED-kabel uit Noorwegen. De drie ( in Drachten geplande)  “schone-stroom-centrales” zijn dan overbodig. 
 

WELKE BESTUURDER ZIT HIER TE SLAPEN ?
WIE WORDT WAKKER VAN 1500-1133 GRADEN CELCIUS?

WAAR ZIJN ZE MEE BEZIG?
WIE HELPT OM NOG EEN BEETJE MEER TEGENGAS TE GEVEN?
 

   

 

In dit weblog ONLINERS uit FRIESLAND las u meer over de ZEPP in:
  
ofwel:
En ook nog elders in: overDrachtelijk.  Wilt U zich een mening vormen over CCS ( of liever CCTS) dan kunt U ook kijken op:         CO2-opslag in Noord-Nederland?

Medio 2009: Wouter van der Waal van de SEQ heeft een bouwaanvraag ingediend bij de gemeente IJmuiden voor de bouw van een Zepp bij Velzen.

Voordeel van die locatie zou zijn:
-aanwezigheid van puntpronnen (CO2-uitstoot),
-aanwezigheid van een zuurstoffabriek,
-mogelijkheid tot warmte-afname,
-een nabijgelegen off-shore gasveld.

April 2010: een proef in Duitsland met oxy-fuel verbranding van bruinkool om daarmee CO2 af te vangen ( een test-installatie van Vattenfal bij Schwarze Pumpe) is na protestacties van omwonenden afgeblazen.
November 2010: De tweede proef in Nederland voor CO2-opslag ( die te Barendrecht) wordt gecanceld.

 

ANNO 2011:  Het ZEPP-project is geflopt.  Voor meer info over CO2-opslagprojecten: zie op de uitgebreide site  http://co2opslag.wordpress.com/

 

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2007/10/zorgen-om-een-zepp-centrale-klik-hier-in-deze-onliners-special-voor-een-tikje-tegengas/

Weekblog 2007-41: TIEN nieuwgebakken gezegden. MEDELANDERLIED. Foto-haiku.

Voorspelbaar en vooropgezet in de VPRO/Endemol-show voor een nieuw Nederlands volkslied won Fransje Bauer met het liedje Mijn Vaderland. De vakjury hield de waardering op 11.5 % maar door de “stemmen des volks” liep dat op naar 27,8 %.

Enkele (voor)oordelen over het Wilhelmus: tekst deugt niet, past niet bij HIER&NU. Het is een veel te lang dood klotelied, melodie iets te moeilijk. Ofwel: het doet me wel wat. In historisch verband verklaarbaar, niets aan veranderen maar zó bewaren.Vereisten voor een nieuw volkslied: het moet je raken, moet enthousiast mee te zingen zijn. Uitdrukken: trots op, houden van het land. duidelijk laten horen wat ons bindt. Nadruk op respect, verdraagzaamheid, vrijheid van denken. Tekst eenvoudig, kort en krachtig, optimistisch./ Melodie: plechtig, ietwat gedragen.

Intussen geven enkele van de zeven teksten voor een NIEUW NATIONAAL LIED wél enkele bruikbare elementen voor het WARE VOLKSLIED. En misschien komt straks dat nieuwe volkslied met een vrolijk-speelse melodie uit Friesland. Want immers Friezen zijn bij uitstek in staat om de nodige mate van trots op land, volk en geschiedenis uit te drukken en ook over te dragen. 

Bovendien: de concepten voor dat nieuwe MEDELANDERLIED liggen er al geruime tijd. In een Nederlandstalige, een Friestalige en een Tweetalige versie. Van de Friese formatie Bacon and Bones: het lied WIJ NEDERLANDERS (ofwel it meilannerliet WY NEDERLANNERS). 

Klik hier voor het MP3-geluidbestand:   FAN-SPECIAAL: Het MEDELANDERLIED, it MEILANNERLIET.

 

Een ouder lied van Bacon And Bones is IT ALLERHEEGSTE GUOD, te beluisteren na het aanklikken van deze link  Bacon and Bones

 

————————————————————————————

Als je voor een dubbeltje geboren bent, wordt je met 15 cent een kwartje.

BOB: Two beer or not two beer…..that’s the question. 

Rookverslaving: Zo de wind waait, waait m’n smokje.

Het oog van de bakker maakt de taart niet te vreten.

Een dijk staat zolang in het water tot hij breekt. 

 Hoe minder zieken, hoe meer vreugd.

Hoe groter geest…hoe minder feest. 

Wie niet leert zal ook niet weten.

Blaffende honden…slapen niet.

Scheiding: Van huis en hond verdreven.

 

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2007/10/weekblog-2007-41-tien-nieuwgebakken-gezegden-medelanderlied-foto-haiku/

Weekblog 2007-40. Het Friese Volkslied….het MEDELANDERLIED. Meer HERFST-HAIKU ( klik hier)

foto

 

Je kunt van het Friese Volkslied zeggen wat je wilt, maar het is een stuk minder gezwollen, op één persoon toegeschreven en veeeeeeel minder een hopelooslange zwaartillende psalm dan het Lied van Beatrix ( het Wilhelmus).

Vertaald naar Algemeen Nederlandse Begrippen zou ook DIT LIED ( De âlde Friezen) best te pruimen zijn voor autochtonen én allochtonen.

foto

 

                                            foto

 HERFST-HAIKUBoven ’t groene gras
zweven stilaan in de mist
wat koeienkoppen.

                                                                Frans54

Yn ‘e hjerststoarmen
ek it lêtste apeltsje
hat him losmakke.

 

                                                      Gé de Jong

Tsjin de sydwyn oan
bokselt, lea en poaten skeef
in foddige hûn.

 

                                                      Haaye Greydanus

Krakende takken
te warm voor een winterjas
eikel in blouse.
 

 

                                                                             Sinneskyn

Hjerstmoanne
yn ’t wetter,
sels de kobben swije.
 

 

                                                                             G.Bosman
een zuidwesterwind
straalt op het lege strand
mijn muizenissen blank

 

                                                                             H.Veenstra
Een oud spinneweb,
al lang niets meer gevangen,
behalve de dauw

 

                                                                                       Mysha

witte wolkenjacht
bladeren op de binnenplaats
ze spelen tikkertje
                                                                H.Veenstra
op de kleffe grond
een vergeeld bladerkleed –
de bomen zijn moe
                               H.VeenstraVan de zeven nieuwe Nederlandse volksliedjes voor 10 oktober VPRO Ned 1, 21.00-23.00 uur geef ik het lied MIJN VADERLAND ( Frans Bauer zingt het) de beste kans om gekozen te worden. De tekst en het gezongen lied kun je vinden via http://www.wijzijndebaas.nl/page/liederen/
Graag je mening over welke tekstdelen geschikt kunnen zijn voor een verbeterd volkslied, het achtste, een MEDELANDERLIED.
 
MIJN VADERLAND
Land van tolerantie en het grootste hart. Jij omarmt de wereld….dat maakt jou zo apart. Klein zijn op de aardbol, groot in woord en daad. Daar waar je graag thuiskomt en liefde nog bestaat.
Refrein: NEDERLAND, MIJN VADERLAND EEN ZIJN MET ORANJE NEDERLAND, MIJN VADERLAND ‘K HEB JE LIEF MIJN NEDERLAND. NEDERLAND, MIJN VADERLAND ‘K HEB JE LIEF MIJN NEDERLAND.

Land omringt door dijken, waar de molens staan. Vele bruggenbouwers….wie kent ze niet van naam. Stoere ferme knapen, mensen als Piet Hein. Trots vanwaar ze kwamen en een van hen te zijn.

Refrein: NEDERLAND, MIJN NEDERLAND EEN ZIJN MET ORANJE NEDERLAND, MIJN VADERLAND ‘K HEB JE LIEF MIJN NEDERLAND.

Daar waar de vrijheid lacht ’n land van mening ’n volk met grote kracht….en volop strijd .Gevoel voor mensenrecht. Oog voor ’n ander. Ik draag het rood-wit-blauw tot in de eeuwigheid.

Refrein: NEDERLAND, MIJN VADERLAND EEN ZIJN MET ORANJE NEDERLAND, MIJN VADERLAND ‘K HEB JE LIEF MIJN NEDERLAND NEDERLAND, MIJN VADERLAND ‘K HEB JE LIEF MIJN NEDERLAND.

———————————————————————————————————————————————————-

 

Maar: een ECHT Nieuw-Nederlands-Volkslied, een sappige mee-zinger voor alle mede-landers, heeft tóch een andere inhoud nodig. De volgende week brengt de VPRO-Endemol zeven liedjes in een competitie HET NIEUW NEDERLANDSE VOLKSLIED. ZIE ONDERAAN DEZE BIJDRAGE: KANSRIJK ?

 

Het echt geweldig goede lied WIJ NEDERLANDERS van de Friese groep BACON and BONES is er al geruime tijd:  Klik hier >   FAN-SPECIAAL: Het MEDELANDERLIED, it MEILANNERLIET, als VERRASSEND GESCHENK van de FRIEZEN voor alle medelanders. Een MEDELANDERLIED dus

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2007/10/weekblog-2007-40-het-friese-volkslied-het-medelanderlied-meer-herfst-haiku-klik-hier/

Weekblog 2007-39. Het MEDELANDERLIED: Fatale vrouwen, NIEUWBOUWSPREEKWOORDEN. Herfsthaiku

 

foto
 

Deze Femmes Vattaal zijn al 14 jaar aan slag (en soms van slag) op olievaten en andere afval-instrumenten. De dertien Friese famkes staan garant voor een ijzersterk, eigenzinnig, meeslepend en bruisend evenement. In Friesland is deze vitale meidengroep al lang een begrip en in de rest van Nederland zeker geen onbekende voor een breed publiek.


(Bijna) onvindbare spreekwoorden.

Het spreekwoord is de sleutel tot taal en cultuur.
Taal is de sleutel tot contact en communicatie.
Communicatie is de sleutel tot participatie.

Soms krijgt een aansprekend citaat, aforisme, een one-liners, een zó grote verspreiding dat het een “gevleugeld woord” wordt. Vroeger verliep die verspreiding van gezegden door overdracht van ouder op kind,.Tegenwoordig hebben de media daar een stevig handje in. Van alle media is een weblog als deze de zwakste, maar ook de persoonlijkste vorm. In deze editie: vijftien zelfbedachte, uit bruikbare brokstukjes geconstrueerde, nieuwe spreekwoorden, gezegden. Ze staan niet in (spreek)woorden-boeken en ze zijn ook niet vindbaar via een zoekmachine als Google. En natuurlijk zijn deze constructies meer aan deze tijd gebonden en hebben ze niet zo’n grote eeuwigheidswaarde als de meeste bestaande spreekwoorden of gezegden.


 
 
 

                                                                                                  HJERST

 

fammen ferstopje de nâle
achter nij toai
en litte har kontoeren
riede troch de eachopslach
dy’t it ego strielet

 

de wind op zoek naar ruzie
jaagt met leedvermaak
de blaren uit de kruinen

 

                                                                                           onbekende auteur

 
 
 
 
 

de blaadjes vallen

één voor één,
vogels fluiten
nu minder vrolijk


                                                       Jannie Schepenaar.
 

 

dûnsjende flamkes
yn in ien fâldich houtfjoer,
stille gedachten


                                                                                        Johanna Kruit, vertaling J. v/d Meer.

 

 
 Touché: Het is niet eerlijk. Liggen we lekker te slapen, zijn we zelfs met een sloot koffie van Douwe Egbertszoon niet op te wekkeren en dan schiet goudblondeerlijke Maxima een canonskogel door de vaderlandse kerk: met ” DE NEDERLANDER BESTAAT NIET”.

Pake Sake:
Nou breekt m’n klomp. Daar hebben de Friezen nou eeuwenlang tegen moeten knokken. En toen kwamen generaties Friese trambestuurders en ministers, politieagenten en onderwijzers dat Hollandse volkje besturen, in toom houden, tot tien leren tellen en de nationale psalm Het Wilhelmus, vers 1 en 6 in nieuwe berijming aanleren.

Touché:
Tja: Dat krijg je ervan. Maxima heeft de Coninck van Hispaengien niet begheert. En Willem zijn kindertjes zijn niet meer zo van Duytschen bloet. Dé NEDERLANDER bestaat niet? Nou, dan bestaat dé allochtoon ook niet. Lilianne Ploume voelt zich al statenloos burger in Niemandsland.

Anna Liese:
Stelletje ongeregeld, jullie maken er een zooitje van. Gelukkig waren daar nog die Frieslanders met het Friese volkslied en nieuw blauw bloed voor het koningshuis. En Doutzen Kroes út Eastermar fansels. Maar even serieus: zou het zo langzamerhand niet eens tijd worden voor een nieuw Nederlands volkslied, als samen-plaksel voor meerdere medelanders?

 

 

 

Een goed begin is het halve eieren eten.

 

Tandarts: een kindertand is gauw gevuld.

 

Open haard is droog hardhout waard.

Beter een slechte spreuk in de open haard, dan dat je hem op zolder bewaart.

 

Al werp ik de bal nog zo snel, mijn hondje achterhaalt hem wel.

Kunstgebit: daar staat hij met z’n mond vol sneeuw-witte tanden.

Ook een passie-vrucht…..heeft tijd nodig om te rijpen.

Volkstuin: iemand van het kasje naar de schuur sturen.

Als Pasen en Pinksteren op één dag vallen, doen Sinterklaas en de Kerstman een rondedansje.

Dure parkeergarage?….. Kom met de fiets, dan kost het je niets.

Een vroedvrouw moet haar groene kruisje dragen.

De politiek wikt, maar de ambtenaar beschikt.

Door het huidige beleid wordt talent geheid naar elders verleid.

Een gemeenteraadslid zonder vragen is onbeantwoord bezig.

Beter achter een paal te zitten dan er voor te staan.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2007/09/weekblog-2007-39-het-medelanderlied-fatale-vrouwen-nieuwbouwspreekwoorden-herfsthaiku/

WEEKBLOG 2007-38. Als het beter kan…doe het dan (deel II), Herfst-haiku.

foto
 
 
 

 

 
 

 

De tsien fan tsien oere tsien: DOEN OF NIET DOEN? Deel II

 

256. As dwaen net doocht, is litten better.
Als doen niet deugt is laten beter.
255. Men moat net alle aaien ûnder ien hin lizze.
Men moet niet alle eieren onder één hen leggen.

254. Men moat net mear túch opsette as it skip drage kin.
Men moet niet meer tuig opzetten dan het schip kan verdragen.

253. Dy’t in nij hûs bouwe litte wol, moat earst de spikers telle.
Wie een huis wil laten bouwen, moet eerst de spijkers tellen

252. Dy’t huning ha wol, moat it stekken fan de bijen fele kinne.
Wie honing wil hebben, moet het steken van de bijen kunnen verdragen.

——————————————————————————————————————————————————-

 
 
Kakelen is nog geen eieren leggen.
Velen hebben prachtige ideeën als ze onder de douche staan. Weinigen doen er werkelijk iets mee.

In het straatje van straks staat het huisje van nooit.

Een liggende hond waait geen brood in de mond.

Zaken zijn als kruiwagens, men moet ze duwen.

 

  

Pink autumn clouds. 

I blow you a kiss

where ever you are.

Ein sanfter Abschied
goldene Blätter tanzen
vom Herbstwind verführt..

 

Dagen verschuiven
herinneringen blijven
herfststormen komen.

 

Johanna Kruit


Pake Saké: Ik heb gister op de buis “Boer zoekt vrouw” gezien. Zal ik nog meedoen?
Touché: Dan heb je gister té diep in dat glaasje gekeken.
Joop van TV-ellende begint al met “Boer K zoekt vette vrouw”.
Anna Liese: Ho, ho, cool down man,….eerst nog Vrouw zoekt dikke Boer. Nou Sake?

 

                 Hersthaiku…….GOUDEN TIJDEN

 

zwermen spreeuwen

schilderen herfstpatronen

aan de rosse hemel


Henk Veenstra

 

 

Herfstkleuren blinken

in duizenden tinten goud

door blootkomend bos.


Jacob Wubs

 

 

Reindrippen op it dak
koarte metten mei de sinne
konstant spatterjen.


Oersetting: B.Miedema

 

Zachtjes streelt de zon,

helder blinkt de morgendauw
op het groene gras

 

Glanzende parels
in het vroege ochtendlicht
weidedauwtover

 

Autumn colors –

a yellow butterfly

on a purple aster.

Gabi Greve 

 

foto   


 
 
 
 
 
 

 

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2007/09/weekblog-2007-38-als-het-beter-kan-doe-het-dan-deel-ii-herfst-haiku/

VIDEOKUNSTIG DRACHTEN ? Tien gezegden over dingen doen ( of niet doen). Deel I.

ビルヴィオラ
Bill Viola wordt wel de mysticus en ook wel de Rembrandt van de videokunst genoemd. Hij laat zich inspireren door de tradities van het Zen-Boeddhisme, Soefisme en vooral door de Christelijke mystiek (o.a. Johannes van het Kruis). Hij maakte ontroerende video-installaties. Dat zijn geen video-programma’s, maar artistieke, vaak wand- of ruimtevullende video-presentaties.
Bill Viola probeert de hemel op aarde zichtbaar te maken.

Video is een middel – zegt Viola – om het onzichtbare in beeld te brengen.

The Greeting
behoort tot de vaste collectie van het De Pont museum voor moderne kunst te Tilburg.. De installatie is geïnspireerd op een zestiende-eeuws schilderij van Jacopo da Pontormo: de visitatie. Bill Viola maakte er een heel eigentijds project van. Hij probeert door vertraging, uitvergroting en invoeging, zichtbaar te maken wat het betekende dat Elizabeth en Maria elkaar ontmoetten.
 foto
Catherine’s Room is gebaseerd op een 14th eeuwse predella van Andrea di Bartolo, wat vijf scenes
toont uit het leven van de heilige St.Catharina. Het idee van Bill Viola was om in vijf video-panelen het leven te tonen van een hedendaagse vrouw in simpele handelingen als het gezicht wassen, yoga-oefeningen doen, naaiwerk, een appel eten…….
Er is een treffende overeenkomst met het vierluik uit 2003 van onze eigen Drachtster kunstschilder Jannes Kleiker. In vier panelen schilderde Kleiker eveneens scenes in de vier dagdelen. Zonder af te doen op het werk van Viola of de schilderkunst van Kleiker op te hemelen: ook in Smallingerland zou er op het gebied van video-kunst een overeenkomstige prestatie kunnen worden geleverd. Want Drachten zou dé cultuurstad van het Noorden moeten worden. Er komt ooit een groot museum voor moderne kunst. En de high-tech kwaliteiten om video-producties te kunnen leveren zijn ook aanwezig.
Dus: om met de directeur van de Lawei te spreken:  GEWOON DOEN. Waarom Niet ?
Meer over Jannes Kleiker weten?       Zie: I-DOC. Jannes Kleiker
—————————————————————————————————————————–
Friese gezegden over doen, durven en……..over gemiste kansen.

 

251. Alle rieders binne gjin dieders. Betekenis: Niet alle raadgevers zijn doeners.

 

250. Sels de moedichste fan ús hat komselden de moed ta dwaen wat er feitliks wol wit. Zelfs de moedigste van ons heeft zelden de moed om te doen wat hij eigenlijk wel weet.

249. De maklikste wei om wat te feroarjen is om it fan in oare kant te  besjen. De gemakkelijkste manier om iets te veranderen is om het van een andere kant te bezien.

248. De hinnen dy’t it ludst keakelje lizze derom de grutste aaien net.
De kippen die het luidst kakelen, leggen niet perse de grootste eieren.

247. Wa ’t net donget, wa ’t net ponget.
Betekenis: Wie zijn land niet voedt, die zal niets verdienen.

—————————————————————————————————————————–

Het is makkelijker om kwaliteit te leveren dan later uit te leggen waarom je het niet gedaan hebt.
De waarschijnlijkheid van een gebeurtenis is omgekeerd evenredig aan de wenselijkheid ervan.

In het verleden niet behaalde resultaten bieden mogelijkheden voor de toekomst.


Altijd verandert alles: het heden wordt verleden en toekomst wordt nu.

Er zijn denkers, doeners en geldvangers.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2007/09/videokunstig-drachten-tien-gezegden-over-dingen-doen-of-niet-doen-deel-i/

Weekblog 2007-36: De tsien fan tsien oere tsien, Bacon & Bones.


UITGELICHT: BACON&BONES. Genre: pop, rock, country.   foto

 
Bacon and Bones is opgericht in 2001 en heeft sindsdien stevig aan de weg getimmerd.   Dat resulteerde in 2003 in het winnen van het Friese Songfestival Lied. In 2005 kwam het debuut-album ‘Well Done” uit, met een verscheidenheid aan eigen nummers (van stevige rockballads tot moderne country-rock). Een tweede album “Home at the Horizon” is in 2006 uitgebracht.De band speelt met een eigen herkenbaar geluid stevige-swingende country-getinte pop-rock, zowel eigen nummers als bewerkte covers. Het cover-repertoire bestaat uit jaren 70/80 klassiekers, rock- en middle of the roadmuziek, alsmede gevoelige (rock) ballads uit heden en verleden.
 
 
 
Bacon and Bones – Menu: hét recept voor een muzikaal feestje.
Volg voor een goede bereiding van ‘Bacon and Bones’, een muzikale versnapering die je zeker niet mag missen, het volgende recept:

Benodigdheden:
Gitaren, toetsen, drums, PA en overheerlijke zang-stemmen.
Ingrediënten:
Ongedwongen sfeer, covers, liefde voor muziek, eigen nummers, pop/rock, vocale behendigheid en baconsaus.
Bereidingswijze:
Roer de vlotte sound van ondermeer de Rolling Stones en Creedence Clearwater Revival door verkruimelde geluiden van een groot aantal Rock-klassiekers.
Mix daardoor een flinke dosis ervaring en blus het af met een scheutje accapella.
Voeg daarna in plaats van geflambeerde aardbeien wat bacon-saus en eigen nummers toe en laat dit lekker sudderen.
Vervolgens naar eigen smaak wat drank en danspasjes toevoegen en je proeft de sensatie.
   
 
 
Eet Smakelijk. 
 

 

 Bacon and Bones – Menu: hét recept voor een muzikaal feestje.
Volg voor een goede bereiding van ‘Bacon and Bones’, een muzikale versnapering die je zeker niet mag missen, het volgende recept:

246. Better de bûk te barsten dan it iten bedoarn. Beter de buik te barsten dan het eten bedorven.

245. Ien apel deis besoargt de dokter yn ‘e panne minder fleis. Een appel per dag bezorgt de dokter minder vlees in de pan. 

244. It bêste fan ‘e jirpel sit ûnder de skiel. 
Het beste van de aardappel zit onder de schil.

243. Kâld bier makket waarm bloed.
Koud bier maakt warm bloed.

242. Yn in romer kin men o sa maklik fersûpe.
In een glas kan men o zo gemakkelijk verdrinken.


————————————————————————————————-

Wie gaat slapen zonder te hebben gegeten, staat op zonder te hebben geslapen.      Jiddisch

Het leven is veel te kort om slechte wijn te drinken.

Water heeft al veel meer mensen gedood dan alcohol. Kijk maar eens naar de zondvloed. Jan Homan

Oefen nooit kritiek uit op koffie, er komt een tijd dat je zelf oud en slap bent.

Goede koffie behoort zwart te zijn als de duivel, heet als de hel en zoet als de liefde.  Hongarije

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2007/09/weekblog-2007-36-tsjoch-festival-droom-menu-bacon-bones-de-tsien-fan-tsien-oere-tsien/

Weekblog 2007-35. Jan van der Kooi, CULTUUR-IMPULS, grapkes.

foto
 
JAN VAN DER KOOI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-In de editie van 16 februari van dit jaar kon U in dit weekblog ONLINERS uit FRIESLAND al iets lezen over de veelzijdige schilder/tekenaar Jan van der Kooi uit BERGUM-FRIESLAND

 
-Vanaf het midden van de jaren 80 begint zijn werk zich los te maken van de noemer ‘Noordelijk Realisme’. Niet langer is er uitsluitend sprake van stijlvolle stillevens die roerloos in tijd en ruimte aanwezig zijn.

– Sinds zijn verhuizing naar een huis en atelier vol licht en ruimte, verrassen zijn schilderijen door een nieuwe toonzetting: ze zijn licht, feestelijk en ademen een zuidelijke sfeer. Grote reputatie verwierf hij sindsdien met zijn ‘vloerstillevens’: dampende kopjes koffie, mandjes met fluitenkruid en glaasjes water op zijn ateliervloer welke worden overspoeld door invallend zonlicht. Jan van der Kooi is vooral bekend om zijn grote stillevens, maar recentelijk ook om zijn portretten. Het is voor het eerst sinds vijf jaar in Nederland dat deze kunstenaar weer met werk naar buiten treedt.

–  Na zijn succesvolle solo-expositie in Museum De Buitenplaats (2002) keerde de schilder/tekenaar Jan van der Kooi terug naar de afzondering en stilte van zijn atelier.
Ter gelegenheid van zijn 50e verjaardag bood Museum De Buitenplaats hem opnieuw een solo-tentoonstelling aan.

– Hiervoor reserveerde Van der Kooi de afgelopen vijf jaar al zijn nieuwe werk. Maar weinigen hebben dit nieuwe werk gezien. Alle in deze nieuwe tentoonstelling opgenomen schilderijen en tekeningen zijn niet eerder geëxposeerd, op één uitzondering na: het wonderschoon portret; “Marjolein met piercing” dat eerder dit jaar te zien is geweest bij de prestigieuze Royal Society of Portrait Painters. 


– Naast schilder is Jan van der Kooi ook een veelzijdig tekenaar die geen enkel onderwerp uit de weg gaat. Naast “losse” tekeningen zijn vooral zijn (reis)schetsboeken bekend geworden. Hij wordt gerekend tot een van de beste tekenaars van dit moment.


Van 3 november t/m medio februari 2008

komt deze veelzijdige FRIESE tekenaar/schilder met een grote overzichtstentoonstelling van zijn nieuwste werk in Museum de Buitenplaats te Eelde. 
 
 

GRAPKES

Siebe rijdt met zijn trekker achteruitrijdend het overvolle erf van een hem onbekend bedrijf op. Watze staat erbij te kijken en vraagt: Waarom doe je het zo? Siebe antwoordt: Nou, ik ben bang dat ik achter aan het erf niet kan keren. Even later komt hij  – alweer achterwaarts rijdend – het terrein weer af. Vraagt Watze: waarom rijd je nou weer achterstevoren?
Zegt Siebe: Nou, ik kon toch wél draaien.

 


 
Twee Belgen hebben op Terschelling fietsen gehuurd en zijn een ritje aan het maken. Opeens stapt de ene Belg af en hij laat uit beide banden lucht lopen. Wat doe je nou? vraagt de andere Belg. Zegt de eerste: Tja, mijn zadel zat een beetje te hoog. 
 


Een oude dame stapt in een chique warenhuis in de lift. Zenuwachtig vraagt ze aan de liftbediende:  Als de lift nu plotseling kapot gaat, ga ik dan naar boven of naar beneden? Dat is niet aan mij te beoordelen mevrouw, antwoordt de bediende. Dat hangt er helemaal vanaf hoe U geleefd hebt.
foto     
 
 
 

 

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2007/08/weekblog-2007-35-jan-van-der-kooi-cultuur-impuls-grapkes/

Laad meer