web analytics

Info over de FRIESE EILANDEN

info VLIELAND

Info TERSCHELLING

info AMELAND

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/01/info-over-de-friese-eilanden-2007/

Fries-share

foto

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Is het vandaag de SLECHTSTE DAG van
het jaar? Donker, koud, regent het de godganse dag?
Viel het inkomen tegen? Dreigen de goede voornemens te mislukken?
Kop op! Zet een lekker muziekje aan. Verwen jezelf en een ander met een warme kop chocola. Schrijf een gedicht. Bak een appeltaart en geef de helft weg.  Bel iemand…..breng een mop en een bloem.
 
Kortom ………..

Zaai wat blij….Je wereld wordt er beter van.
 

 

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/01/fries-share/

GEDICHTENDAG, donderdag 31 januari 2008.


DONDERDAG GEDICHTENDAG
info gedichtendag 2008

Op 31 januari 2008 is het weer de NATIONALE gedichtendag. Tenminste voor Nederland en Vlaanderen. Want Friestalige gedichten komen NIET in aanmerking voor beoordeling. Merkwaardig: wél gedichten uit een NIET-Nederlands gebied en NIET gedichten uit een wél-Nederlands gebied in de TWEEDE TAAL van dit Koninkrijk.

Stond de Gedichtendag 2007 in het teken van STILTE en EENVOUD, dit jaar gaat het om de RELATIE van poëzie met DINGEN: gewone dingen waar een dichter iets mee heeft, worden erin beschreven.

DE ROMMELZOLDERS
DUIZEND DINGEN ACHTER DEURTJES
GRONDSTOFVERSPILLING

Soms is je creatie meteen raak. Maar vaker moet je er een nachtje over slapen, het “ding” laten rijpen en er dan wat aan gaan schaven. Soms vindt je een totaal andere invalshoek naar:

VERSTOFT OP ZOLDER,
HONDERD VERGETEN DINGEN,
HERINNERINGEN.

De Fransen hebben iets met liefde en lekker eten, zoals in:

Un croissant pur beurre,
Une bonne tarte au citron,
Quelle gourmandise!

 

 

 

Zelf heb ik niet zoveel met DINGEN als inspiratiebron. Ik zoek er altijd wat achter.
Het thema eenvoud en stilte van vorig jaar spreken me meer aan. En naar verwachting zullen ook Friese schrijvers/dichters dichter bij de Friese eenvoud en landschappelijke stilte staan dan die uit de roerige rest van Nederland.

Ik durf te beweren, dat er een grote overeenkomst is tussen het korte gedicht over de natuur (de oud-Japanse haiku) en de Friese gezegden ( de sei-siswizen). Beide taaluitingen bestaan namelijk uit drie delen, waarin het derde deel een verduidelijking of een relativering is van het eerste deel.
Bovendien zijn zowel de Japanners als de Friezen sterk betrokken op hun landelijke omgeving: de natuur, het seizoen, het weer. Juist de haiku gaat over een seizoen, een natuurimpressie: slechts 17 lettergrepen kort – krachtig. En net als in de haiku wil ook een Friese dichter zich meestal niet tentoonstellen. Het gaat om het gedicht, de beleving, de impressie en NIET om de dichter.

Het schrijven van gedichten en speciaal van de korte haiku dwingt je te concentreren op “dingen” buiten jezelf. Onlosmakelijk met het gedicht zijn RUST en STILTE. Je kunt het beschouwen als een THERAPIE om in de stilte van de natuur tot rust te komen. Ik noem dat KOPRUIMING, het leegmaken van je hoofd; het tot rust komen in deze drukke, lawaaierige tijden. Zoals bijvoorbeeld tot uitdrukking komt in de haiku van Johanna Kruit:

 

                       DIT STILLE SCHRIJVEN
IN HET DONKERBLAUWE UUR
GEDACHTEN VANGEN
 
 

 

Friezen zouden geen Friezen zijn als ze niet sans-racune de Fries-Nationale poëzie in het zonnetje zouden kunnen zetten. Dus werken alle Friese bibliotheken mee. Ook wordt in Fryslân een Poëzie-Elfstedentocht gehouden. In alle elf steden zijn, verspreid over de dag, poëzie optredens met dichters, mensen die een favoriet gedicht voordragen, liefhebbers die vertellen over wat hen boeit in poëzie en muziek.

Aan twaalf dichters uit Fryslân is gevraagd om in opdracht van Tresoar een ‘trajectvers’ te schrijven. Zo’n trajectvers heeft op een of andere manier te maken met een traject van de Elfstedentocht. Het zal worden voorgedragen in de plaatsen van aankomst van het betreffende traject. Aan het eind van de dag worden alle gedichten gepubliceerd in het literair internettijdschrift http://www.farsk.nl/ .

Belangstelling voor gedichten is er: de door de bibliotheek Leeuwarden georganiseerde cursus poëzie-schrijven van 6 avonden is inmiddels volgeboekt.

 


 

de lêste leppel
fan dy lekkere fisksop
in porsleinen fisk

 

                   

 

 

 


Hoger en hoger
springt op mijn trampoline

 

 

 

 


Hiel eefkes wie hy
fan my,
strânbal yn ‘e wyn
.                                      

Auteur: Gerrit Bosman

 
 

 

 


Yn it lysternêst

 

 

 

 Mei blokken boartsje.
Bern bouwe folwoeks’nen nei.
Ek loftkastielen?
                         

 Ingezonden door Jelle Yntema 240108En in sei-sisje: It is ek mar in lytse stap foar de minsk heit, sei de jonge, en hy smite it blokjeskastiel om.  HV
Krigen fan myn leaf
fiif en tweinttich jannewaris
it earste krookje.
         

                   
Anna Liese  250108 

 

 

 

gewoane dingen
dy t wy daagliks meimeitsje
sitte binnenyn 
© Klaes  30-01-08
 
 

 

 


 
leit ien ferlitte aaike.
Wit ien ek wêrom?                             
Auteur onbekend

de voorjaarsregen                      

M.Morden
ingezonden door Mysha 210108.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/01/gedichtendag-donderdag-31-januari-2008/

~ Grapke: NAAKTZWEMSTERS

Boer Grypstra beslút om yn in marke op syn lân te swimmen te gean.
Boer Grypstra besluit te gaan zwemmen in een meertje op zijn land.

Hy nimt in amer mei, want dan kin er op ‘e weromreis wat fruit plukke.
Hij neemt een emmer mee, zodat hij op de terugweg wat fruit kan plukken.

As er by it marke komt, heart er hege stimmen en gegichel.
Als hij het meertje nadert, hoort hij hoge stemmen en gegiechel.

As er nòch tichterby komt sjocht er dat in hânfol jonge froulju neaken oan it swimmen is.
Als hij nóg dichterbij komt ziet hij dat een handvol jonge vrouwen naakt aan het zwemmen is.

De froulju krije him in ‘e gaten en roppe lilk: “Wy komme der net earder út as at jo fuort binne.
De vrouwen krijgen hem in het oog en roepen verontwaardigd: “Wij komen er pas uit als je weg bent.”

“Neat oan ‘e hân hear,” seit er, “Ik bin gjin gluerder, ik gean daliks wer fuort.”
“Niets aan de hand hoor,” zegt hij, “Ik ben geen gluurder, ik ben zo weer weg.

Hy hâldt de amer omheech en seit der achteroan: “Ik kom allinnich eefkes om de krokkedil iten te jaan…..”
Hij houdt de emmer omhoog en voegt er aan toe: “Ik kom alleen even de krokodil voeren…”

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/01/grapke-naaktzwemsters/

Seur & Sanik…….verspillen hun energie nooit..

foto

 © Marijke Mosterman

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/01/seur-sanik-verspillen-hun-energie-nooit/

FOARNAME FRYSKE FOARNAMMEN,deel 1

Veel friese voornamen zijn van Germaanse oorsprong en zijn samengesteld uit twee betekenisvolle woordstammen. Behalve de heel gewoon klinkende voornamen zoals in de grapkes op dit weblog is er ook een groot aantal voornaam klinkende voornamen.

De Friezen mogen best trots zijn op deze voorvaderlijke erfenis uit de tijd dat de Friese invloed en het grondgebied zich uitstrekte van de Wezer tot het Zwin. Het zou dus geen schande zijn als heden ten dage ouders kozen uit deze oud-friese voornamen. Ieder staat daarin vrij. Ook de spelling is naar keuze. Hieronder een kleine selectie van die oer-oude en mooie Friese voornamen.

AAIOLT > m. hearsker mei it swurd = heerser met het zwaard
AALDERT > m. sterk troch adel = sterk door adeldom
AALWYN > m. eale freon = edele vriend

ADALGARD > f. eale beskermster = edele beschermster
ALEMKE > f. eale beskermster = edele beschermster
ALYT > f. frou mei in eal aard = vrouw met een edele aard

BORGERT > m. sterke beskermer = sterke beschermer
BOUWYN > m. dryste freon = drieste vriend
BRONGER > m. borstpânser/spear = borstpantser/speer

BENINE > f. freonlik = vriendelijk
BERNOU > f. hillich as de bear = heilig als de beer
BERKE > f. skitterjende geast = schitterende geest

DIDMER > m. ferneamd ûnder it folk = befaamd onder het volk
DJURRE > m. diure = kostbaar
DIEWERT > m. beskermer fan it folk = beschermer van het volk

DIBBELT         > f. moedige ûnder it folk = moedige onder het volk
DIBBRICH       > f. beskermster fan it folk
DOUTSEN       > f. donkere duif

EARD              > m. sterk troch syn eare = sterk door zijn eer
EARRYT          > m.  sterk troch syn eare
EBOLT            > m. moedich hearskjend neffens de wet = moedig heersend volgens de wet

EDWER          > f. hoedster mei in goed aard = hoedster met een goede aard
ELBRICH        >  f. eale beskermster
ETHELMOD    > f. adellik fan geast

 

Info babynamen          Je kunt ook terecht bij:  www.heitenmem.nl

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/01/foarname-fryske-foarnammen-deel-1/

I-DOC.Paul Christiaan Bos

fotoMagisch realisme van Paul Christiaan Bos,Mounein, Fryslân.

 
Paul Christiaan Bos, Rembrandt van de 21e eeuw. foto
 

Paul Christiaan Bos, ook de “ Rembrandt van de 21e eeuw” genoemd, had de afgelopen jaren niet geëxposeerd omdat zijn werk direct aan verschillende opdrachtgevers werd verkocht. Veel werk maakte hij in opdracht.

 

Paul Christiaan Bos schilderde naast die opdrachten ook vrij werk. Spraakmakend zijn hierbij de schilderijen van Jelsum en Cornjum in de sneeuw, die evenals het meesterwerk ‘Winter in Friesland’ bewijzen dat Paul Christiaan Bos met recht de Rembrandt van de 21e eeuw genoemd mag worden. Met een onbevangen verwondering over de wereld om hem heen laat hij ons kennismaken met schoonheid zoals alleen deze Friese grootmeester in het figuratieve genre die weet te vereeuwigen.

April 2015. Na een ernstig verkeersongeval was Paul gedwongen om zijn werkmethode volledig te wijzigen. Hij begon THE OWLERY PROJECT. Nu is van zijn hand verschenen Het Uilen Dagboek, een wondermooie reis door het onbekende privé-leven van een bijzondere uilenfamilie. Uiteraard is dit boekwerk rijk geïllustreerd.

 Paul Christiaan Bos: “Schilderen is het voertuig van de beelden van mijn ziel. niets meer en niets minder”. Voor Bos vertegenwoordigen de scherpziende uilen het spanningsveld tussen goed en kwaad, licht en donker, tussen schoonheid en wat afschrikt.

Kijk onder kunstenaars: Paul Christiaan Bos: www.pcbos.nl

Over andere Friese kunstenaars  > Fryske keunst-gallery

of op: https://www.google.com/search?q=Paul+Christiaan+Bos&hl=nl&gl=nl&biw=1608&bih=840&sei=KFrTT4GsE_Pa0QXjrZT4Aw&tbm=isch

 
 Elke afbeelding kun je delen met een klik naar de optie PER E-MAIL VERZENDEN.

 

 

 
 

 

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/01/magisch-realisme-van-paul-christiaan-bos-mounein-fryslan/

Seur en Sanik kijken vooruit naar Koninginnedag.

foto

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/01/seur-en-sanik-kijken-vooruit-naar-koninginnedag/

Meer GODSDIENSTIGHEDEN.

foto

 

 

 

 

 

271. Tankberens is it ûnthâld fan it hert.
Dankbaarheid is het geheugen van het hart. J.B.Massieu.

270. Men leart de haadwei net te finen sûnder de sydweien yn te gean.
Men leert de hoofdweg niet kennen zonder de zijwegen te bewandelen. Albert Camus.

269.

Ik leau allinnich wat ik net mei myn eigen eagen sjoen haw.
Ik geloof alleen wat ik niet met mijn eigen ogen gezien heb. Jan Greshoff.

268. It is like ûnfoarstelber dat God al bestiet, as dat er net bestean soe.
Het is even onvoorstelbaar dat God wel bestaat, als dat hij niet zou bestaan. Cees Buddingh.

267.

Iensumens is in kist dêr’t men sels de kaai fan hat.
Eenzaamheid is een kist, waarvan je zelf de sleutel hebt. SIRE-tekst

.———————————————————————————————-

Ik trek uw woorden als een deken over me heen tot onder mijn kin. God, stop me in. G.Boogaard.

 

De kostbaarste gedachte van de mens is God, maar de kostbaarste gedachte van God is de mens.
A.J.Heschel.Beter een gram God dan een Giga-byte geleerdheid. S.D. Post.

God sluit geen deur zonder een andere open te maken. A.Weiss.

Weinig en in vrede, dát is een godsgeschenk. Auteur onbekend.

 

 

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/01/meer-godsdienstigheden/

Seur gaat solliciteren

foto

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/01/seur-gaat-solliciteren/

Glazenwassersgrapke

Glazenwassersgrapke


Twa grutte olferts, Wybe en Gjalt, út Bûtenpost ha in gat yn ‘e merke fûn.
Twee sukkelaars, Wiebe en Gjalt, uit Buitenpost hebben een gat in de markt gevonden. 

Se waskje folle goedkeaper as in oar de glêzen fan de hege kantoargebouwen yn it sintrum fan Ljouwert.
Ze wassen veel goedkoper dan anderen de ramen van de hoge kantoorgebouwen in het centrum van Leeuwarden.

Harren manier fan wurkjen giet sa: Gjalt giet op it dak stean en lit Wybe oan syn galgen nei ûnderen sakje…. Hun werkwijze is als volgt: Gjalt gaat op het dak staan en laat Wiebe aan zijn bretels naar beneden zakken…

 Se ha in protte wurk en alles giet goed.
Ze hebben veel werk en alles gaat goed.

Oant op in dei as Gjalt op it dak stiet en Wybe oan syn galgen hinget te rúthimmeljen. Tot op een dag dat Klaas op het dak staat en Wiebe aan zijn bretels hangt om de ramen te lappen. 

As Gjalt nei ûnderen sjocht hoe at it mei syn maat giet, sjocht er dat Wybe triennen yn de eagen hat fan it laitsjen.
Als Klaas naar beneden kijkt hoe het met zijn maat gaat, ziet hij dat Wiebe de tranen in de ogen heeft van het lachen.

Gjalt lûkt syn kammeraad wer nei boppen en freget oan him, wat at er dêr sjoen hat, wêr at er sa bot om laitsje moat. Klaas trekt zijn kameraad weer naar boven en vraagt hem wat hij daar beneden heeft gezien, waar hij zo erg om moet lachen.

“No, neat,” seit Wybe, “ik siet der gewoan oan te tinken wat der barre soe at myn galgen ris los sjitte soene……..”
“Nou, niets”, zegt Wiebe, “ik zat er gewoon aan te denken wat er zou gebeuren als mijn bretels eens zou losschieten”…

“Ja, no en… wat dan?” freget Gjalt.
“Ja, nou en…wat dan?” vraagt Gjalt.

 “No, hahaha, dan krigest do se rjocht yn dyn gesicht”.
“Nou, hahaha, dan krijg jij die dan recht in je gezicht”.

 

Alle grapkes (taalhulp) 

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/01/glazenwassersgrapke/

Weekblog 2008-01: ASSERTIVITEITEN en GODSDIENSTIGHEDEN.

foto
FOTO-HAIKÛ: Foto: Hendrik van Kampen.   Haikû Jurjen van der Meer.


266. Bibellêze is braille-lêze: wy taaste nei wat der stiet.
Bijbel-lezen is braille-lezen: we tasten naar wat er staat. Okke Jager.

265. Men moat de tsjerke út om de himel  te sjen.
Men moet uit de kerk om de hemel te kunnen zien
264. In goed harder skeart syn skiep, mar strûpt se net.
Een goede herder scheert zijn schapen, maar vilt ze niet. Suetonius.

263. Wa’t syn hannen fol hat oan dogma’s, moat ek wat efter de earmtakke ha.
Wie zijn handen vol dogma’s heeft, moet ook iets achter de ellebogen hebben. J.V.Teunissen.
262. Wa’t tsjintwurdich wis fan alles is,  feroarsaket rûnom twivel.
Wie het tegenwoordig zeker weet, zaait alom twijfel. Fons Jansen.
De  Middeleeuwen duurden zo lang, omdat ze voor het bouwen van een kerk rustig veertig jaar namen.
Als God geen vergeving kende, zou het paradijs leeg blijven.
De ongelovigen geloven het ongelooflijkste. K.H.Miskotte
De mens is alleen groot op zijn knieën. L Veuillot.
Hoe treuriger het lot, hoe dichter bij God.

Pittige antwurden fan oare assertive froulju:
Pittige antwoorden van andere assertieve vrouwen:
Keimpe: ‘Do hast in lichem as in timpel.’  (‘Je hebt een lichaam als een tempel.’ )
Gryt: ‘Mar hjoed binne der gjin tsjinsten.’
(‘Maar vandaag zijn er geen diensten.’ )

Douwe: ‘Wat hast dochs in moaie kleur hier.’ (‘Wat heb je toch een mooie kleur haar.’)Sjoekje: ‘Tige tank, de twadde gong rjochts by de drogist.’ (‘Dank je, tweede gang rechts bij de drogist.’)

Piter: ‘Alles soe ik wol mei dy diele wolle.’ (‘Ik zou alles met je willen delen.’ )
Joukje: ‘Moai, dan begjinne wy mar mei de bankrekken.’ (‘Mooi, dan beginnen we maar met je bankrekening.’)

Geale: ‘Ik wit hiel goed wat froulju wolle.’ (‘Ik weet heel goed wat vrouwen willen’)
Goatske: ‘Wêrom litst my dan net gewurde?’
( ‘Waarom laat je me dan niet met rust?’)

Yme: ‘Foar dy soe ik oan it ein fan de wrâld ta rinne kinne.’(‘Ik zou voor je kunnen lopen tot het einde van de wereld.’)
Berber: ‘En…. soest dêr dan ek bliuwe?’ (‘En zou je daar dan ook blijven?’)
Knillis: ‘Ik soe mysels wol oan dy jaan wolle.’(‘Ik zou mezelf wel aan je willen geven.’)
Japke: ‘Sorry, mar ik nim gjin goedkeape kadootsjes oan.’ (‘Sorry, ik neem geen goedkope cadeautjes aan.’)

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/01/weekblog-2008-01-assertiviteiten-en-godsdienstigheden/

Laad meer