web analytics

Weekblog 2006-51: Uitzonderlijk Fryslân, iets over het FRYSK, FRYSLÂN en de FRIEZEN.

Wat kan er symbool staan voor meer dan alles?  fotoAS MEI IT KOARTSJEN FAN DE DAGEN
IN JIER NEI DE EIN RINT,
DAN IS IT TIID OM JIN TE BESINNE
OM DÊRNEI, BLIID EN FRIS
OAN IN NIJ JIER TE BEGJINNE

(gevonden in de FRYSKE SPREUKEKALINDER 2007,
www.uitgeverijvandeberg.nl)


Het leven is een geschenk…..maar je krijgt het niet cadeau. 


FRYSK: de taal fan it hert

Het Fries is, net als het Nederlands, het Duits en het Engels, een oude West-Germaanse taal. De Engelse taal heeft erg veel overeenkomsten met het Fries. Kaas is bijvoorbeeld in het Engels ‘cheese’ en in het Fries ‘tsiis’. De laatste 500 jaar is de friese taal beïnvloed door het Nederlands. 

foto

Niet alleen die oudere, eigen taal onderscheidt Fryslân van de rest van Nederland. Want met al het water meegemeten is Friesland ook nog eens Nederlands grootste provincie, met het grootste aantal dorpen, de langste mensen van de gehele wereldbevolking * en de hoogste levensverwachting. Deze provincie onderscheidt zich door de ruimte met wijde vergezichten, de vele meren met bollende zeilen, de vele terpen met stokoude kerkjes, door de mensen die er wonen, door taal, cultuur en sporten.

Voor Friezen is tweetaligheid heel gewoon. Maar wat Fryslân écht anders maakt is de eigen taal, het FRYSK, en de eigen cultuur. Door het gebruik van de eigen taal lijkt Friesland voor veel Nederlanders een stukje buitenland in eigen land. Overal: bij de bakker, in de supermarkt, in de bibliotheek, bij de dokter, op de plaatsnaamborden kom je de Friese taal tegen. 

* Persbericht 010207 “Nederlander steekt boven rest wereldbevolking uit”, “De Friezen zijn de langste Nederlanders”.


 
Friesland heeft ook een eigen vlag en een eigen volkslied. En daar zijn de Friezen trots op.

Frysk bloed tsjoch op! 
wol no ris brûze en siede,
En bûnzje troch ús ieren om!
Flean op! Wy sjonge it bêste lân fan d’ierde,
It Fryske lân fol eare en rom.
 
Klink dan en daverje fier yn it rûn
Dyn âlde eare, o Fryske grûn!
Klink dan en daverje fier yn it rûn
Dyn âlde eare, o Fryske grûn! 

——————————————————————–
Dit weekblog ONLINERS uit FRYSLÂN is bestemd voor niet-Friestaligen. Om zo even op een luchtige manier kennis te kunnen maken met de provincie, de Friezen, de cultuur enzovoort.

Voor wat betreft de taal: wat is nu gemakkelijker te onthouden dan een sprekwurd, één enkele zin met een vaak rake inhoud? Vandaar dat u in de TSIEN fan TSIEN oere TSIEN van oNLiners nu al 144 sprekwurden en sei-siswizen in blokjes van 5 kon aantreffen.
En: wat is er mooier dan een kort Fries gedicht over de Friese natuur: de HAIKOE?


 

Een herfst-haikoe van HaikoeHenk.

                           Mist verhult het land,
                        luister…de koeien hoesten
                             nu nog onzichtbaar.

——————————————————————–

In krystiid-haikû fan Jan Dotinga.

                          It ljocht wurdt taastber, 
                        yn in minske sûnder slyt-
                           mocht ik ’t fernimme.
 
 “FRIESLAND BELEEF JE ECHT”
Dit is de nieuwe slagzin van Fryslân Marketing ter vervanging van
 

“BELEEF FRIESLAND”.
Met deze nieuwste slogan is helaas lang niet elke toeristische ondernemer in z’n nopjes.
“Slappe hap”, “om bij in slaap te vallen”, “weinig zeggingskracht” waren enkele kritische geluiden.
En inderdaad is er nog steeds wat te zeggen voor de oeroude kreet FRYSLÂN BOPPE (zeker nu de provincie officieel Fryslân heet), ware het niet dat
de Groningers al eerder pareerden met “Er gaat niets boven Groningen”. Laat ik daar nu maar eens tegenover zetten:
 

 

FRYSLÂN…..HET EINDE ©
De slogan FRIESLAND HEEFT HET is out-of-the-question, want immers: Amsterdam had dat HET al eerder.
En de tekst FRIESLAND HEEFT HET OOK plakt daar wel heel zielig tegenaan.
Nog erger is het gesteld met: FRIESLAND HEEFT HET OOK WEL en FRIESLAND HEEFT HET OOK WEL, TOCH?
Vandaar dat ” FRYSLÂN HEEFT OOK WEL IETS” verwerpelijk is.
Maar gelukkig zijn er nog vóór het volgende voorjaar aanmerkelijk meer creatieve oplossingen te bedenken dan:
 
IT FRYSKE PARADYSKE ©
UITZONDERLIJK FRYSLÂN ©

FRYSLÂN 4 U ©

FRIESLAND….een SCHOON stuk NEDERLAND ©

VRIJ in FRYSLÂN ©

FRIESLAND…….het binnenste buitenland ©

FRIESLAND….dichtbij VAKANTIELAND ©

FRIESLAND….Verrassend DICHTBIJ

VERFRISSEND FRYSLÂN ©

FRYSLÂN: VERFRISSEND & VERRASSEND            © Touché
 


Fijn dat je weer even tijd nam voor een kijkje te nemen op dit WEEKBLOG. 
Wat prachtich datst hjir eefkes omstrúnst.

Bedankt en….OANT SJEN.


Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2006/12/weekblog-2006-51-uitzonderlijk-fryslan-iets-over-het-frysk-fryslan-en-de-friezen/

Weekblog 2006-50: DE TSIEN FAN TSIEN OERE TSIEN, haikoe, nieuws.

foto

 

 

 

144. Sa’t it klokje thûs tikket, sa tikket it nearne. ( zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens)
 
143. As elk op himsels past, wurdt nimmen wei. ( als iedereen op zichzelf past gaat er niemand verloren)
 
142. Leafde makket in smel bêd breed en in breed bêd smel.( Liefde maakt een smal bed breed en een breed bed smal )
 
141. Jins eigen fleis en bloed is mear as jild en goed. ( Je eigen vlees en bloed telt meer dan geld en goed)
 
140. Alle ding hat sien beskie. (Eindejaar: alles heeft zijn grenzen)

 

 

De TIEN van TIEN uur TIEN

                                 – – – – – – – – – – – –
God gaf je familieleden. Gelukkig kun je je vrienden zelf uitzoeken.

Een van de grootste mysteries van het familieleven is dat een niksnut van een aanstaande schoonzoon kan veranderen in de vader van het intelligentste kleinkind ter wereld. L.Lopes-Mayer

Men bederft zijn gezondheid door te veel op die van anderen te drinken.

Wie vrienden heeft, mag over God niet klagen. A.van Istendael

Wie tevreden is met wat hij heeft, is de rijkste die er leeft!

 

De donkere dagen rondom Kerstmis zijn bij uitstek familiedagen. En schort het aan familie dan zijn er vrienden om deze dagen gezellig door te brengen. En: zijn er geen vrienden dan wacht er misschien een trouwe viervoeter.

Erik Jaspers:  Er is niets menselijkers dan familie.
 
R.W.Emerson: ( The only way ) to have a friend is to be one.
 
Piet Driessen: Vrienden vond je voor even, familie kreeg je voor het leven. 

Geniet van je leven…het duurt maar even. George Herbert ( hertaald): Stek de kears fan in oar oan, mar dôfje jo eigen net.

Anna Liese: BEZINT EER GIJ AAN HET NIEUWE JAAR BEGINT
 


Een herfst-haikoe van HaikuHenk
 
                        De zuidwesterwind
                 zandstraalt het lege strand, 
                mijn muizenissen vervagen.

een haiku-liner:                                               a haiku a day keeps the doctor away

en een oneliner van Touché:
 
Uitzettingsbeleid is:  dweilen met de kraan open, ’t is Verdonken of verzuipen.
——————————————————————————–

Drachten: Zweeftrein-model van z’n voetstuk getild

Deze dinsdag12 december is het model van de zweeftrein definitief van z’n expositie-plaats langs de A 7 bij Drachten verdwenen. Al in 2000 werd het gevaarte als stunt naar Drachten gehaald door een oudejaarsploeg van “Frystaet” De Folgeren.

Het model wordt nu maar weer teruggesleept naar eigenaar Siemens in Duitsland omdat er geen politiek draagvlak was en omdat er geen financiële mogelijkheden meer zijn voor de aanleg van een magneet-zweef-baan in Noord Nederland. De gemeente Smallingerland betaalt de helft van de kosten. 

Er is in het Noorden nog wel hoop op een alternatieve snelverbinding. Het is – zoals burgemeester Middel van Smallingerland stelde- van de gekke dat Drachten (als enige stad in Nederland met meer dan 50.000 inwoners en in grootte de tweede stad van Friesland) geen spoorstation heeft.
foto

Touché: Nu is Droomoord-Drachten helemaal het spoor bijster.

 

           

Wat prachtich datst hjir eefkes omstrúnst.     Jofel dat je weer even keek.

Bedankt en….OANT SJEN.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2006/12/weekblog-2006-50-de-tsien-fan-tsien-oere-tsien-haikoe-nieuws/

Weekblog 2006-49: column LUXE POLITIECELLEN in DRACHTEN, de TIEN van TIEN uur TIEN.

LUXE POLITIECELLEN in DRACHTEN

Op 1 december 2006 is in onze gezegende provincie een cellencomplex in gebruik genomen binnen het gloednieuwe Bureau van Politie te Drachten . Het designgebouw van de Italiaanse architect Renzo Pavanello kostte in totaal de lieve duit van acht miljoen euro, waarvan 4 ½ miljoen voor dit regionale politiecellen-blok.

Dat blok bestaat uit 22 luxe cellen voor arrestanten met daaromheen allerlei afkoelkamers,12 verhoorruimten, lokalen voor het onderzoeken van bloed, urine en adem, douches, bezoekruimten, kamers voor de arts en een advocaat, voor een foto en ‘de vingertjes” enzovoort. Maar dan heb je ook wat: het modernste van het modernste met allerlei inpandige snufjes zoals een roestvrijstalen “techno-zuil” met een multi-mediacomputer voor de verdachten.

De mogelijkheden van deze zelfbedieningszuil zijn groot: allereerst kan de arrestant de temperatuur van de vloerverwarming kiezen, de verlichting regelen of een van de drie TV-zenders kiezen. Daarnaast kan de w.c. ermee worden doorgespoeld. Een advocaat, arts, kapper en ook een boodschapje kan ermee worden besteld. Via de console kan met een bewaker of advocaat worden gesproken. Ook kunnen de arrestanten videospelletjes spelen. Staande, dat wel. En: de bewakers kunnen centraal functies ervan af- of aansluiten.

Aan alles is gedacht om de veiligheid voor de arrestant-verzorgers én arrestanten te waarborgen. Zelfs worden opgehangen kledinghaakjes alsnog weggehaald omdat de verdachten daar anders zichzelf aan zouden kunnen ophangen. Voor de verzorgers biedt de opvang van de arrestanten in deze luxe cellen het grote voordeel dat hun gasten extra goed in de gaten kunnen worden gehouden via ingebouwde camera’s, maar vooral omdat -zonder dat daarvoor veel personeel nodig is – de ingeslotenen afleiding hebben, daardoor rustiger zijn en minder vernielen dan voorheen.

Ja, u las het goed: GASTEN. Want het gaat hier om in hechtenis genomen personen, die verdacht worden van een misdrijf. Formeel is het zo dat deze lieden onschuldig geacht worden te zijn totdat juridisch, via een vonnis bewezen is dat ze schuldig zijn.

Misschien is het goed om te beseffen dat de wijkagent en de recherche hun werk goed doen: dat een dief, een dronkenlap, een vernielzuchtige, brandstichter, een kinderverkrachter of messentrekker terecht wordt opgesloten. En, dat het vaak nodig is dat deze wetsovertreders in een afkoelcel kunnen uitrazen en uitslapen om later te kunnen worden gehoord en verhoord. Het is –in schrille tegenstelling tot het opsluitingsregime in de vele andere landen- goed dat in Nederland óók wetsovertreders fatsoenlijk worden behandeld. Daar mag best een op de vloer geschilderd gebedskleedje en een koosjere maaltijd bijkomen.

De politie heeft niet de opdracht om, vooruitlopend op een gerechtelijk vonnis, de verdachten alvast te straffen. Een driesterren-hotel is het zeker niet, want de gasten zitten achter een dichte deur en dat is helemaal niet zo prettig. De politie hier heeft alleen de opdracht om verdachten te grijpen en een tijdje vast te houden. In sommige buitenlanden gebeurt dat nog met harde hand en worden de boeven koest gemaakt doordat ze worden neergeknuppeld, gedwangbuisd en platgespoten. Politie, bewakers en bewaarders in Nederland zijn niet zo opgevoed en opgefokt als elders wel het geval is. Onze pamper-aanpak van arrestanten past bij onze manier van leven.

In Amsterdam zijn de technozuilen al jaren een succes. Ad van Rooyen, hoofd arrestantenzorg van de Amsterdamse politie stelde tenminste dat er van de verdachten weinig klachten zijn, maar óók dat het niet meetbaar is of de arrestanten nu meer bereid zouden zijn om aan verhoren mee te werken. Natuurlijk: rechercheurs vinden het prettig als na enkele uren bij de ondervraging hun cliënt niet stinkt, goed gegeten heeft en rustig uit de watjes komt, waarin hij/zij gelegd was. Maar het is de vraag of de aanwezigheid van een dergelijke pretpaal de inkeer bevordert. Want als gestraften bij een goede behandeling niet als veelplegers terugkomen waarom zijn er dan zoveel veelplegers? Het lijkt me terecht om vraagtekens te zetten bij het voorgespiegelde effect van een dergelijke techno-zuil op verdachten.
foto

 

Voorlopig lijkt het erop dat personele problemen bij het politiewezen de overheid ertoe aanspoorde om deze zoethoudzuilen in te bouwen in de overigens wel heel erg kale cellen. Want waren voorheen er per 12 cellen 3 arrestantenverzorgers, nu zijn er nog maar 3 op de 22 cellen. Problemen blijven er ook hier genoeg, zeker nu de Friese opsluiting gecentraliseerd wordt in Leeuwarden en Drachten. De criminelen uit de ganse provincie (straks is alleen op Terschelling nog een tijdelijke opvang mogelijk) moeten dus steeds naar één van de twee cellencomplexen worden vervoerd. En voor de verhoren moeten ook de rechercheurs en advocaten heen en weer reizen. Waar dus enerzijds op personeelskosten wordt bespaard, worden die anderzijds dubbel uitgegeven.

Intussen is er wél een hele schare critici in de pen geklommen. Velen vinden het kapitaal besteed aan deze high-techzuilen schandalig en zouden dat vele geld liever besteed zien aan onze medemensen in verpleeg- en bejaardentehuizen. Zeker: de voorzieningen daarvoor staan los van die in de bureau’s van politie. Maar inderdaad zou er extra op moeten worden toegezien of die zieken en bejaarden ook zó goed verzekerd zijn van een zo goed mogelijke verzorging.                     Henk Veenstra

 

-17 december 2014: Nauwelijks acht jaar na de kostbare bouw en inrichting van het complex valt het besluit om het arrestantencomplex op korte termijn weer te sluiten. Als gevolg van de reorganisaties nodig voor de Nationale Politie zullen arrestanten dan naar Assen, Groningen of Leeuwarden moeten worden gebracht. het complex te Drachten werd gebouwd omdat er destijds een cellentekort was. Nu stevent men af op zo’n 100 politiecellen met 144 volledige arbeidsplaatsen. Mét een i-padje voor het water-en-broodnodige vertier.

 


Het toppunt van gezelligheid is toch wel het fenomeen ‘TEGELSPREUKEN’. Je voelt je ergens pas echt thuis als er een spreuktegel aan de wand prijkt. Tegelspreuken brengen mensen dichter bij elkaar. Omdat wat op een tegelspreuk staat altijd waar is. Zo kunnen mensen het dus nooit oneens zijn met elkaar. De tegelspreuk verbroedert……..zorgt niet alleen voor gezelligheid maar, zet je ook aan het denken. Bijvoorbeeld over hoe waardevol je naasten zijn of over het belang van normen en waarden.

Weekblog 49: de TSIEN fan TSIEN oere TSIEN.

139. Ien stien allinne kin gjin moal meitsje.( Met één steen kun je geen meel maken)

138. Men moat de minsken nimme sa’t se binne en net sa’t se wêze moatte. (Vrij vertaald: Men moet de mensen nemen zoals ze zijn en niet zoals ze zouden moeten zijn)

137. Wa’t himsels yn ‘e spegel besjocht, sjocht net altyd wat him foar eagen stiet.

136. Jins eigen fleis en bloed is mear as jild en goed.

135. Doch dyn plicht en lit de lju mar rabje.
– – – – – – – – – – – –

Wie zichzelf niet kan verliezen, zal nooit voor een ander kunnen kiezen.

Als je liefde kunt geven, kom je nooit met lege handen.

Wees jezelf… er zijn al genoeg anderen. José Schuiling.

Ieder loopt door de wei…weinigen zien de bloemen.

Een rollende steen vergaart geen mos.


In de ( nu vervallen ) zaterdag-edities van het weekblog oNLiners uit Friesland vond u o.a. de snedige ienliners van Pake Sake, zoals:“De wize man praat oer ideeën, de ferstannige oer feiten, de gewoane man oer wat hy yt.”

Met het onderstaande gedicht van Foukje Annema wordt hierbij ( voorlopig) afscheid genomen van Pake Sake.
———————————-

ÚS PAKE

Ús pake hie gjin yoga,
ús pake die gjin squash,
foar pake gjin aerobic
en dochs bleau pake kras!
Ús pake hie gjin psycho-
of oare -loog of -gooch,
mar jim kinn’ daliks sjen dat
ús pake noch wol doocht.
hy wit net iens wat stress is,
wie noait depressyf of sa.
Dêr hie er ek gjin tiif foar,
want ús pake pakte ta!
————————————-

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2006/12/weekblog-2006-49-column-luxe-politiecellen-in-drachten-de-tien-van-tien-uur-tien/

Weekblog 2006-48: RESTVERWERKING, recept Boeren-maaltijdsoep.

 
FRYSLAN? DEAGEWOAN BOPPE-OAN ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Friesland is een bijzonder deel van Nederland. De provincie heeft zijn kenmerkende landschap, zijn eigen taal, zijn eigen muziek. En ook eigen traditionele gerechten. In dit blog vindt u af en toe streekgerechten waarin typisch Friese producten verwerkt zijn, zoals de broodsoorten, graansoorten, cranberries, drank (Beerenburg), melkproducten, gebak.
 
 

 

Friezen zijn bijzonder trots op hun landje zonder chauvinistisch te zijn, vooral omdat ze nogal hebben moeten knokken voor behoud van lijf, land en taal. Het Friese gebied was vroeger veel groter. Eén gezegde is daarom: Dat Groningen eigenlijk Friesland was is wel bekend, maar vooral door Grunnigers ontkent. 

————————————————————————————————-

Deze week gaan de spreekwoorden, gezegden niet over één speciaal onderwerp. Vandaar de titel RESTVERWERKING. 
————————————————————— 

              De TSIEN fan FREED tsien oere tsien

134. De skiednis hat skiere kontoeren, mar bloedreade slachfjilden. (Vrij vertaald: De geschiedenis heeft grijze contouren, maar kent bloedrode slagvelden)
 
133. In bliere laits en in fleurich gesicht meitsje slimme dingen licht.
(vrij vertaald: Een vriendelijke lach en een opgeruimd gezicht maken moeilijke zaken licht)

132. Gjin ljocht sa skel of der is in skaad by. ( Geen licht zo schel of er is een schaduw bij.
Met andere woorden: achter de wolken schijnt de zon)

 

 

131. Minsken kinne miskien wol ús taal ferstean, mar faaks net de taal fan ús… 
(men kan misschien wel onze taal verstaan maar niet ons taalgebruik)

130. De wrâld is rûch en dy’t him net rêde kin is slûch. (de wereld is ruig en wie zich niet redden kan is een slome)

—————————————————————

Wie de klok luidt voor een ander……. krijgt soms de klepel op de neus.

Mooie momenten waarderen we meestal pas …als ze voorbij zijn.

Hoe zou het nu met Saddam Hoessein?

Voor je het beseft begint je verleden.

“Pappa? Zit er in een tosti ijzer?” 

RECEPT: een stevige Friese boeren-groentesoep voor vier personen ( ook scheepskost, de soep lijkt op op de Portugese Caldo Verde;  restverwerking )

– Fruit in een flinke pan twee dikke tenen knoflook,  
samen met een fijngesnipperde ui in twee eetlepels (olijf)olie.
– Giet daar ruim 1 1/2 liter heet water over en voeg toe: 2 bouillonblokjes (kip) en 400 gram geschilde aardappelen in blokjes.
– Laat het geheel zachtjes doorkoken tot de aardappelblokjes bijna gaar zijn.
– Voeg dan toe wat u over heeft aanreepjes gerookt spek, stukjes gaar vlees, schijfjes worst plus 2 ons fijngesneden reepjes groene kool. Tenslotte daarbij nog een heel klein blikje gare ( bruine) bonen en naar smaak peper en zout.
– Laat nog even zacht doorkoken tot de aardappel de soep iets heeft gebonden en dien op in grote kommen met erbij een stuk geroosterd brood.

Meer heerlijkheden vindt u op de site LEKKER FRYSK ( zie de link hier rechts).


 
       Alweer een haiku van HaikoeHenk:

                   De ruwe kiezel
           rust eindelijk in de bedding, 
                 nu gladgeslepen.
 


SUNTEKLAZEN van AMELAND

Weer of geen weer, de mannen gaan er vandaag en morgen op uit: de sunteklazen van Ameland zijn klaar voor de zuidwesterstorm. vanavond gaan de jongeren van twaalf jaar en ouder gewoontegetrouw verkleed de straat op. Morgen is het de beurt voor de mannen van 18 jaar en ouder. Het KNMI voorspelt weliswaar windkracht 7-8, maar dat mag geen bedreiging zijn voor de creaties van lakens en gekleurd papier. Het is de Amelanders één keer overkomen dat Sunteklaas werd uitgesteld: toen koningin Wilhelmina overleed. ‘Maar dat gebeurt ons nooit weer’, stelde een Amelander. ‘Weer of geen weer, wij gaan door’.

bron: Leeuwarder Courant van 4 december 2006.


Jofel dat je weer even de tijd nam om hier te grasduinen . Wat prachtich datst hjir eefkes omstrúnst.
Blijf kijken man, er komt de volgende keer nog VEEL meer an. Bedankt en….OANT SJEN.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2006/12/weekblog-2006-48-restverwerking-column-vakantie-in-friesland-recept-boeren-maaltijdsoep/

Weekblog 47 over TEGENGESTELDE STELLINGEN, twa Sinteklaas ferskes.

129. In lyts fjurke, dat jo ferwaarmet is better as in grut fjoer dat jo fertart. Babbelegoegje.
(Vrij vertaald: Een klein vuurtje, dat u verwarmt is beter dan een groot vuur dat u verteert)

128. Deade fisk driuwt mei de stream fuort, mar libbene fisk swimt tsjin de stream yn.
(dode vissen drijven met de stroom mee, maar levende vissen zwemmen er tegen op)

127. Asto neat mear seist, seit it my genôch. Babbelegoegje.

126. Mannichien moat dea wêze om libben foar ús te wurden.
( vrij vertaald: Velen moet eerst dood zijn om voor ons te gaan leven)

125. As dwaan net doocht, is litten better.
                                                ———————–

Verpleegster: “Mijnheer Jansen, word eens wakker! U moet Uw slaaptabletten innemen”.

Een miljonair heeft teveel van wat anderen tekort komen.

Het mooiste van een zware beklimming is de afdaling.

Hoe dichterbij je bent, hoe onduidelijker je iets ziet.

Als ik ergens vóór ben, sta ik er achter. 


[L]  Sjoch de moanne troch de beammen

Sjoch de moanne troch de beammen, berntsjes, wês dochs efkes stil,
’t Is de jûn fan Sinteklaes nou, hwat er ús ris bringe sil?
O, hwat slacht ús ’t hert nou rêd, wy moatt’ net to let op bêd!
O, hwat slacht ús ’t hert nou rêd, wy moatt’ net to let op bêd!
O, hwat sille wy moai boartsje mei dy poppe en dy wein,
Earlik sill’ wy alles partsje, sûkerguod en marsepein;
Mar o wé, hwat great fortriet, as der neat yn ’t kuorke siet.
Mar o wé, hwat great fortriet, as der neat yn ’t kuorke siet.
Súntsjes gean de hynstepoatsjes

Súntsjes gean de hynstepoatsjes, trippel-trappel, trippel-trap;
’t Is de hynst fan Sinteklaeske, stippel-stappel, stippel-stap,
’t Hapke draecht op syn gemak, Sinteklaeske oer it dak!
’t Hapke kin it paed wol fine, trippel-trappel, trippel-trap;
By it held’re moanne-slydtsje, stippel-stappel, stippel-stap,
’t Hapke is noch lang net warch, mar ik moat op
[L] bêd, ha ‘k soarch.Jofel dat je weer even keek. Wat prachtich datst hjir eefkes omstrúnst.
 Bedankt en….OANT SJEN.

 

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2006/11/weekblog-47-over-tegengestelde-stellingen-twa-sinteklaas-ferskes/

Week 46: MEI IK JO WAT FREEGJE, DOGE JO WOL? de TSIEN fan TSIEN oere TSIEN over DEUGD en ONDEUGD

124. Alle famkes binne goed, sei de man, mar wer komme dan dy boaze âlde wiven wei?
Alle meisjes zijn goed, zei de man, maar waar komen die kwaadaardige oude wijven dan vandaan?

123. Dwazen en gekken sjogge nei in oar syn lekken en brekken.
(een dwaas en een gek kijken naar een ander z’n gemis en gebrek)

122. De stêd is goed, sei de boer, mar de stedlju doge net.
De stad is goed, zei de boer, maar de stedelingen deugen niet.

121. De wrâld is goed mar de minsken koene better.
De wereld is goed, maar de mensen konden beter.

120. Leagens hawwe koarte skonkjes.
Leugens hebben korte beentjes.

___________________________________________________________

Ik vergeet nooit een gezicht, maar voor jou maak ik graag een uitzondering.

Prostitué tegen advocaat: Ik doe een beroep op de hardheidsclausule.

Een schoon geweten komt vaak door een slecht geheugen.

De moeder van een leugenaar is een maagd.

Politieagent: “Vooruit jullie, achteruit!”

Teveel gevlei is spotternij.


foto
krakende takken
te warm voor een winterjas
eikel in blouse
                                        © H.Jongsma-Sinneskyn

     hjerstmoanne
yn ’t wetter,
sels de kobben swije

© G.Bosman


Jofel dat je weer eens even keek.
Wat prachtich datst hjir eefkes omstrúnst.

 Bedankt en….OANT SJEN.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2006/11/week46-mei-ik-jo-wat-freegje-doge-jo-wol-de-tsien-fan-tsien-oere-tsien-over-deugd-en-ondeugd/

oNLiners, weekblog 45: ARME SLOEBERS en RIJKE DONDERS, vier HAIKOE.

119. Hoe fet sopje oare lju’s petielen….en buorlju’s kij jouwe grutte mielen.

118. In bult geweld en de bûse plat, in grutte steat en gjin himd om ’t gat.
Veel geweld en de broekzak plat, in grote staat maar geen hemd om het gat.

117. Rijens is gjin rynskens.
Verkwisting is geen rijkdom.

116. It is in gek dy’t earm libbet om ryk te stjerren.
Het is een gek die arm leeft om rijk te sterven.

115. In lyk man is in ryk man.
Een man zonder schulden is een rijke man.
————————-

Mijn ouders waren zo arm dat mijn broer in Taiwan werd gemaakt. R.Corbett

Een wens voor mijn kinderen… Dat ze maar rijke ouders mogen krijgen.

Ik wil rijk worden, net als mijn vader……die wil ook rijk worden.

Wie slapend rijk geworden is, heeft meestal gedroomd.

Hoe rijker de schoenlapper, hoe zwarter zijn duim.

foto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze vier haiku kun je met één simpele rechtklik met een e-mail meesturen als MAILHIT.

Benut de optie PER E-MAIL VBERZENDEN.

 

 

KNOFLOOKWORTELEN  (koud voorgerecht)

Nodig- 1 winterwortel, 1 dikke teen knoflook, 1 tak peterselie, olijfolie, zout, suiker.
werkwijze- snij een schoongeschilde winterwortel in schijfjes van ongeveer 2-3 mm en kook ze in ruim water met wat zout en suiker in een kleine pan tot bijna gaar.
– Fruit intussen de fijngesnipperde knoflook met een eetlepel olijfolie in een koekepan.
– Giet de wortelschijfjes af, vermeng deze met de inhoud van de koekepan, wat heel fijn gehakte peterselie en zet de pan weg op een koele plaats.

Presentatie- als smaakmaker opdienen in een plat schaaltje.

 

 

 

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2006/11/onliners-weekblog-45-arme-sloebers-en-rijke-donders-vier-haikoe/

Weekblog 2006-44: POESJELIEF of KATTEKWAAD

          Als huisdier verschilt een hond enorm van een kat. Een hond is je maatje: kijkt je naar de ogen en doet alles voor je. Een hond daagt je uit: je MOET met hem spelen.
Een kat daarentegen is niet op dát contact uit en is pas poeslief als het buikje rammelt. De hond is ‘s mensen slaaf, maar een poes is jouw baas. De kat is niet mens-gebonden maar huis-gebonden.
Deze aflevering gaat over dat eigen-zinnige kattebeest.


114. De kat koe it spek wol sjen, mar net krije.

De kat kon het spek wel zien, maar niet krijgen (de druiven  waren zuur).

113. Jaan….. dêr is smids kat oan stoarn.
Van geven sterft de kat van de smid. (er wordt heel weinig gegeven)

112. Ik sit hjir bêst, sei poes en se siet op it spek.
Ik zit hier best, zei poes, en ze zat bovenop het spek.

111. As de kat fan hûs is, stekt de mûs de sturt omheech.
Als de kat van huis is, steekt de muis de staart omhoog.

110. Wat mear as men de kat streaket, wat heger as de sturt stekt.
Hoe meer je de kat aait, des te meer komt de staart omhoog.
———–

Ik mag niet graag vis zien, zei de kat en at ze blindelings op.

Vogeltjes die vroeg zingen zijn voor de poes.
(wie vroeg wil genieten komt er soms bekaaid af)

Om der wille van de smeer, likt de kat de kandeleer.

Het zijn slechte katten die voor één gat muizen.

Een slapende kat vangt geen rat.

foto

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2006/11/weekblog-2006-44-poesjelief-of-kattekwaad/

Weekblog 2006-43. De TIEN van TIEN uur TIEN: over EIGENBELANG, 4 haiku.

foto

 

De TIEN van TIEN uur TIEN over EIGENBELANG

 

109.As jo it berntsje striele, sil de mem it fiele, sei de wethâlder.
Als je het kindje streelt zal de moeder het voelen, zei de wethouder.

108. Ik hâld my oan it âlde, sei de boer, dan kom ik fansels wer yn’ e moade.
Ik hou me bij het oude, zei de boer, dan kom ik vanzelf weer in de mode.

107. Dat hast derfan, wêrom leist gjin aaien, sei Kaisa en se slachte de hoanne.
Dat heb je ervan, waarom leg je geen eieren, zei Kaisa, en ze slachtte de haan.

106. It is better fan de soere apel te biten as fan toarst te fersmachtsjen.
Het is beter van een zure appel te eten, dan te sterven van de dorst.

105. Elk is himsels it neist.
Een ieder is zichzelf het naast ( en kent zichzelf als geen ander).

………………………………………………………………………………

Politici maken regels voor anderen en uitzonderingen voor zichzelf. 

Ik heb geen kinderen…… je wordt vanzelf wel ouder. 

Shit, zei de straatveger, alweer stront op straat.

En er zij licht, zei de lantaarnpaalfabrikant.

Met azijn vang je geen vliegen.

 

 

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2006/10/weekblog-2006-43-de-tien-van-tien-uur-tien-over-eigenbelang-4-haiku/

Weekblog 2006-41. de TSIEN fan TSIEN oere TSIEN over JONG en OUD.

99. It falt net ta, sei de jonge, ús heit is mei ús mem troud, mar ik moat mei in frjemd98. Alle lytse bern binne leaf, mar wer komme dy grutte rotsekken wei ?

97. In âlder kin better seis bern ûnderhâlde, as seis bern ien âlder

96. Jins eigen fleis en bloed is mear as jild en goed

95. It aai wol wizer wêze as de hin

94. Sok âld, sok jong
——————————-

Een vader, is iemand die probeert je te leren voetballen, zelfs als je een meisje bent.

Je moet al een zoontje hebben om nog eens met je vader te kunnen spelen.

Kleine kinderen laten je niet slapen…grote kinderen laten je niet leven.

Door zijn geboorte heeft hij zijn vader vader gemaakt.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2006/10/weekblog-2006-41-de-tsien-fan-tsien-oere-tsien-over-jong-en-oud/

10/10 10:10 Haikoe-spesjaal VERSTILDE MOEITE

 

De straat een dansschool
alle blaadjes krijgen les
in sierlijk vallen.                 
Ingezonden J. Hoedemakers, Haikukring nederland 

    

Avondschemering
nog zingt van de hoogste tak
een laatste vogel                                 
Frans54@ Goin’ for broke   
 

 

Intense stilte:
de zang van de nachtegaal
verzonk in het zand                           
n.n.

 

De witte chrysanth
zelfs bij de ogen gebracht
blijft volmaakt

Zwermen spreeuwen
schilderen herfstpatronen
op de avondlucht                                            
©HV-Leeuwarden


Myld en moai
boartet de mem mei har bern
as in mosk yn ‘e moude                         
ingezonden door schrijfster Wieke de Haan, Mantgum

Op vlindervleugels
zwevend door mijn gedachten
ben je er altijd                                   
Anky

 

Papier en sinne
Ferhalen wurde wekker
Krije kleur en stim 
                         Lys Fokkema *

 

* Uit de Fryske Spreukekalinder 2007Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2006/10/1010-1010-haikoe-spesjaal-verstilde-moeite/

FRYSLÂN – HEITELÂN – HJERSTLÂN – HAIKOELÂN.

ONE-LINERS, SEI-SISWIZEN en de HAIKOE

Spreekwoorden vind je bij alle volkeren en ze gaan over vrijwel elk onderwerp. Spreekwoorden zijn van alle tijden. Ze worden doorgegeven van de ene generatie aan de volgende.
Het spreekwoord bevat vaak een belangrijke boodschap en heeft daarom eeuwigheidswaarde. Altijd is een spreekwoord kort, krachtig en gemakkelijk te onthouden. Maar soms verouderen begrippen en verdwijnt er een spreekwoord in de vergetelheid. Maar evenzo ontstaan er nieuwe, meer bij-de-tijdse spreekwoorden, gezegden.
Want de boodschap, de waarschuwing van een oudere generatie is bruikbaar voor een volgende generatie omdat de mens nu eenmaal slecht leert en veel vergeet. Jongeren hebben het recht om eigen fouten te maken, daarvan te leren. Een spreekwoord kan daarbij een neutraal hulpmiddel zijn, intermediair tussen ouders en kinderen.  Een paar voorbeelden:

Eigen haard is goud waard ( waarschuwende raad: zorg voor een vaste woonplek).
Mems eigen lytse pop, der kin gjin oar bern tsjin op. ( Ieder kind is moeders mooiste, zeg er dus nooit iets lelijks van)
Grutskens stiet in hynder goed, mar in minske beroerd. (Wees dus bescheiden)
Voor de slak en de haas is het nieuwjaar op dezelfde dag. ( ofwel: haastige spoed is zelden goed)

Het zei-gezegde ( een quote, een one-liner en ook de Friese sei-siswize) heeft daarentegen een inhoud van tijdelijk belang. Deze sei-siswizen zijn eigenlijk speciale one-liners. In het tussendeel van de siswize staat wie er iets zegt. Het eerste deel is een serieus-bedoelde bewering, maar in het derde stuk zit een ommezwaai: de bewering wordt meestal belachelijk gemaakt, onderuitgehaald, ontkracht. Voorbeeldjes:

Elk dier hat syn fet, sei de boer, en hy friet in mich op.
Ik hâld fan de natuer, sei de jager, en hy skeat sân patrizen dea.

Het is me opgevallen dat er grote overeenkomst is tussen die oer-Friese gezegden en de Japanse HAIKU. De haiku ( letterlijke betekenis: “vrolijk vers”) is evenzo kort en krachtig. De verdeling in DRIE DELEN en ongeveer 17 lettergrepen (5 +7 +5 ) van de klassieke haiku lijkt frappant op die van de Friese sei-siswize. Kijk maar:

Haiku:
Dauw op een braamstruik:
aan iedere doorn glinstert
één lichte druppel

Sei-siswize, gezet in drie regels:

Ik hâld fan de natuer,
sei de jager,
en hy skeat sân patrizen dea

De haiku linksboven (hier in Nederlande vertaling) werd 200 jaar geleden in Japan prachtig gevonden en zal ook eeuwen na nu de mensen nóg aanspreken. Van de originele Japanse haiku zul je waarschijnlijk geen enkel schrift-teken kennen. Maar het is wél zo dat je de vertaling ervan onmiddelijk kunt thuisbrengen. LETTERLIJK: hier en nu ergens in Friesland.

De haikû past m.i. prima bij de Friese volksaard. Het is de Friezen eigen om zich kort en krachtig, zonder omhaal en “recht voor z’n raap” uit te drukken. Maar naast de nuchterheid en het cynisme van de Friezen ligt er onderhuids ook een gevoelige snaar klaar om aangeraakt te worden. Een kennis van mij verwoordde het kernachtig:
In Fries jout earst dan belies, as er yn it hert rekke is
(een Fries geeft zich pas gewonnen als z’n hart geraakt is).

De Friese sei-siswize en het sprekwurd komen mogelijk dichter bij de oorspronkelijke bedoeling van de haiku dan de hedendaagse Japanse opvatting ervan. Mogelijk nóg meer dan de Japanners voelen Friezen zich bedreigd door en betrokken bij de natuur. Die betrokkenheid kán uitgedrukt worden in een haikoe. ( Opzettelijk gebruik ik hier de Vlaamse schrijfwijze). En relativering, de humor speelt een rol.

Mijn oproep aan jou is, om eens te proberen een dergelijke haikoe te maken. Eenvoudig door goed te kijken wat er –nu, en in dit seizoen- aan de hand is en door dat op te schrijven. Door daarna overbodigheden te schrappen en inhoudloze woorden te vervangen door betekenisvolle.
De Japanse en de Friese culturen zijn zeer oud. Vooral de Friese taal is bijzonder rijk aan woordstammen. En: voor vrijwel elk woord is er wel een kernachtiger variant te vinden met één of meer lettergrepen meer of minder.

IEDER MAAKT ZIJN EIGEN HAIKOE. Een haiku is als een one-liner in een drie-delige kostuum: in één enkele zin wordt een persoonlijke indruk gegeven over bv. een natuur-verschijnsel. Nogmaals: het gaat daarbij om het WEGLATEN van alles wat niet belangrijk is. Het is daarbij een kwestie van goed waarnemen: wat gebeurt er, wat hoor of zie je en dán proberen die waarneming in woorden te vangen zonder een waarde-oordeel te geven. En zó, dat iemand anders het voor zich kan zien: de haiku moet bij iemand anders dus diens eigen herinnering kunnen oproepen. Het gaat om originaliteit en kwaliteit. Een haiku wordt dan een tijdloos mini-gedicht, waardig om gelezen én verlinkt te worden. Zoals in een sei-siswize kent de haiku geen eindrijm.

Amateurs én professionele schrijvers/dichters worden hierbij uitgenodigd om eens een haiku in het Nederlands, Fries of in één van de Friese dialecten te zenden. Geschikte haikoe’s kunnen op FANvanFRIESLAND worden gepubliceerd met geen andere prijs dan de volle eer deze haiku op het internet te laten belanden én om ons Friese land ook op deze manier “op de kaart te zetten”.

Met het maken ( en de publicatie ) van een haiku kun je iets moois en gevoeligs van jezelf schenken: aan een bekende misschien, maar ook aan andere bezoekers van Fan van Friesland. Ben je niet zeker van de juiste schrijfwijze? Geen nood: de redactie corrigeert zonodig wel. Stuur je haikoe ….voorzien van je naam en woon- of geboorteplaats in Friesland via het CONTACT-formulier.

Anno 2015. Ontwikkelingen op deze website kun je volgen via >    + (KLANK)beeldgedichten Henk Veenstra

 

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2006/10/fryslan-heitelan-hjerstlan-haikoelan/

Load more