okt 10

10/10 10:10 Haikoe-spesjaal VERSTILDE MOEITE

 

De straat een dansschool
alle blaadjes krijgen les
in sierlijk vallen.                 
Ingezonden J. Hoedemakers, Haikukring nederland 

    

Avondschemering
nog zingt van de hoogste tak
een laatste vogel                                 
Frans54@ Goin’ for broke   
 

 

Intense stilte:
de zang van de nachtegaal
verzonk in het zand                           
n.n.

 

De witte chrysanth
zelfs bij de ogen gebracht
blijft volmaakt

Zwermen spreeuwen
schilderen herfstpatronen
op de avondlucht                                            
©HV-Leeuwarden


Myld en moai
boartet de mem mei har bern
as in mosk yn ‘e moude                         
ingezonden door schrijfster Wieke de Haan, Mantgum

Op vlindervleugels
zwevend door mijn gedachten
ben je er altijd                                   
Anky

 

Papier en sinne
Ferhalen wurde wekker
Krije kleur en stim 
                         Lys Fokkema *

 

* Uit de Fryske Spreukekalinder 2007Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2006/10/1010-1010-haikoe-spesjaal-verstilde-moeite/

okt 07

FRYSLÂN – HEITELÂN – HJERSTLÂN – HAIKOELÂN.

ONE-LINERS, SEI-SISWIZEN en de HAIKOE

Spreekwoorden vind je bij alle volkeren en ze gaan over vrijwel elk onderwerp. Spreekwoorden zijn van alle tijden. Ze worden doorgegeven van de ene generatie aan de volgende.
Het spreekwoord bevat vaak een belangrijke boodschap en heeft daarom eeuwigheidswaarde. Altijd is een spreekwoord kort, krachtig en gemakkelijk te onthouden. Maar soms verouderen begrippen en verdwijnt er een spreekwoord in de vergetelheid. Maar evenzo ontstaan er nieuwe, meer bij-de-tijdse spreekwoorden, gezegden.
Want de boodschap, de waarschuwing van een oudere generatie is bruikbaar voor een volgende generatie omdat de mens nu eenmaal slecht leert en veel vergeet. Jongeren hebben het recht om eigen fouten te maken, daarvan te leren. Een spreekwoord kan daarbij een neutraal hulpmiddel zijn, intermediair tussen ouders en kinderen.  Een paar voorbeelden:

Eigen haard is goud waard ( waarschuwende raad: zorg voor een vaste woonplek).
Mems eigen lytse pop, der kin gjin oar bern tsjin op. ( Ieder kind is moeders mooiste, zeg er dus nooit iets lelijks van)
Grutskens stiet in hynder goed, mar in minske beroerd. (Wees dus bescheiden)
Voor de slak en de haas is het nieuwjaar op dezelfde dag. ( ofwel: haastige spoed is zelden goed)

Het zei-gezegde ( een quote, een one-liner en ook de Friese sei-siswize) heeft daarentegen een inhoud van tijdelijk belang. Deze sei-siswizen zijn eigenlijk speciale one-liners. In het tussendeel van de siswize staat wie er iets zegt. Het eerste deel is een serieus-bedoelde bewering, maar in het derde stuk zit een ommezwaai: de bewering wordt meestal belachelijk gemaakt, onderuitgehaald, ontkracht. Voorbeeldjes:

Elk dier hat syn fet, sei de boer, en hy friet in mich op.
Ik hâld fan de natuer, sei de jager, en hy skeat sân patrizen dea.

Het is me opgevallen dat er grote overeenkomst is tussen die oer-Friese gezegden en de Japanse HAIKU. De haiku ( letterlijke betekenis: “vrolijk vers”) is evenzo kort en krachtig. De verdeling in DRIE DELEN en ongeveer 17 lettergrepen (5 +7 +5 ) van de klassieke haiku lijkt frappant op die van de Friese sei-siswize. Kijk maar:

Haiku:
Dauw op een braamstruik:
aan iedere doorn glinstert
één lichte druppel

Sei-siswize, gezet in drie regels:

Ik hâld fan de natuer,
sei de jager,
en hy skeat sân patrizen dea

De haiku linksboven (hier in Nederlande vertaling) werd 200 jaar geleden in Japan prachtig gevonden en zal ook eeuwen na nu de mensen nóg aanspreken. Van de originele Japanse haiku zul je waarschijnlijk geen enkel schrift-teken kennen. Maar het is wél zo dat je de vertaling ervan onmiddelijk kunt thuisbrengen. LETTERLIJK: hier en nu ergens in Friesland.

De haikû past m.i. prima bij de Friese volksaard. Het is de Friezen eigen om zich kort en krachtig, zonder omhaal en “recht voor z’n raap” uit te drukken. Maar naast de nuchterheid en het cynisme van de Friezen ligt er onderhuids ook een gevoelige snaar klaar om aangeraakt te worden. Een kennis van mij verwoordde het kernachtig:
In Fries jout earst dan belies, as er yn it hert rekke is
(een Fries geeft zich pas gewonnen als z’n hart geraakt is).

De Friese sei-siswize en het sprekwurd komen mogelijk dichter bij de oorspronkelijke bedoeling van de haiku dan de hedendaagse Japanse opvatting ervan. Mogelijk nóg meer dan de Japanners voelen Friezen zich bedreigd door en betrokken bij de natuur. Die betrokkenheid kán uitgedrukt worden in een haikoe. ( Opzettelijk gebruik ik hier de Vlaamse schrijfwijze). En relativering, de humor speelt een rol.

Mijn oproep aan jou is, om eens te proberen een dergelijke haikoe te maken. Eenvoudig door goed te kijken wat er –nu, en in dit seizoen- aan de hand is en door dat op te schrijven. Door daarna overbodigheden te schrappen en inhoudloze woorden te vervangen door betekenisvolle.
De Japanse en de Friese culturen zijn zeer oud. Vooral de Friese taal is bijzonder rijk aan woordstammen. En: voor vrijwel elk woord is er wel een kernachtiger variant te vinden met één of meer lettergrepen meer of minder.

IEDER MAAKT ZIJN EIGEN HAIKOE. Een haiku is als een one-liner in een drie-delige kostuum: in één enkele zin wordt een persoonlijke indruk gegeven over bv. een natuur-verschijnsel. Nogmaals: het gaat daarbij om het WEGLATEN van alles wat niet belangrijk is. Het is daarbij een kwestie van goed waarnemen: wat gebeurt er, wat hoor of zie je en dán proberen die waarneming in woorden te vangen zonder een waarde-oordeel te geven. En zó, dat iemand anders het voor zich kan zien: de haiku moet bij iemand anders dus diens eigen herinnering kunnen oproepen. Het gaat om originaliteit en kwaliteit. Een haiku wordt dan een tijdloos mini-gedicht, waardig om gelezen én verlinkt te worden. Zoals in een sei-siswize kent de haiku geen eindrijm.

Amateurs én professionele schrijvers/dichters worden hierbij uitgenodigd om eens een haiku in het Nederlands, Fries of in één van de Friese dialecten te zenden. Geschikte haikoe’s kunnen op FANvanFRIESLAND worden gepubliceerd met geen andere prijs dan de volle eer deze haiku op het internet te laten belanden én om ons Friese land ook op deze manier “op de kaart te zetten”.

Met het maken ( en de publicatie ) van een haiku kun je iets moois en gevoeligs van jezelf schenken: aan een bekende misschien, maar ook aan andere bezoekers van Fan van Friesland. Ben je niet zeker van de juiste schrijfwijze? Geen nood: de redactie corrigeert zonodig wel. Stuur je haikoe ….voorzien van je naam en woon- of geboorteplaats in Friesland via het CONTACT-formulier.

Anno 2015. Ontwikkelingen op deze website kun je volgen via >    + (KLANK)beeldgedichten Henk Veenstra

 

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2006/10/fryslan-heitelan-hjerstlan-haikoelan/

okt 06

Weekblog 2006-40. GRATIS SPREEKWOORDEN: Over bijna ALLES, bijna NIETS en iets daartussen.

93. Mar hy byt like goed as tweintich oare, sei it âld wyfke en se  hie noch mar ien tosk.

92. Dy’t alle potten en pannen beslikje wol, kriget op it lêst splinters yn ‘e tonge.

91. In Fries jout earst dan belies, as er yn it hert rekke is. Babbelegoegje 

90. In lyts fjurke, dat ferwaarmet is better as in grut fjoer dat fertart.

89. Men moat net alles sizze wat men wit, mar wol alles witte wat men seit. 
                                              ——————

– Vrijwilligers krijgen niets betaald.
   Niet omdat ze niets waard zijn, maar omdat ze onbetaalbaar zijn.

– Je kunt niet alles hebben. Ik weet niet eens waar ik het zou moeten  laten.

– Ik weet echt alles, ik kan het me alleen niet allemaal meer herinneren.

– Men zegt dat niets onmogelijk is, maar ik doe al jaren niets.

– Mijn vrouw zegt altijd “altijd” en dat vind ik maar niets.
——————————————————————————–
– Inhoudelijke reacties op een vrijdagse bijdrage zijn erg welkom.
U kunt ze insturen via het formulier eronder.
– Uw BIJDRAGEN, zoals een haikoe, een recept, een kinderliedje ( zo mogelijk in het Fries), algemene opmerkingen of constructieve kritiek over het gehele weblog kunt u het beste indienen via het formulier onder een ZATERDAG-editie.


  FRYSLÂN – HEITELÂN – HAIKOELÂN

– Een eigen haikoe kun je inzenden via het formulier onder een ZATERDAG-editie. Graag je naam en geboorte- of woonplaats in Friesland erbij vermelden.
-Op TIEN oktober om TIEN uur TIEN verscheen op dit weekblog een HERFST-HAIKOE-SPECIAL.
 ——————————————————————————–
SKOWE JO EK MAR OAN.
Heb je wel eens een duik genomen in het archief van dit VK-weekblog oNLiners uit Friesland ? Er zijn bijdragen te vinden vanaf 1 mei 2006.

Hou vast man, er komt volgende VRIJDAG nog VEEL meer an. Bedankt voor je bezoek en..OANT SJEN.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2006/10/weekblog-2006-40-gratis-spreekwoorden-over-bijna-alles-bijna-niets-en-iets-daartussen/

sep 29

Weekblog 2006-39: DIERENDAG in oNLiners uit Friesland, WAT EEN BEESTENBENDE. Weeuwsnitje.

foto

TWEE REEBRUINE OGEN……DIE KEKEN DE BLOGGER AAN (dierendag voor volwassenen)

——————————————————————————

WAT EEN BEESTEN-BENDE

 

88. In hûn mei in bonke kin gjin freonen. (Een hond met een bot kent geen vrienden).

87. Gruzige bargen groeie bêst. (Smerige varkens groeien het best).

86. It is klearebare leafde, sei de boer, doe tute ‘r in keal op it bil.

85. Grutskens stiet in hynder goed, mar in minske beroerd.

84. De meagerste miggen bite it fûlst.

                                                —————–
Je kunt iets ontzettend doms tegen een hond zeggen en tóch zal hij je bekijken met een blik die zegt :”Godsallahmachtig. Daar zou ik NOOIT aan hebben gedacht.”

Als je ’s morgens met de kippen opstaat, overdag werkt als een paard en ’s avonds zo moe bent als een hond, dan is de kans groot dat je een ezel bent.

Als twee honden vechten om een been, heeft de postbode er nog één.

Een ezel stoot zich heel gemeen wel vaker aan dezelfde teen.

Hanensoep is kippensoep met ballen.


WEEKHAIKOE

 

Yn ‘e hjerststoarmen
ek it lêtste apeltsje
hat him losmakke
  


                                                                  Gé de Jong


Deze week verscheen er geen column op dit blog.
Maar misschien heb je de onderstaande dierlijke columns nog niet gelezen?

Snel vindbaar via Google: gewoon intikken.

weekblog 32 voor de column ………>  IN VERWACHTING
weekblog 30…….>  EENDEN-IN-STINKT
weekblog 28…….>  TWEE ORANJE KONIJNTJES
weekblog 27…….>  EIBERLEED
weekblog 22…….>  OPPASPOES POESPAS

En uiteraard zijn er ook nog steeds spreekwoorden te vinden over
honden in weekblog 37, over paarden in weekblog 25.


Touché–  Belogged Ann@Liese, geen column vandaag? Neem je ons in de mailing?
Anna Liese–  Echt niet. Maar ik heb nog wél iets van de reserveplank om te ontspannen:

    WEEUWSNITJE en de DWEVEN ZERGJES  uit ZWEETSTERBAAG

     Lang geleden leefde eens, veel her weg in een krachtig pasteel, een scheel hoon meisje en dat scheel hoon meisje heette Weeuwsnitje. Maar in dat krachtige pasteel woonde nog iemand: de biefstoeder, de moze biefstoeder van Weeuwsnitje. Iedere dag trok deze haar kloonste scheetje aan, ging dan voor een wiegeltje staan en dan zei ze: “wiegeltje, wiegeltje aan de spand: wie is de vroomste schouw van lans het gand? En toen antwoordde dat wiegeltje: “biefstoeder, gij schent heel boon, maar weefsnitje is nog muizend schaal doner dan gij”. De moze biefstoeder werd beets stozer.
Op dekere zag zing gij vrorgens smoeg naar de joze bager. “Joze bager”, zei ze, “ gij jaat Weeuwsnitje nidkappen en haar achterlaten in het wonkere doud van Zweetsterbaag”. De joze bager, de leersmap, had een klare zijk op de kaak, want hij was vroeger nog gatroos meweest en had jeven zaren op zijn slip gescheten. De joze bager sprong op zijn perk staard, pakte zijn wietgescheer en liet hij Weeuwsnitje gastvebonden achter in het wuikgestras.
Arme Weeuwsnitje zat daar te schruilen van de hik. Het zat vaar dol met woute stoven, maar gelukkig kwamen uit het heupelkrout dweven zergjes, die ergens wiep in het doud in een harig kutje woonden. Zij zagen Weeuwsnitje in het wuikgestras liggen en met verkrachte eenden brachten ze Weeuwsnitje naar een hun haddenstoelen puisje.
Eens kwam daar een prone schins boorvrij, gezeten op een gerk staard. Hij verdwaalde in dat wiese Froud en vond  Weeuwsnitje in haar klazen gist ( want ze had zich inmiddels slervikt in een fruk stuit ) en werd zapelstot op Weeuwsnitje. Hij streek haar kak in de ogen en muste haar recht op de kond. De prone schins nam haar mee op zijn pimmelschaard, ze trouwden, hadden een groot kannepoepenfeest, leefden nog veel en kregen lange kinderen.


Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2006/09/weekblog-2006-39-dierendag-in-onliners-uit-friesland-wat-een-beestenbende-weeuwsnitje/

sep 22

Weekblog 2006-38: KOLDER UIT DE POLDER (Fryske sei-siswizen).

       Weekblog 2006-38:      ONZINLINERS

83. ’t Giet op ’t lêst foar ’t leafdewurk, sei âlde Gauke en doe die  hy twa sigarebantsjes by ’t âld papier.

82. Dat hast derfan, wêrom leist gjin aaien, sei Kaisa en se slachte de hoanne.

81.  Ik hâld my oan it âlde, sei de boer, dan kom ik fansels wer yn’ e moade.

80.  Alle bytsjes helpe, sei ’t wiif en hja treau it skip mei de stopnuddel.

79. Wat lit ik it stowe, sei de mich dy’t op ‘e koets siet.
——————————————————————————————————————————————

Wij bidden om ons dagelijks brood en niet om ons maandelijks omdat het anders zou beschimmelen.

Tennis-ster tegen tegenstandster: Je kunt aardig tennissen voor iemand die niet tennissen kan.

Dat raakt kant noch wal, zei de zangeres zonder naam, en ze piste midden in de praam.

Mijn vrouw werkt deeltijds. Ze past op de kinderen van onze poetsvrouw.

Wie zijn kind benzine voert, moet niet roken als het boert.

 

 

 

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2006/09/weekblog-2006-38-kolder-uit-de-polder-koldercolumn-geef-ons-heden-ons-dagelijks-broodje/

sep 15

oNLiners weekblog 2006-37: de TIEN over EEN HONDENLEVEN.

Ingezonden door Ruurtsje de Haan ( Miranda Mei), Boerum 150906.

 

                             Sjen oer flak lânskip
                       blauwe ier op ljochte klaai
                                 siket om ‘e see

 


                        WAT EEN HONDENLEVEN
78. It is net om my, sei de hûn, mar it keal moat nedich dea.
      (Het hoeft voor mij niet hoor, zei de hond, maar het kalf moet nodig dood)
 

77. Men moat bylje mei de hûnen, dêr ’t men mei yn ‘e bosk is.
(Wie met honden wil praten moet leren blaffen.
Men dient zich te schikken naar de mensen met wie men verkeert).

76. Hy hat dêr in hûn giseljen sjoen.
        (hij ontwijkt die plaats)

75. Ek in bastert-hûntsje hat in wispelsturtsje.
       (Ook een bastaard-hondje heeft een kwispelstaartje)
–Babbelegoegje (Stichting Dieren Onder Dak Dantumadeel).

74. Kom ik oer de hûn, dan kom ik ek oer de sturt.
        (Als je over de hond komt, kom je ook over de staart.
         Het komt op de hoofdzaak aan)
foto

 

 

 

 

 

Al werp ik het balletje nog zo snel, mijn border collie achterhaalt hem wel.

Een hondenhok is niet de beste plaats om de worst te bewaren.

Aan de lijn vangt ook een jonge hond geen konijn.

Scheiding: Van huis en hond verdreven.

Blaffende honden slapen niet.

—————————————————————————————————————–

Jofel dat je weer even keek. Wat prachtich datst hjir eefkes omstrúnst.
Blijf kijken man, er komt de volgende VRIJDAG nog VEEL meer an. Bedankt en..OANT SJEN.

 

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2006/09/onliners-weekblog-2006-37-touche-column-een-rondje-om-de-kerk-de-tien-over-een-hondenleven/

sep 08

oNLiners WEEKBLOG 2006-36 over-Drachtelijke POLITIEK, SPAARPUNTEN, recept BRAAMBONBONS.


foto      

OVER DRACHTELIJKE POLITIEK.

73. De hinnen dy’t it lûdst keakelje lizze derom net de grutste aaien.
(Vrij vertaald: De kippen die het luidst kakelen, leggen niet perse de grootste eieren.

72. Wa’t út de pas rint , trapet op saken dy’t oaren noch net sjen kinne.
Wie uit de pas loopt, trapt op zaken die anderen nog niet kunnen zien.

71. Hy kin him sa oan in bakstien stjitte dat it hiele riedhûs daveret.

70. FNP: De Fryske taal is in dizze side tige yn tel.
—–

 

 

 

De truc van de politiek is …..beletten dat mensen zich gaan bemoeien met hun eigen zaken.

Het 11e gebod is: Gij zult u niet laten overbluffen door project-ontwikkelaars.

Met een doekje voor het bloeden wordt de raad voor het lapje gehouden.

De Gemeenteraad krijgt voorwaardelijk: zolang het werk goed gebeurt.

Hoe harder het waait, des te meer gaat de partijvlag raffelen.

Een ingeslapen raad re(a)geert niet.


HET WEER……op Mariageboort’ duurt acht weken voort.


SPAARPUNTEN ©

Heeft u ze ook? Stapels spaarpunten van Douwe, van Albert, Caltex, Airmiles….? Nou, ik doe niet meer mee. Het is net als met sparen voor de aankoop van bijvoorbeeld een auto. Tegen de tijd dat je genoeg geld hebt gespaard is de gewenste apparatuur nóg duurder geworden want technisch ingewikkelder. En dan moet je dus nog véél langer sparen terwijl je al meteen had kunnen genieten van de wat eenvoudiger zegeningen van de moderne maatschappij.

Een oud beleidsvoornemen van ons gemeentebestuur is dat beleidsvoornemens in heldere, duidelijke taal worden geschreven. Maar helaas trof ik bij vergaderstukken geregeld zeer ingewikkelde toestanden aan. De Kadernotitie Integraal Ouderenbeleid van de gemeente Smallingerland was zo’n product waar bovendien óók nog heel lang op is gewacht.

Uit deze notitie bleek b.v. dat er behalve uitgangspunten ook nog speerpunten, kernpunten, aandachtspunten en actiepunten lagen om alsnog omgevormd te worden tot beslispunten. En zo moesten ouderen onder de “integrale regie-verantwoordelijkheid van de gemeente” nóg langer wachten op dat vernieuwde en hernieuwende ouderenbeleid.

Als behulpzame en onbezoldigde meedenker heb ik alvast maar wat raak-, pijn- en verbeterpuntjes gespaard. Maar ja, wie ben ik? Zou zo’n verbeteringsactie niet van gemeentewege moeten beginnen met helder en duidelijk taalgebruik in plaats van de wollige warboel van jargon en imponeertaal? Want daarvan snap ik geen jota. Waarvan nota.                                                                    Touché

foto
 

 

 

 

 

 

BRAAMBONBONS
Touché: Die politiek: je zou er beroerd van worden. Hier een zoethoudertje tot volgende week vrijdag.

Het is weer bramentijd. Een handvol bramen en een tablet chocolade volstaat om overheerlijke bonbons te maken.
Benodigd:
-Stevige, rijpe bramen (gratis van een struik tussen de koeien)
-100 gram pure chocolade (ik betaalde 29 eurocentjes ervoor)
-Cocktailprikkers, een rubber bonbonmatje ( creatief zijn: wat ei-houders, borrelglaasjes of een ijsblokbakje kan ook)
-Stukje keukenpaper of wikkel van een pakje margarine o.i.d.

Werkwijze: Smelt kalmaan stukjes chocola in een ondiepe beker, geplaatst in een pannetje met heet water. Mik er een braam in, vis deze er met de prikker weer uit, laat de chocolade opstijven in de koelkast ( niet in het vriesvak ).
Mooiere bonbons krijg je als een bonbonmatje gebruikt of bv. eierdopjes. Giet in elk kuiltje wat hete chocola en draai de vorm rond zodat een bonbon-rand gevormd wordt. Leg daarin een braam en vul af met meer chocola tot de bovenkant plat is.
SMUL SMAKELIJK


Jofel dat je weer even keek. Wat prachtich datst hjir eefkes omstrúnst.

De URL van oNLiners uit Friesland is: http://www.volkskrantblog.nl/blog/4220

Blijf kijken man, er komt de volgende VRIJDAG nog VEEL meer an. Bedankt en..OANT SJEN.


Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2006/09/onliners-weekblog-2006-36-over-drachtelijke-politiek-spaarpunten-recept-braambonbons/

sep 01

Weekblog 2006-35: de 10 van 10 uur 10- OVER WERK

       EEN FRIES ZOU  ZEGGEN  ……………………
 

69. Moarns let, de hiele dei let.    Ofwel: Een goed begin is het halve werk.
68.
Wat sjonge en omdideldeintsje en net folle wurk dwaan: ‘t Is in  wyldsang mei dy.
67.
It wurk in slinger oan ‘e earen jaan.
66.
‘t Is mei sizzen net ta dwaan.
65.
Gjin wurk, gjin huning.
                                              _

 

 

-De dokters hebben me op een briefje gegeven, dat af en toe een lichte neiging tot werken geen blijvende schade kan aanrichten.
-Landloper:  “Iemand heeft mij één keer aan werk willen helpen. Verder zijn de mensen altijd vriendelijk tegen mij geweest”.
-Uitspraak van een vrouw: “Schat, ik heb werk gevonden. Je begint morgen al.”
-God respecteert me als ik werk, maar heeft me lief als ik zing. ( R.Tagore)
-Als je doet wat je leuk vindt, hoef je nooit te werken. (Mahatma Gandhi)

 

 


 

 In het Noord-Oosten van de Verenigde Staten groeien cranberries in het wild. En- heel wonderlijk- ook op het Friese eiland Terschelling (Skylge in het Fries). Dat is zó gekomen: Op een dag spoelde er een ton aan. Een jutter opende het vat. Het was gevuld met niet-lekker smakende roze besjes. Een aantal kwam achter de duinen in een vochtig gebied tot groei en bloei. Heden ten dage is de cranberry-teelt op het eiland heel belangrijk. Deze bes is een heel gezonde vrucht, met een groot aantal mogelijkheden voor verwerking in heerlijke gerechten zoals:

 

 

 

CRANBERRY- COMPÔTE MET GEMBER 
( lekker bij kip, eend, varkenshaas of zalm )

 

 

 

Ingrediënten
– 1 sinaasappel
– 100 gram suiker
– 200 gram cranberries
– 2 eetlepels fijngehakte, gekonfijte gember
Bereiding:
Was de sinaasappel goed en rasp de oranje schil eraf.
Pers de sinaasappel uit. Doe de rasp, het sinaasappel-sap, de suiker en de cranberries in een pan. Breng alles aan de kook en laat op een zacht vuurtje ca 2 minuten doorkoken. Roer er de gember doorheen en laat de compote afkoelen.

 

 


Cranberry-jam:
 
Benodigdheden:
 500 gr. Terschellinger Cranberries
 400 ml. water
 330 gr. Suiker 
Doe de Cranberries in een pan en zet dit op een gematigd vuur. Voeg vervolgens 400 ml. water toe.
Zodra de massa kookt, het vuur laag zetten en onder gestadig roeren 330 gr. suiker toevoegen.
Tijdens het roeren af en toe opschudden, maar niet teveel roeren om de vorm van de bessen intact te houden. Ongeveer 5 minuten laten doorkoken tot de juiste dikte is verkregen.
De Cranberry Compote bij voorkeur in warme glazen potten gieten en goed afslui-ten. Cranberries bevatten zoveel pectine, dat de compote na afkoeling volkomen geleert. Toevoeging van pectine of andere opstijfmidde-len is dus niet nodig.
Voor meer Cranberry-recepten en hoe deze bessen op Terschelling kwamen, zie de site 
www.Lekker-Frysk.nl                                                      EET SMAKELIJK
                                         


Jofel dat je deze week weer even keek. Wat prachtich datst hjir eefkes omstrúnst. 
ZIEHIERONDERMEER.
Blijf kijken man, er komt VRIJDAG nog VEEL meer an. Bedankt en..OANT SJEN.
    

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2006/09/weekblog-2006-35-de-10-van-10-uur-10-over-werk-column-afdraaien-in-de-tuin/

aug 25

Weekblog 2006-34, GELOOF-HOOP-LIEFDE ( en humor ) deel 3, recept POTSTRO.

foto

 

64. Wa’t bûten God rekkenet, moat op syn tellen passen. 
Wie buiten God rekent, moet op z’n tellen passen.
 

63. Wa’t troch it fjoer flein is, sil net troch de sinne rane.
Wie door het vuur is gegaan, zal niet smelten door de zon.
62. Leafde is himel mar kin pine dwaan as hel. Liefde is hemels maar kan hels pijn doen.
61. Leafde foar in oar …. begjint by dysels. Liefde voor een ander….begint bij jezelf.

60. Leafde is blyn ….. do moast dus mar fiele. Liefde is blind…je moet dus maar voelen. 


    ……………………………………………………………..
                                            
De gevangenissen waren niet zó vol als er in de kerken wat meer te halen viel.
Bijbel of Koran: beide óók maar mensenwerk.
De liefde is een vogel die zingt in het hart van de vrouwen. A.Karr

Mag ik de zon zijn om je tranen te drogen ?


 

Potstro ( oud-Fries hoofdgerecht ) 
Ingrediënten: 
 
– 1 liter melk
– zout
– 200 gram boekweitmeel
– boter
– keukenstroop 
Bereiding:
Breng de melk samen met een snufje zout aan de kook.
Voeg daarna het boekweitmeel aan de melk toe en blijf flink roeren.
Na een tijdje is de ‘brij’ stijf geworden en hoeft u het alleen nog maar ongeveer tien minuten op een laag vuurtje gaar te laten worden.
Maak daarna een kuiltje in het midden van de brij en vul dat met stroop en (gesmolten) boter.
Potstro werd ook in Drenthe als warme maaltijd gegeten, gemaakt van boekweitgrutten en meestal met toevoeging van uitgebakken blokjes spek.
Voor meer Friese gerechten: zie www.Lekker-Frysk.nl

 

 

 

Wie vol hoop is, ziet het succes waar anderen mislukking zien
en zonneschijn waar het voor anderen donker is en stormt.
 

Bedankt voor Uw bezoek en…………….OANT SJEN.
 
 

 

 

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2006/08/weekblog-2006-34-geloof-hoop-liefde-en-humor-deel-3-nuw-neerlands-column-recept-potstro/

aug 18

Weekblog 2006-33. Drieluik GELOOF-HOOP-LIEFDE deel 2, SPINAZIESOEP, Column ZINLOOS GESLEEP……….

59. Yn it begjin skoep it minskdom God.
In den beginne schiep de mensheid God.

58. De leafde is krekt in kryptogram, jou my de oplossing en ik snap der  nóch neat fan. De liefde is net een cryptogram, geef me de oplossing en ik snap er nóg niks van. Theo van Gogh.

57. O, firusmoardner ….. bewarje myn yn– en útgong.
O, viruskiller…… bewaar mijn in- en uitgang.

56. Leafde makket it libben in lyts bytsje lichter *
Liefde maakt het leven een beetje lichter.

55. Leafde is de swietste lêst fan it libben *
Liefde is de zoetste last van het leven.

foto                     ————
De gevangenissen waren niet zó vol als er in de kerken wat meer te halen viel.

Men moet de broek des levens ophouden met de bretels van de hoop.

Wie buiten God rekent, moet op z’n tellen passen.

Een leven zonder liefde is enkel een bestaan.

Geloof is een medicijn tegen de angst.

——————

*  Deze spreuken lijken tegengesteld. Het is maar net hoe je tegen het leven aankijkt. Ook rijmen deze spreuken niet en u weet het: ’T is raar, maar als een spreuk rijmt…is ie waar.

 

 

    Column  Zinloos gesleep met afval en baggerslib ©

    Een groot deel van Friesland en Groningen ligt onder de zeespiegel. In de nabije toekomst kunnen de waterstanden in de grote rivieren flink hoger zijn dan nu. Vooral de IJsseldelta krijgt het te verduren. Bij hevige regenval loopt het daar gauw over de richel. Zo moet straks twee maal zoveel water uit het IJsselmeer worden geloosd op het wad. En: binnen 60 jaar kan het peil aan de andere kant van de zeewering wel 60 centimeter stijgen. Als de huidige oeverwallen, rivier- en zeedijken het dan niet houden zoekt het water onverbiddelijk de laagste plekjes op.

    Er MOET en ZAL wel het een en ander gebeuren. Binnen de Nederlandse grenzen moeten vele vaarten grondig worden uitgebaggerd voor o.a. een vlotte waterafvoer. Jaarlijks zal er tien miljoen kuub bagger worden opgediept uit dichtgeslibde sloten. Nu is er al een baggerachter-stand van een dikke honderd miljoen kuub. Die bagger blijkt voor tenminste vijftig procent ver-vuild. Deze echte bagger moet eerst worden gezuiverd, want verontreinigd baggerslib mag sinds 1992 niet worden gebruikt in de land-en tuinbouw. Maar: sluwe slibhandelaren hebben een gaatje gevonden…. in Friesland. De grap is nu dat hier meer meren worden gegraven voor extra waterberging, en dat veel (veelal zwaar) vervuild Haarlems baggerslib goedkoop kon worden gedumpt in een Friese zandwinput. Hier werd dus een kuil gegraven voor een ander, maar voor schoon slib uit eigen boezem is geen ruimte meer. Kunt u dát nog volgen? Ik niet.

    In Friesland wordt rioolslib vergist in 29 installaties waarbij er gas, warmte en veel water vrijkomt. Het gas wordt gebruikt om stroom op te wekken. In Drachten heeft de ene grote vergisting-installatie méér dan genoeg aan het Smallingerlandse slib. Twee andere grote Friese installaties hebben overcapaciteit. Daar moet dus vergistingsmateriaal bij. Door milieumaatregelen kwam er steeds minder afvalvet in het riool en meer in de vetputjes. Al tientallen jaren werden vetresten uit de industrie en horeca naar Friesland vervoerd. Maar de laatste jaren kan de voedings-industrie deze ‘slurry’ goedkoper kwijt in Duitsland. De Nederlandse vergisting-installaties zullen nu moeten knokken om restjes van de supermarkt en putvet van de patat-tent.

    Verwonderlijk is dat er een plan is om in Drachten-Smallingerland een ‘milieuvriendelijke’ stroomfabriek te bouwen. Deze biomassacentrale heeft als grondstof nodig: organische resten van o.a. supermarkten naast dierenmest. Maar in Friesland is de bulk supermarkttroep en dierenstalpoep niet te vinden. Wél in de Zeeland en Brabant. Daarom moeten de stinkende massa’s straks van hot naar hier worden vervoerd. Misschien wel per truck. Maar op meer verkeersdrukte, stank en lawaai zit niemand in Drachten te wachten.

    Wat een dergelijke biomassacentrale lonend kan maken, is een hoge jaarlijkse subsidie. En: wanneer varkensmesters en supermarkten fors betalen om hun slurry te slijten of als het eindproduct netto nog wat opbrengt. Maar afnemers worden in Friesland niet gevonden. De geproduceerde ‘kunstmest en groene cokes’ mogen in Nederland niet worden afgezet. Transporteren naar het buitenland kan nog wél.

    De NUON wenst aan de Groninger Eemsmond een nieuwe centrale te bouwen. Deze (gestookt op biomassa, kolen en aardgas) zou voldoende stroom kunnen leveren voor twee miljoen huishoudens: op elk gebied een geduchte concurrent dus. Vestiging in Nederland van een biomassacentrale,  zoals de in Drachten geplande co-vergistingsinstallatie, om het tóch al aanwezig afval om te zetten in elektriciteit is -op zich- een goede zaak. Maar dan wél waar dat overschot ontstaat of waar behoefte is aan een eindproduct. Als de subsidiëring en milieuvriendelijkheid dubieus is, grondstofaanvoer onzeker of de transportkosten té hoog dan staat zo’n fabriek van meet af aan op losse schroeven.

    Eén moderne windturbine kan al voldoende stroom leveren voor 4500 huishoudens. Dáárvoor is de grondstof (wind) gratis en deze komt vanzelf aanwaaien. Het overschotje elektriciteit van de Drachtster biocentrale en de lichte bevordering van werkgelegenheid zetten m.i. geen zoden aan de dijk. Die zompige zoden zijn wél nodig om de Fries-Groninger dijken op stormvloed-hoogte te brengen. Anders staat deze centrale straks in een bêste dobbe Waadwetter. Ann@ Liese.

 


En nu….wat lichtere kost: recept voor een smaakvol zomersoepje.

foto
Voorafje: Op m’n volkstuin heb ik in het voorjaar spinazie gezaaid. Het bleek reuzen-spinazie te zijn met kopgrote bladeren, waarvan ik per persoon maar één plant nodig had.
Nu- in het naseizoen- resten alleen wat zielige, té laat opgekomen spinazieplantjes…alleen nog maar geschikt om er soep van te koken:

SPINAZIESOEP.

Snelsoep voor twee personen- benodigdheden en bereiding:
Kook in een halve liter water een flinke handvol gewassen spinazie (200 gram zonder stelen) met een bouillontablet (kip) tot garens. Nu géén zout toevoegen ! Pureer het blad ( met een staafmixer) en bind de soep met wat allesbinder…klaar.
Eventueel de laatste minuten wat stukjes courgette meekoken.

Heet opdienen in een kom. Garneren met of/of: toefje spuitroom-geraspte zure appel- driehoekje geroosterd brood-soepstengel o.i.d.             Smul smakelijk.


Bedankt voor Uw bezoek en……………OANT SJEN.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2006/08/weekblog-2006-33-drieluik-geloof-hoop-liefde-deel-2-spinaziesoep-column-zinloos-gesleep/

aug 11

Weekblog 2006-32: column IN VERWACHTING. Resept keallefleis.

foto

 54. Ik preekje hjoed allinnich foar de sliepers, sei dûmny, de oaren kinne har wol deljaan.

53. In lyts fjurke, dat jo ferwaarmet is better as in grut fjoer dat jo fertart.

52. Men seit folle dat men net leaut en men leaut folle dat men net seit.

51. Mar leau it frij, myn freon. Ik sis: ‘it liket soms mear as it is’.

50. Leafde wit ezels oan it dûnsjen te krijen.
_

Geloof maakt meer stuk dan me lief is.

Wie weet te wachten, krijgt alles op zijn tijd.

De aarde draait niet door op liefde…Liefde maakt het ritje de moeite waard. F.P.Jones.

Als je liefde kunt geven, kom je nooit met lege handen.

Als het hart niet meer gelooft en hoopt, dan is liefde nog de redding.RECEPT, beschikbaar gesteld door en verkregen via http://www.heitelan.nl  

 

Keallefleis mei Sjampinjonnesaus ( roerbak-haadgerjocht ).
Stikjes keallefleis tegearre klear makke mei in farske sjampinjonnesaus.
Ingrediinten:
* Keallefleis (yn reepkes)
* 1 boskje bosksipeltsjes
* 1 bakje sjampinjons
* 1/4 liter rjemme
* Wytmoal
* Piper
* Olyfoalje
* Gorgonsola tsiis (wannear winske)
It Klearmeitsjen:
Snij it keallefleis in blokjes of reepkes.
Strui it wytmoal oer it keallefleis en doch der nei eigen smaak piper by.
 
In tip foar it struien fan it wytmoal: doch it wytmoal en de piper yn in sek, doch ek it blokjes of reepkes keallefleis yn de sek en knoopje de sek goed ticht. Dan efkes goed skodzje en it wytmoal en piper wurde moai ferparten oer it keallefleis.

Snij de bosksipeltsjes yn rinkjes
Snij de sjampinjons yn platte stikjes
Ferwaarmje in wok of hapkespanne mei de olyfoalje
Bak de rinkjes bosksipel en stikjes sjampinjon koart brún en doch dan it keallefleis derby. Bak it mingsel oan’t it keallefleis ljochtbrún wurden is.
Doch dan de rjemme derby en waarmje it mingsel op.
De leafhawwer kin der ek noch gorgonzola tsiis by dwaan.

Tip: Lit 2 bosksipeltsjes hiel, sied se en brûk se as garnearing foar it gerjocht.
 
It doel fan it part RESEPTEN fan Heitelân.nl mei dúdlik wêze: genietsje fan iten!
Derneist fansels ek in protte wille by it klearmeitsjen.column 
 

IN GESPANNEN VERWACHTING ©

 

Een diepdonker uitgevallen vriendin van onze dochter heeft pas een babyboxje gekocht. Tweedehands, bij de Kringloop. Het laten maken van een echo had haar zekerheid gegeven: Het wás zo, er kwam nieuw leven bij. Het was wel een ‘per-ongeluk-je’. Oeps….en vader onbekend. Achteraf gezien had die talisman dus niks geholpen. 
’Het zijn er wel véél’, zei de dokter, het aantal wijselijk in het midden latend. De bevalling kon al over een paar weken zijn. Na een plotselinge daling van de lichaamstemperatuur met 1 graad kon het zelfs binnen 24 uur gebeuren. ‘Mijn assistentie is eigenlijk niet nodig’, stelde hij. De arts vond dat de navelstrengen wel zélf afgebonden mochten worden. Maar: bij een sta-bevalling zou het wel slim zijn om te zorgen voor een verende vloerbedekking.

Het beste voor de moeder-in-spé? Voldoende beweging, aangepaste voeding met een lekker stukje vlees en wat extra kalk. De eetlust kan na de geboorten wel drie keer groter zijn dan normaal. Voor de melkproductie is het nog heel goed als de moeder een stukje van de moederkoek nuttigt en op zich is er niks mis mee als de kleintjes worden drooggelikt.

Maar de vriendin van onze dochter vindt zoveel jong grut erbij toch wel wat te véél van het goede. Ze worden dus allemaal verkocht: de zes schattige, jonge hondjes.

 ………………………………………………………………………………………………………
 
Een dergelijk per-ongeluk-nestje noemt men ook wel een “oeps-nestje”. Het is gebeurd voor je er erg in hebt. Bij poezen is een oeps-nestje meestal gevolg van laksheid. Maar met honden is zwangerschap meestal wel te voorkomen. Een goede baas weet wanneer het beestje loops is. Maar natuurlijk kan een teefje wel eens ontsnappen, of op eigen terrein bezoek krijgen van een reu, wiens baasje het niet zo nauw nam. 

Hoe dan ook, als er een oeps-nestje is, dan zullen alle hondjes weer een nieuwe eigenaar moeten hebben, want weinig zó verraste baasjes willen al die dieren zelf houden. Maar hoe raak je ze kwijt? De ongewilde baasjes van een oeps-nestje willen in de regel alleen maar dat de altijd schattige puppy’s een goed tehuis krijgen. Gratis aanbieden op internet of in de krant is dan de voor-de-hand-liggende en vaak ook enige optie. En inderdaad….daar komen vast hele aardige reacties op en je kunt langs deze weg alle hondjes wel kwijt raken.

Maar wat argeloze bezitters van een oeps-nestje niet weten is, dat het vaak juist fokkers/handelaren zijn, die deze hondjes overnemen om ze door te verkopen of om er zelf mee te gaan fokken. Verkopen…centjes beuren, dát is het doel van fokkers of handelaren.
Ook de puppy’s van mensen die -zonder de consequenties ervan te kunnen overzien- té snel besluiten om een puppy te nemen (ook omdat dat schattige hondje tóch gratis is) komen later alsnog in een asiel of in de duistere hondenhandel terecht. De werkelijkheid in die handel is hard en schrijnend. Dus: als plotselinge bezitter van een oeps-nest kun je beter een goede prijs voor de puppy’s vragen om handelaren, fokkers en andere mensen met een verkeerde bedoeling buiten te sluiten.     Ann@ Liese

  
 


Jofel dat je deze week weer even keek. Wat prachtich datst hjir eefkes omstrúnst.
Op naar nieuwste editie 

 

 


Blijf kijken man, er komt VRIJDAG nog VEEL meer an. Bedankt en..OANT SJEN.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2006/08/weekblog-2006-32-column-in-verwachting-drieluik-geloof-hoop-liefde-deel-1-resept-keallefleis/

aug 04

Week 2006-31: HOOGZOMERZOTHEID, column ZILVERKOORTS, uitgelicht.

 

 

49. ‘In bêst middel foar de mûzen’, sei de boer, doe stiek er syn skuorre yn ‘e brân.

48. ‘ It komt fansels werom,’ sei de boer, doe liet er syn baarch in stik spek frette.

47. ‘Smoke jo skiep?…….Nee?……O, dân stiet jo hok yn ‘e brân.

46. ‘Alle bytsjes helpe’, sei de man en hy pisse yn ‘e see.*

45. It Frysk is krekt as in noas, helje der út wat der yn sit.
……………………………………………………………………………………………….

 
In het ene gezin is blootheid net zo vertrouwd als een naaktslak op een nudistencamping, bij een ander stel mag je niet eens naakt douchen.
Dat raakt kant noch wal, zei de man, en hij piste in de praam.
Een goed begin is het halve eieren eten.

‘Als bijna er niet was’, zei de jager, ‘dan had ik een haas geschoten’. 

Vakantie: Als de kinderen van huis zijn, dansen de ouders.

………………………………………………………………………………………………….

* Uit het Friestalige boekje van Geale de Vries: As jim tútsje wolle dan gau. 120 pagina’s over Friese spreekwoorden en gezegden. ( Friese Pers, ISBN 90 6066 468 X / CIP)Eerbetoon aan de ( begin vorig jaar overleden ) onnavolgbare columnist Ephraim Kishon. Dit is een vrolijk vrijelijke bewerking van zijn column ZILVERKOORTS ( uit de bundel “KIJK MAAR OM, MEVROUW LOT”, met toestemming van De Arbeiderspers )

column      ZILVERKOORTS  ( van een doe-het zilver)

 


Tijdens de tweede hittegolf in 2006 loosde mijn vrouw een diepe zucht en zei: ‘wat een hitte ! Dat herinnert me eraan dat onze petroleumkachel zó door de roest is aangevreten, dat ik wel door de grond zou willen zinken als we bezoek krijgen’. Gewoontegetrouw onthield ik me van commentaar want ieder woord kost je geld onder deze omstandigheden. In plaats daarvan rees bij mij de gedachte, dat dit nu eens een mooie gelegenheid was om mijn vrouw te verrassen: ik zou er wel eens met een kwastje zilververf overheen gaan. In een plaatselijke verfwinkel kocht ik een enorm blik ‘vuurbestendige, uit zuiver aluminium vervaardigde zilververf en een flinke kwast opdat de voortgang van het werk niet zou worden gestuit door gebrek aan technische uitrustingsstukken.

De volgende dag ( het zou alweer 35 graden Celsius worden ) deed ik of ik sliep tot mijn vrouw naar kantoor was gegaan om onze inkomstenbelasting te verdienen.Toen stond ik op, opende het blik, mengde de blinkende, zilveren vloeistof geheel volgens de voorschriften en maakte iets moois van die kachel. De zilverlaag maakte hem als nieuw en verborg roet en vuil volledig. Bescheiden als ik ben, moet ik echter toegeven, dat iedere schooljongen de klus had kunnen klaren, want met deze aluminiumverf kan het gewoon niet misgaan. Ik kan u die verf aanbevelen. Wie er eenmaal mee aan de slag is geweest wil niet meer anders.

     Ik had zoveel plezier in m’n werk, dat ik niet kon wachten met ‘het aanbrengen van de tweede laag tot de eerste is gedroogd’, zoals een of andere bekrompen bureaucraat op het blik had voorgeschreven. Onmiddellijk ging ik er nog een keer met de kwast langs en -voor alle zekerheid -een derde keer. Omdat de knopjes een beetje waren aangeslagen, herstelde ik ook hun zilverkleur weer in de oorspronkelijke toestand, waarna ik als volgt redeneerde: ‘mijn handen zijn toch vuil en het blik is open. Waarom zou ik niet nog even rondkijken? Misschien vind ik nog iets dat een kwastje kan velen.’
     Na een korte rondgang door onze woning, had ik twee deurknoppen, een lekkende keukenkraan en drie aluminium sauspannen zilvergeverfd, benevens de cactuspot, de cactusstekels en een paar kleinigheden als een schoenlepel, een asbak, twee voetenbankjes en de keukentafel. Daarna wilde ik er echt mee ophouden, want ik had het gevoel dat ik bezig was van het ene uiterste in het andere te vallen, maar toen ik de verf van mijn ouwe, trouwe motorfiets zag bladderen kon niets me weerhouden zijn erg fraaie stroomlijnen even aan te zetten. Maar het feit dat ik daarna de ketting onder handen nam, wijst er wel op dat ik toen mijn geestelijk evenwicht aan het verliezen was -natuurlijk door de weersomstandigheden.
     Steeds meer verloor ik de juiste verhoudingen uit het oog, want toen ik zag dat de vloertegels toch al ietwat bespat waren met zilververf, kreeg ik het achteraf gezien misschien wat vreemde idee de eentonigheid van de keukenvloer te verlevendigen met een schaakbord-patroon. Na het schaakbord voltooid te hebben, zei ik tot me zelf: ‘Nu is het mooi geweest.’ Maar voordat ik het wist lag ik weer op de knieën voor die petroleumkachel om hem nog een kwastje te geven. Vervolgens viel ik ten prooi aan de dwanggedachte dat het wel erg onzorgvuldig was om maar twee deurknoppen zilver te verven, waarna ik alle deur-, kast- en raamknoppen in het huis verzilverde. Daarna wierp ik mij gedurende enkele minuten op de schilderijlijsten en bracht een ingrijpende revisie aan op onze reproductie van de Mona Lisa -ik bedoel dat ik voor haar rap een zilver-lamé avondjapon creëerde die haar stompzinnige grijnssmoeltje veel beter deed uitkomen dan in de soepjurk van Da Vinci.

     Terwijl ik de zijkanten van ons radiotoestel ook nog even onder handen nam, constateerde ik dat mijn schoenen tijdens de arbeid bespat waren met zilveren spikkeltjes, hetgeen me op de gedachte bracht ze dan maar egaal zilver te schilderen. Het effect overtrof mijn stoutste verwachtingen: de schoenen schoten letterlijk vuur en het verbaasde me, dat nog nooit iemand op het idee was gekomen om aluminiumschoenen te ontwerpen ( hoewel deze toch zo’n apart accent geven bij een donker pak). Na het verzilveren van de banden van de Oosthoek-encyclopedie, kwam ik tot het besluit definitief te stoppen -maar niet zonder nog eerst even de lampenkappen op te frissen, hetgeen ik staande op een ladder klaarde. (Rare ladder! Ik zou hebben gezworen dat ik op aluminium stond, hoewel ik wist dat het hout was) Ik nam dus ook nog de gloeilampen onder handen.

Toen ik daar op de hoogste tree van de ladder stond, druppelde wat verf op het Perzische tapijt, maar gelukkig bleek het kleed een verrassend vermogen te hebben om zilververf op te nemen, hetgeen als bewijs mag dienen van een behoorlijke vooruitgang van de verf-industrie. Daarna gooide ik al de remmen los. Ik knapte de grote linnenkast op, gaf alle tasjes van mijn vrouw plus een paar stropdassen van mezelf een geheel ander aanzien en veranderde mijn schoonmoeders stola van ordinair konijnenbont in een exquis zilvervosje. Bezweet en dierlijke geluiden uitstotend, waggelde ik de tuin in waar ik een paar gebrekkige boompjes omtoverde tot zilverberken en de eerste zilverhortensia’s creëerde. Op het moment dat ik voor de tweede keer over de zonnewering ging, kwam de postbode eraan. Snel kwastte ik enig zilver op zijn slapen om hem een meer gedistingeerd uiterlijk te geven. Maar de arme man begreep er niets van en zocht krijsend een goed heenkomen -een spoor van aangetekende brieven achterlatend.

Terwijl ik de binnenmuren een aanschijn gaf dat meer in overeenstemming mocht heten met het algemeen karakter van het huis, ging de deur open en kwam mijn vrouw binnen. ‘Pardon meneer’, zei ze, ‘ik ben het verkeerde huis binnengelopen’. Ze draaide zich onmiddellijk om, maar ik kon haar nog juist tegenhouden en maakte haar duidelijk dat ik het was en dat dit allemaal was bedoeld om haar te verrassen. Verrast was ze -maar niet aangenaam. Ze zei dat ze naar een hotel zou gaan, totdat de kantonrechter zich over deze zaak had uitgesproken. Helaas bleek de arme vrouw niet in de gelegenheid haar lijfgoederen mee te nemen, aangezien al haar koffers onverhoeds van zilver bleken te zijn. Ze begon te huilen en met een paar gedurfde meesterstreken schilderde ik haar nageltjes zilver.1. Een Hollander komt bij de huisarts met een splinter in de tong.
“Hoe komt dat?”, vraagt de dokter verbaasd.
“Ik had wat Berenburg gemorst op een ruwe houten tafel.”, verklaart  de Hollander.
2. Opdracht: Lees dit zorgvuldig door om te zien of er een woordje kan worden.
3. Bekbreker uit ca. 1500 n C:
Fjouwer lotter-claer leep-aayen op in finne herne ijn ien nest. 

 Uitgelicht: SEI-SISWIZEN. foto
Van een sei-siswize als “Alle begjin is swier, sei de dief, en de earste kear stiel er in ambyld” *) , staat wat iemand zei tussen de bewering en de uitwerking daarvan in. In het derde deel gebeurt meestal iets of het gezegde in het eerste stuk wordt op een andere, grappige manier aangevuld, onderuitgehaald zoals in:
“Ik ha der neat op tsjin dat it tsjuster is, sei de man, mar dan moat der ek neat bykomme dat men neat sjen kin” *).
 

 


Bedankt voor Uw bezoek en…………….OANT SJEN.

 

 

 

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2006/08/week-2006-31-hoogzomerzotheid-column-zilverkoorts-uitgelicht/

Load more