web analytics

Category: sei-siswizen

ONLINERS 2007-02 SEI-SISWIZEN-SPESJAAL ien, pruttelpotje PEEN / STOOFVLEES.

Marrum (Fryslân) In hûndert hynders ynsletten fan waadwetter: wachtsjend op rêding.  (Een honderdtal paarden ingesloten door wadwater: wachtend op redding.) Tongersdei alve jannewaris De uit Britsum afkomstige fotograaf Laurens Aaij heeft maandag de Zilveren Camera 2006 gewonnen. Aaij maakte de foto eind oktober in het Friese Marrum, waar een kudde paarden door hoog water in de …

Continue reading

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2007/01/onliners-2007-02-sei-siswizen-spesjaal-ien-rondjes-om-de-kerk-pruttelpotje-peen-stoofvlees/

FRYSLÂN – HEITELÂN – HJERSTLÂN – HAIKOELÂN.

ONE-LINERS, SEI-SISWIZEN en de HAIKOE Spreekwoorden vind je bij alle volkeren en ze gaan over vrijwel elk onderwerp. Spreekwoorden zijn van alle tijden. Ze worden doorgegeven van de ene generatie aan de volgende. Het spreekwoord bevat vaak een belangrijke boodschap en heeft daarom eeuwigheidswaarde. Altijd is een spreekwoord kort, krachtig en gemakkelijk te onthouden. Maar …

Continue reading

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2006/10/fryslan-heitelan-hjerstlan-haikoelan/

Weekblog 2006-40. GRATIS SPREEKWOORDEN: Over bijna ALLES, bijna NIETS en iets daartussen.

93. Mar hy byt like goed as tweintich oare, sei it âld wyfke en se  hie noch mar ien tosk. 92. Dy’t alle potten en pannen beslikje wol, kriget op it lêst splinters yn ‘e tonge. 91. In Fries jout earst dan belies, as er yn it hert rekke is. Babbelegoegje  90. In lyts fjurke, …

Continue reading

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2006/10/weekblog-2006-40-gratis-spreekwoorden-over-bijna-alles-bijna-niets-en-iets-daartussen/

Week 2006-31: HOOGZOMERZOTHEID, column ZILVERKOORTS, uitgelicht.

    49. ‘In bêst middel foar de mûzen’, sei de boer, doe stiek er syn skuorre yn ‘e brân. 48. ‘ It komt fansels werom,’ sei de boer, doe liet er syn baarch in stik spek frette. 47. ‘Smoke jo skiep?…….Nee?……O, dân stiet jo hok yn ‘e brân. 46. ‘Alle bytsjes helpe’, sei de man en hy pisse …

Continue reading

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2006/08/week-2006-31-hoogzomerzotheid-column-zilverkoorts-uitgelicht/

Week 2006-29: MINDER MOOIE WOORDEN.

  40.  ‘De wierheid is hurd’, sei de man en hy sloech syn wiif mei de bibel op ‘e kop. 39.  ‘Ik sjoch op gjin hûndertsje’, sei de man, en seach yn it lege jildkistke.  38.  Alle ynkommelingen binne gjin oerkommelingen.  37.  Men moat net alle aaien ûnder ien hin lizze.  36.  ‘Ik sil’, sei …

Continue reading

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2006/07/week-2006-29-minder-mooie-woorden-column-zware-jongens/

Load more