web analytics

Category: i-Poetry

jan 03

My little boat and me (tanka)

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/01/my-little-boat-and-me-tanka/

jan 01

KOUDE WIND

Zie ook deze website  >>  gedeeldegedichten.nl

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/01/koude-wind/

dec 17

Geluk (HaikuHank)

                                                    Zie ook de website >> gedeeldegedichten.nl                                                 …

Continue reading

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/12/kassagedicht-geluk/

dec 17

Internetgedicht-winter

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/12/kassabongedicht/

nov 19

Beeldgedichten Friesland

Mei it projekt ‘Dichter fan Fryslân’ wol de provinsje Fryslân mear omtinken freegje foar de keunstform poëzij. Hjir komme inkele foarbylden fan FOTOFERSEN: koarte, tagonklike poëzij fan de webside FAN van FRIESLAND.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/11/beeldgedichten-friesland/

nov 13

Fryslân: driemaal taal is leerrecht ( herfst-haiku 06 )

It rûzereauntsjen fan de beammen yn myn tún: de hjerst komt der oan. Het ritselruisen van de bomen in mijn tuin: de herfst in aantocht. Restling of rune leaves of the trees in my garden: autumn ’s approaching.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/11/driemaal-taal-is-leerrecht-herfst-04/

nov 10

HJERST (herfst) is……….

No stjert de simmer….de deade blêden falle.  Aanst in keale beam — Mei it deade blêd flodderet in moskje mei, sjit fuort wer omheech —- Beam, keal en neaken. It lêste bledsje ôfskuord troch de winterwyn — It jûnsljocht dôvet. Twirjend risselet de wyn troch it toarre blêd — Witewolkejacht. Blêden dûnsje op ’t hôfke, …

Continue reading

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/11/hjerst-herfst-is/

nov 06

FRIESLAND…..PUUR POËZIE: een serie drietaligheid uit en over Fryslân (20/30)

  Friesland….puur poëzie.  Deze serie wordt mede mogelijk gemaakt door de Provinsje Fryslân en gebracht in het kader van het onderdeel LÂN FAN TAAL uit het programma van LF2018 (Leeuwarden-Friesland, Culturele Hoofdstad van Europa 2018).  Friesland…..puur poëzie   Idee, gedichten, lay-out en uitvoering: Henk Veenstra. Wil je meer DRIETALIGE gedichten lezen? Kijk dan eens op www.gedeeldegedichten.nl …

Continue reading

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/11/friesland-puur-poezie-een-serie-drietaligheid-uit-en-over-fryslan-2030/

okt 31

Buigend voor de buien (klankbeeldgedicht)

KLIK HIER (Piano-Tweet van Joost Brands).

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/10/buigend-voor-de-buien-beeldgedicht/

okt 26

Fryslân: driemaal taal is leerrecht (herfst-haiku 04)

1 No stjert de simmer….de deade blêden falle, aanst in keale beam. 2 Buiten sterft de zomer, de dode blaadjes vallen, straks een kale boom. 3 The summer is dying…The dry dead leaves are falling, down the naked trees.  

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/10/fryslan-driemaal-taal-is-leerrecht-herfst-haiku-04/

okt 22

Fryslân: driemaal taal is leerrecht (herfst-haiku 03)

  It grien is ferflein, ‘t blêd kleuret fan read ny giel, bûcht  brún nei d’ierde. Het groen vervlogen, ‘t blad kleurt nog van rood naar geel, buigt bruin naar d’aarde. The green hue is past, leaves fade from red to yellow, bow down brown to earth.   De regel(s) hierboven kun je selecteren, kopiëren en delen met iemand …

Continue reading

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/10/fryslan-driemaal-taal-is-leerrecht-03/

okt 22

Fryslân: driemaal taal is leerrecht (herfst-haiku 02)

  It jûnsljocht dôvet. Twirjend risselet de wyn  troch it toarre blêd. Het avondlicht dooft. Wervelend ritselt de wind door het dorre blad. The ev’ning light fades, the whirling wind rustling swirls  through the cork dry leaves.   

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/10/driemaal-taal-is-leerrecht-herfst-haiku/

Load more