Category: Klankbeeldgedicht

mrt 11

Maityd yn Fryslân (klankbeeldgedicht)

  Komponear HJIR dyn boskfûgelmeldij     

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/03/maitiid-yn-fryslan-klankbeeldgedicht/

jan 30

Friesland…..Pure Poëzie

Twintig beeldgedichten in het Frysk, Nederlands en Engels uit en over Friesland tref je met deze superlink >     Friesland….puur poëzie.    

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/01/friesland-pure-poezie/

jan 03

My little boat and me (tanka)

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/01/my-little-boat-and-me-tanka/

nov 19

Beeldgedichten Friesland

Mei it projekt ‘Dichter fan Fryslân’ wol de provinsje Fryslân mear omtinken freegje foar de keunstform poëzij. Hjir komme inkele foarbylden fan FOTOFERSEN: koarte, tagonklike poëzij fan de webside FAN van FRIESLAND.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/11/beeldgedichten-friesland/

aug 30

SEE (fotofers fan Tsjits Peanstra)

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/08/see-fotofers-fan-tsjits-peanstra/

mei 30

FRIESLAND, puur POËZIE: een serie drietaligheid uit en over FRIESLAND 6/30.

  Deze serie wordt mede mogelijk gemaakt door de Provinsje Fryslân en gebracht in het kader van het onderdeel LÂN FAN TAAL uit het programma van LF2018 (Leeuwarden-Friesland, Culturele Hoofdstad van Europa 2018).        Idee, gedichten, lay-out en uitvoering: Henk Veenstra.  

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/05/31982/

mrt 31

Verbeelde poëzie uit en over Fryslân.

Suggestje út LF2018-ûnderdiel Lân fan Talen: Exposysje Visual Poetry. De kombinaasje fan tekst en byld krijt noch te min omtinken yn de Fryske kultuerskiednis! Dêr wurdt gau in ein oan makke mei in grutte útstalling oer Fryske eksperimintele en fisuele poëzy yn in Europeesk perspektyf. Der is ek omtinken foar moderne Fryske skriuwers en keunstners dy’t yn …

Continue reading

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/03/30816/

mrt 26

AVONDSCHEMERING (beeldgedicht)

 

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/03/avondschemering-beeldgedicht/

mrt 26

Huis van stilte ( klik en deel poëzie van Tsjits Peanstra)

Google voor het Frysk.   http://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=pean002 Het monument op de DAM van Dr88 toont het tweetalige gedicht van Harmen Wind. Of een HALF gedicht als de helft is afgedekt. Voor de tweede stad van Friesland is één half vers wel bijzonder mager. Daarom pleit ik voor meer poëzie in de openbare ruimte van sMallingerland, ooit …

Continue reading

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/03/huis-van-stilte-poezie-van-tsjits-peanstra/

mrt 26

* * * talenTuin * * *

Een belangrijk onderdeel van het jaar-evenement LF2018 (Leeuwarden, Culturele Hoofdstad van Europa) is het project Lân fan Taal. Daarvoor werd in het centrum van de Friese hoofdstad een TAAL-EXPO gebouwd. En diverse paviljoens in de Prinsentuin. Hier de eigen-zinnige een podium, waar jij je eigen poëzie- talent  kunt laten planten en bewonderen.  Sinds een jaar …

Continue reading

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/03/tuin-van-talen/

feb 21

KLANKBEELDGEDICHTEN uit FRIESLAND

http://bit.ly/2kU4wyr  MAXI-COLLECTIE om uit te delen. Om alvast in stemming te komen:KLIK HIER (Piano-Tweet 239 van Joost Brands).

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/02/klankbeeldgedichten-uit-friesland/

dec 12

KLANKBEELDGEDICHT WINTERDEIS

KLIK HIER   Vers: Sigrid Kingma Versfotocompositie: Henk Veenstra Versklanken: Joost Brands

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2016/12/klankbeeldgedicht-winterdeis/

Load more