Category Archive: FRYSLÂN-POËZY

Nov 19

Beeldgedichten Friesland

Mei it projekt ‘Dichter fan Fryslân’ wol de provinsje Fryslân mear omtinken freegje foar de keunstform poëzij. Hjir komme inkele foarbylden fan FOTOFERSEN: koarte, tagonklike poëzij fan de webside FAN van FRIESLAND. ——————————————————————————————————————————————–

Permanent link to this article: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/11/beeldgedichten-friesland/

Nov 10

HJERST (herfst) is……….

Permanent link to this article: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/11/hjerst-herfst-is/

Nov 06

FRIESLAND…..PUUR POËZIE: een serie drietaligheid uit en over Fryslân (20/30)

     Deze serie wordt mede mogelijk gemaakt door de Provinsje Fryslân en gebracht in het kader van het onderdeel LÂN FAN TAAL uit het programma van LF2018 (Leeuwarden-Friesland, Culturele Hoofdstad van Europa 2018).  Friesland…..puur poëzie   Idee, gedichten, lay-out en uitvoering: Henk Veenstra.    

Permanent link to this article: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/11/friesland-puur-poezie-een-serie-drietaligheid-uit-en-over-fryslan-2030/

Oct 26

Fryslân: driemaal taal is leerrecht (herfst-haiku 04)

No stjert de simmer….de deade blêden falle, aanst in keale beam. Buiten sterft de zomer, de dode blaadjes vallen, straks een kale boom. The summer is dying…The dry dead leaves are falling, down the naked trees.

Permanent link to this article: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/10/fryslan-driemaal-taal-is-leerrecht-herfst-haiku-04/

Oct 22

Fryslân: driemaal taal is leerrecht (herfst-haiku 03)

  It grien is ferflein, ‘t blêd kleuret fan read ny giel, bûcht  brún nei d’ierde. Het groen vervlogen, ‘t blad kleurt nog van rood naar geel, buigt bruin naar d’aarde. The green hue is past, leaves fade from red to yellow, bow down brown to earth.   De regel(s) hierboven kun je selecteren, kopiëren en delen met iemand …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/10/fryslan-driemaal-taal-is-leerrecht-03/

Oct 22

Fryslân: driemaal taal is leerrecht (herfst-haiku 02)

  It jûnsljocht dôvet. Twirjend risselet de wyn  troch it toarre blêd. Het avondlicht dooft. Wervelend ritselt de wind door het dorre blad. The ev’ning light fades, the whirling wind rustling swirls  through the cork dry leaves.   

Permanent link to this article: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/10/driemaal-taal-is-leerrecht-herfst-haiku/

Oct 22

Fryslân: driemaal taal is leerrecht (herfst-haiku 01)

  Beam, keal en neaken. It lêste bledsje ôfskuord troch de winterwyn. De boom, kaal en naakt. Het laatste blaadje afgerukt door de winterwind. Tree, bare and naked. The last leaf torn asunder by the winterwind.    De regel(s) hierboven kun je selecteren, kopiëren en delen met iemand door te plakken in een e-mail.

Permanent link to this article: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/10/driemaal-taal-is-leerrecht/

Oct 19

FRIESLAND…..PUUR POËZIE: een serie drietaligheid uit en over Fryslân (19/30)

  Deze serie wordt mede mogelijk gemaakt door de Provinsje Fryslân en gebracht in het kader van het onderdeel LÂN FAN TAAL uit het programma van LF2018 (Leeuwarden-Friesland, Culturele Hoofdstad van Europa 2018).  Friesland…..puur poëzie   Idee, gedichten, lay-out en uitvoering: Henk Veenstra.  

Permanent link to this article: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/10/friesland-puur-poezie-2/

Oct 06

Friesland…puur poëzie: een serie drietaligheid uit en over Fryslân (18/30)

    Deze serie wordt mede mogelijk gemaakt door de Provinsje Fryslân en gebracht in het kader van het onderdeel LÂN FAN TAAL uit het programma van LF2018 (Leeuwarden-Friesland, Culturele Hoofdstad van Europa 2018).  Friesland…..puur poëzie   Idee, gedichten, lay-out en uitvoering: Henk Veenstra.    

Permanent link to this article: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/10/frieslandpuur-poezie-een-serie-drietaligheid-uit-en-over-fryslan-1830/

Oct 02

Friesland…puur poëzie: een serie drietaligheid uit en over Fryslân (17/30)

Deze serie wordt mede mogelijk gemaakt door de Provinsje Fryslân en gebracht in het kader van het onderdeel LÂN FAN TAAL uit het programma van LF2018 (Leeuwarden-Friesland, Culturele Hoofdstad van Europa 2018).    Friesland…..puur poëzie   Idee, gedichten, lay-out en uitvoering: Henk Veenstra.  

Permanent link to this article: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/10/frieslandpuur-poezie-een-serie-drietaligheid-uit-en-over-fryslan-1730/

Sep 29

Ode to the onion – Oade oan de sipel.

  Ode To The Onion  by Pablo Neruda.  Onion                                                                                              …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/09/ode-to-the-onion-oade-oan-de-sipel/

Sep 28

Friesland…puur poëzie: een serie drietaligheid uit en over Fryslân (16/30)

Deze serie wordt mede mogelijk gemaakt door de Provinsje Fryslân en gebracht in het kader van het onderdeel LÂN FAN TAAL uit het programma van LF2018 (Leeuwarden-Friesland, Culturele Hoofdstad van Europa 2018).  Friesland…..puur poëzie   Idee, gedichten, lay-out en uitvoering: Henk Veenstra.

Permanent link to this article: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/09/frieslandpuur-poezie-een-serie-drietaligheid-uit-en-over-fryslan-1630/

Older posts «