web analytics

MAAND- MEI -AGENDA LF2018

De meeste manifestaties van LF2018 moeten nog komen, maar de promotie-machine draait. Zo werd er een JAARKRANT bezorgd met daarin het programma-overzicht, dus nog steeds geen handige, altijd en overal toegankelijke DAG-of MAANDAGENDA voor de 6 blockbusters, 70 hoofdprojecten en honderden lokale initiatieven.

Maar hier, op deze website www.fanvanfryslan.nl vind je alvast  deze aanvulbare MAAND-AGENDA -VVV (Voor Verbetering Vatbaar).

 

                                                    het hele jaar                                        

2018  Permanent toegankelijk op deze site: Friesland….puur poëzie.

2018  Gedichten in DRIE talen van levende dichters (POËZIEVANU) >                   www.gedeeldegedichten.nl

2018  Permanent toegankelijk op www.gedeeldegedichten.nl  deelbare poëzie út Fryslân.    >> GEDICHTENDELER

2018  De Reis. Keunstwurk, keunst út de mienskip. Hiel Fryslân. Info: http://bit.ly/2xT0OzC

2018 Waterbar , WaterConnecting 2018 Hiel Fryslân, ferskate aktiviteiten. Info:  http://bit.ly/2hOezt2

2018  VHDG Hiel Fryslân,  EXPOSITIES  Info:  http://bit.ly/

 

Langlopende activiteiten in 2018

07/01– 26/11 In het onderdeel UNDER DE TOER zijn in 32 kerken 32 bijzondere verhalen te beluisteren. 

08/01-31/12  expositie PRINTKUNST van kunstenaars uit heel Europa bij Tresoar Leeuwarden.

25/01-03/09  KENING FAN ‘E GREIDE : Leeuwarden, Het Grote Grutto Theater, expositie in Natuurmuseum Fryslân.

26/01-07/01/2019 PHANTOM LIMB (Art Beyond Escher) Expositie Fries Museum.   info >  http://bit.ly/2y0eLtu

24/2 t/m 10/6  GIORGIO MORANDI EN BOLOGNA Expositie Museum Belvédère Oranjewoud.    Info:       2018.nl/giorgiomorandi

24/02– 24/12  Drie exposities rond Jan Loman. Beetsterzwaag, kunstruimte Wagemans. Info wagemans@kunstruimte.nl

1.Van Mondriaan tot Werkman      2. Loman en het Wad     3. Loman… drukken, collages.

—————————————————————————————————————————————

26/03-29/10 LIWWADDERS  Lân fan taal Leeuwarden Info 2018.nl/lanfantaal

30/03-29/10  TALETÚN  & TALENPAVILJOEN  Talenfestival Prinsentuin te Leeuwarden\. Info: 2018.nl/lanfantaal

31/03-01/10 HONEYSUCKLE BLUE(S) GARDEN, Blokhuispoort Leeuwarden. Info 2018.nl/farmofthe world.

 

—-———>Langlopende activiteiten    april 2018 <——————–

 

Sculptuur, vanaf april  ORATORIO-Silence of the bees. Buitenpost, Kruidhof. Info: 2018.nl/silence of the bees.

april t/m september: ONTWAKEND LANDSCHAP. Beleving, geheel Friesland. Info: 2018.nl/keningfanegreide

01/04 t/m 25 november: PLACES OF HOPE, Expositie, Kanselarij-Leeuwarden. Info: 2018.nl/placesofhope 

Workshop NATURAL COLOURS 10/04-september, 3e donderdag van de maand Hûns, De Kreake Info: 2018.nl/farmofthe world

Expositie HAREN IN DE WIND 13/04-oktober. Langezwaag   Info: 2018.nl/underdetoer

Verhalen WERELDBURGERS VAN DE VOORSTREEK  16/06-25/06 Terschelling/Oerol  Info: 2018.nl/wereldburgersvandevoorstreek

Natuur GEWASSEN VELD 20/04-21/09 rond Oudebildtdijk Info: 2018.nl/potatoesgowild

Expositie KIND VAN MONDRIAAN Siep van den Berg 22/04 -09/07 Drachten, museum . Info 2018.nl/dadaindr8888

Lezing FOOD FOR THOUGHT, derde donderdag van de maand 26/04 –oktober. Hûns, De Kereake. Info: 2018.nl/farmoftheworld

Expositie MUST ES KIEKE, 26/04-oktober, Leeuwarden, Hostorisch Centrum    info 2018.nl/mienskip

Expositie ESCHER OP REIS 28/04-29/10. Leeuwarden, Fries Museum. Info 2018.nl/escheropreis   en/of https://bit.ly/2H9Dn6R

Landschapskunst HET WAD ROEPT, 30/04-01/10 Leeuwarden. Info 2018.nl/senseofplace

Landschapskunst NATUURMONUMENTEN, 30/04-01/10 Schiermonnikoog. Info 2018.nl/senseofplace

Landschapskunst ZEE VAN TERRASSEN, 30/04-01/10 VLIELAND. Info 2018.nl/senseo fplace

 

Beleving: ONTWAKEND LANDSCHAP: kunstwandelroute-Akkrum 01/04-01/11  Info: 2018.nl/keningfanegreide  

Expositie PLACES OF HOPE 04/04-26/11 Leeuwarden-Kanselarij. Info 2018.nl/placesofhope

Rondleiding FARM TO TABLE 05/04-01/10 Hûns, 1e donderdag v/d maand. Info 2018.nl/farmoftheworld

MultiMedia  OLDEHOVE-PROJECTIE  vanaf 13/04  Leeuwarden.  Info: 2018.nl/lanfantaal

Fiets-verhalentocht Expeditie Oerpolder  v/a 21/04 Workum  info 2018.nl/mienskip

—————> Langlopend v/a  MEI 2018  <—– ————

Muziek: NEVER ENDING ORCHESTRA, vanaf mei, geheel Friesland Info: 2018.nl/neo

Beleving: BELEEFROUTES vanaf mei, geheel Fryslân. Info 2018.nl/waterconnecting2018

01/05-01/10 DOBBEPAARDEN Marum, sense if place

01/05-01/10 Camera Batavia  bij Wierum sense of place

 

Ambacht:  BORDUURLINT VOOR DE VREDE 02/05– 07/01/2019 Leeuwarden.   info 2018.nl/mienskip

————————–

Expositie BJUSTERFERSKAAT 09/05– 28/10 Leeuwarden, de Kanselarij. info 2018.nl/mienskip

Expositie THE COLOURFIELD PERFORMANCE. 15/05-01/10 Sloten Info 2018.nl/colourfieldperformance

Muziektheater SINT VITUS PASSIE 18/05-28/05 Wetsens, St. Vituskerk. Info 2018.nl/underde toer P19

Theater 25/05 -04/06 Ryptsjerk. Info 2018.nl/lanfantaal

Tentoonstelling Ruurd Wiersma Experience 25/05-10/09 Burdaard. Info 2018.nl/ mienskip

 

juni 2018


Circustheater FINESTRA APERTA  01/06-02/07 Gastereiland Info 2018.nl/finestraaprta

Landschapskunst DE MANNEN VAN HOLWERD  06/06-01/12 Holwerd Info 2018,nl/senseof place

Klassieke muziek ORANJEWOUD-FESTIVAL 01/06-11/06 Oranjewoud Info 2018.nl/oranjewoudfestival 

Beeldende kunst SUBTERANEAN MATTER 01/06-16/06 Leeuwarden/Malta Info 2018.nl/valletta

Tentoonstelling MENNO SIMONS GROEN  01/06-01/09 Witmarsum Info 2018.nl/mienskip

Expositie MADE IN HOLLAND 02/06 -01/07 Leeuwarden Info 2018.nl/madeinholland

Tentoonstelling PETER REGOUT 02/06-27/08 Jislum Info 2018.nl/mienskip

Theater WAT ZAG DE LEMSTER TOER ? 07/07 Lemmer Info 2018.nl/underde toer

Multidisciplinair Tatto & Ceramics 02/06-29/10 Leeuwarden Info 2018.nl/mienskip

Muzikaal theater GABE SKROAR 05/06-24/06 Grou Info 2018.nl/mienskip

Lezing DICHTER BIJ DE BIJ 07/06 Buitenpost Info 2018.nl/ silenceofthebees

Tentoonstelling TINCO LYCKLAMA A NIJEHOLT 08/06-10/09 Beetsterzwaag Info 2018.nl/mienskip

Info op deze site >  http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/06/hoe-heette-deze-friese-edelman/

 

26 O

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/12/week-agenda-lf2018/