«

»

Nov 19

Print this Bericht

Beeldgedichten Friesland

Mei it projekt ‘Dichter fan Fryslân’ wol de provinsje Fryslân mear omtinken freegje foar de keunstform poëzij. Hjir komme inkele foarbylden fan FOTOFERSEN: koarte, tagonklike poëzij fan de webside FAN van FRIESLAND.

Permanent link to this article: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/11/beeldgedichten-friesland/