web analytics

Fryske NammeWizer

De UITLEG vind je hier >  Een mooie VOORNAAM

 

/ wolf =WOLF / vriend=WIN / heersen=WOLD / waar= WAR / weren,verdedigen =WER(IN) / vrouw= WIF / gewijd, heilig= WIH / kracht =THRUDH / geliefd =TRAUT / kracht, sterkte =TRUD / knecht van God =SKALK / rijk, machtig= RIK / raaf=RAVEN-RAM-RAAF / raad,advies =RA(A)D / grond, erfbezit=OL-UL / dapper, heersen=NAND / voogd= MUND / nakomeling, zoon= LEF / land = / moeras =MOAR / geest, gemoed= MO(E)D / vermaard, beroemd =MAR, MER / man=MAN / erfgenaam =LIUF / slang= LIND / dokter,tovenaar= LAKI / groot, machtig= IRMIN / heersen =HOLD / sterk, dapper=HARD-HART / leger =HAR / helm, bescherming=HELM / speer=GER / strijd=GUND-GOND / greep=GREP / omsloten ruimte=GARD-GERD-GREP / vrede=FRID-FRIDU-FRED / speerpunt v/h leger=BROTHAR / bescherming=BRICH / tovenares=DRUDE / blinkend,schitterend=BRECHT / vlammend zwaard=BRAND-BRANT….vrede=FRED-FRID- FRIDU….dapper,moedig=BOLD / glanzend,schitterend=BE(H)RT / beer-BERN-BARN / dapper,moedig=BALD(E) / strijd=BADU

goede afstamming=AD / edel =ADEL- ADAL / zwaard= AGI(L) / volwassen =ALD / elf, natuurgeest=ALBE- ALF / inspanning in de strijd =AMEL / strijdlustig =AND / god-,goed =ANS-ASEN / arend =ARN(E) / speer essenhout =ESK-ASK / strijd =BADU-BAU / driest,moedig =BALD(E)-BOLD / rechtsgebied =BAN / eer =BERN-BARN / boog = / schitterend =BE(H)RT-BRECHT / beer =BERN / bliksemstraal= BLIKA / bloem, mooi= / held =BOAI / gebod=BOD(E) / dapper, moedig =BOLD / bruin =BRUN / borstpantser =BRUNJO / buurman, landman =BUR / burcht, bescherming =BURG / daad,werk =DAAD….dag =DAG / geest, gedachte=DANK / held =DEGIN / volk DIET-TIE-TEA / kostbaar,voortreffelijk =DIURE / goede afstamming =ED / =EE / eer, roem =EER / alleen =EIN / vrije man, edelman =ERL / edel =ETHEL / zwijn =EVER / vale kleur =FALA / volk =FOLK / eerste =FORMA / dapper….vooraanstaand =FRAMA / vrede=FRID- FRIDU- FRED / Fries =FRIES / Vrede, omheinen =FRITHU….verstandig, wijs =FROD(E)-FROED / voorname vrouw =FROUWA-FROU / wagend =FUNS / genoot =GADE-GAAD / lanspunt =GADU / levenslustig =GAL / toverstaf =GAND / tak =GARD(E) / behorend tot de Goten =GAUT / vrijgevig =GEB….geven, gastvrij zijn =GEB(H)AN / waarde =GELD / van voorname ouders =GISAL / kleine speer =GESEL- GISIL / goed=GO(E) / , hongerig =GRAD(IG) / grijs =GRAU(W) / boos,woede =GRYM(E)-GRIM / havik =HABUK / strijd =HILD-HADU-HADE / heg, omheinde ruimte =HAGA / heil,gezondheid =HEIL-HAIL / held, krijgsman) =HALD / hand =HAND / erf, woonplaats =HEIM / strijd =HELD / sterk, dapper =HARD / leger=HERI-HERE-HER / hoog verheven=HOIO / helm, bescherming =HELM / raaf =HRFN-HREMN-HRAVA- HRABAN / roem =HRED-HROD-HROM / geheugen, heugenis =HUG / trouw, toegenegen= HOLD-HULD / berenjong, bruin =HUN / werkzaam, vlijtig =IED-ID / groot, machtig =IRMIN….ijzeren wapen =ISER(N)….boog taxushout =IV-IWA….geslacht, stam =KUN(I)….genadig =LEWI-LEWA….lief =LEAF-LIAF….volk, lieden =LIUD….beroemd =LUD-LOD….vlam =LÔGE-LOGA….verzamelplaats =MADAL ….kan, van ww. kunnen =MEI-MAGAN….grensland, mark =MARK….gerechtsplaats =MATHLA….kracht, macht =MEGIN….geest, gemoed =MO(E)D….donker, moeras =MOAR….gedachte =MOM….voogd =MUND….beresterk of – moedig =NAND- NARD….nijd,woede=NID….erfbezit=OD(EL)….volwassen=OLD….wolf=(W)OLF….wapenpunt =ORT….raad, advies =RED-RA(A)D….raad, besluit =REG(IN)-RAGIN….schildrand =RAND….rijden =RIDAN….rijk, machtig =RIK….roem =ROD-ROM….strijd, rechtszaak =SAKE….woonplaats,….donker =SAL….de, het ware =SAND….Saks SAS….zege, overwinning =SIG(I)….overwinningsvreugde =SIGITET….reis, weg =SI(N)D….smid =SMIODO-SMEDE….stok, steun =STAF….stenen wapen =STEN….zwaan =SWAN….in sterke mate =SWIID-SWITH-SWIND / volk =THIAD / krijgsvolk =VOLK / slagveld =WAL / heersen =WALT-WALD / nieuwelingen =WAL(H) / ,behoeden =WAR(IN) / wachter,beschermer =WAR(D) / wil =WEL / waardig =WERT(H) / strijd =WID-WIG(H) / wijd, ver =WIDHA / woud, bos =WITU-WIDU / strijd =WIG / wil, wens WIL(JA) / wijs =WIS / goed =WISU /


Je kunt een tweedelige naam van oud-Germaanse afstamming samen-stellen door een voorste naamstam te kiezen uit de onderste, van rechts naar links lopende rij. En die naamstam dan te koppelen aan een achterste voornaamstam uit de bovenste, van links naar rechts lopende rij.
MEER INFO VIND JE HIER > http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/friese-voornamen-2/acht-collecties-voornamen/

© Concept, ontwikkeling en fixering: Hendrik Veenstra-Drachten.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/01/fryske-nammewizer/