web analytics

21 februari 2016 archive

De stoarm ( liet fan Weima & vd Werf )

I am a thinker, I am a master in my job Ik bin in tinker, ik bin in master yn myn fak  Ik ben een denker, ik ben een meester in mijn vak   –Look out the window, sit on the window-sill Sjoch út it finster, ik sit op ‘t  finsterbank Ik kijk uit het …

Continue reading

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2016/02/de-stoarm/