web analytics

4 februari 2015 archive

Fryske Sprekwurden & Sei-Siswizen – 04/30

LOOC-Frysk Listen to Femke:                                                               Elke spreuktegel uit deze bijdrage en uit de > Diashow Friese tegelspreuken. < kun je naar een e-mail slepen en …

Continue reading

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/02/fryske-sprekwurden-sei-siswizen-spreuktegels/