web analytics

VOORNAAM-GENERATOR, betekenissen, deel 2.

foto

 

 

 

 

Baby Naamgenerator

HRABAN –  (raaf)
HRAVA-     (raaf)
HRED-       (roem)
HREFN –    (raaf)
HREMN-     raaf)
HROD-      (ook hroth-. roem)
HROM-      (roem)
HUG –        (verstand, denkende geest)
HULD –      (trouw, toegenegen)
HUN –        (berenjong, bruin)
ID-            (werkzaamheid)
-IRMIN –    (groot, machtig)
ISER(N) –  (ijzeren wapen)
Iwa-         (ook iv, boog van taxushout)
KOEN –     (ervaren, bekwaam)
KUN(I) –    (geslacht, stam)
-LAKI        (dokter,tovenaar)
-LAND       (land)
-LEF         (nakomeling, zoon)
LEWA-      (ook lewi-, genadig)
LIAF-        (lief)
-LIND       (schild van lindehout, slang)
LIUD –      (volk, lieden)
-LIUF       (erfgenaam)
LOD –       (beroemd)
LOGA –     (vlam)
MADAL-    (verzamelplaats)
MAGAN-   (kan, van ww. kunnen)
MARK-      (grensland, mark)
MATHLA-  (gerechtsplaats)
MEGIN-    (kracht, macht)
MEI-         (kan, van ww. kunnen)
-MER        (beroemd) –
MO(E)D –  (geest, -ge-moed)
-MOAR-    (donker, moeras)
MOM-       (gedachte)
-MUND-    (voogd)
-NAND      (dapper, heersen)
NARD –     (beresterk of -moedig)
NID –        (toorn, woede)
OD(EL) –   (erfbezit)
-OL          (ook -ul. grond, erfbezit)
OLD-        (volwassen) –
OLF          (wolf)
ORT-         (wapenpunt)
-RA(A)D –  (raad, advies)
RAGIN –    (raad, besluit)
RAND-      (schildrand)
-RAVEN    (ook -ram. -raaf)
RED-        (raad)
REGI(N)-     (raad)
RIDAN –      (rijden)
-RIK-          (rijk, machtig)
ROD –         (roem)
ROM-          (roem)
SAKE-         (strijd, rechtzaak)
SAL-            (woonplaats, donker)
SAND –        (de, het ware)
SAS –          (Saks)
SIG(I) –       (zege, overwinning)
SIGITET-     (overwinningsvreugde)
SIND –        (reis, weg)
-SKALK       (knecht van God)
SMEDE-      (smid)
SMIDO-      (smid)
STAF-         (stok, steun)
STEN-         (stenen wapen)
SWAN-        (zwaan)
SWIND-       (sterk, geweldig)
SWITH –      (in sterke mate)
THIAD –       (volk)
-THRUDH    (kracht)
-TRAUT       (geliefd)
-TRUD         (kracht, sterkte)
VOLK-         (krijgsvolk)
WAL-          (slagveld) –
WALD –       (ook walt. heersen)
WALHA-      (vreemde)
-WAR          (waar)
-WAR(D)-    (wachter,beschermer)
WAR(IN) –   (beschermen, behoeden)
WEL –         (wil)
-WER(IN)    (weren, verdedigen)
WERT(H)-   (waardig)
WICH –       (strijd)
WID-          (wijd)
WIDHA-      (wijd, ver)
WIDU-        (ook -witu. woud, bos)
-WIF           (vrouw)
WIG –         (strijd)
-WIH          (gewijd, heilig)
WIL(JA)-     (wil, wens)
-WIN          (vriend)
WIS-          (wijs)
WISU –       (goed)
-WOLD       (heersen)
-WOLF-      (wolf)

 

Naamstammen, betekenis, deel 1.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/05/voornaam-generator-betekenissen-deel-2/