web analytics

Terug naar Leeuwarden 2018

Agenda Evenementen voor Leeuwarden-Friesland-2018.

+ Maand-agenda LF2018, APRIL

2018.nl

Leeuwarden-Fryslân 2018 richtte zich met zes blockbusters en 70 hoofdprojecten en honderden lokale culturele initiatieven naar Europees niveau. De evenementen vonden plaats in de hele provincie Fryslân. Met als cultureel hart de binnenstad van Leeuwarden, waar anno 2018 op 7 dagen in de week met 24 uur per dag diverse activiteiten plaatsvonden.

Eind 2014: In de aanloop naar 2018 werden al allerlei meer of minder culturele activiteiten worden bedacht en ontplooid.

April 2017: Zonder een nog in te stellen garantiefonds konden een vijftal grote producties van LF2018 niet of hooguit in uitgeklede vorm doorgaan. Het ging om de opera Aïda en het spektakelstuk Stormruiter van de stichting Faderpaard.

Vooruitlopend op al het moois dat zou komen, kwam er in februari 2015 een “verbeterd” logo uit de CH2018-denktank. Hierboven een latere schets van Jan Wiersma voor een LWD2018-vlag of mouw-embleem. Voorlopig piekerde de CH2018-kroe er nog over welke van de 41 grote evenementen van concept naar uitvoering konden worden gebracht. Eind maart 2016 knopen moesten worden door-gehakt: welke grote projecten gaan wél door en welke worden niet ondersteund ? En welke van de meer dan 1200 overige ideeën kunnen worden gesponsord?

De hamvraag was: WORDT ONS PROJECT GESPONSORD ALS HET DOORGAAT of GAAT ONS PROJECT DOOR ALS HET WORDT GESPONSORD?

Hieronder mijn bedenkingen m.b.t. het vernieuwde logo (nog steeds chagrijnig van aard) :

 Plagiaat ?

Februari 2015: De campagnenaam werd gewijzigd in LF2018 (Ljouwert-Fryslân-2018 ofwel Leeuwarden-Friesland 2018 ofwel Leeuwarden-Friesland-Holland -Europa 2018).

Om dit culturele jaar vorm te geven, de toppie-down-doelen te bereiken en de programmering te realiseren, werd  Lwd2018 opgericht: de uitvoeringsorganisatie verantwoordelijk voor de realisatie naar de voornemens uit het bidbook (biedboek).

De missie van Lwd2018 was:

Het versterken van de economische, sociale, ecologische en (last but not least) de culturele structuur van Leeuwarden, Friesland en het Waddengebied door het benutten van de kracht van Mienskip (gemeenschapszin).

De visie:

Cultuur brengt mensen bij elkaar en cultuur kan- als vliegwiel voor innovatie- een ander perspectief op de werkelijkheid bieden .

Het programma van LFCHE-2018

Leeuwarden-Fryslân Europa’s Culturele Hoofdstad in 2018 zal bestaan uit een breed aanbod van evenementen welke bijdragen aan de sociale, ecologische en/of culturele structuur. De “events” werden verdeeld in drie hoofdprogramma’s (40 events) en twee open programma’s  (honderd tot tweehonderd events en sites).

Hoofd programma

Het hoofdprogramma, met de Fryske Mienskip als kompas, voorzag in drie belangrijke thematische domeinen die van belang zijn in Europa:

  1. “Culture & Nature”

  2. “City & Countryside”

  3. “Community & Diversity”

Open programma’s

De open programma’s boden ruimte aan creatieve initiatieven van andere betrokkenen, zowel individuen als organisaties.

  1. Lab Leeuwarden (experimenteel)

  2. “Royal Frisian” (traditie)

Lwd2018 werkte, samen met stad en provincie , op basis van vijf criteria aan het succes, van de “events”, ook ná 2018. Deze criteria zijn: “Experience, Empowerment, Entrepreneurship, Ecology en Europe”.

Vanuit de buitenwacht van de organisatie waren al snel projecten ingebracht. Toen bedacht men top-down daarvoor ENGELSTALIGE benamingen. Begin 2015 heeft men zich alweer bedacht en werd er gevraagd naar de Hollandse én Friese naam-varianten naast en in plaats van:

Lost in the Greenhouse, Migrating Ceramics, Do It Together, Welcome to the Village, Feel the Night, Energy Now!, Klezmer & Co, Explore the North, Club of Leeuwarden, Koning van het Grasland-King of the Meadows, Royal Chamber Music, Farm of the World, Dada in Dr88888888, Dancing in the Streets, Potatoes go Wild, Language Lab -The Never Ending Orchestra, Sports for Europe, Eleven Fountains, Living Landcapes, Museum of Love, Strangers on Stage, European Youth Music Festival, Under the Tower *), Embassy of Water, Spring Fever, Silence of the Bees, Sailing on the Grass, Giant Steps, Behind the front door, Escher, Adje Lambertz, Gameland, De Reis 2018, No Carpet Filmfestival, Sense of Place, The Sea! The Sea! en To the End of the World en misschien LOST IN LANGUAGE.

WWW-LWD2018

Nadat Leeuwarden de titel van Culturele Hoofdstad van Europa 2018 had binnengesleept, kon het grote organiseren beginnen. En wat werd natuurlijk als eerste van stal gehaald? De trots van het hoge Noorden: het Friese paard (ofwel it Faderpaard – het Vaderpaard). Op 10 januari 2014 mochten meer dan honderd Friese paarden in het theaterspektakel  FADERPAARD de aftrapping geven van het jaarlang-lopende programma rond Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa 2018. Deze indoor-happening in Drachten-City zou tot 2018 jaarlijks terugkeren. Maar wat er dan feitelijk in 2018 op stapel stond was nog onduidelijk. Ook het gebruik van de naam FADERPAARD stond ter discussie.

– Het was een heksentoer om een sluitende evenementen-agenda op te stellen. Want op diverse locaties in Friesland zou voor zo’n 300 dagen en tenminste 8 uur per dag een ruim divers cultureel aanbod klaar moeten liggen om de potentiële cultuurtoerist naar de jaar-mani-festatie LWD-Friesland 2018 te lokken.

Poster Mata Hari

Mata Hari. De geheime processtukken van Mata Hari werden in oktober 2017 vrijgegeven. Aansluitend organiseerde het Fries museum een grote tentoonstelling.


Enige plannen:-

-In de Grote kerk te Leeuwarden zou gedurende 4 maanden Tjebbe Hettinga’s Friese vertaling Under de Toer (naar Under Milk Wood van Dylan Thomas) worden uitgebracht. Geinig voor Friestaligen, maar of anders-taligen daarop afkomen?

*) Zie . http://www.2018.nl/nl/nieuws/projectnieuws-prins-bernhard-cultuurfonds-draagt-500000-euro-bij-aan-under-de-toer

– Er komt een expositie met het thema FAVORIET LANDSCHAP gemaakt door jonge fotografen, filmers en andere kunstenaars.

-Het gehele jaar door treden op allerlei locaties organisten, dj’s, sing-songwriters, popbands, koren, orkesten, fanfares en brassbands voor het voetlicht.

Escher's gulle grafiek -poster

——————————————————————–

– 28 april t/m 28 oktober 2018: Het Fries Museum bracht in de expositie ESCHER OP REIS 80 werken van de graficus ESCHER .

Het Keramiekmuseum Princessehof verzorgde een keramische expositie over Escher plus  een grote expositie over de Europese handel van de Friezen vanaf de middeleeuwen.

——————————————————————————————————————–

-Vanuit MIENSKIP-GROU werd gewerkt aan het iepenloftspul GABE SKROAR over de gebroeders Halbertsma, de schrijvers van RIMEN en TELTSJES.


De achtste juli werd gereserveerd voor het fluisterstille project 8-ste dei.

———————————————————————

LEEUWARDEN, oktober 2015:  Met acht megamanie-festaties verwachtte Leeuwarden als Culturele Hoofdstad veel publiek van buiten Friesland en vanuit het buitenland aan te trekken. Want rond die acht hoofdevenementen worden weer andere, locale evenementen gepland. Vanuit de “mienskip” waren meer dan 1200 ideeën aangeleverd.

“Die 8 evenementen zijn bedoeld als de ruggengraat van ons programma”, zo sprak artistiek leider Lieven Bertels vanuit Sydney ( Lieven nam pas in februari 2016 zijn intrek in Leeuwarden)  Oeds Westerhof: “Wat er in 2018 zal gebeuren, moet in 2016 nog worden uitgedacht”.

Noot: Vijf projecten werden geschrapt. In het bidbook werd nog uitgegaan van een begroting van 40 miljoen euro, maar dat was inmiddels bijgesteld naar 26,5 miljoen. Vijf onderdelen werden al meteen geschrapt, namelijk Floating Future (een spa op een drijvende terp), Romantic Painters (een tentoonstelling over de romantische schilders uit het noorden), het online Museum of Love, Flying Carnaval en The M Factor.  Het was onzeker welke 36 overige projecten ook NIET konden rekenen op ondersteuning door de CH2018-organisatie. Claudia Woolgar, programma-maakster: ” We zijn aan het puzzelen, maar hebben geen zicht op de grote plaat. We beginnen dus maar met de hoekstukjes”.

mei 2016. Het werd zeker, dat er GEEN opera over het leven van Mata Hari kan worden uitgebracht. De sloot is te breed, de polsstok en de aanloop te kort. Het budget van het onderdeel SENSE OF PLACE werd verminderd van € 4 miljoen naar 1,4 miljoen.

—————————————————————————————————————————————

Het project WERELD van TALEN ( om in lijn te blijven: WORLD of LANGUAGES) werd in financieel en organisatorisch opzicht door de Provincie Fryslân buiten het programma van LWD2018 getrokken. 

Explanation in English >  http://lanfantaal.nl/wp-content/uploads/2016/04/txt_website_LfT_English.pdf

Het project moest een extra € 5,1 miljoen euro kosten. WORLD of LANGUAGES  is bedoeld als blijvertje. Vóór 2018 moesten het OBE-DOME en paviljoen MEM plús de meertaalkundige inhoud gerealiseerd  zijn.  De Engelsman Tim Etchells mocht een doorgang vullen met beletteringen als neon-reclames.

Het is trouwens merkwaardig, zeer merkwaardig dat er een nieuw gebouw moest komen op het tóch al te krappe festival-terrein terwijl er rondom daarvoor ingerichte ofwel leegstaande gebouwen genoeg zijn. Juni 2017 werd bekendgemaakt dat de organisatie TRESOAR het nog te bouwen gebouw claimt voor ná 2018. Van het blijvertje Lân fan taal is dus geen sprake.

Met een “talekaravaan” zou later (ergens in 2018) worden geprobeerd om ook buiten Leeuwarden meertaligheids-projecten op poten te zetten. 

——————————————————————————————————————–

Evenementen Leeuwarden 2018 en de AGENDA.

30 maart 2016. Er werd bekendgemaakt dat 45 projecten met een beperkte financiële ondersteuning kunnen doorgaan. Daarmee was 80% van het budget verdeeld. Maar er was inmiddels zoveel tijd verstreken, verlopen en verknoeid, dat die voor de organiserenden nu ging dringen. Er restten op 30 maart 2016 nog maar 641 dagen.

Leeuwarden gokte nu op een toestroom van betalende hotelgasten i.v.m een stijgend aantal congressen in de hoofdstad. Daarom werden  er naast  zo’n 40 top-down-projecten nog zo’n 20 “mienskip”-ideeën meer mogelijk gemaakt. Juni 2017: er was nog vrijwel NIETS CONCREETS bekend over die projecten.

De LF2018-organisatie berichtte, dat er IN OKTOBER 2017 een AGENDA  zou komen over wat er wanneer in 2018 te beleven zou kunnen vallen in Leeuwarden. Vooralsnog werd er geen zicht gegeven op de voortgang, de mogelijkheid tot realisatie van de ca 864 ideeën uit de “mienskip”. Want ook daarvoor was inzet van mensen en middelen (lees geld) nodig.

Een hoogtepunt speeld zich af op 16, 17 en 18 augustus 2018. Toen kwamen de   reuzen van Royal de Luxe  uit FRANKRIJK met GIANT STEPS de inheemse cultuur voor enkele uren versterken met een speciaal voor Fryslân geschreven programma.  Voor 100 % gefinancierd door de organisatie.

Hieronder een selectie van de gesubsidieerde events van LF 2018.

De Opening 26+27+25 januari, Virtual Fryslân, Sense of Place, Legacy for Water, Spring Fever, Energy Now, The Sea The Sea 3/8-5/8 Tall ships, Farm of the World, Feel the Night, Eleven Fountains voorjaar, Sailing on the Grass, Noordelijk Film Festival & The New Generation, Under the Toer 30 jan -28 okt, Potatoes go Wild, Giant Steps 17-18-19/8, Lost in the Greenhouse (NL & PL) 3/5-5/6, Strangers on Stage, Contemporary Dance, You’re Welcome, Migrating Ceramics, European Youth Music Festival, Never-ending Orchestra, European Sports for All 3/8-11/8, Yiddish Waves, Lab LWD, De Reis, Living Landscape, Club of Leeuwarden, Do it Together, Behind the Front Door, Welcome to The Village, Royal Friesian, Escher 28/4-28/10, Mata Hari expo 14/10/17-2/4/18, Explore the North 3-25/11, Oranjewoud Festival 1/6-10/6, Adje Lambertz, De Stormruiter 20/9-14/10, Oerol Festival 9/6-24/6, Opera Spanga, Valetta-programma, Ambassades, Afsluiting 24/11.

———————————————————————————–

HOOFD-EVENEMENT 1: (januari 2018):  De Opening. In januari ging het ‘Hoofdstadjaar’ van start met “een spetterend openingsspektakel” op 26, 27 en 28 januari op diverse plaatsen in de provincie en op zaterdag en zondag in het centrum van Leeuwarden.

-De volgende zeven programma-onderdelen werden verspreid over het jaar  “om bezoekers de kans te geven meerdere keren in een jaar in Friesland langs te komen”.

HOOFD-EVENEMENT 2: De gedaanteverwisseling van M.C. Escher. Vanaf 28 april t/m 27 oktober 2018 liep de overzichts-tentoonstelling van M.C. Escher  in het Fries Museum en het  Keramiekmuseum Princessehof ( het geboortehuis van Escher).

HOOFDEN-EVENEMENT 3: Elf Fonteinen. Hier op FAN alvast een toekomstvisie:

Fontein-Leeuwarden-Jaume-Plensa-Leeuwarden-2018

Hieronder een fontein in Portimao-Portugal: daar heel geschikt vanwege het mooie weer. Maar welke Leeuwarden wordt opgedrongen, zal ’s winters bevriezen, zorgen voor een gladde weg en ongelukken. Of de fontein zal om die reden jaarlijks zeker 45 dagen worden afgesloten. Alleen al de vervanging van onderdelen zal zo’n € 1000 per jaar kosten.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

HOOFD-EVENEMENT 4: In de vroege zomer ? was het de beurt aan Sense of Place, het landschapskunstproject rond Oerol.

HOOFD-EVENEMENT 5: Royal de Luxe. Op 16, 17 en 18 augustus kwamen (volledig gefinancierd) de reuzen van het Franse gezelschap Royal de Luxe voor een speciaal voor Fryslân geschreven programma.

HOOFD-EVENEMENT 6: Daarna was het de beurt voor (een herhaling van)  FADERPAARD, het theaterspektakel  rond het Friese paard.

HOOFD-EVENEMENT 7: Het Fries Museum besteedde van 14 oktober 2017 t/m 2 april 2018 aandacht aan de ( in Leeuwarden geboren) courtisane en spionne Margaretha Geertruida Zelle.

HOOFD-EVENEMENT 8:  Feel the Night. De in Friesland af en toe redelijk goed zichtbare sterrenhemel als schouwspel. Podium: de hemel, veel sterren voor weinig, alleen zomernachtelijk, een korte tijd en bij heldere hemel….dat wel, natuurlijk.

———————————————————————

Maart 2016: Velen maken zich zorgen over de voortgang. Zonder zekerheid over het doorgaan van projecten gebeurt er vanuit de “mienskip” niets. Op vrijdag 11 maart ’16 werd toppie-down in de LAWEI te Drachten geprobeerd om gemeentebestuurders en sommige idee-leveranciers bij te praten over welke projecten nog kunnen worden gerealiseerd en welke niet.

Een toneelvoorstelling in de Friese kassen: Lost in the Greenhouse door ORKATER. Nu Orkater geen subsidie van het Fonds voor de Podiumkunsten krijgt, was het maar de vraag of het gezelschap kon blijven bestaan. Een voorproefje van deze locatievoorstelling was nog wel in de maak.

Inmiddels kwam er zekerheid over de doorgang van:

– Het weidevogelproject Kening fan de Greide in het project SPRING FEVER.

– Farm of the World: een landbouwproject van Claudy Jongstra.

——————————————————————————————————————–

Het European Youth Music Festival zal in het Culturele Hoofdstad-jaar in SNEEK te bewonderen zijn. Het mega-muziekfestival duurde van 8-11 mei 2018. Door de hele stad waren er zo’n duizend optredens, verzorgd door vijf- tot acht-duizend jonge muzikanten uit allerlei landen. De begroting van het festival is 1,4 miljoen euro. Door KH2018 wordt 150 duizend betaald, de rest moest alsnog door sponsoren, overheden en fondsen bij-elkaar worden gesprokkeld. Voor de uitvoering zijn heel veel vrijwillige hulpkrachten opgetrommeld.

December 2016. Het jubeljaar 2018 kwam met rasse schreden op de organisatie toe. Daarom waren in Leeuwarden de CH2018-vlaggen en -vaandels alvast maar gehesen. Inmiddels ontstonden er ruim 1200 mienskips-projecten, waarvan er ongeveer de helft werden goedgekeurd en gesteund.

Sorry Folks.. Het definitieve programma van Leeuwarden Fryslân Culturele Hoofdstad werd door de organisatie pas op 5 oktober ’17 bekend gemaakt.

Augustus 2017: Lieven Bertels, de grote artistieke leider, was vlak voor de aanstootblokken van de rijdende LF2018-trein gesprongen en Tjeerd van Bekkum, vrijgemaakte burgervader van Smallingerland nam de lopende zaken waar.

http://www.liwwadders.nl/de-giant-steps-de-grote-poppen-hoeven-volgend-jaar-helemaal-niet-meer-te-komen-we-hebben-tjeerd-van-bekkum-al/

De opening van LWD2018 stond gepland in het weekend van 27 januari 2018 en daaraan voorafgaand wisten de potentiële gasten nog steeds niet wat hun te wachten stond. De ingehuurde wijsheden kwamen intussen op het spetterende idee om de OPENING-CEREMONIE  en wat er verder op de openingsdagen zou kunnen gaan gebeuren NIET te laten samenvallen, maar om die “gelaagd” ( dus op verschillende tijdstippen) te presenteren.

Leeuwarden-nog-niet-jarig

De organisatie berichtte, dat op 5 oktober 2017 de EVENEMENTEN-AGENDA voor 2018 bekend zal worden gemaakt. “Om de spanning erin te houden”, zegt men. Rijkelijk laat om tour-operators te bewegen om gasten voor LWD2018 CH-Fryslân te interesseren.

De promotie-stichting Merk zal zich in 2017 meer gaan richten op de zakelijke toeristische markt en leider Cnossen denkt om in voorjaar 2017 met een nieuw plan te kunnen komen voor de samenwerking met de agri-, food-, en watersector, hogescholen en hotels.

Los van LWD2018  staat Harlingen van 3 t/m 6 augustus 2018 in het teken van de Tall Ship Races. Harlingen zal de finish-plaats zijn van een van de grootste zeilraces ter wereld. Daaraan gekoppeld is het Internationale Literatuurfestifal THE SEA-THE SEA over de rol van de zee in Harlingen.

—————————————————————————————————————————————

Met zo’n omvangrijk gedacht programma zou je verwachten geregeld nieuws over feitelijke vorderingen over de projecten te kunnen lezen. Helaas is dat al een jaar lang NIET het geval. Nieuwsgierige Aagjes en zakelijke belanghebbenden moeten maar wachten tot oktober 2017.

April 2018. Als pleister op de open wonde hebben de organisatoren voor 18 april een “MIENSKIPSBIJEENKOMST” bedacht in Leeuwarden. Om tóch (ook vanwege de opborrelende kritiek) alvast maar een tikkie van de grauwsluier op te lichten, om vragen te beantwoorden en zo. De LC bracht op 13 mei ’17 een “evenementen”-lijst met gedateerde “amuses”.

—————————————————————————————————————————————

18 juli 2017: Twintig projecten, ontstaan en gegroeid in de “mienskip”, zijn inmiddels overgeheveld naar het hoofdprogramma zodat daarin nu 61 onderdelen geboekt staan, onder andere:

Ljochtstil Earnewâld, Sjen yn it Tsjuster, Iepen Doar(p), Lûd Rijs, Slachtemarathon, Triënnale Beetsterzwaag, Finestra Aperta, The Tall Ships Race, Wereldburgers van de Voorstreek, Colorfield Performance, Dorp Europa, De Pauperfontein, Koloniën van Weldadigheid: Into Nature en Proeftuin NL: Places of Hope.

De (mienskips)projecten De Stormruiter, Opera Spanga, Iepen Up en The New Generation behoorden al enige tijd tot het hoofdprogramma. Voor de resterende 780 mienskipsinitiatieven moeten we nog even  “SJEN YN IT TSJUSTER”.

December 2017: de organisatie van de Culturele Hoofdstad LF2018 is op zoek naar verhalenvertellers.

December 2017: meer dan 1500 cliënten van zorgorganisatie Talant doen volgend jaar mee aan verschillende projecten en evenementen van LF2018.

December 2017: Lân fan taal ( zelfstandig onderdeel van LF2018) zoekt: Vrijwillige gastheren/vrouwen voor het bezoekerscentrum Obe! in de periode 2 februari tot 1 december 2018

Rotten Days, Tim Etchells

oh…oh….

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/19278-2/agenda-activiteiten/