web analytics

jun 30

Een SPREEKWOORDELIJK vóórbeeld. ( Lees-Luister-Leer FRYSK)Elke afbeelding in deze serie kun je laten stilstaan door eerst op DE TITEL te drukken en dan door de stopknop te activeren. Elke SPREUKTEGEL kan afzonderlijk worden geselecteerd en met iemand worden gedeeld.Als je in DE STILSTAND de recorderknop tussen de tegels activeert, dan kun je ook de UITSPRAAK van de spreuk beluisteren.

FRYSK LEREN? DAT KAN …HIER EN NU
IT FRYSK LEARE?…..DAT KIN, HJIR EN NO
herhaal…herhaal…herhaal….EN LEER DIE TAAL

Via deze link + TRANSLATOR Frysk to ……… kun je een tegeltekst intypen en laten vertalen. De uitspraak van de teksten kun je activeren met de STARTKNOP rechts van elke tegel. Probeer maar. Ook kun je een spreuk hieronder selecteren, kopiëren en plakken in de vertaler.

Spreekwoorden en gezegden (ook de unieke Fryske SPREKWURDEN en SEI-SISWIZEN) werden honderden,soms duizenden jaren mondeling overgedragen van ouder naar kind, van generatie op generatie.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/06/fryske-sprekwurden-lees-luister-leer/

dec 14

In lokkich Nijjier 2019.      

Friesland: een MULTICULTURELE provincie van Europa.

 

EEN GEZOND EN VOORSPOEDIG 2019 voor alle afstammelingen van de in Friesland verwekte, geboren, aangespoelde, verdwaalde of ooit naar dit gewest al dan niet gevankelijk meegevoerde stamleden uit de volgende volken:

Frisii, Batavieren, Germanen, Ingvaeonen, Juten, Warnsers, Gauken, Kimbren, Kaninefaten, Denen, Chatten, Kelten, Vandalen, Goten, Visigoten, Matthiaken, Usipeten, Teucteren, Marsen, Bructeren, Chamaven, Angivaren, Tubanten, Cherusken, Noormannen, Franken, Allemannen, Germanen, Angelen, Warners, Sicambren, Stelllingi, Galliërs, Saliërs, Saksen, Menapiërs, Quaden, Wilten, Sclaven, Westfalingers, Swaben, Scotii, Picten, Alanen, Longobarden, Saliërs, Hunnen, Skyten, Tataren, Westgothen, Franken, Keltiberiërs, Britten, Portugezen, Joden, Molukkers, Surinamers, Marokkanen, Turken, Koreanen, Vietnamezen, Angolezen, Afghanen, Syriërs, en zo VEEL meer instromers van deze delta   …….

Lok, seine....

In protte leafde.

noflike-krystdagen

 

 

De “sluit-strips” hierboven zijn MAILHITS. Je kunt ze delen met een ander door selectie, kopiëren en te plakken in een bericht.

 

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/12/in-lokkich-nijjier-2017/

dec 08

ONLINE-POËZIE (week 50)

ONLINE-POËZIE

Wil je elke week twee verse verzen ontvangen? Kopieer en plak dan deze QR.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/12/online-poezie-week-45/

dec 07

Naast Fan van Fryslân komt De Nije uit (eerst met het nul-nummer).

Ried fan de Fryske Beweging brengt ‘De Nije’ uit, een compleet Friestalig tijdschrift.

Ried fan de Fryske Beweging bringt ‘De Nije’ út, in folslein Frysktalich tydskrift.

 

Des 2018. De Nije is in folslein Frysktalige glimmer (glossy). It nul-nûmer fan dit tydskrift wurdt útbrocht troch de Ried fan de Fryske Beweging. It leit fan moandei 10 desimber ôf yn de winkel.  De Nije is in algemien tydskrift foar in breed publyk mei ûnderwerpen dy’t foar in grut part mei Fryslân te krijen ha, yn Fryslân spylje mar ek wer net altyd. Tink oan iepenbier ferfier, reedriden, de Waadsee, AquaZoo, enerzjy en nije boeken.  De kostpriis is € 4,95.

Dizze earste kear is de folsleine ynhâld fan De Nije makke troch frijwilligers op de opmaak en it printwurk nei. De Ried fan de Fryske Beweging hat foar dit nûmer ien kear subsydzje beskikber steld. It is net dúdlik hoe’t it yn 2019 mei De Nije komt. 

————————————————————————————————————————————–

Dec 2018. De Nije is een volledig Friestalige glossy. Het nulnummer van dit tijdschrift wordt uitgebracht door de Ried fan de Fryske Beweging. Het ligt vanaf maandag 10 december in de winkel.  De Nije is een algemeen tijdschrift voor een breed publiek met onderwerpen die deels met Fryslân te maken hebben, in Fryslân spelen, maar ook weer niet altijd. Denk aan openbaar vervoer, schaatsen, de Waddenzee, AquaZoo, energie en nieuwe boeken.  De kostprijs is € 4,95.

Deze eerste keer is de complete inhoud van De Nije gemaakt door vrijwilligers, op de opmaak en het drukwerk na. De Ried fan de Fryske Beweging heeft voor dit nummer één keer subsidie beschikbaar gesteld. Het is onduidelijk of er in 2019 nieuwe nummers van De Nije uitkomen. 

—————————————————————————————————————————————

 

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/12/naast-fan-van-fryslan-komt-de-nije-uit-eerst-met-het-nul-nimmer/

dec 03

Als je even WEL kijkt…..(foto-cartoon)

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/12/als-je-even-wel-kijkt-foto-cartoon/

dec 02

Als je even niet kijkt …… (the sky is the limit)

TV-afdekscherm WOLKENLUCHT

Tja….waarom zou je eigenlijk een groot deel van je tijd tegen het zwarte gat van je TV scherm aankijken?             Als het ook anders kan (door er iets moois over te hangen) ?

 

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/12/als-je-even-niet-kijkt-the-sky-is-the-limit/

dec 01

Rykdom fan Fryslân…..


Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/12/rykdom-fan-fryslan/

nov 28

Afsluiting LF2018: lichtkunst bij het Frysk Museum.

https://photos.google.com/share/AF1QipOaNPEQTdrOWSlOEYYWNp62hgmPTu-WVKc1SaT-BsTOuR9JATbdb9Iumo-lK8gDHg?key=YlNpaDRtMnFZY3cxNnJGOXRtSW9rZmctZzBaWGtB

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/11/afsluiting-lf2018-lichtkunst-bij-het-frysk-museum/

nov 19

Wat zijn MAILHITS ?

Simpel….MAILHITS zijn toevoegingen aan een e-mail of een ander type internetbericht. Ze fungeren als onderlijning, ondersteuning, verduidelijking van de inhoud. Mailhits zijn deelbaar: gewoon door de AFBEELDING te selecteren, knippen en te plakken in een bericht.

Via deze QR-code bereik je Frysk-talige mailhits. 

MAILHITS in allerlei soorten en maten kun je vinden in het mailhitsblog.wordpress.com

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/11/wat-zijn-mailhits/

nov 17

HJERST (haiku út Fryslân)

Tover dit FOTOVERS tot een KLANKBEELDGEDICHT met de compositie Reflections van Joost Brands:
KLIK HIER

Meer info over de versvorm haiku en senryu vind je hier>

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/11/hjerst-haiku-ut-fryslan/

nov 16

Gevangen gedachten ( haiga-Trivar)

Poetry-toPic. Refections 2

Voor meer gedichten kun je terecht op het + Weblog 1-2-3 GEDICHTEN
Tover dit FOTOVERS tot een KLANKBEELDGEDICHT met de compositie Reflections van Joost Brands:
KLIK HIER

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/11/gevangen-gedachten-haiga-trivar/

nov 14

Ein fan de dei (senryu)

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/11/ein-fan-de-dei-senryu/

nov 14

GEDICHTEN GEDEELD

LISTEN TO THE SOUND OF REIZGER>

ELK gedicht kun je delen met iemand anders door de afbeelding te selecteren, te knippen, te plakken in een bericht.
© Het copy-right berust bij de afzonderlijke dichters.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/11/gedichten-gedeeld/

Load more