web analytics

Elke week weer 3 QR-cultureel uit het Friese land.

Elk van deze QR-codes kun je openen  met een QR-lezer op je i-phone. Elke week wordt ook de inhoud van deze QR-column ververst.

 En natuurlijk kun je ook deze codes ofwel gezamenlijk ofwel per stuk selecteren en plakken in een bericht aan iemand anders.

Allereerst een beetje info over het fenomeen QR-code.

Een QR-code is een link naar allelei vormen van informatie: van afzonderlijke afbeeldingen of korte teksten, een foto-album of een informatieve website over een onderwerp.

Je ziet ze steeds meer: afgedrukt op papier (als sticker, in een krant of tijdschrift, in de openbare ruimte, op een verpakking of  een winkelruit.  QR-codes kun je openen met de QR-lezer van een i-phone en je kunt ze gemakkelijk delen met iemand..

Ook zijn er wisselende QR-codes waarmee bv wekelijks een andere inhoud opgehaald kan worden.

——————————————————–  GoogleTranslate > https://bit.ly/2HruU1a  ——————-

A QR code is a link to all kinds of information: from individual images or short texts, a photo album or an informative website about a subject.

You see them more and more: printed on paper (as a sticker, in a newspaper or magazine, in public places, on a package or a shop window . You can open QR codes with the QR reader of an i-phone and you can easily share them with another person.

There are also changing QR codes with which, for example, a different content can be retrieved weekly.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2019/01/wekelijks-vier-qr-cultureel-uit-het-friese-land/

Een SPREEKWOORDELIJK vóórbeeld. ( Lees-Luister-Leer FRYSK)

Spreekwoorden en gezegden (ook de unieke Fryske SPREKWURDEN en SEI-SISWIZEN) werden honderden,soms duizenden jaren mondeling overgedragen van ouder naar kind, van generatie op generatie.
Deze “spreuktegels” kun je laten stilstaan door de stopknop te activeren. Elke spreuktegel kan afzonderlijk worden geselecteerd en met iemand worden gedeeld. De uitspraak van het spreekwoord kan worden beluisterd door de afspeelknop > tussen de spreuktegels te activeren.

FRYSK LEREN? DAT KAN …HIER EN NU
IT FRYSK LEARE?…..DAT KIN, HJIR EN NO
herhaal…herhaal…herhaal….EN LEER DIE TAAL

Via deze link + TRANSLATOR Frysk to ……… kun je een tegeltekst intypen en laten vertalen. Probeer maar. Ook kun je een spreuk hieronder selecteren, kopiëren en plakken in de vertaler.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2019/01/fryske-sprekwurden-lees-luister-leer/

Van aardgas naar waterstofgas ?

In Victoria (zuid-oost Australië) wordt al sinds 1924 bruinkool (een soort turf) gedolven en voor stoom- en stroomwinning ook verbrand in bruinkool-generatoren. Daarbij wordt per jaar zo’n 60 miljoen ton van het “broeikasgas” CO2 uitgestoten. Video-presentatie > https://youtu.be/YNpLXOPGIPQ

Het is zelfs zo dat in New South Wales de Mount Wingen al non-stop 6000 jaar ondergronds smeult. Misschien “aangevuurd” door zelfontbranding of een bosbrandje lang geleden. In de deelstaat Victoria was het kortgeleden 47 graden Celsius. En ook nu ontstaan gemakkelijk bosbranden door het brandglas van een bierflesscherf of een weggegooide peuk. In Australië is nu al 8,4 miljoen hectare (een oppervlak twee keer zo groot als Nederland) afgebrand. Bijna niet te bestrijden ondergrondse bruinkoolbranden zoals vroeger ook hier in Noord-Nederland als veenbranden voorkwamen ontstaan dan door een enkel brandend twijgje.

Australië brandt (nog heel lang)

Het is de bedoeling dat de bruinkool-centrales op termijn worden gesloten. Maar nu nog niet, want de WATERSTOF-LOBBY  in Australië/Japan  (ook hier in de drie Noordelijke Provincies is die club bezig met plannen om een waterstof-economie op te zetten) wil eerst nog zoveel mogelijk waterstof via verbranding van bruinkool,  het aandrijven van stoommachines om stroom op te wekken en via electrolyse van zuiver water H2 te produceren en om dát gas te comprimeren en te koelen tot vloeibare waterstof. En om dat spul ( met dieselstook) te verschepen van Hastings – Australië zo’n 5000 kilometer naar Japan om daar te lossen en te vervoeren naar het Olympisch dorp voor verlichting,verwarming of koeling. Voor degenen die zich willen verdiepen in dit item een link (bron NRC) > https://bit.ly/30cvIPk

Nog 193 dagen tot
Olympische Zomerspelen Tokio 2020

Kortom: hier wordt de wereldwijde eis om CO2 te minderen totaal ondermijnd door het financiële eigenbelang van de Waterstof-Lobby. Intussen is hier én in Australië nog steeds de afvang en opslag van CO2 (CCS) niet geregeld. De oude ideeën daarover in Nederland (ZEPP-centrale in Drachten, CO2-opslag onder woonwijken van Barendrecht, grootschalige CO2-opslag in Groningen e.o. enzomeer), zijn alle in de prullenbak verdwenen

Medio 2017 Energiebedrijven Engie en Uniper gaan definitief geen CO2 opslaan onder de zeebodem bij de Rotterdamse Maasvlakte. Hun deelname aan het ROAD project om CO2 te verstoppen in een leeg gasveld werd stopgezet. Engie is in Australië betrokken bij centrales in de Latrobe Vallei in de staat Victoria., waarbij met bruinkool waterstofgas wordt gemaakt en CO2 vrijkomt ZONDER dat de opslag daarvan (CCS) is geregeld. Het TEM 2020 maakt misbruik van de Spelen Tokyo 2020 als podium van de promotie van H2 als de GROENE energiedrager voor de toekomst. 7

,,Van de 150 miljoen euro subsidie die we voor het project gereserveerd hebben, is al 15 miljoen euro uitgekeerd. Het deel dat naar Engie en Uniper is gegaan, zal terugbetaald moeten worden.”

Engie (voorheen GDF Suez) en Uniper (voorheen E.on) twijfelden al langer over hun deelname aan het megaproject, omdat de CO2-opslag een stuk meer zou kosten dan vooraf ingeschat. Ze haken nu definitief af ‘omdat ze de investering niet meer kunnen rechtvaardigen’, schrijft minister Kamp aan de Tweede Kamer.

Plan-informatie van de waterstof-coalitie in Australië-Japan >

 https://www.cslforum.org/cslf/sites/default/files/documents/Melbourne2018/Hydrogen_Energy_Supply_Chain_Project_Presentation_to_CSLF_Policy_Group.pdf 

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2020/01/van-aardgas-naar-waterstofgas/

HET BESTAAT ……….

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2019/12/het-bestaat/

BOER EN LEVEN

BOER EN LEVEN   <

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2019/10/boer-en-leven/

Hit je mail met een MAILHIT

Ben je toe aan wat informatie over de aanstormende EnergieWisseling? Dan kun je terecht op een speciaal daarvoor ingerichte plek op internet (zonder cookies en reclames).

Hier zo het SPOORBOEKJE voor een keuze van een onderdeel:
SPOORBOEKJE (indeling):
bit.ly/2oRFBTU

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2019/09/hit-je-mail-met-een-mailhit/

Verdienmodel voor de Nederlandse veestapel.

Volgens de daarvoor geleerden wordt het aardse klimaat alsmaar warmer. Een van de oorzaken zou het toenemende broeikasgasgehalte in de atmosfeer zijn. Een deel daarvan wordt door de veestapel, in casu de koeien, uitgeboerd en uitgescheten. Het gaat dan niet alleen om het gas CO2, maar ook om de veel schadelijker broeikasgassen methaan en lachgas. Het jammerlijke is dat de veeboeren hun melkkoetjes opsluiten in megastallen en voeren met belegen hooi en bijmesten met allerlei aangevoerd voer voor nóg meer melk en nóg meer vlees en nóg meer inkomsten.

In het huidige tijdsgewrocht gaan er steeds meer stemmen op om deze huisdieren weer zelf hun kostje
te laten vinden in de grazig-groene, kruidenrijke weiden . Maar somtijds is het buiten zó warm dat de beesten schaduw nodig hebben en dat verdienen de dieren ook. Helaas zijn overal in Nederland bossen, boomwallen en alleenstaande bomen gerooid. Omdat dieren precies zo als mensen behalve beweging, goed voer en water bij hogere temperatuur ook schaduw van node hebben, valt te pleiten voor minder kaalslag en meer aanplant van veel bomen op de nu nog egaal groene weiden. Vooral in Friesland. Anna Liese

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2019/09/36170/

bek toe de roets

Op pad met de lokale zwartvoeten

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2019/07/bek-toe-de-roets/

Energie-transitie voor Friesland en omstreken.

Energie-Transitie 2

Nederland produceert per jaar ongeveer 8.000.000.000 m³ = 750.000.000 kilo H₂, waarvan ongeveer 365.000 kilo “groen” wordt gemaakt door windstroom uit de markt te nemen en bv. kolencentrales harder te laten werken. Van alle waterstof (H2) in Nederland geproduceerd is 99,95 % grijs: grotendeels gemaakt met fossiele brandstoffen, gepaard gaande met forse CO2-emissies.
Daarom is gebruik van H2 om er auto’s op te laten rijden onzinnig. Want die “groene waterstof”-motoren moeten ook gefabriceerd worden. En H2-tappunten aangelegd, letterlijk naast die voor accu-stroom. En die waterstof moet ook daarheen worden vervoerd. Per tankauto met gebruik van fossiele olie en uitstoot van broeikasgas?
H2 naar woningen en kantoren brengen om er op te koken en de ruimten te verwarmen is evenzo contra-productief. Er zou bij voorbeeld een speciaal H2-leidingnet (grotere buisdiameter/bestand tegen hogere gasdruk) letterlijk naast het electro-net moeten worden aangelegd. Er is ongeveer drie keer zoveel H2-gas nodig als aardgas om een ruimte op eenzelfde hogere temperatuur te krijgen. Ook is de productieprijs van waterstof zo’n vier keer duurder dan die van aardgas. Dat wordt onbetaalbaar voor de bewoners.”
Voor bebouwing gaat het om twee kwesties: verwarming in de winter en koeling in de zomer. Goed nieuws: je kunt stellen dat het gebruik van (inlands) aardgas zal dalen naarmate de aardbol vanwege de emissies van broeikasgassen opwarmt.  
Maar…. Door de hogere temperaturen zal het vooral ‘zomers onder de kap van vooral oudere woningen heel erg heet kunnen worden. Dan moet (ook elektrisch) geventileerd en/of gekoeld worden: die hitte moet de buitenlucht in. Gevolg is in die perioden meer of tenminste evenveel stroomgebruik. En die zomerse warmte wordt niet benut. Integendeel: de atmosfeer warmt des te meer op.
Natuurlijk kan er op warme dagen ’s nachts geventileerd worden door de ramen open te zetten en koudere lucht binnen te laten. Maar voor de langere termijn is dat geen oplossing. In de winter is er immers juist wél behoefte aan warmte.
De immense uitdaging is om een bruikbare oplossing te vinden voor het probleem hoe hete zomerlucht op te slaan om daarmee ’s winters woningen en andere gebouwen te kunnen verwarmen.
 
Een dergelijk groot ondergronds buffervat, gevuld met water, met een diameter van minstens 30 meter en 30 meter diep is geschikt voor seizoensopslag. Warmte en koude worden via de wand door geleiding aan het vat toegevoegd of juist onttrokken. Maar aan dit plaatje is te zien dan deze oplossing ongeschikt is voor het eigen achtertuintje.

Wereldwijd worden allerlei toepassingen bedacht en ontwikkeld. Het wachten is nog steeds op geschikte oplossingen voor de doorsnee huishouding. Voorlopig is de beste, snelste, goedkoopste methode: energie-besparen door het isoleren van bouwwerken.
Daarbij komt er nóg een enorm zware opgave om de hoek: ervoor te zorgen dat het ophaalbare restje inlands aardgas niet beschikbaar is voor de industrie en voor export maar wel voor de Nederlandse de huishoudens.     Anna Liese

Deze column kun je delen door het meesturen van deze link > https://bit.ly/2GhYepR

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2019/07/energie-transitie-voor-friesland-en-omstreken/

BOOM

Door de eeuwen heen gepokt en gemazzeld.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2019/06/36088/

it is opnij oeral

De betonning Terschelling-West.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2019/06/it-is-opnij-oeral/

De NIJE is himelsk.

Jou se mar in goede swingel…

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2019/06/de-nije-is-himelsk/

Intussen in Fryslân….

Fris groenvoer, water, beweging, lekkere ligplaats, zonlicht, bemesting ter plekke ………..

Zou je Friesland graag eens van boven willen bekijken? Nou, dat kan

via deze link >
http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/superlink-mooi-friesland/friesland-van-boven-love-at-second-sight/

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2019/06/intussen-in-fryslan/

Twa-taligens yn Fryslân.

De rijkdom van Friesland

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2019/06/twa-taligens-yn-fryslan/

Load more